Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, SBI'93, 2000-2008

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, SBI'93, 2000-2008

Bedrijfsomvang Bedrijfstak/ branches (SBI '93) Perioden Indexcijfers omzet (2000 = 100) Omzetontwikkeling (%)
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2007 oktober 151 12,4
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2007 november 156 8,7
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2007 december 171 2,7
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2007 4e kwartaal 159 7,5
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2007 131 9,8
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2008 oktober 168 11,2
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2008 november 157 1,0
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2008 december 180 5,3
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2008 4e kwartaal 168 5,8
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2008 145 10,0
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2007 oktober 148 13,2
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2007 november 154 9,5
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2007 december 160 2,4
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2007 4e kwartaal 154 8,0
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2007 128 10,2
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 oktober 168 13,7
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 november 155 0,9
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 december 170 6,5
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 4e kwartaal 164 6,9
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 142 10,7
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2007 oktober 155 7,3
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2007 november 158 0,7
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2007 december 205 2,2
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2007 4e kwartaal 173 3,2
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2007 132 6,9
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2008 oktober 160 3,0
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2008 november 155 -2,4
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2008 december 207 0,5
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2008 4e kwartaal 174 0,4
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2008 140 5,9
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2007 oktober 153 13,9
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2007 november 157 11,6
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2007 december 169 3,3
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2007 4e kwartaal 160 9,2
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2007 136 10,7
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 oktober 172 12,2
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 november 161 2,7
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 december 180 6,6
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 4e kwartaal 171 7,1
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 150 11,1
10 of meer werkzame personen 45 Bouwnijverheid 2007 oktober 145 11,9
10 of meer werkzame personen 45 Bouwnijverheid 2007 november 150 8,9
10 of meer werkzame personen 45 Bouwnijverheid 2007 december 159 3,5
10 of meer werkzame personen 45 Bouwnijverheid 2007 4e kwartaal 151 7,8
10 of meer werkzame personen 45 Bouwnijverheid 2007 125 9,6
10 of meer werkzame personen 45 Bouwnijverheid 2008 oktober 158 9,1
10 of meer werkzame personen 45 Bouwnijverheid 2008 november 147 -2,3
10 of meer werkzame personen 45 Bouwnijverheid 2008 december 165 4,0
10 of meer werkzame personen 45 Bouwnijverheid 2008 4e kwartaal 157 3,5
10 of meer werkzame personen 45 Bouwnijverheid 2008 135 8,0
10 of meer werkzame personen 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2007 oktober 143 12,8
10 of meer werkzame personen 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2007 november 149 9,6
10 of meer werkzame personen 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2007 december 149 4,0
10 of meer werkzame personen 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2007 4e kwartaal 147 8,6
10 of meer werkzame personen 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2007 123 10,2
10 of meer werkzame personen 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 oktober 161 13,2
10 of meer werkzame personen 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 november 147 -1,9
10 of meer werkzame personen 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 december 157 5,3
10 of meer werkzame personen 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 4e kwartaal 155 5,4
10 of meer werkzame personen 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 134 9,1
10 of meer werkzame personen 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2007 oktober 150 6,1
10 of meer werkzame personen 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2007 november 153 -0,2
10 of meer werkzame personen 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2007 december 201 2,7
10 of meer werkzame personen 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2007 4e kwartaal 168 2,8
10 of meer werkzame personen 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2007 127 6,2
10 of meer werkzame personen 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2008 oktober 151 0,8
10 of meer werkzame personen 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2008 november 146 -4,6
10 of meer werkzame personen 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2008 december 198 -1,6
10 of meer werkzame personen 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2008 4e kwartaal 165 -1,8
10 of meer werkzame personen 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw, 2008 132 4,2
10 of meer werkzame personen 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2007 oktober 144 14,2
10 of meer werkzame personen 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2007 november 150 13,8
10 of meer werkzame personen 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2007 december 149 3,6
10 of meer werkzame personen 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2007 4e kwartaal 148 10,3
10 of meer werkzame personen 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2007 126 10,8
10 of meer werkzame personen 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 oktober 157 8,5
10 of meer werkzame personen 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 november 147 -1,6
10 of meer werkzame personen 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 december 159 6,4
10 of meer werkzame personen 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 4e kwartaal 154 4,4
10 of meer werkzame personen 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 137 8,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet
van de bouwnijverheid. De gegevens zijn onder te verdelen naar branches en
bedrijfsomvang.
De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000.
Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor aangegeven.

De gegevens in deze tabel worden gepresenteerd naar branche volgens twee
indelingen:
- naar de zogenoemde Standaard BedrijfsIndeling 1993 (SBI '93);
- naar een van de SBI '93 afgeleide alternatieve indeling.

Gegevens beschikbaar van: 2000 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juni 2009:

Nagekomen respons over de maanden november 2008 en december 2008
is doorgevoerd in de uitkomsten. De omzetontwikkeling is in de meeste
branches van de bouwnijverheid nauwelijks gecorrigeerd (enkele tienden van
een procentpunt).

Deze tabel is gestopt per december 2008. Het statistische onderzoek dat de
basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van
januari 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.
- Ten eerste is de basis verlegd van het jaar 2000 naar 2005.
- Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch
herzien.
Daardoor zijn de cijfers vanaf 2009 niet meer vergelijkbaar met voorgaande
jaren.

Het CBS heeft daarom een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer
informatie paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een
variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in
de basisperiode.
De omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw.
- Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van
het) eigen concernverband;
- (Branche)specifieke voorbeelden van posten die niet zijn opgenomen:
kortingen en subsidiebijdragen. Verder behoren hier niet toe de waarde
van zelfvervaardigde investeringsgoederen en de verkoopopbrengsten van
bouwgronden;
- (Branche)specifieke voorbeelden van posten die wel zijn opgenomen:
gefactureerde termijnen voor onderhanden werk, proportioneel aandeel bij
tijdelijke bouwcombinaties, gefactureerde bedragen als hoofd-, neven-
en/of onderaannemer, handels- en alle andere activiteiten.
De omzet omvat dus zowel de bouwactiviteiten (hoofdactiviteit) als de
nevenactiviteiten van de bouwbedrijven.
Omzetontwikkeling
De ontwikkeling is de wijziging in procenten ten opzichte van dezelfde
periode van het jaar ervoor en is berekend aan de hand van niet-afgeronde
indexcijfers.
De omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw.
- Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van
het) eigen concernverband;
- (Branche)specifieke voorbeelden van posten die niet zijn opgenomen:
kortingen en subsidiebijdragen. Verder behoren hier niet toe de waarde
van zelfvervaardigde investeringsgoederen en de verkoopopbrengsten van
bouwgronden;
- (Branche)specifieke voorbeelden van posten die wel zijn opgenomen:
gefactureerde termijnen voor onderhanden werk, proportioneel aandeel bij
tijdelijke bouwcombinaties, gefactureerde bedragen als hoofd-, neven-
en/of onderaannemer, handels- en alle andere activiteiten.
De omzet omvat dus zowel de bouwactiviteiten (hoofdactiviteit) als de
nevenactiviteiten van de bouwbedrijven.