Boomkwekerijgewassen en vaste planten; provincie, 1996 en 2001

Boomkwekerijgewassen en vaste planten; provincie, 1996 en 2001

Provincies Jaren Opp. boomkwekerij en vaste planten Opp. boomkwekerij en vaste planten Totaal opp. boomkwekerijgewassen (are) Opp. boomkwekerij en vaste planten Opp. boomkwekerij en vaste planten Bos- en haagplantsoen Totale opp. bos- en haagplantsoen (are) Opp. boomkwekerij en vaste planten Opp. boomkwekerij en vaste planten Bos- en haagplantsoen Zaaibedden (are) Opp. boomkwekerij en vaste planten Opp. boomkwekerij en vaste planten Bos- en haagplantsoen Verplante gewassen (are) Opp. boomkwekerij en vaste planten Opp. boomkwekerij en vaste planten Laan- en parkbomen Totale opp. laan- en parkbomen (are) Opp. boomkwekerij en vaste planten Opp. boomkwekerij en vaste planten Laan- en parkbomen Spillen (are) Opp. boomkwekerij en vaste planten Opp. boomkwekerij en vaste planten Laan- en parkbomen Overige laan- en parkbomen (are) Opp. boomkwekerij en vaste planten Opp. boomkwekerij en vaste planten Vruchtbomen Totale opp. vruchtbomen (are) Opp. boomkwekerij en vaste planten Opp. boomkwekerij en vaste planten Vruchtbomen Vruchtboomonderstammen (are) Opp. boomkwekerij en vaste planten Opp. boomkwekerij en vaste planten Vruchtbomen Vruchtbomen (are)
Nederland 2001 1.240.868 193.668 65.166 128.502 335.258 96.629 238.629 101.033 22.684 78.349
Groningen 2001 20.799 8.155 4.758 3.397 1.628 32 1.596 1.889 501 1.388
Friesland 2001 13.305 228 58 170 1.173 90 1.083 x x 20
Drenthe 2001 21.911 2.524 808 1.716 1.943 123 1.820 321 85 236
Overijssel 2001 56.056 3.952 804 3.148 2.592 662 1.930 211 140 71
Flevoland 2001 32.290 240 67 173 8.409 818 7.591 18.700 6.845 11.855
Gelderland 2001 181.316 5.486 1.713 3.773 116.450 27.741 88.709 12.544 1.499 11.045
Utrecht 2001 27.692 2.382 737 1.645 9.705 1.385 8.320 704 67 637
Noord-Holland 2001 31.376 1.232 644 588 977 70 907 221 23 198
Zuid-Holland 2001 148.931 3.350 1.754 1.596 6.134 1.112 5.022 1.351 152 1.199
Zeeland 2001 23.182 867 127 740 2.444 585 1.859 8.972 1.456 7.516
Noord-Brabant 2001 510.805 146.591 48.311 98.280 148.214 55.930 92.284 23.173 4.355 18.818
Limburg 2001 173.205 18.691 5.385 13.306 35.589 8.081 27.508 32.925 7.559 25.366
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Onderwerpen:
1. Oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten;
2. totale oppervlakte pot- en containerveld;
3. totale oppervlakte pot- en containerveld ingericht voor recirculatie
van gietwater;
4. afzetkanalen;
5. vermeerdering boomkwekerijgewassen en vaste planten;
6. gebruik van organische stof;
7. koelvoorzieningen.

Selectiedimensies:
1. Totaal Nederland en/of op provinciaal niveau;
2. jaren 1996 en 2001.

Gegevens beschikbaar voor de jaren: 1996 en 2001.
Frequentie: stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Opp. boomkwekerij en vaste planten
Onder het begrip boomkwekerijgewassen worden winterharde houtige gewassen
verstaan die in hun geheel worden verhandeld. Voor de opkweek van stek-
materiaal dat later in de volle grond wordt uitgezet, wordt in de boomkwe-
kerij ook op kleine schaal onder glas geteeld. Boomkwekerijgewassen en
vaste planten die uitsluitend voor overwintering onder glas staan, worden
ook tot vollegrondsteelt gerekend. De teelt van siergroen (zoals gesneden
hulst en eikeloof) en trekheesters (bijvoorbeeld forsythia's en seringen)
is niet in dit onderzoek betrokken. Vaste planten in de volle grond zijn
overblijvende planten, waarvan de ondergrondse delen geen bollen of
knollen zijn, terwijl de bovengrondse delen in het najaar afsterven en het
daaropvolgend jaar weer opgroeien. Hiertoe worden ook rotsplanten en
waterplanten gerekend.
Opp. boomkwekerij en vaste planten
Totaal opp. boomkwekerijgewassen
Bos- en haagplantsoen
Totale opp. bos- en haagplantsoen
Oppervlakte zaaibedden + oppervlakte verplante gewassen
Zaaibedden
Voor 1996: ingezaaid in najaar 1995 of voorjaar 1996.
Voor 2001: ingezaaid in najaar 2000 of voorjaar 2001.
Verplante gewassen
Vermeerderd uit zaad.
Laan- en parkbomen
Totale opp. laan- en parkbomen
Oppervlakte spillen + oppervlakte overige laan- en parkbomen.
Spillen
Vermeerderd door stek of veredeld.
Overige laan- en parkbomen
Inclusief populieren.
Vruchtbomen
Totale opp. vruchtbomen
Oppervlakte vruchtboomonderstammen + oppervlakte vruchtbomen.
Vruchtboomonderstammen
Inclusief stapelgoed.
Vruchtbomen
Inclusief veredelde onderstammen.