Uitgesproken schuldsaneringen; beëindigingswijze, type schuldenaar en regio


Deze tabel geeft een overzicht van de door de rechter uitgesproken schuldsaneringen. In de tabel worden de uitspraken uitgesplitst naar de wijze van uitspraak, naar het type schuldenaar, naar de leeftijd van de schuldenaar, naar de wijze van beëindiging en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf 1999.

Status van de cijfers
De cijfers over het aantal uitgesproken schuldsaneringen en over het aantal uitgesproken schuldsaneringen naar leeftijd kunnen met terugwerkende kracht tot het jaar voorafgaand aan het laatste verslagjaar worden bijgesteld. Cijfers over het type schuldenaar kunnen op elk moment worden bijgesteld, omdat pas in een laat stadium van de sanering duidelijk geregistreerd wordt of het om een eenmanszaak gaat. Ook de wijze van beëindiging kan continu worden bijgesteld. Vanaf 1 januari 2008 worden schuldsaneringen niet langer "voorlopig" uitgesproken, maar direct definitief.

Wijziging per 30 maart 2018:
De vier kwartalen van 2017 en de jaarcijfers van 2017 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het deels wegvallen van financiering wordt deze tabel met kwartaalcijfers niet meer per kwartaal geüpdatet. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 3. Deze tabel wordt in 2019 stopgezet en vervangen door een nieuwe tabel waarin alleen jaarcijfers worden opgenomen. Deze zal jaarlijks aan het begin van het tweede kwartaal verschijnen.

Uitgesproken schuldsaneringen; beëindigingswijze, type schuldenaar en regio

Regio's Perioden Schuldsanering; type schuldenaarNatuurlijke personen totaal (aantal) Schuldsanering; type schuldenaarNatuurlijke personen met bedrijf (aantal) Schuldsanering; type schuldenaarNatuurlijke personen zonder bedrijf (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindigingTotaal uitgesproken schuldsaneringen (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindigingBeëindigd t/m december 2017Totaal beëindigd (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindigingBeëindigd t/m december 2017Beëindigd door schone lei (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindigingBeëindigd t/m december 2017Beëindigd door akkoord (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindigingBeëindigd t/m december 2017Beëindigd door faillissement (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindigingBeëindigd t/m december 2017Overige beëindigingen (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindigingBeëindigd t/m december 2017Nog niet beëindigd (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaarTotaal uitgesproken schuldsaneringen (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaarJonger dan 25 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar25 tot 35 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar35 tot 45 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar45 tot 55 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar55 tot 65 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar65 jaar en ouder (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaarOnbekend (aantal)
Nederland 2014 12.264 2.534 9.730 12.264 9.770 8.128 193 159 1.290 2.494 12.264 253 2.628 3.644 3.535 1.773 429 2
Nederland 2015 1e kwartaal 3.034 575 2.459 3.034 686 337 53 38 258 2.348 3.034 42 640 873 902 450 127 0
Nederland 2015 2e kwartaal 2.892 579 2.313 2.892 558 264 33 48 213 2.334 2.892 60 585 779 908 457 103 0
Nederland 2015 3e kwartaal 2.900 597 2.303 2.900 536 266 42 32 196 2.364 2.900 45 580 902 875 392 106 0
Nederland 2015 4e kwartaal 2.877 595 2.282 2.877 410 201 31 27 151 2.467 2.877 45 588 870 861 411 102 0
Nederland 2015 11.703 2.346 9.357 11.703 2.190 1.068 159 145 818 9.513 11.703 192 2.393 3.424 3.546 1.710 438 0
Nederland 2016 1e kwartaal 2.653 526 2.127 2.653 328 166 25 12 125 2.325 2.653 38 580 766 795 383 91 0
Nederland 2016 2e kwartaal 2.283 432 1.851 2.283 229 107 17 7 98 2.054 2.283 36 476 673 686 337 75 0
Nederland 2016 3e kwartaal 2.358 432 1.926 2.358 178 91 14 7 66 2.180 2.358 29 414 680 797 354 84 0
Nederland 2016 4e kwartaal 2.506 453 2.053 2.506 95 22 16 6 51 2.411 2.506 24 449 741 798 394 100 0
Nederland 2016 9.800 1.843 7.957 9.800 830 386 72 32 340 8.970 9.800 127 1.919 2.860 3.076 1.468 350 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens