Audiovisuele diensten; exploitatie, personeel en investeringen 1996 - 2005


Deze tabel geeft een overzicht van de exploitatie- en personele gegevens en investeringen bij de audiovisuele diensten (film en video, radio en tv).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 t/m 2005

Status van de cijfers:
De cijfers tot 2003 zijn definitief, de cijfers over 2005 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 januari 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Audiovisuele diensten; exploitatie, personeel en investeringen 1996 - 2005

Bedrijfstak/branches (SBI'93) Perioden ExploitatiegegevensBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) ExploitatiegegevensBedrijfsopbrengstenNetto omzet (mln euro) ExploitatiegegevensBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenBedrijfskostenTotale bedrijfskosten (mln euro) BedrijfslastenBedrijfskostenPersoneelskosten (mln euro) ExploitatiegegevensExploitatiesaldo (mln euro) PersoneelPersonenTotaal personen (1000 personen) PersoneelPersonenIn loondienst (1000 personen) PersoneelFte'sTotaal fte's (1000 Fte's) PersoneelFte'sIn loondienst (1000 Fte's) Investeringen (mln euro)
921 + 922 Totaal audiovisuele diensten 2003 3.688 3.401 3.341 3.251 747 347 32 18 20 15 264
921 + 922 Totaal audiovisuele diensten 2005* 3.950 3.859 3.774 3.726 960 176 30 21 22 18 199
921 Totaal activiteiten film en video 2003 1.333 1.221 1.231 1.192 157 102 14 7 8 4 155
921 Totaal activiteiten film en video 2005* 1.848 1.840 1.808 1.775 354 40 12 9 8 7 92
92111/2+9212Prod/ondrst/dist video/films 2003 1.107 1.005 1.025 995 115 82 8 3 5 3 122
92111/2+9212Prod/ondrst/dist video/films 2005* 1.637 1.635 1.602 1.575 299 34 9 6 6 5 79
9213 Vertoning van films 2003 226 216 206 198 42 20 5 3 2 2 33
9213 Vertoning van films 2005* 211 205 205 201 55 6 4 3 2 2 13
922 Totaal activiteiten radio en tv 2003 2.355 2.180 2.110 2.058 590 265 19 12 13 10 109
922 Totaal activiteiten radio en tv 2005* 2.102 2.019 1.966 1.951 606 135 18 12 13 11 107
92201 Radio en tv; omroeporganisaties 2003 1.552 1.384 1.338 1.303 347 214 11 7 8 6 63
92201 Radio en tv; omroeporganisaties 2005* 1.069 1.008 1.096 1.090 352 -27 10 7 7 6 46
92202/3 Radio/tv; prod. en onderst. 2003 803 795 772 755 244 31 8 5 5 4 47
92202/3 Radio/tv; prod. en onderst. 2005* 1.032 1.011 870 860 255 162 8 5 6 5 61
Bron: CBS.
Verklaring van tekens