Bezit en gebruik pc en internet, november 2001

Bezit en gebruik pc en internet, november 2001

Persoonskenmerken Bezit personal computer thuis % Personen met thuis beschikking over pc (%)
Totaal persoonskenmerken 74
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bezit en gebruik personal computer en internet,
uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar over 2001

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 april 2019
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing. Tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bezit personal computer thuis
Bezit van personal computer in het huishouden van de respondent.
% Personen met thuis beschikking over pc
Percentage personen dat in een huishouden woont met (minimaal) een
personal computer.
Onder personal computers vallen een desktop, laptop, minitower e.d.; maar
geen spelcomputer, organizer of palmtop.
Gepercenteerd over alle inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder.