VUT-fondsen; resultatenrekening en balans 1997-2015


Deze tabel bevat de resultatenrekening en de balans van de VUT-fondsen.
Per 1 januari 2006 is de fiscale ondersteuning voor vervroegde uittreding (VUT)- en prepensioenregelingen beëindigd. Het gevolg is dat VUT-fondsen nu in de afbouwfase verkeren. De verwachting is dat de omvang na 2015 minimaal zal zijn. Er zijn eind 2015 nog enkele fondsen in liquidatie, waarbij de afwikkeling van het resterend batig saldo nog is te doen. Verder zijn er nog enkele fondsen met specifieke regelingen met een looptijd tot in 2020.
Er komen geen nieuwe cijfers meer omdat de omvang van de VUT-fondsen vanaf 2016 zeer beperkt is.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015.

Status van de cijfers
De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief.

Wijzigingen per 19 oktober 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

VUT-fondsen; resultatenrekening en balans 1997-2015

Perioden Resultatenrekening VUT-fondsenLastenTotaal lasten (mln euro) Resultatenrekening VUT-fondsenLastenUitkeringen (mln euro) Resultatenrekening VUT-fondsenBatenTotaal baten (mln euro) BatenPremiesTotaal premies (mln euro) Balans VUT-fondsenActivaTotaal activa (mln euro) Balans VUT-fondsenActivaDeposito's (mln euro) Balans VUT-fondsenActivaObligaties en pandbrieven (mln euro) Balans VUT-fondsenActivaAandelen (mln euro) Balans VUT-fondsenActivaLeningen op korte termijn (mln euro) Balans VUT-fondsenPassivaTotaal passiva (mln euro) Balans VUT-fondsenPassivaEigen vermogen en reserves (mln euro) Balans VUT-fondsenPassivaVoorziening VUT-verplichtingen (mln euro) Balans VUT-fondsenPassivaOverige schulden (mln euro)
2010 2.151 2.503 2.151 2.045 1.716 223 389 416 432 1.716 468 559 625
2011 1.844 2.662 1.844 1.829 1.105 81 329 148 299 1.105 -111 265 897
2012 1.525 1.941 1.525 1.508 836 135 205 172 106 836 -535 216 1.115
2013 1.299 1.576 1.299 1.295 606 60 111 99 112 606 -741 82 1.247
2014 1.242 1.053 1.242 1.209 429 60 75 77 17 429 -539 23 941
2015 775 141 775 771 232 50 45 23 3 232 97 8 127
Bron: CBS.
Verklaring van tekens