Rijk; opbrengst geïnde belastingen, 1996 - 2001

Rijk; opbrengst geïnde belastingen, 1996 - 2001

Perioden Totale opbrengst geïnde belasting (mln euro)
1996 71.057
1997 74.602
1998 78.720
1999 85.587
2000 91.348
2001* 99.011
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Opbrengst van totale belasting, inkomens- en vermogensbelasting, invoer-
en productiebelasting.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Totale opbrengst geïnde belasting