Verkorte overlevingstafel; geslacht, leeftijd (op 1 januari), 1996 - 2000

Verkorte overlevingstafel; geslacht, leeftijd (op 1 januari), 1996 - 2000

Geslacht Leeftijd Sterftequotiënt (kans) Levenden (tafelbevolking) (absoluut) Overledenen (tafelbevolking) (absoluut) Levensverwachting in jaren (jaar)
Mannen 0 jaar 0,00511 100.000 511 75,18
Mannen 0,5 jaar 0,00200 99.489 199 75,07
Mannen 5,5 jaar 0,00077 99.291 77 70,21
Mannen 10,5 jaar 0,00089 99.214 89 65,27
Mannen 15,5 jaar 0,00266 99.125 264 60,32
Mannen 20,5 jaar 0,00341 98.861 337 55,48
Mannen 25,5 jaar 0,00345 98.524 339 50,66
Mannen 30,5 jaar 0,00403 98.185 396 45,82
Mannen 40,5 jaar 0,00941 97.235 915 36,22
Mannen 35,5 jaar 0,00567 97.789 554 41,00
Mannen 45,5 jaar 0,01532 96.320 1.476 31,54
Mannen 50,5 jaar 0,02539 94.844 2.408 26,98
Mannen 55,5 jaar 0,04171 92.436 3.856 22,62
Mannen 60,5 jaar 0,07257 88.581 6.428 18,48
Mannen 65,5 jaar 0,12233 82.153 10.050 14,72
Mannen 70,5 jaar 0,19827 72.103 14.296 11,40
Mannen 75,5 jaar 0,30996 57.807 17.918 8,57
Mannen 80,5 jaar 0,45999 39.889 18.349 6,27
Mannen 85,5 jaar 0,62482 21.541 13.459 4,52
Mannen 90,5 jaar 0,78075 8.082 6.310 3,21
Mannen 95,5 jaar 0,89293 1.772 1.582 2,32
Mannen 100,5 jaar 0,96659 190 183 1,53
Mannen 105,5 jaar 1,00000 6 6 1,69
Vrouwen 0 jaar 0,00423 100.000 423 80,52
Vrouwen 0,5 jaar 0,00155 99.577 154 80,37
Vrouwen 5,5 jaar 0,00051 99.422 51 75,49
Vrouwen 10,5 jaar 0,00068 99.371 68 70,53
Vrouwen 15,5 jaar 0,00122 99.303 121 65,57
Vrouwen 20,5 jaar 0,00143 99.183 141 60,65
Vrouwen 25,5 jaar 0,00180 99.041 178 55,73
Vrouwen 30,5 jaar 0,00248 98.863 245 50,83
Vrouwen 40,5 jaar 0,00727 98.198 714 41,13
Vrouwen 35,5 jaar 0,00426 98.618 420 45,95
Vrouwen 45,5 jaar 0,01126 97.484 1.098 36,41
Vrouwen 50,5 jaar 0,01694 96.386 1.633 31,80
Vrouwen 55,5 jaar 0,02513 94.754 2.381 27,30
Vrouwen 60,5 jaar 0,03925 92.372 3.626 22,93
Vrouwen 65,5 jaar 0,06363 88.746 5.647 18,76
Vrouwen 70,5 jaar 0,10426 83.099 8.664 14,86
Vrouwen 75,5 jaar 0,17792 74.435 13.244 11,27
Vrouwen 80,5 jaar 0,31126 61.192 19.047 8,14
Vrouwen 85,5 jaar 0,50111 42.145 21.119 5,64
Vrouwen 90,5 jaar 0,70440 21.025 14.810 3,82
Vrouwen 95,5 jaar 0,85921 6.215 5.340 2,62
Vrouwen 100,5 jaar 0,94331 875 825 1,89
Vrouwen 105,5 jaar 1,00000 50 50 1,54
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Verkorte overlevingstafel naar leeftijd op 1 januari 1996-2000.

Gegevens beschikbaar: 1996 - 2000.

Status van de cijfers:
De gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Sterftequotiënt
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd (De
sterftekansen hebben betrekking op een 5- jaars periode).
Levenden (tafelbevolking)
Aantal personen, uit de fictieve tafelbevolking van
100 000 mannen/vrouwen, dat een bepaalde leeftijd bereikt.
Het aantal levenden in deze publicatie heeft betrekking op een
tafelbevolking en komt dus niet overeen met het werkelijke aantal
levenden in een bepaald jaar.
Overledenen (tafelbevolking)
Aantal personen, uit de fictieve tafelbevolking van
100 000 mannen/vrouwen, dat overlijdt vóór het bereiken van de
volgende leeftijd.
Het aantal overledenen in deze publicatie heeft betrekking op een
tafelbevolking en komt dus niet overeen met het werkelijke aantal
overledenen in een bepaald jaar.
Levensverwachting in jaren
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftequotiënten waarop
de tafel is gebaseerd in de toekomst niet zullen veranderen.