Rijk; uitgaven en ontvangsten begrotingshoofdstukken 1998-2018

Rijk; uitgaven en ontvangsten begrotingshoofdstukken 1998-2018

Begrotingshoofdstukken Perioden Uitgaven (mln euro) Ontvangsten (mln euro) Saldo (mln euro)
Totaal begrotingshoofdstukken 2016 231.086 233.145 2.059
Totaal begrotingshoofdstukken 2017 235.520 241.506 5.986
Totaal begrotingshoofdstukken 2018 242.126 245.161 3.035
De Koning 2016 41 0 -41
De Koning 2017 42 0 -42
De Koning 2018 43 0 -43
Staten Generaal 2016 143 5 -138
Staten Generaal 2017 151 4 -147
Staten Generaal 2018 154 4 -150
Overige Hoge Colleges van Staat 2016 115 6 -109
Overige Hoge Colleges van Staat 2017 113 6 -107
Overige Hoge Colleges van Staat 2018 124 6 -118
Algemene Zaken 2016 59 7 -52
Algemene Zaken 2017 62 6 -56
Algemene Zaken 2018 64 6 -58
Koninkrijksrelaties 2016 297 58 -239
Koninkrijksrelaties 2017 359 59 -300
Koninkrijksrelaties 2018 625 54 -571
Buitenlandse Zaken 2016 10.106 1.239 -8.867
Buitenlandse Zaken 2017 8.364 3.866 -4.498
Buitenlandse Zaken 2018 9.174 1.201 -7.973
Justitie en Veiligheid 2016 13.192 2.375 -10.817
Justitie en Veiligheid 2017 13.053 1.954 -11.099
Justitie en Veiligheid 2018 12.814 2.279 -10.535
Binnenlandse Zaken 2016 903 206 -697
Binnenlandse Zaken 2017 875 150 -725
Binnenlandse Zaken 2018 5.951 1.343 -4.608
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 38.696 1.318 -37.378
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 38.053 1.339 -36.714
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 42.327 1.369 -40.958
Nationale schuld 2016 45.349 49.308 3.959
Nationale schuld 2017 55.827 41.591 -14.236
Nationale schuld 2018 48.782 43.286 -5.496
Financiën 2016 9.968 133.265 123.297
Financiën 2017 6.724 148.038 141.314
Financiën 2018 7.736 149.862 142.126
Defensie 2016 8.242 373 -7.869
Defensie 2017 8.539 378 -8.161
Defensie 2018 9.417 664 -8.753
Infrastructuur en Waterstaat 2016 7.891 210 -7.681
Infrastructuur en Waterstaat 2017 7.245 243 -7.002
Infrastructuur en Waterstaat 2018 8.199 29 -8.170
Economische Zaken en Klimaat 2016 5.056 3.197 -1.859
Economische Zaken en Klimaat 2017 5.067 3.682 -1.385
Economische Zaken en Klimaat 2018 5.355 3.560 -1.795
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 31.664 1.872 -29.792
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 31.817 1.856 -29.961
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 34.412 1.845 -32.567
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 15.193 1.011 -14.182
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 14.993 867 -14.126
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 15.374 838 -14.536
Buitenlandse Handel 2016 2.885 252 -2.633
Buitenlandse Handel 2017 2.822 107 -2.715
Buitenlandse Handel 2018 3.071 86 -2.985
Wonen en Rijksdienst 2016 4.209 955 -3.254
Wonen en Rijksdienst 2017 4.272 783 -3.489
Wonen en Rijksdienst 2018
Gemeentefonds 2016 28.125 28.125 0
Gemeentefonds 2017 27.906 27.906 0
Gemeentefonds 2018 29.083 29.083 0
Provinciefonds 2016 2.494 2.494 0
Provinciefonds 2017 2.570 2.570 0
Provinciefonds 2018 2.454 2.454 0
Infrastructuurfonds 2016 5.238 5.581 343
Infrastructuurfonds 2017 5.636 5.164 -472
Infrastructuurfonds 2018 5.810 6.005 195
Deltafonds 2016 1.147 1.215 68
Deltafonds 2017 950 851 -99
Deltafonds 2018 1.084 1.114 30
Diergezondheidsfonds 2016 32 30 -2
Diergezondheidsfonds 2017 39 46 7
Diergezondheidsfonds 2018 32 35 3
BES-fonds 2016 42 42 0
BES-fonds 2017 41 41 0
BES-fonds 2018 39 39 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de administratieve kasuitgaven en -ontvangsten en het kassaldo van het Rijk. De definitieve gegevens zijn ontleend aan het financieel jaarverslag van het Rijk dat jaarlijks in mei verschijnt. De gepresenteerde jaargegevens zijn opgesplitst naar begrotingshoofdstukken. Onderlinge geldstromen binnen een begrotingshoofdstuk of tussen verschillende begrotingshoofdstukken zijn niet geconsolideerd in de administratieve uitgaven en ontvangsten.
In 2013 en 2018 is de indeling en de inhoud van een aantal begrotingshoofdstukken gewijzigd. Hierdoor zijn de uitgaven, ontvangsten en het saldo vanaf dat jaar niet vergelijkbaar meer met voorgaande jaren.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 februari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo