Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2002

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2002.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2002.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2002

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdMannenTotaal mannen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdVrouwenTotaal vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtonen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingGemiddelde huishoudensgrootte Lokalisering van de postcodeGemeentecode (code) Lokalisering van de postcodeGemeentenaam (naam)
1011 Amsterdam 8.660 4.535 4.130 2.805 1.885 925 5.735 3.870 1.050 820 1,49 363 Amsterdam
1012 Amsterdam 7.610 4.535 3.070 3.090 1.820 1.270 5.775 4.410 975 400 1,32 363 Amsterdam
1013 Amsterdam 18.650 9.455 9.190 8.210 2.775 5.430 11.085 6.880 1.880 2.320 1,65 363 Amsterdam
1014 Amsterdam 115 65 50 20 10 10 70 35 15 10 1,76 363 Amsterdam
1015 Amsterdam 14.705 7.475 7.230 4.525 3.140 1.385 10.125 6.980 1.835 1.310 1,45 363 Amsterdam
1016 Amsterdam 10.550 5.540 5.015 3.490 2.560 930 7.145 4.895 1.390 860 1,45 363 Amsterdam
1017 Amsterdam 11.515 6.230 5.285 3.945 2.970 975 7.800 5.310 1.570 910 1,48 363 Amsterdam
1018 Amsterdam 18.975 9.505 9.470 7.230 3.225 4.010 11.575 7.560 1.900 2.110 1,57 363 Amsterdam
1019 Amsterdam 14.620 7.610 7.010 5.040 2.060 2.985 7.490 3.310 2.060 2.120 1,95 363 Amsterdam
1021 Amsterdam 7.125 3.550 3.570 4.025 630 3.400 3.635 1.890 625 1.120 1,96 363 Amsterdam
1022 Amsterdam 1.325 685 640 700 100 605 650 335 110 205 2,04 363 Amsterdam
1023 Amsterdam 4.445 2.085 2.365 650 420 230 2.275 950 695 625 1,95 363 Amsterdam
1024 Amsterdam 12.945 6.110 6.835 7.280 1.100 6.175 5.825 2.340 1.250 2.230 2,20 363 Amsterdam
1025 Amsterdam 14.600 6.855 7.750 5.365 1.645 3.720 7.465 3.445 1.990 2.030 1,93 363 Amsterdam
1026 Amsterdam 470 250 220 55 35 15 205 60 60 80 2,29 363 Amsterdam
1027 Amsterdam 430 230 200 30 20 10 180 50 60 70 2,38 363 Amsterdam
1028 Amsterdam 595 295 300 50 35 10 235 70 60 110 2,51 363 Amsterdam
1031 Amsterdam 5.195 2.685 2.510 2.855 440 2.415 2.720 1.445 510 765 1,91 363 Amsterdam
1032 Amsterdam 5.075 2.425 2.650 1.315 335 980 2.610 1.155 640 805 1,95 363 Amsterdam
1033 Amsterdam 10.630 5.130 5.500 2.455 850 1.605 5.340 2.315 1.450 1.570 1,98 363 Amsterdam
1034 Amsterdam 14.010 6.475 7.535 6.290 1.240 5.050 6.485 2.650 1.540 2.295 2,13 363 Amsterdam
1035 Amsterdam 9.840 4.730 5.110 2.565 960 1.600 4.255 1.295 1.280 1.675 2,31 363 Amsterdam
1037 Amsterdam 155 75 80 20 10 5 65 15 25 30 2,35 363 Amsterdam
1041 Amsterdam 45 20 20 5 5 0 20 5 15 5 2,10 363 Amsterdam
1042 Amsterdam 30 20 10 5 0 5 10 5 5 5 2,73 363 Amsterdam
1043 Amsterdam 20 10 10 5 5 0 10 0 5 5 1,90 363 Amsterdam
1044 Amsterdam 10 15 0 10 15 0 15 15 0 0 1,00 363 Amsterdam
1045 Amsterdam 50 40 15 15 15 5 40 35 0 5 1,30 363 Amsterdam
1046 Amsterdam 10 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2,00 363 Amsterdam
1047 Amsterdam 100 60 40 10 15 0 50 20 15 20 2,06 363 Amsterdam
1051 Amsterdam 11.905 6.200 5.700 5.370 1.715 3.655 7.370 4.770 1.215 1.385 1,62 363 Amsterdam
1052 Amsterdam 11.695 6.175 5.520 4.575 2.005 2.565 7.760 5.340 1.300 1.120 1,49 363 Amsterdam
1053 Amsterdam 15.125 7.740 7.385 6.540 2.470 4.075 10.130 6.920 1.760 1.455 1,49 363 Amsterdam
1054 Amsterdam 15.440 7.660 7.780 5.145 3.030 2.115 9.975 6.515 1.910 1.545 1,54 363 Amsterdam
1055 Amsterdam 19.130 9.545 9.585 11.295 1.885 9.410 10.280 5.560 2.080 2.640 1,86 363 Amsterdam
1056 Amsterdam 17.685 8.725 8.965 8.975 2.120 6.850 10.205 5.875 2.175 2.160 1,73 363 Amsterdam
1057 Amsterdam 16.935 8.440 8.495 9.540 2.100 7.440 9.515 5.400 1.865 2.245 1,77 363 Amsterdam
1058 Amsterdam 13.310 6.200 7.110 4.555 2.145 2.410 8.185 4.760 2.020 1.405 1,63 363 Amsterdam
1059 Amsterdam 5.835 2.820 3.015 2.175 970 1.205 3.590 2.130 880 580 1,60 363 Amsterdam
1060 Amsterdam 7.880 3.950 3.930 3.275 920 2.355 3.020 680 855 1.480 2,61 363 Amsterdam
1061 Amsterdam 10.285 5.205 5.075 8.735 560 8.180 3.925 1.500 615 1.815 2,60 363 Amsterdam
1062 Amsterdam 7.830 3.775 4.050 4.420 915 3.505 3.750 1.765 910 1.080 2,06 363 Amsterdam
1063 Amsterdam 11.625 5.795 5.835 6.710 1.140 5.575 5.825 2.825 1.310 1.685 2,00 363 Amsterdam
1064 Amsterdam 15.525 7.565 7.960 8.345 1.530 6.815 7.645 3.725 1.730 2.190 2,01 363 Amsterdam
1065 Amsterdam 10.015 4.670 5.350 4.595 1.150 3.440 5.025 2.425 1.300 1.300 1,93 363 Amsterdam
1066 Amsterdam 17.185 8.375 8.810 6.430 2.110 4.320 7.140 2.245 1.825 3.075 2,38 363 Amsterdam
1067 Amsterdam 16.455 8.015 8.440 9.170 1.505 7.665 7.020 2.685 1.530 2.805 2,30 363 Amsterdam
1068 Amsterdam 14.075 6.565 7.515 6.030 1.425 4.610 7.660 3.885 2.130 1.645 1,84 363 Amsterdam
1069 Amsterdam 19.830 9.540 10.290 10.620 1.960 8.660 9.110 3.915 2.095 3.100 2,15 363 Amsterdam
1071 Amsterdam 12.635 6.010 6.625 3.800 3.010 795 7.340 4.190 1.685 1.465 1,72 363 Amsterdam
1072 Amsterdam 13.110 6.685 6.425 5.410 2.345 3.065 8.915 6.210 1.595 1.115 1,46 363 Amsterdam
1073 Amsterdam 12.680 6.395 6.280 5.660 2.205 3.455 8.095 5.280 1.435 1.385 1,57 363 Amsterdam
1074 Amsterdam 7.800 3.845 3.960 3.465 1.215 2.250 4.890 3.220 845 825 1,57 363 Amsterdam
1075 Amsterdam 9.865 4.760 5.100 3.545 1.950 1.595 5.805 3.460 1.190 1.150 1,68 363 Amsterdam
1076 Amsterdam 8.600 3.960 4.640 3.060 1.425 1.635 5.350 3.230 1.075 1.045 1,61 363 Amsterdam
1077 Amsterdam 8.785 4.070 4.715 2.945 2.370 570 4.735 2.445 1.215 1.080 1,86 363 Amsterdam
1078 Amsterdam 13.440 6.180 7.265 4.340 2.550 1.785 7.925 4.375 1.910 1.645 1,70 363 Amsterdam
1079 Amsterdam 12.990 5.860 7.130 4.155 2.095 2.060 8.160 5.010 1.785 1.365 1,58 363 Amsterdam
1081 Amsterdam 4.380 1.840 2.535 1.190 850 345 2.605 1.530 645 435 1,66 363 Amsterdam
1082 Amsterdam 8.270 3.680 4.590 2.835 1.730 1.110 5.000 2.855 1.295 855 1,64 363 Amsterdam
1083 Amsterdam 5.785 2.595 3.195 1.840 1.190 650 3.300 1.875 960 470 1,61 363 Amsterdam
1091 Amsterdam 15.820 8.140 7.680 8.820 2.180 6.645 9.205 5.590 1.615 1.995 1,72 363 Amsterdam
1092 Amsterdam 9.180 4.580 4.595 5.325 1.145 4.180 4.945 2.790 865 1.285 1,86 363 Amsterdam
1093 Amsterdam 8.395 4.350 4.050 4.630 1.010 3.620 4.960 3.100 840 1.020 1,68 363 Amsterdam
1094 Amsterdam 13.185 6.985 6.195 9.275 1.370 7.905 7.220 4.180 1.285 1.755 1,82 363 Amsterdam
1095 Amsterdam 10.800 5.545 5.250 7.070 970 6.105 5.565 2.965 1.005 1.590 1,90 363 Amsterdam
1096 Amsterdam 905 525 380 325 220 105 510 265 160 80 1,69 363 Amsterdam
1097 Amsterdam 12.525 5.875 6.650 3.880 1.400 2.475 7.380 4.355 1.605 1.415 1,66 363 Amsterdam
1098 Amsterdam 10.855 5.145 5.705 2.655 1.525 1.135 5.445 2.430 1.455 1.570 1,99 363 Amsterdam
1101 Amsterdam 5 0 5 5 5 0 5 0 0 5 2,50 363 Amsterdam
1102 Amsterdam 21.345 10.755 10.590 18.030 1.475 16.550 10.900 5.565 1.625 3.710 1,94 363 Amsterdam
1103 Amsterdam 14.885 7.590 7.295 11.520 1.120 10.400 7.560 3.820 1.235 2.510 1,97 363 Amsterdam
1104 Amsterdam 12.700 6.280 6.420 9.760 1.020 8.740 6.405 3.260 965 2.180 1,96 363 Amsterdam
1105 Amsterdam 250 160 90 215 35 175 160 125 5 25 1,56 363 Amsterdam
1106 Amsterdam 18.895 8.895 10.000 10.315 1.865 8.450 8.655 3.480 1.715 3.460 2,18 363 Amsterdam
1107 Amsterdam 12.475 5.935 6.540 7.025 1.210 5.815 5.710 2.295 1.115 2.300 2,16 363 Amsterdam
1108 Amsterdam 2.730 1.365 1.365 970 460 515 1.665 1.000 440 235 1,58 363 Amsterdam
1109 Amsterdam 1.495 740 755 185 120 65 605 140 215 255 2,48 363 Amsterdam
Totaal Amsterdam 735.526 362.669 372.857 340.967 100.124 240.843 405.359 223.555 84.322 97.482 1,80 363 Amsterdam
Overig Amsterdam 455 270 185 150 80 65 320 245 40 40 1,42 363 Amsterdam
Bron: CBS.
Verklaring van tekens