Bezit en gebruik pc en internet, november 2001


Bezit en gebruik personal computer en internet,
uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar over 2001

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 april 2019
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing. Tabel is stopgezet.

Bezit en gebruik pc en internet, november 2001

Persoonskenmerken Bezit personal computer thuis% Personen met thuis beschikking over pc (%)
Totaal persoonskenmerken 74
Bron: CBS.
Verklaring van tekens