Vrije tijd; sport, hobby, cultuur, recreatie, vakantie 1997-2011


De gegevens van deze tabel gaan over vrije tijdsbesteding. Het gaat daarbij over onderwerpen als sport, hobby, cultuur, recreatie en vakantie. Ook komt aan bod hoe tevreden men is over de vrije tijdsbesteding. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijdsgroepen en opleiding en huishoudenskenmerken als
huishoudensamenstelling en stedelijkheid.

De gegevens in deze publicatie hebben betrekking op personen van 12 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.

Gegevens beschikbaar van 1997 toto en met 2011.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Vrije tijd; sport, hobby, cultuur, recreatie, vakantie 1997-2011

Persoonskenmerken Perioden SportLid sportvereniging (%) SportLichamelijke sport5 uur of meer per week (%) SportLichamelijke sport1-4 uur per week (%) SportDenksport5 uur of meer per week (%) SportDenksport1-4 uur per week (%)
Totaal persoonskenmerken 1997 26 13 40 8 21
Totaal persoonskenmerken 1998 26 12 41 8 19
Totaal persoonskenmerken 1999 27 13 41 7 20
Totaal persoonskenmerken 2000 28 13 41 8 20
Totaal persoonskenmerken 2001 28 13 42 8 19
Totaal persoonskenmerken 2002 27 13 42 7 19
Totaal persoonskenmerken 2003 29 14 42 7 18
Totaal persoonskenmerken 2004 30 15 42 7 19
Totaal persoonskenmerken 2005 . 16 42 6 19
Totaal persoonskenmerken 2006 . 17 42 7 20
Totaal persoonskenmerken 2007 . 18 42 7 22
Totaal persoonskenmerken 2008 . 18 42 7 22
Totaal persoonskenmerken 2009 . . . 7 22
Totaal persoonskenmerken 2010 . . . 8 21
Totaal persoonskenmerken 2011 . . . 6 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens