Vrije tijd; sport, hobby, cultuur, recreatie, vakantie 1997-2011

Vrije tijd; sport, hobby, cultuur, recreatie, vakantie 1997-2011

Persoonskenmerken Perioden Sport Lid sportvereniging (%) Sport Lichamelijke sport 5 uur of meer per week (%) Sport Lichamelijke sport 1-4 uur per week (%) Sport Denksport 5 uur of meer per week (%) Sport Denksport 1-4 uur per week (%)
Totaal persoonskenmerken 2011 . . . 6 22
Mannen 2011 . . . 5 20
Vrouwen 2011 . . . 7 24
0 tot 12 jarigen 2011 . . . . .
12 tot 18 jarigen 2011 . . . . .
18 tot 25 jarigen 2011 . . . . .
25 tot 35 jarigen 2011 . . . . .
35 tot 45 jarigen 2011 . . . . .
45 tot 55 jarigen 2011 . . . . .
55 tot 65 jarigen 2011 . . . . .
65 tot 75 jarigen 2011 . . . . .
75 jarigen of ouder 2011 . . . . .
0 tot 15 jarigen 2011 . . . . .
15 tot 25 jarigen 2011 . . . . .
25 tot 45 jarigen 2011 . . . . .
45 tot 65 jarigen 2011 . . . . .
65 jarigen of ouder 2011 . . . . .
0 tot 15 jarigen 2011 . . . . .
15 tot 20 jarigen 2011 . . . . .
20 tot 25 jarigen 2011 . . . . .
25 tot 35 jarigen 2011 . . . . .
35 tot 45 jarigen 2011 . . . . .
45 tot 55 jarigen 2011 . . . . .
55 tot 65 jarigen 2011 . . . . .
65 tot 75 jarigen 2011 . . . . .
75 tot 85 jarigen 2011 . . . . .
85 jarigen of ouder 2011 . . . . .
Leeftijd onbekend 2011 . . . . .
Opleidingsniveau: basisonderwijs 2011 . . . . .
Opleidingsniveau: vbo 2011 . . . . .
Opleidingsniveau: mavo 2011 . . . . .
Opleidingsniveau: havo, mbo, vwo 2011 . . . . .
Opleidingsniveau: hbo, universiteit 2011 . . . . .
Hogere leidinggevenden 2011 . . . . .
Overige hoofdarbeid 2011 . . . . .
Kleine zelfstandigen 2011 . . . . .
Geschoolde handarbeid 2011 . . . . .
Half en ongeschoolde handarbeid 2011 . . . . .
Werkloze beroepsbevolking 2011 . . . . .
Onderwijs volgend 2011 . . . . .
Arbeidsongeschikt 2011 . . . . .
VUT, pensioen (58 tot 65 jarigen) 2011 . . . . .
Verzorgt huishouden met minderjarige(n) 2011 . . . . .
Overige sociaal economische groep 2011 . . . . .
Eenpersoonshuishouden 2011 . . . . .
Lid van eenoudergezin 2011 . . . . .
Lid van een paar zonder kinderen 2011 . . . . .
Lid van een paar met kinderen 2011 . . . . .
Zeer sterk stedelijk 2011 . . . . .
Sterk stedelijk 2011 . . . . .
Matig stedelijk 2011 . . . . .
Weinig stedelijk 2011 . . . . .
Niet stedelijk 2011 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens van deze tabel gaan over vrije tijdsbesteding. Het gaat daarbij over onderwerpen als sport, hobby, cultuur, recreatie en vakantie. Ook komt aan bod hoe tevreden men is over de vrije tijdsbesteding. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijdsgroepen en opleiding en huishoudenskenmerken als
huishoudensamenstelling en stedelijkheid.

De gegevens in deze publicatie hebben betrekking op personen van 12 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.

Gegevens beschikbaar van 1997 toto en met 2011.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Sport
Lid sportvereniging
Bent u lid van een sportvereniging?
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 18 jaar.
Bron: Permanent Onderzoek Leefsituatie - recht en participatie.
Lichamelijke sport
Hoeveel uur per week besteedt u aan lichamelijke sport?
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 4 jaar. De vragen over
kinderen jonger dan 12 jaar zijn beantwoord door de ouder of verzorger.
Bron: Permanent Onderzoek Leefsituatie - basisvragenlijst.
5 uur of meer per week
1-4 uur per week
Denksport
Wilt u mij van de volgende activiteiten telkens zeggen hoeveel tijd u
daaraan besteedt?
Denksport zoals dammen, schaken, bridge, puzzelen?
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 15 jaar.
Bron: Permanent Onderzoek Leefsituatie - recht en participatie.
5 uur of meer per week
1-4 uur per week