Gasten verblijfsrecreatie; woonland per regio '98-'12Deze tabel geeft een overzicht van het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland op alle kampeerterreinen, huisjescomplexen en in groepsaccommodaties of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland) per landsdeel, provincie en toeristisch landsdeel.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 06 augustus 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door een nieuwe reeks logiestabellen. Zie paragraaf 3.

Gasten verblijfsrecreatie; woonland per regio '98-'12

Regio's Perioden Gasten uitAlle landen (x 1 000) Gasten uitNederland (x 1 000) Gasten uitBuitenlandBuitenland totaal (x 1 000) BuitenlandEuropaEuropa exclusief Nederland (x 1 000) Overnachtingen van gasten uitAlle landen (x 1 000) Overnachtingen van gasten uitNederland (x 1 000) Overnachtingen van gasten uitBuitenlandBuitenland totaal (x 1 000) BuitenlandEuropaEuropa exclusief Nederland (x 1 000) 9
Nederland 2011 10.791,1 8.518,3 2.272,7 2.251,3 50.792,8 39.738,9 11.053,9 10.950,9
Nederland 2012 januari 426,3 346,5 79,8 79,4 1.626,0 1.301,1 324,8 323,0
Nederland 2012 februari 420,3 350,1 70,3 69,9 1.597,4 1.311,7 285,7 284,1
Nederland 2012 maart 524,4 429,5 94,8 94,1 1.917,6 1.532,3 385,3 382,5
Nederland 2012 1e kwartaal 1.371,0 1.126,1 244,9 243,5 5.141,0 4.145,1 995,9 989,6
Nederland 2012 april 1.061,3 742,2 319,1 317,1 4.136,5 2.702,5 1.434,0 1.427,2
Nederland 2012 mei 1.389,8 1.153,2 236,6 234,9 5.719,0 4.774,8 944,2 937,7
Nederland 2012 juni 1.170,7 945,2 225,4 222,4 5.274,2 4.198,2 1.076,0 1.062,7
Nederland 2012 2e kwartaal 3.621,7 2.840,6 781,1 774,4 15.129,6 11.675,5 3.454,1 3.427,6
Nederland 2012 juli 1.370,7 1.046,6 324,1 319,6 7.641,1 5.894,1 1.747,0 1.723,9
Nederland 2012 augustus 1.603,0 1.229,6 373,4 368,7 9.210,5 7.232,4 1.978,1 1.955,7
Nederland 2012 september 989,9 809,2 180,7 178,5 4.255,9 3.400,5 855,4 845,0
Nederland 2012 3e kwartaal 3.963,5 3.085,5 878,1 866,8 21.107,5 16.527,1 4.580,5 4.524,6
Nederland 2012 oktober 883,4 666,6 216,8 215,6 3.575,3 2.587,2 988,1 982,8
Nederland 2012 november 536,6 408,6 127,9 127,5 1.945,7 1.426,7 519,0 517,2
Nederland 2012 december 466,5 392,6 73,9 73,2 1.846,7 1.551,4 295,3 291,6
Nederland 2012 4e kwartaal 1.886,5 1.467,8 418,6 416,3 7.367,7 5.565,4 1.802,4 1.791,6
Nederland 2012 10.842,7 8.520,0 2.322,7 2.300,9 48.745,9 37.913,0 10.832,9 10.733,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens