Uitgesproken schuldsaneringen; beëindigingswijze, type schuldenaar en regio

Uitgesproken schuldsaneringen; beëindigingswijze, type schuldenaar en regio

Regio's Perioden Schuldsanering; type schuldenaar Natuurlijke personen totaal (aantal) Schuldsanering; type schuldenaar Natuurlijke personen met bedrijf (aantal) Schuldsanering; type schuldenaar Natuurlijke personen zonder bedrijf (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Totaal uitgesproken schuldsaneringen (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Beëindigd t/m december 2017 Totaal beëindigd (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Beëindigd t/m december 2017 Beëindigd door schone lei (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Beëindigd t/m december 2017 Beëindigd door akkoord (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Beëindigd t/m december 2017 Beëindigd door faillissement (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Beëindigd t/m december 2017 Overige beëindigingen (aantal) Schuldsaneringen; wijze beëindiging Beëindigd t/m december 2017 Nog niet beëindigd (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar Totaal uitgesproken schuldsaneringen (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar Jonger dan 25 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar 25 tot 35 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar 35 tot 45 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar 45 tot 55 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar 55 tot 65 jaar (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar 65 jaar en ouder (aantal) Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar Onbekend (aantal)
Nederland 2014 12.264 2.534 9.730 12.264 9.770 8.128 193 159 1.290 2.494 12.264 253 2.628 3.644 3.535 1.773 429 2
Nederland 2015 1e kwartaal 3.034 575 2.459 3.034 686 337 53 38 258 2.348 3.034 42 640 873 902 450 127 0
Nederland 2015 2e kwartaal 2.892 579 2.313 2.892 558 264 33 48 213 2.334 2.892 60 585 779 908 457 103 0
Nederland 2015 3e kwartaal 2.900 597 2.303 2.900 536 266 42 32 196 2.364 2.900 45 580 902 875 392 106 0
Nederland 2015 4e kwartaal 2.877 595 2.282 2.877 410 201 31 27 151 2.467 2.877 45 588 870 861 411 102 0
Nederland 2015 11.703 2.346 9.357 11.703 2.190 1.068 159 145 818 9.513 11.703 192 2.393 3.424 3.546 1.710 438 0
Nederland 2016 1e kwartaal 2.653 526 2.127 2.653 328 166 25 12 125 2.325 2.653 38 580 766 795 383 91 0
Nederland 2016 2e kwartaal 2.283 432 1.851 2.283 229 107 17 7 98 2.054 2.283 36 476 673 686 337 75 0
Nederland 2016 3e kwartaal 2.358 432 1.926 2.358 178 91 14 7 66 2.180 2.358 29 414 680 797 354 84 0
Nederland 2016 4e kwartaal 2.506 453 2.053 2.506 95 22 16 6 51 2.411 2.506 24 449 741 798 394 100 0
Nederland 2016 9.800 1.843 7.957 9.800 830 386 72 32 340 8.970 9.800 127 1.919 2.860 3.076 1.468 350 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de door de rechter uitgesproken schuldsaneringen. In de tabel worden de uitspraken uitgesplitst naar de wijze van uitspraak, naar het type schuldenaar, naar de leeftijd van de schuldenaar, naar de wijze van beëindiging en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf 1999.

Status van de cijfers
De cijfers over het aantal uitgesproken schuldsaneringen en over het aantal uitgesproken schuldsaneringen naar leeftijd kunnen met terugwerkende kracht tot het jaar voorafgaand aan het laatste verslagjaar worden bijgesteld. Cijfers over het type schuldenaar kunnen op elk moment worden bijgesteld, omdat pas in een laat stadium van de sanering duidelijk geregistreerd wordt of het om een eenmanszaak gaat. Ook de wijze van beëindiging kan continu worden bijgesteld. Vanaf 1 januari 2008 worden schuldsaneringen niet langer "voorlopig" uitgesproken, maar direct definitief.

Wijziging per 30 maart 2018:
De vier kwartalen van 2017 en de jaarcijfers van 2017 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het deels wegvallen van financiering wordt deze tabel met kwartaalcijfers niet meer per kwartaal geüpdatet. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 3. Deze tabel wordt in 2019 stopgezet en vervangen door een nieuwe tabel waarin alleen jaarcijfers worden opgenomen. Deze zal jaarlijks aan het begin van het tweede kwartaal verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Schuldsanering; type schuldenaar
Natuurlijke personen totaal
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en
daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.
Natuurlijke personen met bedrijf
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en
daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten en waarbij sprake is of was van bedrijfsmatige activiteiten. In de WSNP wordt geacht sprake te zijn van bedrijfsmatige activiteiten als in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het verzoek om toegelaten te worden tot de schuldsanering een zelfstandig beroep of bedrijf is uitgeoefend en minstens 20% van de schulden daaruit voortgevloeid is.
Natuurlijke personen zonder bedrijf
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en
daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten en waarbij geen
sprake is of was van bedrijfsmatige activiteiten.
In de Wsnp wordt geacht sprake te zijn van bedrijfsmatige activiteiten als
in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het verzoek om toegelaten te
worden tot de schuldsanering een zelfstandig beroep of bedrijf is
uitgeoefend en minstens 20% van de schulden daaruit voortgevloeid is.
Schuldsaneringen; wijze beëindiging
Schuldsaneringen kunnen op verschillende manieren worden beëindigd.
Na (meestal) drie jaar kan een zogeheten schone lei worden verleend.
Indien de schuldenaar in die periode zich houdt aan de afspraken, dan
volgt een schone lei. Dat wil zeggen dat de eventuele restschuld na deze
periode niet meer opeisbaar is.
Soms wordt tussentijds een akkoord tussen schuldenaar en schuldeisers
bereikt. In andere gevallen verloopt de sanering minder voorspoedig en
eindigt zij in een faillissement.
Per 1 januari 2008 is de wet zodanig gewijzigd dat een schuldenaar
alleen nog maar failliet wordt verklaard, wanneer na afloop van het
faillissement uitbetaling kan plaatsvinden. Indien geen uitbetaling is te
voorzien, wordt de schuldsanering beëindigd zonder schone lei. Alle
restschulden herleven en de crediteuren kunnen weer alle middelen
aanwenden om hun vorderingen te innen. Een dergelijke manier van
beëindiging van een schuldsaneringtraject wordt gerekend tot de 'overige
beëindigingen', evenals alle andere beëindigingen waarbij geen sprake is
van een schone lei, faillissement of akkoord.
Totaal uitgesproken schuldsaneringen
Beëindigd t/m december 2017
Totaal beëindigd
Beëindigd door schone lei
Schuldsaneringen die uitgesproken zijn in de betreffende periode
en die beëindigd zijn met een schone lei per einde laatste
verslagperiode. Na (meestal) drie jaar kan een zogeheten schone lei
worden verleend. Indien de schuldenaar zich houdt aan de afspraken
dan volgt een schone lei. Dat wil zeggen dat de eventuele restschuld na
deze periode niet meer opeisbaar is.
Beëindigd door akkoord
Schuldsaneringen die uitgesproken zijn in de betreffende periode
en die beëindigd zijn door de homologatie (bekrachtiging) van een
akkoord per einde laatste verslagperiode. Dit betekent dat er tussentijds
een akkoord bereikt is tussen schuldenaar en schuldeiser(s).
Beëindigd door faillissement
Schuldsaneringen die uitgesproken zijn in de betreffende periode
en die beëindigd zijn door een tussentijds faillissement per einde
laatste verslagperiode.
Per 1 januari 2008 is de wet zodanig gewijzigd dat een schuldenaar die
zich niet aan de regels van de schuldsanering houdt, alleen nog maar
failliet wordt verklaard, wanneer na afloop van het faillissement
uitbetaling kan plaatsvinden.
Indien geen uitbetaling is te voorzien, wordt de schuldsanering beëindigd
zonder schone lei. Alle restschulden herleven en de crediteuren kunnen
weer alle middelen aanwenden om hun vorderingen te innen.
Een dergelijke manier van beëindiging van een schuldsaneringtraject wordt
gerekend tot de 'overige beëindigingen', evenals alle andere beëindigingen
waarbij geen sprake is van een schone lei, faillissement of akkoord.
Overige beëindigingen
Schuldsaneringen die uitgesproken zijn in de betreffende periode
en die beëindigd zijn, anders dan met een schone lei, faillissement of
akkoord, per einde laatste verslagperiode.
Per 1 januari 2008 is de wet zodanig gewijzigd dat een schuldenaar die
zich niet aan de regels van de schuldsanering houdt, alleen nog maar
failliet wordt verklaard, wanneer na afloop van het faillissement
uitbetaling kan plaatsvinden.
Indien geen uitbetaling is te voorzien, wordt de schuldsanering beëindigd
zonder schone lei. Alle restschulden herleven en de crediteuren kunnen
weer alle middelen aanwenden om hun vorderingen te innen.
Een dergelijke manier van beëindiging van een schuldsaneringtraject wordt
gerekend tot de 'overige beëindigingen'
Nog niet beëindigd
Schuldsaneringen uitgesproken in de betreffende periode
die per einde laatste verslagperiode nog niet beëindigd zijn.
Schuldsaneringen; leeftijd schuldenaar
Leeftijd van de natuurlijke persoon op de datum dat hij is toegelaten tot
de schuldsanering.
Totaal uitgesproken schuldsaneringen
Jonger dan 25 jaar
25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar
55 tot 65 jaar
65 jaar en ouder
Onbekend