Bouwnijverheid; productieve uren in de burgerlijke en utiliteitsbouw


Deze tabel geeft per kwartaal inzicht in de ontwikkeling van het aantal productieve uren per fulltime werknemer in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U): SBI 412. Het aantal productieve uren wordt hierbij berekend door het aantal theoretisch beschikbare uren te verminderen met het aantal niet-productieve uren als gevolg van vakantie, feestdagen, ziekteverzuim, staking, vorst- en neerslagverlet e.d. Alle cijfers worden afgerond op 5.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers over de vier meest recente kwartalen zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2020:
De cijfers over het tweede kwartaal van 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van de laatste vier kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel binnen zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Bouwnijverheid; productieve uren in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Perioden Theoretisch beschikbare uren (uren) Niet-productieve urenTotaal niet-productieve uren (uren) Niet-productieve urenVorst- en neerslagverlet (uren) Niet-productieve urenOverig (uren) Productieve uren (uren)
2019 1e kwartaal 510 140 30 110 375
2019 2e kwartaal 520 105 5 100 415
2019 3e kwartaal* 530 205 10 195 320
2019 4e kwartaal* 530 155 20 135 370
2019* 2.090 615 70 545 1.475
2020 1e kwartaal* 520 120 20 100 400
2020 2e kwartaal* 520 115 5 110 405
Bron: CBS.
Verklaring van tekens