Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

SITC Landengroepen Perioden Actuele reeks vanaf 2007 Invoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Uitvoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Handelsbalans (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie invoerwaarde (%) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2020 augustus* 31.921 35.722 3.801 -10,8 -10,7
Totaal goederen Totaal landen 2020 september* 36.970 42.047 5.076 -2,9 -2,8
Totaal goederen Totaal landen 2020 oktober* 37.133 44.076 6.943 -8,3 -5,6
Totaal goederen Totaal landen 2020 november* 37.716 43.352 5.636 -3,9 -1,1
Totaal goederen Totaal landen 2020 december* 37.820 42.696 4.876 -0,3 1,1
Totaal goederen Totaal landen 2020* 424.952 482.836 57.884 -7,6 -6,3
Totaal goederen Totaal landen 2021 januari* 35.915 40.871 4.956 -7,5 -5,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 februari* 36.581 42.291 5.710 2,6 2,3
Totaal goederen Totaal landen 2021 maart* 45.239 51.630 6.391 21,0 19,8
Totaal goederen Totaal landen 2021 april* 41.860 46.291 4.431 36,1 36,7
Totaal goederen Totaal landen 2021 mei* 40.483 45.316 4.833 32,6 33,4
Totaal goederen Totaal landen 2021 juni* 44.077 50.707 6.630 24,9 29,2
Totaal goederen Totaal landen 2021 juli* 41.849 47.637 5.788 20,0 18,6
Totaal goederen Totaal landen 2021 augustus* 40.303 44.824 4.521 26,3 25,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 januari-augustus* 326.308 369.567 43.259 18,5 19,0
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 augustus* 15.390 22.886 7.496 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 september* 18.098 26.584 8.486 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 oktober* 18.382 27.820 9.439 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 november* 18.789 27.185 8.396 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 december* 18.767 25.762 6.995 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020* 208.881 305.397 96.516 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari* 17.644 26.808 9.164 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 februari* 18.695 27.429 8.734 9,4 6,0
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 maart* 21.903 33.095 11.192 20,7 24,6
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 april* 20.392 29.958 9.566 39,4 43,8
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 mei* 19.949 29.838 9.889 35,5 37,6
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 juni* 21.726 32.329 10.603 25,1 30,6
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 juli* 20.429 31.463 11.034 17,9 27,8
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 augustus* 18.863 29.499 10.636 22,6 28,9
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-augustus* 159.602 240.420 80.818 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 augustus* 16.530 12.835 -3.695 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 september* 18.872 15.462 -3.410 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 oktober* 18.752 16.255 -2.496 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 november* 18.927 16.167 -2.760 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 december* 19.053 16.935 -2.119 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020* 216.071 177.439 -38.632 . .
Totaal goederen Niet-EU 2021 januari* 18.271 14.063 -4.209 . .
Totaal goederen Niet-EU 2021 februari* 17.886 14.862 -3.024 -3,7 -3,7
Totaal goederen Niet-EU 2021 maart* 23.336 18.535 -4.801 21,2 12,1
Totaal goederen Niet-EU 2021 april* 21.467 16.332 -5.135 33,1 25,2
Totaal goederen Niet-EU 2021 mei* 20.534 15.478 -5.056 29,9 26,0
Totaal goederen Niet-EU 2021 juni* 22.351 18.378 -3.973 24,6 26,8
Totaal goederen Niet-EU 2021 juli* 21.420 16.174 -5.246 22,0 3,9
Totaal goederen Niet-EU 2021 augustus* 21.440 15.325 -6.115 29,7 19,4
Totaal goederen Niet-EU 2021 januari-augustus* 166.706 129.147 -37.559 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van de meest actuele cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde, de handelsbalans en de jaarmutaties hiervan uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC-secties) en een aantal landengroepen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden nader voorlopig door een bijstelling van de cijfers, na respectievelijk tien, veertien en negentien weken na afloop van de betreffende maand. In het derde kwartaal van het huidige jaar worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief gemaakt en komt tevens het definitieve jaarcijfer beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 12 oktober 2021:
De voorlopige cijfers van de maand augustus 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Actuele reeks vanaf 2007
De cijfers over 2008 zijn op een andere manier tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. De cijfers in de actuele reeks vanaf 2007 zijn gecorrigeerd voor deze trendbreuk.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.