Levensverwachting; kinderen < 2 jaar, 1995/1996 - 1999/2000

Levensverwachting; kinderen < 2 jaar, 1995/1996 - 1999/2000

Geslacht Leeftijd Sterftequotiënt (kans) Levenden (tafelbevolking) (absoluut) Overledenen (tafelbevolking) (absoluut) Levensverwachting in jaren (jaar)
Jongens 0 dagen 0,00183 100.000 183 75,05
Jongens 2 maanden 0,00019 99.529 19 75,24
Jongens 12 maanden 0,00005 99.416 5 74,49
Meisjes 0 dagen 0,00150 100.000 150 80,47
Meisjes 2 maanden 0,00017 99.621 17 80,62
Meisjes 12 maanden 0,00003 99.531 3 79,86
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overlevingstafel van kinderen jonger dan 2 jaar (leeftijd in dagen en maanden).

Gegevens beschikbaar: 1995/1996 - 1999/2000

Status van de cijfers:
De gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Sterftequotiënt
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd (De
sterftekansen hebben betrekking op een 5- jaars periode).
Levenden (tafelbevolking)
Aantal personen, uit de fictieve tafelbevolking van
100 000 jongens/meisjes, dat een bepaalde leeftijd bereikt.
Het aantal levenden in deze publicatie heeft betrekking op een
tafelbevolking en komt dus niet overeen met het werkelijke aantal
levenden in een bepaald jaar.
Overledenen (tafelbevolking)
Aantal personen, uit de fictieve tafelbevolking van
100 000 jongens/meisjes, dat overlijdt vóór het bereiken van de
volgende leeftijd.
Het aantal overledenen in deze publicatie heeft betrekking op een
tafelbevolking en komt dus niet overeen met het werkelijke aantal
overledenen in een bepaald jaar.
Levensverwachting in jaren
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftequotiënten waarop
de tafel is gebaseerd in de toekomst niet zullen veranderen.