Bewoonde woningen; huishoudens, 1982-2012

Tabeltoelichting


Woningen met een- of meerpersoonshuishoudens en personen per huishouden/woning.

Gegevens beschikbaar van 1982 tot en met 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 23-03-2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal woningen
Bewoonde woningen
Een gebouw of een deel van een gebouw dat volgens de bouw of verbouw
blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een één- of
meerpersoons particulier huishouden. Bovendien is onder andere vereist
dat bij de bouw of verbouw aan de op dat moment bestaande technische
voorschriften voor woningen is voldaan. Woningen worden onderscheiden
in
- gewone woningen: een woning die volgens de bouw of verbouw volledig is
bestemd voor bewoningsdoeleinden;
- bedrijfswoning; een boerderij of tuinderswoning of een woning welke
binnendoor verbonden is met een winkel-, praktijk-, en/of bedrijfsruimte.
Particuliere huishoudens
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
De cijfers tot en met 1987 zijn per 1 januari, die van 1988 tot en met
1994 medio het waarnemingsjaar en vanaf 1995 weer per 1 januari.
Eenpersoonshuishoudens
Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Meerpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
Personen per huishouden
Gemiddeld aantal personen per particulier huishouden.
Personen per woning
Gemiddeld aantal personen per woning.