Gasten verblijfsrecreatie; woonland per regio '98-'12

Gasten verblijfsrecreatie; woonland per regio '98-'12

Regio's Perioden Gasten uit Alle landen (x 1 000) Gasten uit Nederland (x 1 000) Gasten uit Buitenland Buitenland totaal (x 1 000) Gasten uit Buitenland Europa Europa exclusief Nederland (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Alle landen (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Nederland (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Buitenland Buitenland totaal (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Buitenland Europa Europa exclusief Nederland (x 1 000)
Nederland 2011 10.791,1 8.518,3 2.272,7 2.251,3 50.792,8 39.738,9 11.053,9 10.950,9
Nederland 2012 januari 426,3 346,5 79,8 79,4 1.626,0 1.301,1 324,8 323,0
Nederland 2012 februari 420,3 350,1 70,3 69,9 1.597,4 1.311,7 285,7 284,1
Nederland 2012 maart 524,4 429,5 94,8 94,1 1.917,6 1.532,3 385,3 382,5
Nederland 2012 1e kwartaal 1.371,0 1.126,1 244,9 243,5 5.141,0 4.145,1 995,9 989,6
Nederland 2012 april 1.061,3 742,2 319,1 317,1 4.136,5 2.702,5 1.434,0 1.427,2
Nederland 2012 mei 1.389,8 1.153,2 236,6 234,9 5.719,0 4.774,8 944,2 937,7
Nederland 2012 juni 1.170,7 945,2 225,4 222,4 5.274,2 4.198,2 1.076,0 1.062,7
Nederland 2012 2e kwartaal 3.621,7 2.840,6 781,1 774,4 15.129,6 11.675,5 3.454,1 3.427,6
Nederland 2012 juli 1.370,7 1.046,6 324,1 319,6 7.641,1 5.894,1 1.747,0 1.723,9
Nederland 2012 augustus 1.603,0 1.229,6 373,4 368,7 9.210,5 7.232,4 1.978,1 1.955,7
Nederland 2012 september 989,9 809,2 180,7 178,5 4.255,9 3.400,5 855,4 845,0
Nederland 2012 3e kwartaal 3.963,5 3.085,5 878,1 866,8 21.107,5 16.527,1 4.580,5 4.524,6
Nederland 2012 oktober 883,4 666,6 216,8 215,6 3.575,3 2.587,2 988,1 982,8
Nederland 2012 november 536,6 408,6 127,9 127,5 1.945,7 1.426,7 519,0 517,2
Nederland 2012 december 466,5 392,6 73,9 73,2 1.846,7 1.551,4 295,3 291,6
Nederland 2012 4e kwartaal 1.886,5 1.467,8 418,6 416,3 7.367,7 5.565,4 1.802,4 1.791,6
Nederland 2012 10.842,7 8.520,0 2.322,7 2.300,9 48.745,9 37.913,0 10.832,9 10.733,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens

TabeltoelichtingDeze tabel geeft een overzicht van het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland op alle kampeerterreinen, huisjescomplexen en in groepsaccommodaties of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland) per landsdeel, provincie en toeristisch landsdeel.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 06 augustus 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door een nieuwe reeks logiestabellen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gasten uit
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven op een kampeerterrein, op een huisjescomplex, in een groepsaccommodatie of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een
logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Alle landen
Nederland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Buitenland totaal
Europa
Europa exclusief Nederland
Overnachtingen van gasten uit
Alle nachten die gasten doorbrengen op een kampeerterrein, op een huisjescomplex, in een groepsaccommodatie of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
Alle landen
Nederland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Buitenland totaal
Europa
Europa exclusief Nederland