Archieven per provincie, 2000

Archieven per provincie, 2000

Regio's Soorten archiefbewaarplaatsen Totaal archiefbewaarplaatsen (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Rijksarchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Gemeentearchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Streekarchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Streekarchivariaten (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Gemeentesecretarieën (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Waterschapssecretarieën (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Waterschapsarchiefdiensten (absoluut) Omvang archief Totaal vloeroppervlak (1000 m2) Omvang archief Totaal beschikbare planklengte Totale planklengte (1000 m) Omvang archief Totaal beschikbare planklengte Niet in gebruik (1000 m) Omvang archief Totaal beschikbare planklengte Verhuurd aan derden (1000 m) Omvang archief Totaal beschikbare planklengte In eigen gebruik Totaal in eigen gebruik (1000 m) Omvang archief Totaal beschikbare planklengte In eigen gebruik Openbaarheid Niet/beperkt openbaar (1000 m) Omvang archief Totaal beschikbare planklengte In eigen gebruik Openbaarheid Wel openbaar (1000 m) Omvang archief Totaal beschikbare planklengte In eigen gebruik In gebruik door Overheid (1000 m) Omvang archief Totaal beschikbare planklengte In eigen gebruik In gebruik door Personen/bedrijven (1000 m) Omvang archief Totaal beschikbare planklengte In eigen gebruik In gebruik door Overig eigen gebruik planklengte (1000 m) Omvang archief Verzamelingen (stuks) Charters (x 1 000) Omvang archief Verzamelingen (stuks) Kaarten/tekeningen (x 1 000) Omvang archief Verzamelingen (stuks) Foto's (x 1 000) Omvang archief Verzamelingen (stuks) Audiovisuele collecties (x 1 000) Omvang archief Verzamelingen (stuks) Microfiches/films (x 1 000) Grootteklasse capaciteit Capaciteit beschikbare planklengte Totaal archiefbewaarplaatsen (absoluut) Grootteklasse capaciteit Capaciteit beschikbare planklengte 0 tot 500 meter (absoluut) Grootteklasse capaciteit Capaciteit beschikbare planklengte 500 tot 1000 meter (absoluut) Grootteklasse capaciteit Capaciteit beschikbare planklengte 1000 tot 1500 meter (absoluut) Grootteklasse capaciteit Capaciteit beschikbare planklengte 1500 tot 2500 meter (absoluut) Grootteklasse capaciteit Capaciteit beschikbare planklengte 2500 meter en meer (absoluut) Grootteklasse verzameling Verzamelingen (percentages) Charters (%) Grootteklasse verzameling Verzamelingen (percentages) Kaarten/tekeningen (%) Grootteklasse verzameling Verzamelingen (percentages) Foto's (%) Grootteklasse verzameling Verzamelingen (percentages) Audiovisuele collecties (%) Grootteklasse verzameling Verzamelingen (percentages) Microfiches/films (%) Grootteklasse verzameling Verzamelingen (percentages) Digitale bestanden (%) Onderhoudssituatie Totaal planklengte in eigen gebruik (%) Onderhoudssituatie (Ruim) voldoende (%) Onderhoudssituatie Restaureren nodig (%) Onderhoudssituatie Conserveren nodig (%) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoeken (x 1 000) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoekers Totaal aantal bezoekers (x 1 000) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoekers Genealogisch onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoekers Overig onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoekers Ambtelijke informatie (x 1 000) Dienstverlening Informatie per brief/fax Totale informatie per brief/fax (x 1 000) Dienstverlening Informatie per brief/fax Genealogisch onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Informatie per brief/fax Overig onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Informatie per brief/fax Ambtelijke informatie (x 1 000) Dienstverlening Informatie per e-mail Totale informatie per e-mail (x 1 000) Dienstverlening Informatie per e-mail Genealogisch onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Informatie per e-mail Overig onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Informatie per e-mail Ambtelijke informatie (x 1 000) Dienstverlening Heeft eigen website (%) Dienstverlening Aantal hits algemene pagina's (x 1 000) Dienstverlening Aantal hits thema pagina's (x 1 000) Faciliteiten Restauratie/conserveringsatelier (%) Faciliteiten Expositieruimte (%) Faciliteiten Historische bibliotheek (%) Faciliteiten Studiezaal (%) Faciliteiten Aantal plaatsen studiezaal (x 1 000) Faciliteiten Oppervlakte studiezaal (1000 m2) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archief Vaste openingstijden (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archief Ook op afspraak toegankelijk (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archief Alleen op afspraak toegankelijk (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archief Gemiddeld aantal uren open per week (absoluut) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archiefstukken Via inventarislijst (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archiefstukken Via plaatsingslijst (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archiefstukken Niet toegankelijk (%) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Totaal personeel (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Totaal betaald personeel (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Archivistiek A (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Archivistiek B (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Archiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding VVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding SOD II (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding SOD I (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Archiefrestaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Archiefrestaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Archiefrestaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Overige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Overige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Uitzendkrachten (absoluut) Personeel archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Vrijwilligers (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Totaal mensjaren (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archivistiek A (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archivistiek B (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding VVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding SOD II (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding SOD I (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archiefrestaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archiefrestaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archiefrestaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Overige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Overige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Uitzendkrachten (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën Totaal personeel (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën Totaal betaald personeel (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën Archivistiek A (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën Archivistiek B (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën Archiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën VVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën SOD II (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën SOD 1 (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën Archiefrestaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën Archiefrestaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën Archiefrestaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën Overige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën Overige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën Uitzendkrachten (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel van beherende secretarieën Vrijwilligers (absoluut) Exploitatie Baten Totaal baten (1 000 euro) Exploitatie Baten Rijk (1 000 euro) Exploitatie Baten Provincies (1 000 euro) Exploitatie Baten Gemeenten (1 000 euro) Exploitatie Baten Waterschappen (1 000 euro) Exploitatie Baten Verkoop (1 000 euro) Exploitatie Baten Leges (1 000 euro) Exploitatie Baten Overige baten (1 000 euro) Exploitatie Lasten Totale lasten (1 000 euro) Exploitatie Lasten Personeelskosten (1 000 euro) Exploitatie Lasten Materiële kosten (1 000 euro) Exploitatie Lasten Kapitaalslasten (1 000 euro) Exploitatie Lasten Huisvestingskosten (1 000 euro) Exploitatie Lasten Overige lasten (1 000 euro)
Nederland 329 12 59 17 13 203 13 12 141,2 845 160 40 645 182 462 422 54 169 389,4 1.574,7 7.075,4 55,7 3.245,8 329 49 112 51 54 64 97 94 100 19 89 32 100 82 6 12 471 188 99 67 22 35 23 9 2 13 6 5 2 15 2.400 170 9 14 42 60 4 17 79 70 21 23 68 16 16 2.419 1.529 164 342 103 23 43 51 12 46 22 146 245 332 890 1.191 124 335 84 21 36 28 11 36 10 103 175 226 940 879 12 35 15 61 256 345 7 9 5 14 67 55 61 73.480 20.829 19 45.860 2.219 1.595 430 2.528 73.480 38.236 10.604 5.896 10.278 8.466
Noord-Nederland 73 3 4 . 1 60 2 3 16,9 122 25 2 95 26 70 67 5 23 54,3 156,7 440,5 4,7 397,8 73 13 24 18 11 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 33 . . . . . . . . . . . . . 187 132 15 26 11 . 8 7 1 6 1 5 25 26 55 111 15 24 11 . 7 5 1 6 1 4 19 19 312 297 2 14 4 23 73 123 6 2 2 6 18 20 16 6.136 3.239 . 2.528 28 201 5 137 6.136 3.531 556 1.128 550 373
Oost-Nederland 66 3 13 1 6 36 6 1 23,1 136 20 7 110 36 75 66 8 36 81,8 423,6 2.029,2 10,3 312,9 66 6 21 10 13 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 28 . . . . . . . . . . . . . 522 257 24 56 22 4 9 10 2 9 5 20 32 64 265 186 17 53 11 4 5 6 2 4 2 13 23 47 192 189 2 6 2 13 54 77 0 2 0 4 22 7 3 9.310 3.493 . 4.816 311 273 94 325 9.310 5.752 1.189 774 778 817
West-Nederland 119 4 25 11 4 66 1 8 68,7 407 74 16 318 89 227 200 33 84 155,1 810,4 2.839,3 29,8 1.632,1 119 12 44 15 19 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.128 65 . . . . . . . . . . . . . 1.086 745 89 164 50 10 16 28 8 25 13 87 130 126 340 581 63 171 47 9 14 14 7 21 5 60 94 80 276 241 5 13 5 15 74 89 . 2 2 3 17 13 35 39.861 11.335 19 24.885 1.773 878 64 906 39.861 19.628 5.615 2.109 6.811 5.696
Zuid-Nederland 71 2 17 5 2 41 4 . 32,5 180 41 15 123 32 91 85 16 23 98,2 183,9 1.766,3 10,8 903,0 71 18 22 7 11 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 44 . . . . . . . . . . . . . 625 396 36 96 20 9 11 5 1 7 3 34 58 116 229 312 30 87 17 9 9 4 1 6 2 26 40 82 160 153 3 2 4 9 54 56 . 3 . . 9 14 8 18.174 2.763 . 13.632 108 245 267 1.159 18.174 9.325 3.244 1.886 2.141 1.579
Groningen 28 1 2 - - 23 1 1 5,7 49 11 1 37 11 27 25 2 10 27,5 37,6 120,2 2,4 151,8 28 6 11 4 6 1 96 100 100 11 80 37 100 86 4 10 24 7 5 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 8 6 1 4 4 39 63 0 1 88 84 12 28 72 16 12 64 49 6 8 6 - 6 2 - 3 - 2 8 8 15 42 6 6 6 - 6 2 - 3 - 2 6 6 96 90 - 9 2 9 20 34 - 1 - 2 4 7 7 2.786 1.252 - 1.413 14 50 - 57 2.786 1.488 70 659 333 236
Friesland 30 1 1 - 1 26 - 1 7,2 45 8 1 36 8 28 24 2 10 14,3 89,6 243,6 1,5 215,8 30 6 11 5 4 3 93 89 100 3 90 39 100 78 7 15 28 12 7 5 0 2 2 0 0 1 1 0 0 21 364 30 7 7 24 78 0 0 93 75 7 24 77 15 8 80 53 7 11 3 - 2 1 1 2 1 2 9 13 27 43 7 11 3 - 1 0 1 2 1 1 7 9 131 122 2 3 2 11 29 44 6 1 2 1 8 12 9 2.073 1.010 - 908 14 137 5 - 2.073 1.327 220 421 99 7
Drenthe 15 1 1 - - 11 1 1 4,0 28 6 0 22 7 15 18 1 3 12,5 29,5 76,7 0,8 30,2 15 1 2 9 1 2 100 93 100 7 79 32 100 89 3 9 13 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 19 2 7 7 28 43 0 0 65 79 35 17 76 4 19 43 30 2 7 2 - - 4 - 1 - 1 8 5 13 26 2 7 2 - 0 3 0 1 - 1 6 4 85 85 - 2 - 3 24 45 0 - - 3 6 1 - 1.277 977 - 207 - 14 - 80 1.277 716 266 48 118 130
Overijssel 28 1 3 - - 22 2 - 9,9 52 8 2 43 16 27 26 2 15 20,3 89,8 483,2 2,0 56,1 28 2 10 3 7 5 100 96 100 16 85 35 100 89 3 9 35 16 8 4 4 5 2 2 0 4 1 3 1 14 205 11 4 18 31 47 0 1 76 77 24 26 70 12 18 182 74 7 16 13 0 3 1 1 5 1 8 11 7 108 49 5 16 5 - 1 1 1 2 0 6 8 5 125 122 2 3 1 5 34 48 0 1 0 3 21 4 3 2.636 1.627 - 777 - 103 46 84 2.636 1.625 338 237 285 151
Flevoland 6 1 - - - 4 1 - 1,9 12 2 1 9 4 5 6 1 2 13,4 18,4 35,3 0,6 9,0 6 1 1 2 1 1 83 67 100 17 83 29 100 95 1 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 33 213 6 - - 17 17 0 0 67 83 33 21 83 8 8 6 4 1 2 - - - - - - - - - 1 2 4 1 2 0 - - - - - - - - 1 34 34 - 0 1 4 10 15 - 1 - 1 0 2 - 243 239 - - - 1 - 4 243 143 85 - - 16
Gelderland 32 1 10 1 6 10 3 1 11,3 72 10 4 58 16 43 34 5 19 48,1 315,4 1.510,7 7,7 247,8 32 3 10 5 5 9 100 91 100 33 80 37 100 72 10 17 45 19 9 8 2 3 2 1 0 1 0 0 0 30 193 11 16 15 52 67 0 2 74 57 26 24 65 16 19 334 179 16 38 9 4 6 9 1 4 4 12 21 56 155 133 11 35 6 4 4 5 1 2 2 7 15 41 33 33 - 3 - 4 10 14 - - - - 1 1 - 6.431 1.627 - 4.039 311 169 48 237 6.431 3.984 766 537 493 650
Utrecht 11 1 2 1 3 4 - - 6,3 42 7 0 35 10 25 22 5 8 42,3 77,9 793,5 0,7 246,6 11 - 1 1 3 5 100 100 100 9 100 29 100 90 5 6 29 9 8 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 18 24 1 9 21 79 76 0 0 67 55 33 23 71 16 13 230 109 11 22 7 0 4 4 1 2 - 18 18 22 120 83 10 20 7 - 3 3 1 2 - 12 10 17 23 11 - 5 - 1 3 1 - - - - - - 12 5.308 1.641 - 2.982 41 313 5 326 5.308 2.929 1.185 195 783 215
Noord-Holland 17 1 3 6 1 5 - 1 12,7 78 16 6 56 11 45 34 8 14 30,5 81,4 557,2 2,2 381,9 17 - 3 1 3 10 94 100 100 35 100 17 100 77 6 17 53 20 10 9 1 1 1 0 0 1 0 0 0 27 15 5 20 20 82 75 0 1 94 48 6 29 53 29 17 192 150 16 49 7 2 4 2 2 5 - 8 37 18 42 120 13 41 7 2 4 2 1 4 - 6 31 9 21 21 - - - 4 7 7 - - - - 1 1 - 6.968 2.465 - 4.061 148 19 7 267 6.968 3.945 1.002 301 1.289 430
Zuid-Holland 73 1 13 4 - 49 - 6 41,8 238 39 9 190 60 129 120 15 54 66,2 512,8 1.100,5 23,9 906,8 73 10 35 10 7 12 98 97 98 17 95 25 100 85 6 10 111 40 21 14 6 11 8 3 0 3 1 1 1 10 1.055 44 9 16 39 51 0 2 64 74 36 18 65 20 15 539 414 59 69 32 7 6 17 5 16 11 59 64 70 125 325 37 90 29 6 6 7 5 14 3 40 46 43 200 180 4 5 5 8 55 77 - 2 2 2 13 6 20 24.374 6.456 19 15.654 1.481 410 51 303 24.374 11.269 2.942 1.252 4.118 4.793
Zeeland 18 1 7 - - 8 1 1 7,9 49 12 1 37 8 28 24 5 8 16,1 138,3 388,1 3,0 96,8 18 2 5 3 6 2 100 100 100 28 94 38 100 69 13 18 22 8 5 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 6 34 15 6 17 54 94 0 1 94 80 6 24 47 15 39 125 72 3 24 4 1 2 5 - 2 2 2 11 16 53 53 3 20 4 1 1 2 - 1 2 2 7 11 32 29 1 3 - 2 9 4 - - - 1 3 6 3 3.211 773 - 2.188 103 136 1 10 3.211 1.485 486 361 621 258
Noord-Brabant 19 1 8 5 2 2 1 - 17,4 93 13 15 65 10 55 44 13 9 34,9 101,3 1.265,8 6,5 561,5 19 2 2 2 5 9 95 89 100 46 95 21 100 67 9 24 81 31 16 13 2 3 2 1 0 1 1 0 0 46 205 38 25 37 100 95 0 3 95 26 5 33 60 24 16 414 276 21 66 10 7 10 3 1 3 3 26 44 82 138 223 19 61 9 7 9 3 1 3 2 21 31 58 10 5 - 1 1 - 2 - - - - - - 1 5 13.651 1.374 - 10.782 108 232 243 913 13.651 6.614 2.891 1.544 1.449 1.154
Limburg 52 1 9 - - 39 3 - 15,1 87 28 0 58 22 36 41 3 14 63,3 82,6 500,5 4,3 341,5 52 16 20 5 6 6 97 93 100 18 89 39 100 90 4 5 28 17 9 7 2 2 2 0 0 1 0 0 0 2 67 6 5 10 16 39 0 1 83 75 17 19 77 10 13 211 120 15 30 10 2 1 2 0 4 0 8 14 34 91 89 11 26 8 2 0 1 0 3 0 5 9 24 150 148 3 1 3 9 52 56 - 3 - - 9 13 3 4.523 1.389 - 2.850 - 13 24 246 4.523 2.711 353 342 692 425
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze publicatie heeft tot doel een cijfermatig inzicht te geven in de
Nederlandse overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet 1995 en
die worden beheerd door archiefdiensten of secretarieën van gemeenten
of waterschappen. De publicatie geeft een beschrijving van de omvang en
aard van deze archieven, het gebruik daarvan (o.a. bezoekersaantallen),
de toegankelijkheid, de staat van onderhoud, de personeelssamenstelling
en de financiële exploitatie van archiefdiensten.
Archieven worden onderscheiden in dynamische archieven en statische
archieven. Dynamische archieven zijn recente archieven die beschikbaar
zijn voor regelmatige raadpleging. Deze archieven bevinden zich meestal
'onder handbereik' van de gebruikers en buiten de wettelijke archief-
bewaarplaatsen. Ze blijven als zodanig buiten deze statistiek.
Statische archieven bewaren archiefstukken die onder de Archiefwet
vallen en die na een termijn van 10 jaar van de (overheids)instanties
waar ze ontstaan zijn naar archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze
stellen de archiefstukken na afloop van een bepaalde termijn beschikbaar
voor historisch, genealogisch of ander onderzoek.
De Archiefwet regelt het beheer van overheidsarchieven, onder meer de
termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden
overgebracht. De Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit 1968 zijn in 1995
vervangen door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Daarbij
is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996
gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar.
De overheidsarchieven zijn de archieven van het Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganen. Deze archieven zijn
in principe statische archieven: ze bevatten archiefstukken die volgens de
archiefwet bewaard moeten worden.
De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in deze statistiek wordt
de term archiefstukken gebruikt.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Frequentie: stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Soorten archiefbewaarplaatsen
Bewaarplaats voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten,
tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden.
De archiefbewaarplaatsen vallen uiteen in twee groepen, te weten de
archiefdiensten en archiefbeherende secretarieën.
Een archief(dienst) is een instelling of onderdeel daarvan met een
bewaarfunctie voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten,
tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden, en wordt
beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Een archiefbeherende secretarie is de secretarie van een gemeente
of waterschap; deze heeft mede als functie het bewaren van
archiefstukken van de eigen instelling of organisatie. Zo'n
secretarie heeft geen speciaal benoemde archivaris.
Totaal archiefbewaarplaatsen
In de totaalcijfers over het aantal archiefdiensten zijn ook de
gemeente- en waterschapssecretarieën, die geen afzonderlijke dienst
zijn, als diensten meegeteld.
Rijksarchieven
Het Rijksarchief heeft één landelijke vestiging (het Algemeen Rijksarchief
te Den Haag) en vestigingen in de provinciehoofdsteden.
Gemeentearchieven
Een gemeentearchief is een dienst die is opgericht om het archief van de
gemeente te beheren, beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Streekarchieven
Een streekarchief is één centraal archief van samenwerkende gemeenten
en/of waterschappen, ondergebracht in een gemeenschappelijke bewaarplaats
en beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Streekarchivariaten
Een streekarchivariaat is een archief van samenwerkende gemeenten en/of
waterschappen, ondergebracht in decentrale bewaarplaatsen en beheerd
door een daartoe aangestelde "rondreizende" archivaris.
Gemeentesecretarieën
De gemeentesecretarie beheert o.m. het archief van een gemeente zonder
een speciaal benoemde archivaris.
Waterschapssecretarieën
De waterschapssecretarie beheert o.m. het archief van een waterschap
zonder een speciaal benoemde archivaris.
Waterschapsarchiefdiensten
Een waterschapsarchiefdienst is één centraal archief van samenwerkende
waterschappen, ondergebracht in een gemeenschappelijke bewaarplaats
en beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Omvang archief
De omvang van een archief wordt uitgedrukt in het totaal vloeroppervlak,
de beschikbare planklengte en de omvang en aard van de verzameling
archiefstukken
Totaal vloeroppervlak
De bruto vloeroppervlakte van de depotruimte (een veelal geclimatiseerde
ruimte waar archiefbestanddelen worden bewaard) inclusief looppaden
en oppervlakte bezet met andere materialen dan archieven, uitgedrukt
in Çm2. Omliggende kantoorruimten worden niet meegeteld.
Totaal beschikbare planklengte
De beschikbare planklengte is het aantal strekkende meters op planken
in rekken dat beschikbaar is voor het opbergen van archiefstukken.
van archiefstukken.
De beschikbare planklengte valt uiteen in planklengte niet in gebruik,
planklengte verhuurd aan derden en planklengte in eigen gebruik.
Totale planklengte
Niet in gebruik
Verhuurd aan derden
In eigen gebruik
De planklengte eigen gebruik is onderverdeeld in planklengte met
archiefstukken die niet of beperkt openbaar zijn en met archiefstukken
die wel openbaar zijn.
Tevens is de planklengte eigen gebruik onderverdeeld in planklengte
bezet met overheidsstukken krachtens de Archiefwet, planklengte bezet
met stukken van personen, bedrijven/stichtingen e.d. en overige
planklengte (incl. (semi-)dynamische stukken en eigen documentatie).
Totaal in eigen gebruik
Openbaarheid
Niet/beperkt openbaar
Geheime stukken, kostbare stukken e.d.
Wel openbaar
Op grond van de artikelen 14 t/m 17 van de Archiefwet 1995 zijn archief-
stukken afkomstig van de overheid in principe openbaar, tenzij de eer-
biediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van de staat of
andere belangen zich daartegen verzetten. Voor archiefstukken afkomstig
van particulieren, verenigingen en bedrijven e.d. worden bij de over-
brenging van de stukken naar de archiefbewaarplaats afspraken gemaakt
omtrent het wel of niet openbaar toegankelijk zijn ervan.
In gebruik door
Overheid
Overheidsstukken krachtens de Archiefwet.
Personen/bedrijven
Archiefstukken afkomstig van personen, bedrijven, instellingen e.d.
Overig eigen gebruik planklengte
(Semi-)dynamische stukken en eigen documentatie.
Verzamelingen (stuks)
Charters
Gezegelde overeenkomsten en verdragen.
Kaarten/tekeningen
Aantal kaarten en tekeningen in de collectie.
Foto's
Aantal foto's in de collectie.
Audiovisuele collecties
Aantal video's en films in de collectie.
Microfiches/films
Het aantal in het depot bewaarde archiefstukken waarvan kopieën op
microfiche of film gemaakt zijn ter voorkoming van slijtage aan het
oorspronkelijk archiefmateriaal; niet de microfiches en films die in de
bibliotheek of studiezaal aanwezig zijn.
Grootteklasse capaciteit
Capaciteit beschikbare planklengte
Aantallen archieven verdeeld in enkele grootteklassen van beschikbare
planklengte.
Totaal archiefbewaarplaatsen
In de totaalcijfers over het aantal archiefdiensten zijn ook de
gemeente- en waterschapssecretarieën, die geen afzonderlijke dienst
zijn, als diensten meegeteld.
0 tot 500 meter
500 tot 1000 meter
1000 tot 1500 meter
1500 tot 2500 meter
2500 meter en meer
Grootteklasse verzameling
Verzamelingen (percentages)
Percentages archieven die de beschikking hebben over bepaalde soorten
verzamelingen.
Charters
Hier wordt in een percentage aangegeven hoeveel archieven charters
(gezegelde overeenkomsten en verdragen) in hun collectie hebben.
Kaarten/tekeningen
Hier wordt in een percentage aangegeven hoeveel archieven kaarten en
tekeningen in hun collectie hebben.
Foto's
Hier wordt in een percentage aangegeven hoeveel archieven foto's in hun
collectie hebben.
Audiovisuele collecties
Hier wordt in een percentage aangegeven hoeveel archieven video's en
films in hun collectie hebben.
Microfiches/films
Hier wordt in een percentage aangegeven hoeveel archieven gekopieerde
gegevens in hun collectie hebben.
Het betreft in het depot bewaarde archiefstukken waarvan kopieën op
microfiche of film gemaakt zijn ter voorkoming van slijtage aan het
oorspronkelijk archiefmateriaal; niet de microfiches en films die in de
bibliotheek of studiezaal aanwezig zijn.
Digitale bestanden
Hier wordt in een percentage aangegeven hoeveel archieven digitale
opslag van gegevens op elektronische informatiedragers in hun collectie
hebben. Het gaat hier om de digitale opslag van gegevens op
informatiedragers als floppies/diskettes, tapes, cd's. Het gaat erom dat
deze bestanden, indien in depot aanwezig, nog met behulp van aanwezige
elektronische leesapparatuur toegankelijk zijn.
Onderhoudssituatie
De planklengte in eigen gebruik is onderverdeeld in planklengte met
archiefstukken die in redelijke tot goede staat van onderhoud verkeren,
planklengte met stukken die gerestaureerd dienen te worden, en plank-
lengte met stukken die conservering behoeven,
Totaal planklengte in eigen gebruik
(Ruim) voldoende
Stukken die in redelijke tot goede staat van onderhoud verkeren.
Restaureren nodig
Restaureren: archiefstukken dienen structureel hersteld te worden,
bijvoorbeeld door aanvezelen.
Conserveren nodig
Conserveren: archiefstukken moeten nog worden geëtiketteerd, opgeborgen,
schimmelvrij gemaakt, of moeten nog worden ontzuurd en/of verfilmd
en/of uit voorzorg worden geconserveerd.
Dienstverlening
De dienstverlening door archieven wordt uitgedrukt in aantallen bezoekers
en bezoeken, informatieverstrekking per e-mail en aantallen hits op de
internet-website.
Bezoeken/bezoekers
Aantal bezoeken
Een bezoek van een persoon aan de studiezaal van een bepaald archief
op één dag. Bezoekt iemand meer dan één keer op dezelfde dag
hetzelfde archief dan wordt dit geteld als één bezoek.
Aantal bezoekers
Personen die in het verslagjaar de studiezaal van een bepaald archief
bezoeken. Per verslagjaar wordt een persoon maar één keer geteld, ook
als deze in een verslagjaar hetzelfde archief meerdere keren bezocht.
Totaal aantal bezoekers
Genealogisch onderzoek
Stamboomonderzoek.
Overig onderzoek
Ambtelijke informatie
Informatie door archieven verstrekt aan ministeries en andere overheids-
instellingen.
Informatie per brief/fax
Totale informatie per brief/fax
Genealogisch onderzoek
Stamboomonderzoek.
Overig onderzoek
Ambtelijke informatie
Informatie door archieven verstrekt aan ministeries en andere overheids-
instellingen.
Informatie per e-mail
Totale informatie per e-mail
Genealogisch onderzoek
Stamboomonderzoek.
Overig onderzoek
Ambtelijke informatie
Informatie door archieven verstrekt aan ministeries en andere overheids-
instellingen.
Heeft eigen website
Voor zover archieven beschikten over een eigen website is gevraagd of er
geteld werd hoeveel bezoekers op de hoofdpagina (algemene pagina) terecht
kwamen. Daarnaast is tevens gevraagd in hoeverre de achterliggende
pagina's (eigen databases) werden geraadpleegd. Aangezien er nog geen
uniformiteit in de waarneming bestaat zijn de uitkomsten onderling niet
vergelijkbaar.
Aantal hits algemene pagina's
Aantal malen dat er iemand binnenkomt op de hoofdpagina.
Aantal hits thema pagina's
Aantal malen dat er iemand terecht komt op themapagina's en/of
databases die 'onder' de hoofdpagina zijn opgeslagen.
Faciliteiten
Archieven kennen faciliteiten (voorzieningen/diensten/functies).
Het kan hier gaan om een ruimte waar materiaal kan worden opgeknapt
(restauratie/conserveringsatelier); een expositieruimte (met daarin
archiefmateriaal tentoongesteld); een historische bibliotheek (bevat
veelal onderzoeksresultaten op basis van archiefmateriaal); een
studiezaal (een plek met tafels en stoelen waar men archiefmateriaal kan
inzien).
Restauratie/conserveringsatelier
Een ruimte waar archiefmateriaal kan worden opgeknapt.
Expositieruimte
Een ruimte waar archiefmateriaal tentoongesteld kan worden.
Historische bibliotheek
Deze bevat veelal resultaten van historisch onderzoek op basis van (het
eigen) archiefmateriaal, in de vorm van boeken, tijdschriftartikelen, enz.
Studiezaal
Een ruimte in of bij een archiefbewaarplaats met tafels en stoelen waar
bezoekers archiefmateriaal kunnen inzien.
Aantal plaatsen studiezaal
Oppervlakte studiezaal
Toegankelijkheid
Toegankelijkheid archief
De tijden waarop het archief geraadpleegd kan worden: op vaste
openingstijden, op afspraak, zowel op openingstijden alsook op afspraak.
Vaste openingstijden
Ook op afspraak toegankelijk
Alleen op afspraak toegankelijk
Gemiddeld aantal uren open per week
Het gemiddeld aantal uren heeft betrekking op die archieven die niet
alleen op afspraak geopend zijn. Het betreft hier het gemiddelde aantal
uren dat zulke archieven op vaste tijdstippen geopend zijn.
Toegankelijkheid archiefstukken
De planklengte in eigen gebruik is onderverdeeld in een deel dat
toegankelijk is middels een inventarislijst, een plaatsingslijst of niet
toegankelijk.
Via inventarislijst
Een systematische, al dan niet geautomatiseerde, beschrijving van
archiefbestanddelen met inhoudsopgave, toelichtende inleiding, e.d. Ook
dossierinventarissen vallen hieronder.
Via plaatsingslijst
Lijst met een opsomming van bestanddelen in een volgorde, die bepaald
wordt door de plaatsing van deze bestanddelen in de archiefbewaarplaats.
Niet toegankelijk
Deel van het archief dat nog moet worden gearchiveerd.
Personeel archiefdiensten
Cijfers over personeel in archiefdiensten, ongeacht of dit het statisch
of een ander archief betrof. De cijfers betreffen niet het personeel
van gemeente- en waterschapssecretarieën. De personeelssterkte wordt
uitgedrukt in het aantal personen dat in de archieven werkzaam was, en
in de omvang van hun werktijd, uitgedrukt in mensjaren.
Aantal werkende personen, n. opleiding
Totaal personeel
Aantal personen dat aan het eind van het verslagjaar werkzaam was in
het archief, ongeacht of dit het statisch of een ander archief betrof,
en zowel betaald personeel als vrijwilligers; inclusief uitzendkrachten.
Totaal betaald personeel
Archivistiek A
Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam in de archiefwetenschappen (was Hoger
Archiefambtenaar).
Archivistiek B
Opleiding aan de Hogeschool Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam tot informatiemanager/archivaris (was Middelbaar
Archiefambtenaar).
Archiefassistent LBO-niveau
VVA (ook HMDI)
VVA=Opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer aan de SOD. (Stichting
Opleiding en examens voor Documentaire informatievoorziening en
administratieve organisatie).
HMDI=Hogere opleiding informatievoorziening aan de SOD.
SOD II
Vervolgopleiding van basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens
voor Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
SOD I
Basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens voor
Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
Archiefrestaurateur HBO-niveau
Archiefrestaurateur MBO-niveau
Archiefrestaurateur LBO-niveau
Overige opl. HBO/universitair niveau
Overige opl. MBO en lager niveau
Uitzendkrachten
Vrijwilligers
Mensjaren, naar opleiding
Hierbij gaat het om de omvang van de werktijd van de personen die
werkzaam zijn in het archief. Eén formatieplaats kan bezet zijn door
verschillende in deeltijd werkende personeelsleden.
Totaal mensjaren
Archivistiek A
Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam in de archiefwetenschappen (was Hoger
Archiefambtenaar).
Archivistiek B
Opleiding aan de Hogeschool Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam tot informatiemanager/archivaris (was Middelbaar
Archiefambtenaar).
Archiefassistent LBO-niveau
VVA (ook HMDI)
VVA=Opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer aan de SOD. (Stichting
Opleiding en examens voor Documentaire informatievoorziening en
administratieve organisatie).
HMDI=Hogere opleiding informatievoorziening aan de SOD.
SOD II
Vervolgopleiding van basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens
voor Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
SOD I
Basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens voor
Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
Archiefrestaurateur HBO-niveau
Archiefrestaurateur MBO-niveau
Archiefrestaurateur LBO-niveau
Overige opl. HBO/universitair niveau
Overige opl. MBO en lager niveau
Uitzendkrachten
Personeel van beherende secretarieën
Archieven zonder archivaris beheerd door secretarieën van gemeenten en
waterschappen.
Totaal personeel
Inclusief vrijwilligers.
Totaal betaald personeel
Exclusief vrijwilligers.
Archivistiek A
Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam in de archiefwetenschappen (was Hoger
Archiefambtenaar).
Archivistiek B
Opleiding aan de Hogeschool Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam tot informatiemanager/archivaris (was Middelbaar
Archiefambtenaar).
Archiefassistent LBO-niveau
VVA (ook HMDI)
VVA=Opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer aan de SOD. (Stichting
Opleiding en examens voor Documentaire informatievoorziening en
administratieve organisatie).
HMDI=Hogere opleiding informatievoorziening aan de SOD.
SOD II
Vervolgopleiding van basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens
voor Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
SOD 1
Basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens voor
Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
Archiefrestaurateur HBO-niveau
Archiefrestaurateur MBO-niveau
Archiefrestaurateur LBO-niveau
Overige opl. HBO/universitair niveau
Overige opl. MBO en lager niveau
Uitzendkrachten
Vrijwilligers
Exploitatie
De exploitatiegegevens geven de baten en lasten weer van de
archiefdiensten, zonder de gemeente- en waterschapssecretarieën.
Baten
Inkomsten in de vorm van subsidies van rijk, gemeenten, waterschappen en
provincies, verkoopopbrengsten en administratiekosten (leges).
Totaal baten
Rijk
Som van structurele bijdragen, programmagelden/doelsubsidies, incl.
bijdragen ter dekking van eventuele tekorten; excl. vergoedingen
voor werknemers in het kader van werkverruimende maatregelen.
Provincies
Som van structurele bijdragen, programmagelden/doelsubsidies, incl.
bijdragen ter dekking van eventuele tekorten; excl. vergoedingen
voor werknemers in het kader van werkverruimende maatregelen.
Gemeenten
Som van structurele bijdragen, programmagelden/doelsubsidies, incl.
bijdragen ter dekking van eventuele tekorten; excl. vergoedingen
voor werknemers in het kader van werkverruimende maatregelen.
Waterschappen
Som van structurele bijdragen, programmagelden/doelsubsidies, incl.
bijdragen ter dekking van eventuele tekorten; excl. vergoedingen
voor werknemers in het kader van werkverruimende maatregelen.
Verkoop
Opbrengsten uit verkoop van reproducties, catalogi en inventaris.
Leges
Rechten, geheven door een administratie wegens beschikkingen,
afschriften van stukken, contracten enzovoort.
Overige baten
Alle inkomsten uit en vergoedingen voor verleende diensten (exclusief
inkomsten uit leges), ontvangen ziektegelden, overige inkomsten in
verband met personeel (inkomsten voor werkverruimende maatregelen,
WSW-personeel e.d.) en onttrekking uit de reserves.
Lasten
Salarissen, vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid,
sociale lasten en andere personeelskosten, huishoudelijke kosten en
energiekosten, afschrijvingen, vernieuwingskosten, interest, doorbe-
rekende kosten en andere algemene kosten.
Totale lasten
Personeelskosten
Alle personeelskosten exclusief kosten ingeleend personeel en ontvangen
ziekengeld.
Materiële kosten
Alle aankopen van goederen en diensten, inclusief de uitgaven aan
uitzendkrachten, maar exclusief kapitaalslasten als rente en
afschrijvingen.
Kapitaalslasten
Rente en afschrijving voor inventaris, gebouwen en terreinen.
Huisvestingskosten
Huren, gas, water, licht, onderhoud en verzekeringen.
Overige lasten