Vrije tijd; sport, hobby, cultuur, recreatie, vakantie 1997-2011

Vrije tijd; sport, hobby, cultuur, recreatie, vakantie 1997-2011

Persoonskenmerken Perioden Sport Lid sportvereniging (%) Sport Lichamelijke sport 5 uur of meer per week (%) Sport Lichamelijke sport 1-4 uur per week (%) Sport Denksport 5 uur of meer per week (%) Sport Denksport 1-4 uur per week (%)
Totaal persoonskenmerken 1997 26 13 40 8 21
Totaal persoonskenmerken 1998 26 12 41 8 19
Totaal persoonskenmerken 1999 27 13 41 7 20
Totaal persoonskenmerken 2000 28 13 41 8 20
Totaal persoonskenmerken 2001 28 13 42 8 19
Totaal persoonskenmerken 2002 27 13 42 7 19
Totaal persoonskenmerken 2003 29 14 42 7 18
Totaal persoonskenmerken 2004 30 15 42 7 19
Totaal persoonskenmerken 2005 . 16 42 6 19
Totaal persoonskenmerken 2006 . 17 42 7 20
Totaal persoonskenmerken 2007 . 18 42 7 22
Totaal persoonskenmerken 2008 . 18 42 7 22
Totaal persoonskenmerken 2009 . . . 7 22
Totaal persoonskenmerken 2010 . . . 8 21
Totaal persoonskenmerken 2011 . . . 6 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens van deze tabel gaan over vrije tijdsbesteding. Het gaat daarbij over onderwerpen als sport, hobby, cultuur, recreatie en vakantie. Ook komt aan bod hoe tevreden men is over de vrije tijdsbesteding. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijdsgroepen en opleiding en huishoudenskenmerken als
huishoudensamenstelling en stedelijkheid.

De gegevens in deze publicatie hebben betrekking op personen van 12 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.

Gegevens beschikbaar van 1997 toto en met 2011.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Sport
Lid sportvereniging
Bent u lid van een sportvereniging?
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 18 jaar.
Bron: Permanent Onderzoek Leefsituatie - recht en participatie.
Lichamelijke sport
Hoeveel uur per week besteedt u aan lichamelijke sport?
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 4 jaar. De vragen over
kinderen jonger dan 12 jaar zijn beantwoord door de ouder of verzorger.
Bron: Permanent Onderzoek Leefsituatie - basisvragenlijst.
5 uur of meer per week
1-4 uur per week
Denksport
Wilt u mij van de volgende activiteiten telkens zeggen hoeveel tijd u
daaraan besteedt?
Denksport zoals dammen, schaken, bridge, puzzelen?
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 15 jaar.
Bron: Permanent Onderzoek Leefsituatie - recht en participatie.
5 uur of meer per week
1-4 uur per week