Kinderopvang, 2001


In de publicatie zijn gegevens per kind over het gebruik, het aantal dagen en de duur van kinderopvang en de redenen waarom ouders voor hun kinderen gebruik maken van kinderopvang vermeld naar persoonskenmerken kind (leeftijd, huishoudenssamenstelling, aantal kinderen per huishouden, inkomen van het huishouden en voornaamste tijdsbesteding van de hoofdkostwinner van het huishouden). Gegevens over de kosten van kinderopvang en de tevredenheid van de ouders zijn weergegeven per ouder(paar) naar huishoudenssamenstelling, aantal kinderen per huishouden, inkomen van het huishouden en voornaamste tijdsbesteding van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 6 februari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Kinderopvang, 2001

Persoonskenmerken KinderenTotaal aantal kinderen van 0 t/m 12 jaar (x 1000)
Totaal persoonskenmerken 2.712
Bron: CBS.
Verklaring van tekens