Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

SITC Landengroepen Perioden Actuele reeks vanaf 2007 Invoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Uitvoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Handelsbalans (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie invoerwaarde (%) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2019 november 39.260 43.817 4.557 1,6 -2,3
Totaal goederen Totaal landen 2019 december 37.924 42.251 4.327 6,3 8,3
Totaal goederen Totaal landen 2019 459.893 515.264 55.371 4,2 3,5
Totaal goederen Totaal landen 2020 januari* 39.020 43.273 4.253 1,0 4,7
Totaal goederen Totaal landen 2020 februari* 35.801 41.311 5.510 -0,7 0,5
Totaal goederen Totaal landen 2020 maart* 37.376 43.007 5.630 -5,7 -4,9
Totaal goederen Totaal landen 2020 april* 30.864 33.800 2.936 -21,1 -20,9
Totaal goederen Totaal landen 2020 mei* 30.625 33.960 3.335 -22,8 -24,1
Totaal goederen Totaal landen 2020 juni* 35.224 39.249 4.025 -4,7 -5,7
Totaal goederen Totaal landen 2020 juli* 34.639 40.165 5.526 -9,6 -5,2
Totaal goederen Totaal landen 2020 augustus* 32.087 35.742 3.656 -10,4 -10,6
Totaal goederen Totaal landen 2020 september* 36.825 42.092 5.267 -3,3 -2,7
Totaal goederen Totaal landen 2020 oktober* 36.925 44.187 7.262 -8,8 -5,4
Totaal goederen Totaal landen 2020 november* 37.433 43.407 5.974 -4,7 -0,9
Totaal goederen Totaal landen 2020 januari-november* 386.819 440.193 53.374 -8,3 -6,9
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 november 20.453 30.214 9.761 -1,1 -4,9
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 december 19.934 28.130 8.196 4,8 2,5
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 242.602 359.565 116.962 2,8 2,0
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari* 20.354 30.767 10.413 0,6 1,1
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 februari* 17.147 25.848 8.701 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 maart* 18.074 26.487 8.413 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 april* 14.653 20.752 6.099 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 mei* 14.685 21.665 6.980 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 juni* 17.327 24.743 7.416 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 juli* 17.347 24.581 7.234 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 augustus* 15.460 22.905 7.445 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 september* 18.039 26.546 8.507 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 oktober* 18.128 27.877 9.749 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 november* 18.499 27.176 8.677 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-november* 189.712 279.347 89.635 . .
Totaal goederen Niet-EU 2019 november 18.806 13.603 -5.204 4,7 3,9
Totaal goederen Niet-EU 2019 december 17.990 14.121 -3.869 8,0 22,1
Totaal goederen Niet-EU 2019 217.291 155.700 -61.591 5,8 7,0
Totaal goederen Niet-EU 2020 januari* 18.666 12.506 -6.160 1,5 14,5
Totaal goederen Niet-EU 2020 februari* 18.654 15.463 -3.191 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 maart* 19.303 16.519 -2.783 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 april* 16.211 13.048 -3.162 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 mei* 15.940 12.295 -3.645 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 juni* 17.897 14.505 -3.391 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 juli* 17.292 15.584 -1.708 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 augustus* 16.627 12.838 -3.789 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 september* 18.786 15.546 -3.240 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 oktober* 18.797 16.310 -2.487 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 november* 18.933 16.231 -2.703 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 januari-november* 197.107 160.846 -36.260 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van de meest actuele cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde, de handelsbalans en de jaarmutaties hiervan uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC-secties) en een aantal landengroepen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden nader voorlopig door een bijstelling van de cijfers, na respectievelijk tien, veertien en negentien weken na afloop van de betreffende maand. In het derde kwartaal van het huidige jaar worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief gemaakt en komt tevens het definitieve jaarcijfer beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 14 januari 2021:
De voorlopige cijfers van de maand november 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Actuele reeks vanaf 2007
De cijfers over 2008 zijn op een andere manier tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. De cijfers in de actuele reeks vanaf 2007 zijn gecorrigeerd voor deze trendbreuk.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.