Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers


Deze tabel bevat een overzicht van de meest actuele cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde, de handelsbalans en de jaarmutaties hiervan uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC-secties) en een aantal landengroepen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden nader voorlopig door een bijstelling van de cijfers, na respectievelijk tien, veertien en negentien weken na afloop van de betreffende maand. In het derde kwartaal van het huidige jaar worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief gemaakt en komt tevens het definitieve jaarcijfer beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De voorlopige cijfers van de maand maart 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie “landen” zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na de verslagmaand.

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

SITC Landengroepen Perioden Actuele reeks vanaf 2007Invoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007Uitvoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007Handelsbalans (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007Jaarmutatie invoerwaarde (%) Actuele reeks vanaf 2007Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2019 maart* 39.813 45.328 5.515 6,7 4,2
Totaal goederen Totaal landen 2019 april* 39.073 42.793 3.720 11,6 10,9
Totaal goederen Totaal landen 2019 mei* 39.561 44.719 5.158 7,7 6,3
Totaal goederen Totaal landen 2019 juni* 36.817 41.721 4.904 -0,1 -0,9
Totaal goederen Totaal landen 2019 juli* 38.293 42.435 4.143 5,8 4,7
Totaal goederen Totaal landen 2019 augustus* 35.703 40.049 4.347 -3,1 -1,6
Totaal goederen Totaal landen 2019 september* 38.046 43.352 5.306 5,0 2,9
Totaal goederen Totaal landen 2019 oktober* 40.571 46.677 6.106 0,1 4,1
Totaal goederen Totaal landen 2019 november* 39.140 43.899 4.760 1,3 -2,2
Totaal goederen Totaal landen 2019 december* 37.823 42.332 4.509 6,0 8,5
Totaal goederen Totaal landen 2019* 459.697 515.892 56.195 4,2 3,6
Totaal goederen Totaal landen 2020 januari* 38.965 43.423 4.458 0,6 4,8
Totaal goederen Totaal landen 2020 februari* 35.851 41.365 5.514 -0,7 0,5
Totaal goederen Totaal landen 2020 maart* 36.742 42.896 6.154 -7,7 -5,4
Totaal goederen Totaal landen 2020 januari-maart* 111.558 127.684 16.126 -2,7 -0,2
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 maart* 21.359 32.263 10.905 4,2 4,9
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 april* 20.630 29.930 9.300 9,1 8,2
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 mei* 21.389 31.491 10.102 8,7 5,0
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 juni* 19.637 28.632 8.995 -2,1 -4,5
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 juli* 19.851 29.621 9.770 2,2 4,7
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 augustus* 17.867 27.390 9.524 -3,7 -3,4
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 september* 20.315 29.885 9.570 4,6 1,1
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 oktober* 21.512 32.043 10.530 -0,6 0,2
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 november* 20.475 30.245 9.770 -1,0 -4,8
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 december* 19.837 28.104 8.267 4,2 2,5
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019* 242.622 359.519 116.897 2,8 2,0
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari* 20.346 30.910 10.564 0,6 1,5
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 februari* 17.257 25.794 8.536 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 maart* 17.834 26.382 8.548 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-maart* 55.437 83.085 27.648 . .
Totaal goederen Niet-EU 2019 maart* 18.455 13.065 -5.390 9,7 2,7
Totaal goederen Niet-EU 2019 april* 18.443 12.863 -5.580 14,6 17,4
Totaal goederen Niet-EU 2019 mei* 18.172 13.228 -4.944 6,6 9,6
Totaal goederen Niet-EU 2019 juni* 17.180 13.090 -4.091 2,4 8,1
Totaal goederen Niet-EU 2019 juli* 18.442 12.815 -5.627 9,9 4,9
Totaal goederen Niet-EU 2019 augustus* 17.836 12.659 -5.177 -2,5 2,6
Totaal goederen Niet-EU 2019 september* 17.731 13.467 -4.264 5,4 7,1
Totaal goederen Niet-EU 2019 oktober* 19.059 14.635 -4.424 0,8 13,7
Totaal goederen Niet-EU 2019 november* 18.664 13.654 -5.010 3,9 4,3
Totaal goederen Niet-EU 2019 december* 17.986 14.228 -3.758 8,0 23,0
Totaal goederen Niet-EU 2019* 217.074 156.372 -60.702 5,7 7,5
Totaal goederen Niet-EU 2020 januari* 18.619 12.513 -6.106 0,6 14,1
Totaal goederen Niet-EU 2020 februari* 18.593 15.571 -3.022 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 maart* 18.908 16.514 -2.394 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 januari-maart* 56.120 44.598 -11.522 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens