Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers, 2002-2022

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers, 2002-2022

SITC Landengroepen Perioden Actuele reeks vanaf 2007 Invoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Uitvoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Handelsbalans (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie invoerwaarde (%) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari-oktober* 554.782 594.065 39.283 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 249.972 401.070 151.097 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari-oktober* 304.810 192.995 -111.814 . .
Totaal goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 211.418 347.888 136.470 . .
Totaal goederen Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 343.364 246.177 -97.187 . .
Totaal goederen Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 38.554 53.181 14.627 . .
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 2022 januari-oktober* 45.686 68.165 22.479 . .
0 Voeding en levende dieren Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 28.188 47.765 19.578 . .
0 Voeding en levende dieren Niet-EU 2022 januari-oktober* 17.498 20.399 2.901 . .
0 Voeding en levende dieren Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 24.587 40.931 16.344 . .
0 Voeding en levende dieren Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 21.100 27.234 6.134 . .
0 Voeding en levende dieren Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 3.601 6.835 3.234 . .
1 Dranken en tabak Totaal landen 2022 januari-oktober* 4.089 5.692 1.603 . .
1 Dranken en tabak Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 3.299 2.681 -618 . .
1 Dranken en tabak Niet-EU 2022 januari-oktober* 790 3.011 2.221 . .
1 Dranken en tabak Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 2.974 2.362 -612 . .
1 Dranken en tabak Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 1.115 3.330 2.215 . .
1 Dranken en tabak Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 325 319 -6 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 2022 januari-oktober* 17.104 24.945 7.841 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 8.650 17.095 8.445 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Niet-EU 2022 januari-oktober* 8.453 7.849 -604 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 6.794 14.837 8.043 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 10.309 10.107 -202 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 1.856 2.258 402 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 2022 januari-oktober* 136.023 125.867 -10.155 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 34.596 90.470 55.874 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Niet-EU 2022 januari-oktober* 101.427 35.397 -66.029 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 30.490 85.775 55.285 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 105.532 40.092 -65.441 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 4.106 4.695 589 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 2022 januari-oktober* 7.853 5.931 -1.922 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 3.213 5.206 1.992 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Niet-EU 2022 januari-oktober* 4.640 725 -3.915 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 2.776 4.482 1.707 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 5.078 1.449 -3.629 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 438 724 286 . .
5 Chemische producten Totaal landen 2022 januari-oktober* 77.602 103.589 25.986 . .
5 Chemische producten Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 45.762 72.003 26.241 . .
5 Chemische producten Niet-EU 2022 januari-oktober* 31.840 31.586 -254 . .
5 Chemische producten Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 42.345 62.136 19.790 . .
5 Chemische producten Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 35.257 41.453 6.196 . .
5 Chemische producten Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 3.417 9.867 6.450 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 2022 januari-oktober* 52.833 48.309 -4.524 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 31.127 37.009 5.882 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Niet-EU 2022 januari-oktober* 21.707 11.300 -10.407 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 26.781 31.547 4.766 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 26.052 16.762 -9.290 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 4.345 5.462 1.116 . .
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 2022 januari-oktober* 143.872 143.197 -675 . .
7 Machines en vervoermaterieel Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 64.115 82.235 18.119 . .
7 Machines en vervoermaterieel Niet-EU 2022 januari-oktober* 79.757 60.962 -18.795 . .
7 Machines en vervoermaterieel Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 48.485 66.422 17.937 . .
7 Machines en vervoermaterieel Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 95.388 76.775 -18.612 . .
7 Machines en vervoermaterieel Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 15.631 15.813 183 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 2022 januari-oktober* 69.289 66.413 -2.875 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 30.607 45.798 15.191 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Niet-EU 2022 januari-oktober* 38.681 20.615 -18.066 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 25.777 38.601 12.824 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 43.511 27.812 -15.699 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 4.830 7.197 2.367 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 2022 januari-oktober* 431 1.957 1.526 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 414 807 392 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Niet-EU 2022 januari-oktober* 17 1.151 1.134 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 409 795 385 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Niet-Eurozone 2022 januari-oktober* 22 1.162 1.141 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Niet-Eurozone binnen EU 2022 januari-oktober* 5 12 7 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van de meest actuele cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde, de handelsbalans en de jaarmutaties hiervan uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC-secties) en een aantal landengroepen.

Gegevens beschikbaar van januari 2002 tot en met oktober 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2002 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met oktober 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 januari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers" en “Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Actuele reeks vanaf 2007
De cijfers over 2008 zijn op een andere manier tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. De cijfers in de actuele reeks vanaf 2007 zijn gecorrigeerd voor deze trendbreuk.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.