Archieven per provincie, 2000

Deze publicatie heeft tot doel een cijfermatig inzicht te geven in de
Nederlandse overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet 1995 en
die worden beheerd door archiefdiensten of secretarieën van gemeenten
of waterschappen. De publicatie geeft een beschrijving van de omvang en
aard van deze archieven, het gebruik daarvan (o.a. bezoekersaantallen),
de toegankelijkheid, de staat van onderhoud, de personeelssamenstelling
en de financiële exploitatie van archiefdiensten.
Archieven worden onderscheiden in dynamische archieven en statische
archieven. Dynamische archieven zijn recente archieven die beschikbaar
zijn voor regelmatige raadpleging. Deze archieven bevinden zich meestal
'onder handbereik' van de gebruikers en buiten de wettelijke archief-
bewaarplaatsen. Ze blijven als zodanig buiten deze statistiek.
Statische archieven bewaren archiefstukken die onder de Archiefwet
vallen en die na een termijn van 10 jaar van de (overheids)instanties
waar ze ontstaan zijn naar archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze
stellen de archiefstukken na afloop van een bepaalde termijn beschikbaar
voor historisch, genealogisch of ander onderzoek.
De Archiefwet regelt het beheer van overheidsarchieven, onder meer de
termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden
overgebracht. De Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit 1968 zijn in 1995
vervangen door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Daarbij
is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996
gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar.
De overheidsarchieven zijn de archieven van het Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganen. Deze archieven zijn
in principe statische archieven: ze bevatten archiefstukken die volgens de
archiefwet bewaard moeten worden.
De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in deze statistiek wordt
de term archiefstukken gebruikt.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Frequentie: stopgezet.

Archieven per provincie, 2000

Regio's Soorten archiefbewaarplaatsenTotaal archiefbewaarplaatsen (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenRijksarchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenGemeentearchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenStreekarchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenStreekarchivariaten (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenGemeentesecretarieën (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenWaterschapssecretarieën (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenWaterschapsarchiefdiensten (absoluut) Omvang archiefTotaal vloeroppervlak (1000 m2) Omvang archiefTotaal beschikbare planklengteTotale planklengte (1000 m) Omvang archiefTotaal beschikbare planklengteNiet in gebruik (1000 m) Omvang archiefTotaal beschikbare planklengteVerhuurd aan derden (1000 m) Totaal beschikbare planklengteIn eigen gebruikTotaal in eigen gebruik (1000 m) In eigen gebruikOpenbaarheidNiet/beperkt openbaar (1000 m) In eigen gebruikOpenbaarheidWel openbaar (1000 m) In eigen gebruikIn gebruik doorOverheid (1000 m) In eigen gebruikIn gebruik doorPersonen/bedrijven (1000 m) In eigen gebruikIn gebruik doorOverig eigen gebruik planklengte (1000 m) Omvang archiefVerzamelingen (stuks)Charters (x 1 000) Omvang archiefVerzamelingen (stuks)Kaarten/tekeningen (x 1 000) Omvang archiefVerzamelingen (stuks)Foto's (x 1 000) Omvang archiefVerzamelingen (stuks)Audiovisuele collecties (x 1 000) Omvang archiefVerzamelingen (stuks)Microfiches/films (x 1 000) Grootteklasse capaciteitCapaciteit beschikbare planklengteTotaal archiefbewaarplaatsen (absoluut) Grootteklasse capaciteitCapaciteit beschikbare planklengte0 tot 500 meter (absoluut) Grootteklasse capaciteitCapaciteit beschikbare planklengte500 tot 1000 meter (absoluut) Grootteklasse capaciteitCapaciteit beschikbare planklengte1000 tot 1500 meter (absoluut) Grootteklasse capaciteitCapaciteit beschikbare planklengte1500 tot 2500 meter (absoluut) Grootteklasse capaciteitCapaciteit beschikbare planklengte2500 meter en meer (absoluut) Grootteklasse verzamelingVerzamelingen (percentages)Charters (%) Grootteklasse verzamelingVerzamelingen (percentages)Kaarten/tekeningen (%) Grootteklasse verzamelingVerzamelingen (percentages)Foto's (%) Grootteklasse verzamelingVerzamelingen (percentages)Audiovisuele collecties (%) Grootteklasse verzamelingVerzamelingen (percentages)Microfiches/films (%) Grootteklasse verzamelingVerzamelingen (percentages)Digitale bestanden (%) OnderhoudssituatieTotaal planklengte in eigen gebruik (%) Onderhoudssituatie(Ruim) voldoende (%) OnderhoudssituatieRestaureren nodig (%) OnderhoudssituatieConserveren nodig (%) DienstverleningBezoeken/bezoekersAantal bezoeken (x 1 000) Bezoeken/bezoekersAantal bezoekersTotaal aantal bezoekers (x 1 000) Bezoeken/bezoekersAantal bezoekersGenealogisch onderzoek (x 1 000) Bezoeken/bezoekersAantal bezoekersOverig onderzoek (x 1 000) Bezoeken/bezoekersAantal bezoekersAmbtelijke informatie (x 1 000) DienstverleningInformatie per brief/faxTotale informatie per brief/fax (x 1 000) DienstverleningInformatie per brief/faxGenealogisch onderzoek (x 1 000) DienstverleningInformatie per brief/faxOverig onderzoek (x 1 000) DienstverleningInformatie per brief/faxAmbtelijke informatie (x 1 000) DienstverleningInformatie per e-mailTotale informatie per e-mail (x 1 000) DienstverleningInformatie per e-mailGenealogisch onderzoek (x 1 000) DienstverleningInformatie per e-mailOverig onderzoek (x 1 000) DienstverleningInformatie per e-mailAmbtelijke informatie (x 1 000) DienstverleningHeeft eigen website (%) DienstverleningAantal hits algemene pagina's (x 1 000) DienstverleningAantal hits thema pagina's (x 1 000) FaciliteitenRestauratie/conserveringsatelier (%) FaciliteitenExpositieruimte (%) FaciliteitenHistorische bibliotheek (%) FaciliteitenStudiezaal (%) FaciliteitenAantal plaatsen studiezaal (x 1 000) FaciliteitenOppervlakte studiezaal (1000 m2) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefVaste openingstijden (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefOok op afspraak toegankelijk (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefAlleen op afspraak toegankelijk (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefGemiddeld aantal uren open per week (absoluut) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefstukkenVia inventarislijst (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefstukkenVia plaatsingslijst (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefstukkenNiet toegankelijk (%) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingTotaal personeel (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingTotaal betaald personeel (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingArchivistiek A (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingArchivistiek B (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingArchiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingVVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingSOD II (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingSOD I (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingArchiefrestaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingArchiefrestaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingArchiefrestaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingOverige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingOverige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingUitzendkrachten (absoluut) Personeel archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingVrijwilligers (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingTotaal mensjaren (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchivistiek A (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchivistiek B (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingVVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingSOD II (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingSOD I (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchiefrestaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchiefrestaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchiefrestaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingOverige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingOverige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingUitzendkrachten (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënTotaal personeel (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënTotaal betaald personeel (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënArchivistiek A (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënArchivistiek B (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënArchiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënVVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënSOD II (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënSOD 1 (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënArchiefrestaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënArchiefrestaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënArchiefrestaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënOverige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënOverige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënUitzendkrachten (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel van beherende secretarieënVrijwilligers (absoluut) ExploitatieBatenTotaal baten (1 000 euro) ExploitatieBatenRijk (1 000 euro) ExploitatieBatenProvincies (1 000 euro) ExploitatieBatenGemeenten (1 000 euro) ExploitatieBatenWaterschappen (1 000 euro) ExploitatieBatenVerkoop (1 000 euro) ExploitatieBatenLeges (1 000 euro) ExploitatieBatenOverige baten (1 000 euro) ExploitatieLastenTotale lasten (1 000 euro) ExploitatieLastenPersoneelskosten (1 000 euro) ExploitatieLastenMateriële kosten (1 000 euro) ExploitatieLastenKapitaalslasten (1 000 euro) ExploitatieLastenHuisvestingskosten (1 000 euro) ExploitatieLastenOverige lasten (1 000 euro)
Nederland 329 12 59 17 13 203 13 12 141,2 845 160 40 645 182 462 422 54 169 389,4 1.574,7 7.075,4 55,7 3.245,8 329 49 112 51 54 64 97 94 100 19 89 32 100 82 6 12 471 188 99 67 22 35 23 9 2 13 6 5 2 15 2.400 170 9 14 42 60 4 17 79 70 21 23 68 16 16 2.419 1.529 164 342 103 23 43 51 12 46 22 146 245 332 890 1.191 124 335 84 21 36 28 11 36 10 103 175 226 940 879 12 35 15 61 256 345 7 9 5 14 67 55 61 73.480 20.829 19 45.860 2.219 1.595 430 2.528 73.480 38.236 10.604 5.896 10.278 8.466
Noord-Nederland 73 3 4 . 1 60 2 3 16,9 122 25 2 95 26 70 67 5 23 54,3 156,7 440,5 4,7 397,8 73 13 24 18 11 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 33 . . . . . . . . . . . . . 187 132 15 26 11 . 8 7 1 6 1 5 25 26 55 111 15 24 11 . 7 5 1 6 1 4 19 19 312 297 2 14 4 23 73 123 6 2 2 6 18 20 16 6.136 3.239 . 2.528 28 201 5 137 6.136 3.531 556 1.128 550 373
Oost-Nederland 66 3 13 1 6 36 6 1 23,1 136 20 7 110 36 75 66 8 36 81,8 423,6 2.029,2 10,3 312,9 66 6 21 10 13 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 28 . . . . . . . . . . . . . 522 257 24 56 22 4 9 10 2 9 5 20 32 64 265 186 17 53 11 4 5 6 2 4 2 13 23 47 192 189 2 6 2 13 54 77 0 2 0 4 22 7 3 9.310 3.493 . 4.816 311 273 94 325 9.310 5.752 1.189 774 778 817
West-Nederland 119 4 25 11 4 66 1 8 68,7 407 74 16 318 89 227 200 33 84 155,1 810,4 2.839,3 29,8 1.632,1 119 12 44 15 19 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.128 65 . . . . . . . . . . . . . 1.086 745 89 164 50 10 16 28 8 25 13 87 130 126 340 581 63 171 47 9 14 14 7 21 5 60 94 80 276 241 5 13 5 15 74 89 . 2 2 3 17 13 35 39.861 11.335 19 24.885 1.773 878 64 906 39.861 19.628 5.615 2.109 6.811 5.696
Zuid-Nederland 71 2 17 5 2 41 4 . 32,5 180 41 15 123 32 91 85 16 23 98,2 183,9 1.766,3 10,8 903,0 71 18 22 7 11 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 44 . . . . . . . . . . . . . 625 396 36 96 20 9 11 5 1 7 3 34 58 116 229 312 30 87 17 9 9 4 1 6 2 26 40 82 160 153 3 2 4 9 54 56 . 3 . . 9 14 8 18.174 2.763 . 13.632 108 245 267 1.159 18.174 9.325 3.244 1.886 2.141 1.579
Groningen 28 1 2 - - 23 1 1 5,7 49 11 1 37 11 27 25 2 10 27,5 37,6 120,2 2,4 151,8 28 6 11 4 6 1 96 100 100 11 80 37 100 86 4 10 24 7 5 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 8 6 1 4 4 39 63 0 1 88 84 12 28 72 16 12 64 49 6 8 6 - 6 2 - 3 - 2 8 8 15 42 6 6 6 - 6 2 - 3 - 2 6 6 96 90 - 9 2 9 20 34 - 1 - 2 4 7 7 2.786 1.252 - 1.413 14 50 - 57 2.786 1.488 70 659 333 236
Friesland 30 1 1 - 1 26 - 1 7,2 45 8 1 36 8 28 24 2 10 14,3 89,6 243,6 1,5 215,8 30 6 11 5 4 3 93 89 100 3 90 39 100 78 7 15 28 12 7 5 0 2 2 0 0 1 1 0 0 21 364 30 7 7 24 78 0 0 93 75 7 24 77 15 8 80 53 7 11 3 - 2 1 1 2 1 2 9 13 27 43 7 11 3 - 1 0 1 2 1 1 7 9 131 122 2 3 2 11 29 44 6 1 2 1 8 12 9 2.073 1.010 - 908 14 137 5 - 2.073 1.327 220 421 99 7
Drenthe 15 1 1 - - 11 1 1 4,0 28 6 0 22 7 15 18 1 3 12,5 29,5 76,7 0,8 30,2 15 1 2 9 1 2 100 93 100 7 79 32 100 89 3 9 13 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 19 2 7 7 28 43 0 0 65 79 35 17 76 4 19 43 30 2 7 2 - - 4 - 1 - 1 8 5 13 26 2 7 2 - 0 3 0 1 - 1 6 4 85 85 - 2 - 3 24 45 0 - - 3 6 1 - 1.277 977 - 207 - 14 - 80 1.277 716 266 48 118 130
Overijssel 28 1 3 - - 22 2 - 9,9 52 8 2 43 16 27 26 2 15 20,3 89,8 483,2 2,0 56,1 28 2 10 3 7 5 100 96 100 16 85 35 100 89 3 9 35 16 8 4 4 5 2 2 0 4 1 3 1 14 205 11 4 18 31 47 0 1 76 77 24 26 70 12 18 182 74 7 16 13 0 3 1 1 5 1 8 11 7 108 49 5 16 5 - 1 1 1 2 0 6 8 5 125 122 2 3 1 5 34 48 0 1 0 3 21 4 3 2.636 1.627 - 777 - 103 46 84 2.636 1.625 338 237 285 151
Flevoland 6 1 - - - 4 1 - 1,9 12 2 1 9 4 5 6 1 2 13,4 18,4 35,3 0,6 9,0 6 1 1 2 1 1 83 67 100 17 83 29 100 95 1 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 33 213 6 - - 17 17 0 0 67 83 33 21 83 8 8 6 4 1 2 - - - - - - - - - 1 2 4 1 2 0 - - - - - - - - 1 34 34 - 0 1 4 10 15 - 1 - 1 0 2 - 243 239 - - - 1 - 4 243 143 85 - - 16
Gelderland 32 1 10 1 6 10 3 1 11,3 72 10 4 58 16 43 34 5 19 48,1 315,4 1.510,7 7,7 247,8 32 3 10 5 5 9 100 91 100 33 80 37 100 72 10 17 45 19 9 8 2 3 2 1 0 1 0 0 0 30 193 11 16 15 52 67 0 2 74 57 26 24 65 16 19 334 179 16 38 9 4 6 9 1 4 4 12 21 56 155 133 11 35 6 4 4 5 1 2 2 7 15 41 33 33 - 3 - 4 10 14 - - - - 1 1 - 6.431 1.627 - 4.039 311 169 48 237 6.431 3.984 766 537 493 650
Utrecht 11 1 2 1 3 4 - - 6,3 42 7 0 35 10 25 22 5 8 42,3 77,9 793,5 0,7 246,6 11 - 1 1 3 5 100 100 100 9 100 29 100 90 5 6 29 9 8 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 18 24 1 9 21 79 76 0 0 67 55 33 23 71 16 13 230 109 11 22 7 0 4 4 1 2 - 18 18 22 120 83 10 20 7 - 3 3 1 2 - 12 10 17 23 11 - 5 - 1 3 1 - - - - - - 12 5.308 1.641 - 2.982 41 313 5 326 5.308 2.929 1.185 195 783 215
Noord-Holland 17 1 3 6 1 5 - 1 12,7 78 16 6 56 11 45 34 8 14 30,5 81,4 557,2 2,2 381,9 17 - 3 1 3 10 94 100 100 35 100 17 100 77 6 17 53 20 10 9 1 1 1 0 0 1 0 0 0 27 15 5 20 20 82 75 0 1 94 48 6 29 53 29 17 192 150 16 49 7 2 4 2 2 5 - 8 37 18 42 120 13 41 7 2 4 2 1 4 - 6 31 9 21 21 - - - 4 7 7 - - - - 1 1 - 6.968 2.465 - 4.061 148 19 7 267 6.968 3.945 1.002 301 1.289 430
Zuid-Holland 73 1 13 4 - 49 - 6 41,8 238 39 9 190 60 129 120 15 54 66,2 512,8 1.100,5 23,9 906,8 73 10 35 10 7 12 98 97 98 17 95 25 100 85 6 10 111 40 21 14 6 11 8 3 0 3 1 1 1 10 1.055 44 9 16 39 51 0 2 64 74 36 18 65 20 15 539 414 59 69 32 7 6 17 5 16 11 59 64 70 125 325 37 90 29 6 6 7 5 14 3 40 46 43 200 180 4 5 5 8 55 77 - 2 2 2 13 6 20 24.374 6.456 19 15.654 1.481 410 51 303 24.374 11.269 2.942 1.252 4.118 4.793
Zeeland 18 1 7 - - 8 1 1 7,9 49 12 1 37 8 28 24 5 8 16,1 138,3 388,1 3,0 96,8 18 2 5 3 6 2 100 100 100 28 94 38 100 69 13 18 22 8 5 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 6 34 15 6 17 54 94 0 1 94 80 6 24 47 15 39 125 72 3 24 4 1 2 5 - 2 2 2 11 16 53 53 3 20 4 1 1 2 - 1 2 2 7 11 32 29 1 3 - 2 9 4 - - - 1 3 6 3 3.211 773 - 2.188 103 136 1 10 3.211 1.485 486 361 621 258
Noord-Brabant 19 1 8 5 2 2 1 - 17,4 93 13 15 65 10 55 44 13 9 34,9 101,3 1.265,8 6,5 561,5 19 2 2 2 5 9 95 89 100 46 95 21 100 67 9 24 81 31 16 13 2 3 2 1 0 1 1 0 0 46 205 38 25 37 100 95 0 3 95 26 5 33 60 24 16 414 276 21 66 10 7 10 3 1 3 3 26 44 82 138 223 19 61 9 7 9 3 1 3 2 21 31 58 10 5 - 1 1 - 2 - - - - - - 1 5 13.651 1.374 - 10.782 108 232 243 913 13.651 6.614 2.891 1.544 1.449 1.154
Limburg 52 1 9 - - 39 3 - 15,1 87 28 0 58 22 36 41 3 14 63,3 82,6 500,5 4,3 341,5 52 16 20 5 6 6 97 93 100 18 89 39 100 90 4 5 28 17 9 7 2 2 2 0 0 1 0 0 0 2 67 6 5 10 16 39 0 1 83 75 17 19 77 10 13 211 120 15 30 10 2 1 2 0 4 0 8 14 34 91 89 11 26 8 2 0 1 0 3 0 5 9 24 150 148 3 1 3 9 52 56 - 3 - - 9 13 3 4.523 1.389 - 2.850 - 13 24 246 4.523 2.711 353 342 692 425
Bron: CBS
Verklaring van tekens