Sterfte; kinderen tot 5 jaar naar diverse kenmerken, 1996-2014

Sterfte; kinderen tot 5 jaar naar diverse kenmerken, 1996-2014

Perioden Doodgeborenen naar zwangerschapsduur Doodgeborene (24+) Totaal doodgeborenen (24+) (aantal) Doodgeborenen naar zwangerschapsduur Doodgeborene (24+) Per 1 000 geborenen (o/oo) Doodgeborenen naar zwangerschapsduur Doodgeborene (28+) Totaal doodgeborenen (28+) (aantal) Doodgeborenen naar zwangerschapsduur Doodgeborene (28+) Per 1 000 geborenen (o/oo) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Totaal sterfte kinderen van 0 tot 5 jaar (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Per 1 000 kinderen van 0 tot 5 jaar (o/oo) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar geslacht Jongens (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar geslacht Meisjes (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar leeftijd kind Sterfte binnen 4 weken na de geboorte 0 dagen (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar leeftijd kind Sterfte binnen 4 weken na de geboorte 1 dag (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar leeftijd kind Sterfte binnen 4 weken na de geboorte 2 dagen (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar leeftijd kind Sterfte binnen 4 weken na de geboorte 3 dagen (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar leeftijd kind Sterfte binnen 4 weken na de geboorte 4 dagen (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar leeftijd kind Sterfte binnen 4 weken na de geboorte 5 dagen (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar leeftijd kind Sterfte binnen 4 weken na de geboorte 6 dagen (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar leeftijd kind Sterfte binnen 4 weken na de geboorte 7 tot 10 dagen (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar leeftijd kind Sterfte binnen 4 weken na de geboorte 10 tot 14 dagen (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar leeftijd kind Sterfte binnen 4 weken na de geboorte 14 tot 17 dagen (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar leeftijd kind Sterfte binnen 4 weken na de geboorte 17 tot 21 dagen (aantal) Kindersterfte Sterfte onder kinderen tot 5 jaar Naar leeftijd kind Sterfte binnen 4 weken na de geboorte 21 tot 28 dagen (aantal) Kindersterfte Perinatale sterfte (24+) Perinatale sterfte (24+) (aantal) Kindersterfte Perinatale sterfte (24+) Per 1 000 geborenen (o/oo) Kindersterfte Perinatale sterfte (28+) Perinatale sterfte (28+) (aantal) Kindersterfte Perinatale sterfte (28+) Per 1 000 geborenen (o/oo)
1996 1.221 6,4 947 5,0 1.333 1,4 751 582 365 86 64 55 27 34 24 39 40 16 20 31 1.876 9,8 1.602 8,4
1997 1.279 6,6 985 5,1 1.191 1,2 666 525 273 100 52 51 29 21 22 50 37 24 19 28 1.827 9,4 1.533 7,9
1998 1.271 6,3 970 4,8 1.245 1,3 739 506 342 92 61 41 41 15 14 48 41 22 25 24 1.877 9,4 1.576 7,9
1999 1.263 6,3 944 4,7 1.268 1,3 694 574 348 112 54 48 31 30 22 33 52 17 26 31 1.908 9,5 1.589 7,9
2000 1.253 6,0 1.000 4,8 1.280 1,3 703 577 317 101 61 44 43 34 29 54 35 24 32 34 1.882 9,1 1.629 7,8
2001 1.258 6,2 996 4,9 1.298 1,3 741 557 332 101 66 39 28 26 24 48 52 20 23 25 1.874 9,2 1.612 7,9
2002 1.185 5,8 945 4,7 1.233 1,2 694 539 358 92 45 43 27 23 22 43 39 24 30 18 1.795 8,8 1.555 7,6
2003 1.124 5,6 928 4,6 1.160 1,1 677 483 320 75 50 33 31 21 25 55 53 21 17 24 1.679 8,3 1.483 7,4
2004 1.013 5,2 795 4,1 1.044 1,0 598 446 249 91 44 28 39 33 16 46 38 18 25 24 1.513 7,8 1.295 6,6
2005 983 5,2 760 4,0 1.124 1,1 608 516 303 98 41 44 25 20 17 44 47 17 16 21 1.531 8,1 1.308 6,9
2006 856 4,6 642 3,5 988 1,0 564 424 250 77 49 31 20 28 14 53 26 22 20 29 1.325 7,1 1.111 6,0
2007 781 4,3 608 3,3 882 0,9 519 363 248 61 34 32 18 25 19 46 40 12 14 27 1.218 6,7 1.045 5,7
2008 774 4,2 608 3,3 845 0,9 456 389 238 42 34 25 24 11 16 48 28 15 21 19 1.164 6,3 998 5,4
2009 648 3,5 499 2,7 847 0,9 470 377 240 53 36 27 22 16 12 41 32 14 27 8 1.054 5,7 905 4,9
2010 648 3,5 490 2,7 831 0,9 453 378 213 51 30 28 28 20 10 41 31 14 24 19 1.028 5,7 870 4,8
2011 620 3,4 486 2,7 758 0,8 440 318 198 58 37 23 24 14 22 34 22 19 11 24 996 5,5 862 4,8
2012 594 3,4 438 2,5 776 0,8 439 337 177 58 32 24 14 20 15 41 32 13 15 24 934 5,3 778 4,4
2013 510 3,0 401 2,3 738 0,8 406 332 210 41 30 26 14 21 18 38 29 13 19 22 870 5,1 761 4,4
2014 487 2,8 376 2,1 729 0,8 406 323 181 48 31 26 23 15 16 32 44 12 21 23 827 4,7 716 4,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de sterfte onder kinderen tot 5 jaar, in Nederland naar diverse kenmerken.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Doodgeborenen naar zwangerschapsduur, geslacht, moeder wel of niet gehuwd, rangnummer uit de moeder, enkelvoudige- of meervoudige geboorte, doodsoorzaak en leeftijd moeder;
- Kindersterfte naar zwangerschapsduur, geslacht en leeftijd van het kind;
- Doodsoorzaak bij doodgeborenen;
- Doodsoorzaak bij 0-jarigen;
- Doodsoorzaak bij 1 tot 5 jarigen.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 22 maart 2016:
De cijfers over 2013 (doodsoorzaken) en 2014 zijn toegevoegd.
Het totale aantal kindersterfte bij de perinatale sterfte 24+ en 28+ is gecorrigeerd voor de jaren 1996 en 1997. Voor het jaar 1996 is het verschil +7 en voor het jaar 1997 +1. Deze correcties hebben geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
De informatie uit deze tabel wordt grotendeels voortgezet in een aantal andere tabellen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Doodgeborenen naar zwangerschapsduur
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken (vóór 1 juli 1991 was dit 28 weken) ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Doodgeborene (24+)
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
Totaal doodgeborenen (24+)
Per 1 000 geborenen
Doodgeborenen per duizend geborenen (levendgeborenen plus doodgeborenen).

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Doodgeborene:
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
Doodgeborene (28+)
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 28 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
Definitie overeenkomstig de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Totaal doodgeborenen (28+)
Per 1 000 geborenen
Doodgeborenen per duizend geborenen (levendgeborenen plus doodgeborenen).

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Doodgeborene:
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 28 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
Kindersterfte
Overleden kinderen tot 5 jaar.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Sterfte onder kinderen tot 5 jaar
Overleden kinderen van 0 tot 5 jaar, exclusief doodgeborenen.

Doodgeborene:
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken dan wel 28 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).

Leeftijd:
Exacte leeftijd, dat wil zeggen het aantal gehele dagen, weken, maanden of jaren dat is verstreken sinds de geboortedatum van het kind.
Totaal sterfte kinderen van 0 tot 5 jaar
Per 1 000 kinderen van 0 tot 5 jaar
Overleden kinderen van 0 tot 5 jaar per duizend van de gemiddelde bevolking met gelijke leeftijd.
Naar geslacht
Jongens
Meisjes
Naar leeftijd kind
Overleden kinderen van 0 tot 5 jaar naar leeftijd van het kind.

Leeftijd:
Exacte leeftijd:
Het aantal gehele dagen, weken, maanden of jaren dat is verstreken sinds de geboortedatum van het kind.
Sterfte binnen 4 weken na de geboorte
Levendgeboren kinderen die binnen 28 dagen na de geboorte zijn overleden, ook wel neonatale sterfte genoemd.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
0 dagen
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen
6 dagen
7 tot 10 dagen
10 tot 14 dagen
14 tot 17 dagen
17 tot 21 dagen
21 tot 28 dagen
Perinatale sterfte (24+)
Doodgeborenen plus de overleden baby's die binnen een week na de geboorte zijn overleden.

Doodgeborene:
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie). In Nederland dient aangifte van een doodgeboren kind te worden gedaan indien een kind levenloos wordt geboren na een zwangerschapsduur langer dan 24 weken. Indien de zwangerschap minder dan 24 weken heeft geduurd mag men aangifte doen maar dit is niet verplicht.
In de cijfers zijn deze aangifte buiten beschouwing gelaten.
Perinatale sterfte (24+)
Per 1 000 geborenen
Perinatale sterfte (24+) per duizend geborenen (levendgeborenen plus doodgeborenen).

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Doodgeborene:
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
Perinatale sterfte (28+)
Doodgeborenen plus de overleden baby's die binnen een week na de geboorte zijn overleden.

Doodgeborene:
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 28 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
Definitie volgens aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
In Nederland dient aangifte van een doodgeboren kind te worden gedaan indien een kind levenloos wordt geboren na een zwangerschapsduur langer dan 24 weken. Indien de zwangerschap minder dan 24 weken heeft geduurd mag men aangifte doen maar dit is niet verplicht. In de cijfers zijn deze aangifte buiten beschouwing gelaten.
Perinatale sterfte (28+)
Per 1 000 geborenen
Perinatale sterfte (28+) per duizend geborenen (levendgeborenen plus doodgeborenen).

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Doodgeborene:
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 28 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).