Kosten openbare afvalwaterzuivering; 1981 - 1998

Kosten openbare afvalwaterzuivering; 1981 - 1998

Taakvelden Jaren Investeringen (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Totaal kosten (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Personeelskosten (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Kapitaallasten Totaal kapitaallasten (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Kapitaallasten Rente (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Kapitaallasten Afschrijving (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Kapitaallasten Gesubsidieerde kapitaallasten (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Huren (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Onderhoud (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Belastingen en verzekeringen (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Energie en water (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Chemicaliën (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Slibverwerking (mln euro) Exploitatiekosten per kostensoort Overig (mln euro) Exploitatiekosten per inwonerequivalent Totale kosten per i.e. ontwerp (euro) Exploitatiekosten per inwonerequivalent Totale kosten per i.e. aangevoerd (euro) Exploitatiekosten per inwonerequivalent Totale kosten per i.e. gezuiverd (euro)
Totaal taakvelden 1981 124 250 29 162 90 42 29 0 15 0 30 3 10 2 12 17 20
Totaal taakvelden 1982 203 286 32 184 103 46 35 0 16 1 35 4 12 3 . . .
Totaal taakvelden 1983 226 316 34 205 113 51 41 0 18 1 35 4 14 4 . . .
Totaal taakvelden 1984 145 327 33 211 112 55 44 0 18 1 37 4 16 7 . . .
Totaal taakvelden 1985 221 367 35 237 126 66 45 0 19 1 40 5 22 7 16 24 26
Totaal taakvelden 1986 148 373 37 244 127 73 44 0 21 1 32 5 24 7 . . .
Totaal taakvelden 1987 263 390 39 252 126 81 45 0 25 1 32 6 29 6 . . .
Totaal taakvelden 1988 171 431 42 282 129 103 51 0 26 1 32 7 35 6 . . .
Totaal taakvelden 1989 189 446 39 292 139 93 59 0 27 1 33 8 42 6 . . .
Totaal taakvelden 1990 206 479 43 305 144 99 62 0 31 1 34 9 50 6 20 27 29
Totaal taakvelden 1991 129 513 44 316 146 107 62 0 36 1 35 11 61 9 21 29 31
Totaal taakvelden 1992 229 558 48 343 151 131 61 0 40 1 36 13 66 12 23 32 33
Totaal taakvelden 1993 222 589 48 350 152 140 58 0 40 1 38 15 83 13 24 33 35
Totaal taakvelden 1994 233 613 52 343 149 135 59 0 41 1 41 14 107 14 25 34 36
Totaal taakvelden 1995 336 650 50 360 154 147 59 0 42 2 44 21 116 16 27 39 40
Totaal taakvelden 1996 426 689 53 368 150 162 56 22 41 2 45 25 113 20 28 39 41
Totaal taakvelden 1997 197 677 52 355 143 159 53 28 41 1 51 24 104 21 27 37 38
Totaal taakvelden 1998 232 692 56 353 139 161 53 40 40 1 51 25 103 22 28 39 41
Transporteren van afvalwater 1981 41 48 2 40 23 10 7 0 2 0 4 0 0 0 . . .
Transporteren van afvalwater 1982 50 52 2 44 25 10 9 0 2 0 4 0 0 0 . . .
Transporteren van afvalwater 1983 61 64 3 52 30 12 10 0 3 0 5 0 0 0 . . .
Transporteren van afvalwater 1984 42 66 2 54 31 14 10 0 3 0 6 0 0 0 . . .
Transporteren van afvalwater 1985 58 78 2 65 37 18 10 0 3 0 7 0 0 1 . . .
Transporteren van afvalwater 1986 51 83 3 68 41 18 10 0 3 0 6 0 0 3 . . .
Transporteren van afvalwater 1987 56 85 3 70 40 19 11 0 4 0 6 0 0 1 . . .
Transporteren van afvalwater 1988 30 100 3 83 39 33 11 0 5 0 7 0 0 2 . . .
Transporteren van afvalwater 1989 25 96 3 80 44 23 12 0 5 0 7 0 0 1 . . .
Transporteren van afvalwater 1990 49 103 4 83 45 26 12 0 7 0 7 0 0 2 . . .
Transporteren van afvalwater 1991 23 104 4 85 47 26 12 0 7 0 7 0 0 1 . . .
Transporteren van afvalwater 1992 41 117 5 94 48 34 12 0 8 0 8 0 0 2 . . .
Transporteren van afvalwater 1993 45 115 6 92 46 35 11 0 7 0 9 0 0 2 . . .
Transporteren van afvalwater 1994 52 124 7 98 44 44 11 0 8 0 10 0 0 1 . . .
Transporteren van afvalwater 1995 39 107 6 82 40 31 11 0 8 0 9 0 0 2 . . .
Transporteren van afvalwater 1996 49 122 6 94 44 39 10 1 8 1 9 0 0 3 . . .
Transporteren van afvalwater 1997 40 118 5 89 41 37 11 2 8 0 11 0 0 3 . . .
Transporteren van afvalwater 1998 52 121 7 90 41 38 10 2 8 0 11 0 0 3 . . .
Zuivering en slibverwerking 1981 84 202 28 121 67 32 22 0 13 0 26 3 10 2 . . .
Zuivering en slibverwerking 1982 153 234 30 140 78 36 26 0 14 1 30 4 12 3 . . .
Zuivering en slibverwerking 1983 165 253 32 153 83 39 31 0 16 1 30 4 14 4 . . .
Zuivering en slibverwerking 1984 104 261 31 157 81 42 34 0 15 1 31 4 16 7 . . .
Zuivering en slibverwerking 1985 164 289 33 172 89 49 35 0 16 1 33 5 22 6 . . .
Zuivering en slibverwerking 1986 96 290 35 176 86 56 34 0 18 1 26 5 24 5 . . .
Zuivering en slibverwerking 1987 207 305 36 182 86 62 34 0 21 1 25 6 29 4 . . .
Zuivering en slibverwerking 1988 141 331 39 199 89 70 40 0 20 1 25 7 35 4 . . .
Zuivering en slibverwerking 1989 164 351 36 212 95 70 47 0 22 1 26 8 42 5 . . .
Zuivering en slibverwerking 1990 157 376 39 222 99 73 50 0 25 1 27 9 50 5 . . .
Zuivering en slibverwerking 1991 107 409 41 231 99 81 51 0 29 1 28 11 61 8 . . .
Zuivering en slibverwerking 1992 188 441 43 249 103 96 50 0 32 1 28 13 66 10 . . .
Zuivering en slibverwerking 1993 177 474 43 259 107 105 47 0 33 1 30 15 83 11 . . .
Zuivering en slibverwerking 1994 181 488 45 245 105 92 48 0 33 1 31 14 107 13 . . .
Zuivering en slibverwerking 1995 297 543 44 278 114 117 48 0 34 2 34 21 116 14 . . .
Zuivering en slibverwerking 1996 377 567 47 274 105 123 46 21 33 2 36 25 113 16 . . .
Zuivering en slibverwerking 1997 158 559 47 266 101 122 43 26 34 1 40 23 104 18 . . .
Zuivering en slibverwerking 1998 181 571 49 263 98 122 43 38 32 1 40 25 103 19 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Investeringen en exploitatiekosten zuiveringstechnische werken.
Afvalwatertransport, zuivering en slibverwerking.
1981 - 1998
Gewijzigd op 23 april 2002.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Investeringen
Investeringen in zuiveringstechnische werken
Exploitatiekosten per kostensoort
De kosten bestaan o.a. uit kapitaallasten van investeringen, kosten van
onderhoud, bediening en kosten van slibtransport en -verwerking.
Totaal kosten
Personeelskosten
Kapitaallasten
Rente en afschrijving inclusief gesubsidieerde kapitaallasten.
Indien een investering wordt gesubsidieerd, leidt dit tot een lagere
eigen investering en dus tot lagere kapitaallasten. Om een compleet beeld
te krijgen van de kapitaallasten, worden de kapitaallasten geschat die
als gevolg van de ontvangen subsidie niet zijn opgetreden.
Totaal kapitaallasten
Rente
Afschrijving
Inclusief de toevoeging aan voorzieningen bij lease-constructies. De
toevoegingen dienen om waardedaling van de activa in de lease-periode op
te vangen.
Gesubsidieerde kapitaallasten
Indien een investering wordt gesubsidieerd, leidt dit tot een lagere
eigen investering en dus tot lagere kapitaallasten. Om een compleet beeld
te krijgen van de kapitaallasten, worden de kapitaallasten geschat die
als gevolg van de ontvangen subsidie niet zijn opgetreden.
Huren
Inclusief betaalde huur in het geval van lease-constructies
Onderhoud
Belastingen en verzekeringen
Exclusief betaalde heffingen op grond van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren.
Energie en water
Chemicaliën
Slibverwerking
Kosten voor de afvoer en verwerking van zuiveringsslib
Overig
Exploitatiekosten per inwonerequivalent
Het inwonerequivalent (i.e.) is een maat voor de vuilvracht van het
dagelijkse afvalwater van één inwoner. De kosten per inwonerequivalent
zijn alleen beschikbaar voor het totaal van afvalwatertransport en
zuivering en slibverwerking.
Totale kosten per i.e. ontwerp
De capaciteit van zuiveringsinstallaties kan onder andere uitgedrukt
worden in inwonerequivalenten (i.e.). Een installatie met een
ontwerpcapaciteit van 50000 i.e. kan het afvalwater van 50000 inwoners
verwerken.
Totale kosten per i.e. aangevoerd
De werkelijke belasting van een zuiveringsinstallatie is meestal lager
dan de ontwerpcapaciteit. De kosten per aangevoerde inwonerequivalent
zullen dus hoger zijn dan de kosten per ontwerp-inwonerequivalent.
Totale kosten per i.e. gezuiverd
Het aangevoerde afvalwater zal niet voor 100% gezuiverd kunnen worden.
Het aantal gezuiverde (verwijderde) inwonerequivalenten zal dus lager
zijn dan de aangevoerde hoeveelheid. De kosten per verwijderde
inwonerequivalent zijn dus hoger dan de kosten per aangevoerde en per
ontwerp-inwonerequivalent.