Mestproductie - en dierrechten; regio en concentratiegebied, 1997 - 2003


Deze tabel geeft cijfers over de mestproductie- en dierrechten.
De mestproductie- en dierrechten zijn ingevoerd om de productie van
dierlijke mest aan banden te leggen en de veestapel te bevriezen.
De cijfers zijn ook opgenomen in de publicatie Monitor Mineralen en
Mestwetgeving. Hier wordt ingegaan op de realisatie en stand van zaken
mestwetgeving, 1998-2004: o.a. stelsel van regulerende mineralenheffing
en het mineralenaangiftesysteem (MINAS), stelsel van
mestafzetovereenkomsten en geregistreerde dier- en mestproductierechten.
De publicatie bevat een grote hoeveelheid informatie die als basis heeft
gediend voor de Evaluatie van het Mestbeleid in 2004.
Daarnaast is informatie verzameld over de voortgang van het mest- en
ammoniakbeleid. Dit is gebeurd in opdracht van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit. In de Monitor mineralen en mestwetgeving worden
drie soorten van informatie verzameld, te weten:
* informatie over de milieuprestaties van landbouwbedrijven;
* informatie over de inzet van instrumenten en inspanningen van de
   overheid;
* informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu.

Gegevens beschikbaar vanaf 1997 tot en met 2003.
Frequentie: stopgezet.

Reden stopzetting:
Voor een deel van de onderwerpen in de tabel zoals mestproductierechten en
het vervallen van varkens- en pluimveerechten komt geen recente informatie
meer beschikbaar. Mestproductierechten zijn in 2006 afgeschaft. Daarnaast
zijn de regelingen die leidden tot het vervallen van dierrechten afgerond.
De reeks over varkens- en pluimveerechten wordt in een nieuwe tabel
voortgezet, zie 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen.

Mestproductie - en dierrechten; regio en concentratiegebied, 1997 - 2003

Regio Perioden Geregistreerde rechtenMestproductierechtenTotaal mestproductierechten (1 000 kg fosfaat) Geregistreerde rechtenVarkensrechtenTotaal varkensrechten (1 000 varkenseenheden) Vervallen rechtenMestproductierechtenTotaal mestproductierechten (1 000 kg fosfaat) Vervallen rechtenPluimveerechtenTotaal pluimveerechten (1 000 kg fosfaat) Vervallen rechtenVarkensrechtenTotaal varkensrechten (1 000 varkenseenheden)
Nederland 2001 241.015,0 9.542,2 1.130,1 2.720,9 820,4
Nederland 2002 239.818,2 9.452,3 167,6 777,5 95,2
Nederland 2003 239.950,1 9.221,6 209,1 780,3 254,4
Groningen 2001 17.155,2 137,3 13,2 38,8 5,3
Groningen 2002 17.279,9 135,3 4,3 45,3 1,0
Groningen 2003 17.295,5 135,4 2,2 6,5
Friesland 2001 29.599,3 89,8 37,7 66,3 9,5
Friesland 2002 29.672,8 88,3 6,7 37,3 1,3
Friesland 2003 29.717,9 85,9 12,4 40,8
Drenthe 2001 18.172,5 216,7 25,1 126,0 8,8
Drenthe 2002 18.296,7 218,4 5,3 72,8 3,0
Drenthe 2003 18.299,9 217,6 2,1 2,4
Overijssel 2001 29.682,4 1.275,1 142,8 168,9 107,3
Overijssel 2002 29.658,2 1.253,6 10,4 63,1 21,0
Overijssel 2003 29.682,6 1.241,7 6,5 41,5 11,6
Flevoland 2001 6.412,6 49,6 6,3 22,3 3,8
Flevoland 2002 6.523,5 49,1 4,7 2,4 0,6
Flevoland 2003 6.594,1 48,8 14,7
Gelderland 2001 38.363,1 1.911,0 244,0 406,1 182,2
Gelderland 2002 36.270,6 1.888,0 69,2 201,9 22,6
Gelderland 2003 36.293,3 1.823,4 85,1 174,1 70,2
Utrecht 2001 9.919,9 297,2 87,5 61,6 23,5
Utrecht 2002 9.956,4 294,7 6,9 23,2 3,0
Utrecht 2003 9.967,0 291,9 6,9 9,2 4,1
Noord-Holland 2001 14.278,1 32,8 10,6 18,5 1,7
Noord-Holland 2002 14.420,8 29,5 1,1 0,7 1,5
Noord-Holland 2003 14.419,9 28,5 1,7 13,4
Zuid-Holland 2001 15.055,7 164,6 25,8 27,3 9,2
Zuid-Holland 2002 15.120,5 158,8 1,6 5,0
Zuid-Holland 2003 15.108,3 153,9 1,5 1,5 1,4
Zeeland 2001 11.229,7 61,7 2,7 10,4 7,2
Zeeland 2002 11.409,3 61,4 0,6 5,8 1,5
Zeeland 2003 11.397,5 62,2 0,2 0,5
Noord-Brabant 2001 37.680,5 4.044,6 380,5 1.246,1 378,2
Noord-Brabant 2002 37.708,9 4.023,7 48,1 165,9 30,6
Noord-Brabant 2003 37.687,7 3.902,0 77,3 314,5 136,7
Limburg 2001 13.464,1 1.261,7 133,0 523,3 82,5
Limburg 2002 13.498,8 1.251,5 8,6 159,1 4,0
Limburg 2003 13.484,5 1.230,4 15,2 162,1 27,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens