Gasten hotels, pensions en jeugdaccommodaties; woonland per regio '98-'12

Gasten hotels, pensions en jeugdaccommodaties; woonland per regio '98-'12

Regio's Perioden Gasten uit Alle landen (x 1 000) Gasten uit Nederland (x 1 000) Gasten uit Buitenland Buitenland totaal (x 1 000) Gasten uit Buitenland Europa Europa exclusief Nederland (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Alle landen (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Nederland (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Buitenland Buitenland totaal (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Buitenland Europa Europa exclusief Nederland (x 1 000)
Nederland 2011 19.875,8 10.849,1 9.026,7 6.764,4 34.575,7 17.890,5 16.685,1 12.641,5
Nederland 2012 januari 1.287,2 739,0 548,2 424,9 2.076,7 1.133,2 943,6 732,1
Nederland 2012 februari 1.311,9 747,1 564,8 443,7 2.136,5 1.164,5 972,1 764,6
Nederland 2012 maart 1.586,1 876,0 710,1 543,6 2.622,3 1.368,5 1.253,7 960,6
Nederland 2012 1e kwartaal 4.185,2 2.362,1 1.823,1 1.412,2 6.835,5 3.666,2 3.169,3 2.457,3
Nederland 2012 april 1.878,8 945,0 933,8 723,6 3.348,3 1.573,3 1.775,0 1.404,0
Nederland 2012 mei 1.946,7 1.033,7 913,1 667,6 3.421,4 1.750,1 1.671,3 1.233,6
Nederland 2012 juni 1.872,6 1.006,6 866,1 610,2 3.252,6 1.667,7 1.585,0 1.126,3
Nederland 2012 2e kwartaal 5.698,1 2.985,2 2.713,0 2.001,4 10.022,3 4.991,1 5.031,3 3.763,8
Nederland 2012 juli 1.891,1 982,5 908,6 656,9 3.539,6 1.763,7 1.775,9 1.293,8
Nederland 2012 augustus 2.022,3 1.085,1 937,1 712,0 3.846,3 1.989,0 1.857,3 1.429,8
Nederland 2012 september 1.898,2 1.026,3 871,9 629,2 3.270,8 1.700,8 1.570,0 1.140,7
Nederland 2012 3e kwartaal 5.811,6 3.093,9 2.717,7 1.998,1 10.656,7 5.453,5 5.203,2 3.864,4
Nederland 2012 oktober 1.812,1 1.005,4 806,7 591,6 3.043,7 1.622,3 1.421,4 1.052,3
Nederland 2012 november 1.576,2 855,0 721,1 549,7 2.539,5 1.319,2 1.220,2 931,6
Nederland 2012 december 1.387,0 811,6 575,4 441,7 2.319,9 1.299,8 1.020,1 790,3
Nederland 2012 4e kwartaal 4.775,3 2.672,1 2.103,2 1.582,9 7.903,1 4.241,4 3.661,7 2.774,2
Nederland 2012 20.470,2 11.113,3 9.356,9 6.994,6 35.417,7 18.352,2 17.065,5 12.859,7
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen en het aantal zakelijke overnachtingen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland) per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel, vijf grote toeristensteden en hotelsterrenclassificatie (totaal en in Amsterdam).

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012.

Wijzigingen per 06 augustus 2013
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen nieuwe cijfers
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolg door een nieuwe reeks logiestabellen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gasten uit
Bezoekers die één of meer nachten achtereen in een hotel, motel, pension, appartement met hoteldienstverlening, jeugdaccommodatie of bed&breakfast met ten minste 5 slaapplaatsen verblijven.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Alle landen
Nederland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Buitenland totaal
Europa
Europa exclusief Nederland
Overnachtingen van gasten uit
Alle nachten die gasten doorbrengen in een hotel, motel, pension, appartement met hoteldienstverlening, jeugdaccommodatie of bed&breakfast met ten minste 5 slaapplaatsen.
Alle landen
Nederland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Buitenland totaal
Europa
Europa exclusief Nederland