Bouwvergunningen en nieuwbouwwoningen; kerncijfers, 1995-2011

Bouwvergunningen en nieuwbouwwoningen; kerncijfers, 1995-2011

Perioden Waarde verleende bouwvergunningen Totaal nieuwbouw en bestaande bouw (mln euro) Waarde verleende bouwvergunningen Woningen nieuwbouw en bestaande bouw (mln euro) Waarde verleende bouwvergunningen Bedrijfsgebouwen nieuwbouw en bestaand (mln euro) Waarde verleende bouwvergunningen Nieuwbouw Totaal woningen en bedrijfsgebouwen (mln euro) Waarde verleende bouwvergunningen Nieuwbouw Woningen (mln euro) Waarde verleende bouwvergunningen Nieuwbouw Bedrijfsgebouwen (mln euro) Aantal nieuwbouwwoningen Bouwvergunning verleend Totaal huur- en koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Bouwvergunning verleend Huurwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Bouwvergunning verleend Koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Gereedgekomen woningen Totaal huur- en koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Gereedgekomen woningen Huurwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Gereedgekomen woningen Koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Overheid en woningcorporaties Bouwvergunning verleend Totaal huur- en koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Overheid en woningcorporaties Bouwvergunning verleend Huurwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Overheid en woningcorporaties Bouwvergunning verleend Koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Overheid en woningcorporaties Gereedgekomen woningen Totaal huur- en koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Overheid en woningcorporaties Gereedgekomen woningen Huurwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Overheid en woningcorporaties Gereedgekomen woningen Koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Bouwers voor de markt Bouwvergunning verleend Totaal huur- en koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Bouwers voor de markt Bouwvergunning verleend Huurwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Bouwers voor de markt Bouwvergunning verleend Koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Bouwers voor de markt Gereedgekomen woningen Totaal huur- en koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Bouwers voor de markt Gereedgekomen woningen Huurwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Bouwers voor de markt Gereedgekomen woningen Koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Andere particuliere opdrachtgevers Bouwvergunning verleend Totaal huur- en koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Andere particuliere opdrachtgevers Bouwvergunning verleend Huurwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Andere particuliere opdrachtgevers Bouwvergunning verleend Koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Andere particuliere opdrachtgevers Gereedgekomen woningen Totaal huur- en koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Andere particuliere opdrachtgevers Gereedgekomen woningen Huurwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Opdrachtgever en eigendomsvorm Andere particuliere opdrachtgevers Gereedgekomen woningen Koopwoningen (aantal)
1995 12.123 7.015 5.108 9.846 6.425 3.421 98.405 34.292 64.113 93.836 29.090 64.746 36.120 29.487 6.633 28.143 24.578 3.565 46.482 3.629 42.853 49.584 3.866 45.718 15.803 1.176 14.627 16.109 646 15.463
1996 13.370 7.783 5.587 10.899 7.102 3.797 101.116 24.759 76.357 88.934 31.079 57.855 23.703 19.278 4.425 31.002 25.867 5.135 61.733 4.421 57.312 43.426 4.160 39.266 15.680 1.060 14.620 14.506 1.052 13.454
1997 14.248 8.075 6.174 11.699 7.419 4.280 101.501 21.554 79.947 92.315 25.876 66.439 23.014 16.589 6.425 25.160 19.873 5.287 64.377 4.476 59.901 52.682 5.275 47.407 14.110 489 13.621 14.473 728 13.745
1998 15.029 7.520 7.509 12.148 6.847 5.300 87.673 19.452 68.221 90.516 21.454 69.062 19.326 13.911 5.415 20.390 15.356 5.034 54.166 4.258 49.908 57.184 5.325 51.859 14.181 1.283 12.898 12.942 773 12.169
1999 16.044 8.121 7.923 13.071 7.355 5.716 84.201 14.324 69.877 78.625 17.651 60.974 15.658 10.650 5.008 17.660 12.595 5.065 54.904 2.822 52.082 48.979 4.395 44.584 13.639 852 12.787 11.986 661 11.325
2000 16.379 8.028 8.351 13.165 7.170 5.995 78.563 14.311 64.252 70.650 15.209 55.441 14.696 10.068 4.628 14.563 10.129 4.434 51.041 3.234 47.807 43.837 3.853 39.984 12.826 1.009 11.817 12.250 1.227 11.023
2001 16.537 7.738 8.799 12.955 6.641 6.313 62.326 11.108 51.218 72.958 14.089 58.869 11.452 7.891 3.561 13.725 9.466 4.259 40.764 2.955 37.809 48.933 4.063 44.870 10.110 262 9.848 10.300 560 9.740
2002 16.081 8.779 7.302 12.530 7.699 4.831 67.183 13.159 54.024 66.704 12.654 54.050 14.056 9.416 4.640 13.101 8.249 4.852 44.917 3.486 41.431 43.596 3.790 39.806 8.210 257 7.953 10.007 615 9.392
2003 16.663 9.995 6.668 13.332 8.873 4.459 72.454 15.848 56.606 59.629 12.975 46.654 18.220 12.146 6.074 13.365 8.597 4.768 47.171 3.632 43.539 37.726 3.693 34.033 7.063 70 6.993 8.538 684 7.854
2004 18.500 10.551 7.948 14.542 9.293 5.249 76.180 17.300 58.880 65.314 14.140 51.174 20.870 13.714 7.156 14.609 9.158 5.451 47.293 3.275 44.018 42.233 4.548 37.685 8.017 311 7.706 8.472 434 8.038
2005 19.069 11.470 7.599 14.951 10.093 4.857 83.273 18.637 64.636 67.016 16.900 50.116 22.600 13.452 9.148 16.993 11.024 5.969 52.504 4.938 47.566 42.527 5.302 37.225 8.169 247 7.922 7.496 574 6.922
2006 22.246 13.409 8.837 18.084 11.984 6.100 96.447 23.917 72.530 72.382 20.216 52.166 22.978 15.773 7.205 18.971 12.655 6.316 64.280 7.636 56.644 45.184 7.125 38.059 9.189 508 8.681 8.227 436 7.791
2007 22.778 13.019 9.760 18.274 11.578 6.696 87.918 23.743 64.175 80.193 22.764 57.429 25.645 16.704 8.941 20.960 14.029 6.931 53.291 6.554 46.737 50.885 8.333 42.552 8.982 485 8.497 8.348 402 7.946
2008 24.779 13.563 11.216 20.378 12.170 8.208 87.198 23.741 63.457 78.882 23.781 55.101 25.007 16.012 8.995 21.415 14.610 6.805 53.238 7.220 46.018 49.054 8.455 40.599 8.953 509 8.444 8.413 716 7.697
2009 19.973 11.051 8.922 16.013 9.845 6.168 72.646 25.951 46.695 82.932 25.464 57.468 24.977 17.378 7.599 24.124 15.233 8.891 39.629 7.196 32.433 50.372 9.355 41.017 8.040 1.377 6.663 8.436 876 7.560
2010 16.259 9.166 7.093 12.999 8.055 4.944 61.028 19.397 41.631 55.999 21.430 34.569 17.929 10.479 7.450 18.297 12.471 5.826 36.148 8.049 28.099 31.466 8.291 23.175 6.951 869 6.082 6.236 668 5.568
2011 14.937 8.454 6.484 12.081 7.547 4.534 55.804 17.681 38.123 57.703 22.466 35.237 15.743 10.345 5.398 20.467 14.385 6.082 33.461 6.704 26.757 30.766 7.633 23.133 6.600 632 5.968 6.470 448 6.022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden kerncijfers gepubliceerd over :
- de bouwsom van de verleende vergunningen voor woon- en bedrijfsgebouwen;
- het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is afgegeven;
- het aantal nieuwbouwwoningen dat gereed gekomen is.
De gegevens voor de nieuwbouwwoningen zijn uitgesplitst naar opdrachtgever voor de bouw en naar het soort eigendom (huur- en koopwoningen).
De uitkomsten over de periode 1995 tot 2002 hebben betrekking op de waarde van de verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens van de waarneming verhoogd naar 50 duizend euro.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 1995 tot en met 4e kwartaal 2011

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 11 april 2012.

Reden van stopzetting:
De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen.

Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012 zie de themapagina Bouwen en wonen (zie ook paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Waarde verleende bouwvergunningen
Het totaal van materiaal- en arbeidskosten van bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning met activiteit bouwen is verleend, exclusief BTW.
De uitkomsten over de periode 1995 tot 2002 hebben betrekking op de waarde van de verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens van de waarneming verhoogd naar 50 duizend euro.
Totaal nieuwbouw en bestaande bouw
Betreft zowel nieuwbouw als overige werkzaamheden (herbouw, uitbreiding, herstel en verbouw).
Woningen nieuwbouw en bestaande bouw
Betreft zowel nieuwbouw als overige werkzaamheden (herbouw, uitbreiding, herstel en verbouw).
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw of deel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden
Bedrijfsgebouwen nieuwbouw en bestaand
Betreft zowel nieuwbouw als overige werkzaamheden (herbouw, uitbreiding, herstel en verbouw).
Bedrijfsgebouwen zijn hallen, loodsen, fabrieken, stallen, kantoren, winkels, scholen en dergelijke.
Nieuwbouw
Totaal woningen en bedrijfsgebouwen
Woningen
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw of deel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden
Bedrijfsgebouwen
Bedrijfsgebouwen zijn hallen, loodsen, fabrieken, stallen, kantoren, winkels, scholen en dergelijke.
Aantal nieuwbouwwoningen
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw of deel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden
Bouwvergunning verleend
Totaal huur- en koopwoningen
Huurwoningen
Woningen die door de eigenaren, tegen betaling, tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden.
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn of worden van de toekomstige bewoners.
Gereedgekomen woningen
Totaal huur- en koopwoningen
Huurwoningen
Woningen die door de eigenaren, tegen betaling, tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden.
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn of worden van de toekomstige bewoners.
Opdrachtgever en eigendomsvorm
Overheid en woningcorporaties
Hiertoe behoren rijksoverheid, provincies, gemeenten, overige regionale overheden, waterschappen, woningcorporaties, woningbouwverenigingen en andere toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw.
Bouwvergunning verleend
Totaal huur- en koopwoningen
Huurwoningen
Woningen die door de eigenaren, tegen betaling, tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden.
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn of worden van de toekomstige bewoners.
Gereedgekomen woningen
Totaal huur- en koopwoningen
Huurwoningen
Woningen die door de eigenaren, tegen betaling, tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden.
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn of worden van de toekomstige bewoners.
Bouwers voor de markt
Hieronder vallen projectontwikkelaars, makelaars, aannemers die voor eigen risico bouwen en financiële instellingen zoals banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.
Bouwvergunning verleend
Totaal huur- en koopwoningen
Huurwoningen
Woningen die door de eigenaren, tegen betaling, tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden.
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn of worden van de toekomstige bewoners.
Gereedgekomen woningen
Totaal huur- en koopwoningen
Huurwoningen
Woningen die door de eigenaren, tegen betaling, tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden.
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn of worden van de toekomstige bewoners.
Andere particuliere opdrachtgevers
Opdrachtgevers die (laten) bouwen voor eigen gebruik, zoals particuliere personen, bedrijven en stichtingen (met uitzondering van die stichtingen die tot de toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw behoren).
Bouwvergunning verleend
Totaal huur- en koopwoningen
Huurwoningen
Woningen die door de eigenaren, tegen betaling, tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden.
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn of worden van de toekomstige bewoners.
Gereedgekomen woningen
Totaal huur- en koopwoningen
Huurwoningen
Woningen die door de eigenaren, tegen betaling, tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden.
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn of worden van de toekomstige bewoners.