Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers, 2002-2022

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers, 2002-2022

SITC Landengroepen Perioden Actuele reeks vanaf 2007 Handelsbalans (mln euro) Oude reeks 2002 - 2007 Handelsbalans (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari-oktober* 39.283 .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 151.097 .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari-oktober* -111.814 .
Totaal goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 136.470 .
Totaal goederen Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* -97.187 .
Totaal goederen Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 14.627 .
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 2022 januari-oktober* 22.479 .
0 Voeding en levende dieren Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 19.578 .
0 Voeding en levende dieren Niet-EU 2022 januari-oktober* 2.901 .
0 Voeding en levende dieren Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 16.344 .
0 Voeding en levende dieren Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 6.134 .
0 Voeding en levende dieren Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 3.234 .
1 Dranken en tabak Totaal landen 2022 januari-oktober* 1.603 .
1 Dranken en tabak Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* -618 .
1 Dranken en tabak Niet-EU 2022 januari-oktober* 2.221 .
1 Dranken en tabak Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* -612 .
1 Dranken en tabak Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 2.215 .
1 Dranken en tabak Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* -6 .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 2022 januari-oktober* 7.841 .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 8.445 .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Niet-EU 2022 januari-oktober* -604 .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 8.043 .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* -202 .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 402 .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 2022 januari-oktober* -10.155 .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 55.874 .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Niet-EU 2022 januari-oktober* -66.029 .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 55.285 .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* -65.441 .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 589 .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 2022 januari-oktober* -1.922 .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 1.992 .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Niet-EU 2022 januari-oktober* -3.915 .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 1.707 .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* -3.629 .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 286 .
5 Chemische producten Totaal landen 2022 januari-oktober* 25.986 .
5 Chemische producten Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 26.241 .
5 Chemische producten Niet-EU 2022 januari-oktober* -254 .
5 Chemische producten Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 19.790 .
5 Chemische producten Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 6.196 .
5 Chemische producten Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 6.450 .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 2022 januari-oktober* -4.524 .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 5.882 .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Niet-EU 2022 januari-oktober* -10.407 .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 4.766 .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* -9.290 .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 1.116 .
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 2022 januari-oktober* -675 .
7 Machines en vervoermaterieel Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 18.119 .
7 Machines en vervoermaterieel Niet-EU 2022 januari-oktober* -18.795 .
7 Machines en vervoermaterieel Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 17.937 .
7 Machines en vervoermaterieel Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* -18.612 .
7 Machines en vervoermaterieel Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 183 .
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 2022 januari-oktober* -2.875 .
8 Diverse gefabriceerde goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 15.191 .
8 Diverse gefabriceerde goederen Niet-EU 2022 januari-oktober* -18.066 .
8 Diverse gefabriceerde goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 12.824 .
8 Diverse gefabriceerde goederen Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* -15.699 .
8 Diverse gefabriceerde goederen Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 2.367 .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 2022 januari-oktober* 1.526 .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 392 .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Niet-EU 2022 januari-oktober* 1.134 .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 385 .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 1.141 .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 7 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van de meest actuele cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde, de handelsbalans en de jaarmutaties hiervan uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC-secties) en een aantal landengroepen.

Gegevens beschikbaar van januari 2002 tot en met oktober 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2002 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met oktober 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 januari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers" en “Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Actuele reeks vanaf 2007
De cijfers over 2008 zijn op een andere manier tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. De cijfers in de actuele reeks vanaf 2007 zijn gecorrigeerd voor deze trendbreuk.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Oude reeks 2002 - 2007
De cijfers over 2008 zijn op een andere manier tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. De cijfers in de oude reeks 2002 - 2007 zijn niet gecorrigeerd voor deze trendbreuk.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.