Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

SITC Landengroepen Perioden Actuele reeks vanaf 2007 Invoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Uitvoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Handelsbalans (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie invoerwaarde (%) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2021 maart* 44.861 51.603 6.743 20,2 19,8
Totaal goederen Totaal landen 2021 april* 41.730 46.327 4.596 36,0 36,8
Totaal goederen Totaal landen 2021 mei* 40.345 45.341 4.995 32,4 33,6
Totaal goederen Totaal landen 2021 juni* 44.075 50.642 6.567 25,0 29,1
Totaal goederen Totaal landen 2021 juli* 43.270 48.723 5.454 24,4 21,2
Totaal goederen Totaal landen 2021 augustus* 42.990 47.011 4.022 34,7 31,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 september* 46.430 51.977 5.547 26,4 23,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 oktober* 48.048 51.114 3.066 30,2 16,3
Totaal goederen Totaal landen 2021 november* 52.375 56.382 4.007 39,4 30,2
Totaal goederen Totaal landen 2021 december* 51.192 54.520 3.328 35,6 27,8
Totaal goederen Totaal landen 2021* 526.781 586.642 59.861 24,3 21,5
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari* 46.933 50.776 3.843 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 februari * 44.521 48.943 4.422 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 maart* 54.327 59.078 4.750 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari-maart* 145.781 158.796 13.015 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 maart* 21.848 33.073 11.225 20,5 24,5
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 april* 20.313 30.006 9.693 39,0 44,2
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 mei* 19.931 29.865 9.934 35,5 37,7
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 juni* 21.780 32.273 10.492 25,4 30,3
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 juli* 20.937 31.560 10.624 20,9 28,1
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 augustus* 19.191 29.914 10.722 24,4 30,6
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 september* 22.472 34.170 11.697 24,1 28,4
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 oktober* 22.738 35.234 12.496 24,0 27,0
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 november* 24.266 37.025 12.759 29,5 36,4
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 december* 24.066 35.804 11.738 28,4 39,2
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021* 253.731 382.929 129.198 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari* 22.759 35.022 12.263 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 februari * 22.495 33.011 10.516 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 maart* 25.660 39.962 14.303 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 70.914 107.995 37.081 . .
Totaal goederen Niet-EU 2021 maart* 23.013 18.530 -4.483 20,0 12,1
Totaal goederen Niet-EU 2021 april* 21.417 16.320 -5.097 33,2 25,1
Totaal goederen Niet-EU 2021 mei* 20.415 15.476 -4.939 29,4 26,3
Totaal goederen Niet-EU 2021 juni* 22.295 18.369 -3.925 24,6 27,0
Totaal goederen Niet-EU 2021 juli* 22.333 17.163 -5.170 27,8 10,3
Totaal goederen Niet-EU 2021 augustus* 23.798 17.097 -6.701 44,3 33,2
Totaal goederen Niet-EU 2021 september* 23.957 17.807 -6.151 28,6 15,3
Totaal goederen Niet-EU 2021 oktober* 25.311 15.880 -9.431 36,4 -2,1
Totaal goederen Niet-EU 2021 november* 28.108 19.357 -8.752 49,3 19,7
Totaal goederen Niet-EU 2021 december* 27.126 18.717 -8.410 42,8 10,5
Totaal goederen Niet-EU 2021* 273.050 203.713 -69.337 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari* 24.173 15.754 -8.419 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 februari * 22.027 15.932 -6.094 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 maart* 28.668 19.116 -9.552 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari-maart* 74.868 50.802 -24.066 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van de meest actuele cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde, de handelsbalans en de jaarmutaties hiervan uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC-secties) en een aantal landengroepen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden nader voorlopig door een bijstelling van de cijfers, na respectievelijk tien, veertien en negentien weken na afloop van de betreffende maand. In het derde kwartaal van het huidige jaar worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief gemaakt en komt tevens het definitieve jaarcijfer beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De voorlopige cijfers van de maand maart 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Actuele reeks vanaf 2007
De cijfers over 2008 zijn op een andere manier tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. De cijfers in de actuele reeks vanaf 2007 zijn gecorrigeerd voor deze trendbreuk.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.