Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers, 2002-2022

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers, 2002-2022

SITC Landengroepen Perioden Actuele reeks vanaf 2007 Invoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Uitvoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Handelsbalans (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie invoerwaarde (%) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2021 oktober 47.884 51.337 3.454 29,8 16,8
Totaal goederen Totaal landen 2021 november 52.262 56.529 4.267 39,1 30,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 december 51.223 54.753 3.530 35,7 28,4
Totaal goederen Totaal landen 2021 527.055 589.202 62.147 24,4 22,1
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari* 46.956 49.541 2.585 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 februari * 45.549 48.928 3.379 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 maart* 56.146 60.342 4.196 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 april* 53.801 57.119 3.318 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 mei* 58.232 61.718 3.486 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 juni* 58.501 63.670 5.170 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 juli* 54.348 58.903 4.555 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 augustus* 58.215 60.227 2.012 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 september* 61.086 67.557 6.471 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 oktober* 61.949 66.060 4.111 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari-oktober* 554.782 594.065 39.283 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 oktober 22.543 35.455 12.912 22,9 27,8
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 november 24.122 37.174 13.052 28,7 36,9
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 december 24.056 36.035 11.979 28,3 40,1
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 253.026 384.878 131.852 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari* 22.320 34.125 11.805 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 februari * 22.546 32.984 10.438 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 maart* 26.269 41.165 14.896 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 april* 24.447 39.051 14.605 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 mei* 26.197 40.701 14.504 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 juni* 26.749 42.278 15.529 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 juli* 24.642 38.915 14.273 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 augustus* 24.133 40.407 16.274 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 september* 26.291 45.691 19.400 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 oktober* 26.378 45.752 19.374 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 249.972 401.070 151.097 . .
Totaal goederen Niet-EU 2021 oktober 25.341 15.882 -9.459 36,6 -2,1
Totaal goederen Niet-EU 2021 november 28.140 19.355 -8.785 49,5 19,7
Totaal goederen Niet-EU 2021 december 27.167 18.717 -8.450 43,0 10,5
Totaal goederen Niet-EU 2021 274.029 204.324 -69.705 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari* 24.636 15.416 -9.220 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 februari * 23.003 15.944 -7.058 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 maart* 29.877 19.177 -10.700 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 april* 29.354 18.067 -11.287 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 mei* 32.035 21.017 -11.018 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 juni* 31.752 21.392 -10.359 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 juli* 29.705 19.988 -9.718 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 augustus* 34.082 19.820 -14.262 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 september* 34.795 21.866 -12.930 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 oktober* 35.570 20.308 -15.263 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari-oktober* 304.810 192.995 -111.814 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van de meest actuele cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde, de handelsbalans en de jaarmutaties hiervan uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC-secties) en een aantal landengroepen.

Gegevens beschikbaar van januari 2002 tot en met oktober 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2002 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met oktober 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 januari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers" en “Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Actuele reeks vanaf 2007
De cijfers over 2008 zijn op een andere manier tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. De cijfers in de actuele reeks vanaf 2007 zijn gecorrigeerd voor deze trendbreuk.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.