Uitgesproken schuldsaneringen; beëindigingswijze, regio 1999-2017

Uitgesproken schuldsaneringen; beëindigingswijze, regio 1999-2017

Perioden Regio's Schuldsanering; type schuldenaar Natuurlijke personen totaal (aantal) Schuldsanering; type schuldenaar Natuurlijke personen met bedrijf (aantal) Schuldsanering; type schuldenaar Natuurlijke personen zonder bedrijf (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Totaal uitgesproken schuldsaneringen (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Beëindigd t/m december 2017 Totaal beëindigd (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Beëindigd t/m december 2017 Beëindigd door schone lei (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Beëindigd t/m december 2017 Beëindigd door akkoord (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Beëindigd t/m december 2017 Beëindigd door faillissement (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Beëindigd t/m december 2017 Overige beëindigingen (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Beëindigd t/m december 2017 Nog niet beëindigd (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar Totaal uitgesproken schuldsaneringen (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar Jonger dan 25 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar 25 tot 35 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar 35 tot 45 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar 45 tot 55 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar 55 tot 65 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar 65 jaar en ouder (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar Onbekend (aantal)
1999 Nederland 6.383 1.347 5.036 6.383 6.383 4.450 460 1.025 448 0 6.383 354 2.055 2.147 1.307 433 84 3
2000 Nederland 8.668 1.134 7.534 8.668 8.668 6.283 347 1.278 760 0 8.668 525 2.895 2.872 1.688 563 125 0
2001 Nederland 8.670 1.564 7.106 8.670 8.670 6.045 248 1.362 1.015 0 8.670 595 2.848 2.854 1.681 576 116 0
2002 Nederland 9.478 1.546 7.932 9.478 9.478 6.503 170 1.625 1.180 0 9.478 710 3.117 3.178 1.701 653 119 0
2003 Nederland 10.605 1.774 8.831 10.605 10.605 7.414 165 1.881 1.145 0 10.605 783 3.528 3.444 2.025 678 147 0
2004 Nederland 14.022 2.366 11.656 14.022 14.022 9.938 308 2.391 1.385 0 14.022 944 4.241 4.591 2.901 1.124 221 0
2005 Nederland 14.656 2.195 12.461 14.656 14.656 10.623 363 2.158 1.512 0 14.656 849 4.108 4.811 3.183 1.400 305 0
2006 Nederland 14.930 2.234 12.696 14.930 14.930 10.919 377 1.520 2.114 0 14.930 730 3.931 4.919 3.429 1.557 364 0
2007 Nederland 14.946 2.097 12.849 14.946 14.946 10.874 317 987 2.768 0 14.946 668 3.596 4.948 3.695 1.641 398 0
2008 Nederland 9.207 1.472 7.735 9.207 9.207 6.976 255 532 1.444 0 9.207 344 2.214 3.103 2.248 1.063 235 0
2009 Nederland 8.967 1.741 7.226 8.967 8.966 6.908 238 463 1.357 1 8.967 305 2.203 3.018 2.206 1.009 224 2
2010 Nederland 11.385 2.258 9.127 11.385 11.384 8.772 248 589 1.775 1 11.385 364 2.778 3.787 2.975 1.244 236 1
2011 Nederland 14.727 2.668 12.059 14.727 14.718 11.448 228 719 2.323 9 14.727 448 3.624 4.727 3.828 1.778 322 0
2012 Nederland 13.763 2.612 11.151 13.763 13.616 10.811 204 530 2.071 147 13.763 341 3.167 4.243 3.848 1.801 363 0
2013 Nederland 12.361 2.611 9.750 12.361 11.861 9.769 182 344 1.566 500 12.361 272 2.714 3.891 3.426 1.662 396 0
2014 Nederland 12.264 2.534 9.730 12.264 9.770 8.128 193 159 1.290 2.494 12.264 253 2.628 3.644 3.535 1.773 429 2
2015 Nederland 11.703 2.346 9.357 11.703 2.190 1.068 159 145 818 9.513 11.703 192 2.393 3.424 3.546 1.710 438 0
2016 Nederland 9.800 1.843 7.957 9.800 830 386 72 32 340 8.970 9.800 127 1.919 2.860 3.076 1.468 350 0
2017 Nederland 8.357 1.402 6.955 8.357 71 0 10 5 56 8.286 8.357 110 1.618 2.424 2.510 1.344 351 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de door de rechter beëindigde wettelijke schuldsaneringen (onderdeel van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, Wsnp).
In de tabel worden de beëindigingen uitgesplitst naar wijze van beëindiging, naar regio en type persoon.

Gegevens beschikbaar vanaf 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijziging per 12 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Personen met uitgesproken schuldsanering; jaar uitspraak; persoonskenmerken" en de tabel "Personen met uitgesproken schuldsanering; jaar uitspraak; regio". Zie paragraaf 3.”

Toelichting onderwerpen

Schuldsanering; type schuldenaar
Natuurlijke personen totaal
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en
daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.
Natuurlijke personen met bedrijf
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en
daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten en waarbij sprake is of was van bedrijfsmatige activiteiten. In de WSNP wordt geacht sprake te zijn van bedrijfsmatige activiteiten als in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het verzoek om toegelaten te worden tot de schuldsanering een zelfstandig beroep of bedrijf is uitgeoefend en minstens 20% van de schulden daaruit voortgevloeid is.
Natuurlijke personen zonder bedrijf
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en
daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten en waarbij geen
sprake is of was van bedrijfsmatige activiteiten.
In de Wsnp wordt geacht sprake te zijn van bedrijfsmatige activiteiten als
in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het verzoek om toegelaten te
worden tot de schuldsanering een zelfstandig beroep of bedrijf is
uitgeoefend en minstens 20% van de schulden daaruit voortgevloeid is.
Schuldsaneringen; wijze beëindiging
Schuldsaneringen kunnen op verschillende manieren worden beëindigd.
Na (meestal) drie jaar kan een zogeheten schone lei worden verleend.
Indien de schuldenaar in die periode zich houdt aan de afspraken, dan
volgt een schone lei. Dat wil zeggen dat de eventuele restschuld na deze
periode niet meer opeisbaar is.
Soms wordt tussentijds een akkoord tussen schuldenaar en schuldeisers
bereikt. In andere gevallen verloopt de sanering minder voorspoedig en
eindigt zij in een faillissement.
Per 1 januari 2008 is de wet zodanig gewijzigd dat een schuldenaar
alleen nog maar failliet wordt verklaard, wanneer na afloop van het
faillissement uitbetaling kan plaatsvinden. Indien geen uitbetaling is te
voorzien, wordt de schuldsanering beëindigd zonder schone lei. Alle
restschulden herleven en de crediteuren kunnen weer alle middelen
aanwenden om hun vorderingen te innen. Een dergelijke manier van
beëindiging van een schuldsaneringtraject wordt gerekend tot de 'overige
beëindigingen', evenals alle andere beëindigingen waarbij geen sprake is
van een schone lei, faillissement of akkoord.
Totaal uitgesproken schuldsaneringen
Beëindigd t/m december 2017
Totaal beëindigd
Beëindigd door schone lei
Schuldsaneringen die uitgesproken zijn in de betreffende periode
en die beëindigd zijn met een schone lei per einde laatste
verslagperiode. Na (meestal) drie jaar kan een zogeheten schone lei
worden verleend. Indien de schuldenaar zich houdt aan de afspraken
dan volgt een schone lei. Dat wil zeggen dat de eventuele restschuld na
deze periode niet meer opeisbaar is.
Beëindigd door akkoord
Schuldsaneringen die uitgesproken zijn in de betreffende periode
en die beëindigd zijn door de homologatie (bekrachtiging) van een
akkoord per einde laatste verslagperiode. Dit betekent dat er tussentijds
een akkoord bereikt is tussen schuldenaar en schuldeiser(s).
Beëindigd door faillissement
Schuldsaneringen die uitgesproken zijn in de betreffende periode
en die beëindigd zijn door een tussentijds faillissement per einde
laatste verslagperiode.
Per 1 januari 2008 is de wet zodanig gewijzigd dat een schuldenaar die
zich niet aan de regels van de schuldsanering houdt, alleen nog maar
failliet wordt verklaard, wanneer na afloop van het faillissement
uitbetaling kan plaatsvinden.
Indien geen uitbetaling is te voorzien, wordt de schuldsanering beëindigd
zonder schone lei. Alle restschulden herleven en de crediteuren kunnen
weer alle middelen aanwenden om hun vorderingen te innen.
Een dergelijke manier van beëindiging van een schuldsaneringtraject wordt
gerekend tot de 'overige beëindigingen', evenals alle andere beëindigingen
waarbij geen sprake is van een schone lei, faillissement of akkoord.
Overige beëindigingen
Schuldsaneringen die uitgesproken zijn in de betreffende periode
en die beëindigd zijn, anders dan met een schone lei, faillissement of
akkoord, per einde laatste verslagperiode.
Per 1 januari 2008 is de wet zodanig gewijzigd dat een schuldenaar die
zich niet aan de regels van de schuldsanering houdt, alleen nog maar
failliet wordt verklaard, wanneer na afloop van het faillissement
uitbetaling kan plaatsvinden.
Indien geen uitbetaling is te voorzien, wordt de schuldsanering beëindigd
zonder schone lei. Alle restschulden herleven en de crediteuren kunnen
weer alle middelen aanwenden om hun vorderingen te innen.
Een dergelijke manier van beëindiging van een schuldsaneringtraject wordt
gerekend tot de 'overige beëindigingen'
Nog niet beëindigd
Schuldsaneringen uitgesproken in de betreffende periode
die per einde laatste verslagperiode nog niet beëindigd zijn.
Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar
Leeftijd van de natuurlijke persoon op de datum dat hij is toegelaten tot
de schuldsanering.
Totaal uitgesproken schuldsaneringen
Jonger dan 25 jaar
25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar
55 tot 65 jaar
65 jaar en ouder
Onbekend