Faillissementen; afwikkelingen, financieel naar herkomst, 1992-2010

Faillissementen; afwikkelingen, financieel naar herkomst, 1992-2010

Rechtsvorm Herkomst faillissement Perioden Afgewikkelde faillissementen (aantal) Financieel overzicht Saldo activa (mln euro) Financieel overzicht Schulden Totaal schulden (mln euro) Financieel overzicht Schulden Boedelkosten (mln euro) Financieel overzicht Schulden Schulden aan fiscus en UWV (mln euro) Financieel overzicht Schulden Overige schulden (mln euro)
Totaal rechtsvorm Totaal herkomst 2006 9.119 681,4 3.788,8 278 918,2 2.592,3
Totaal rechtsvorm Totaal herkomst 2008 7.196 394,2 4.020,1 243 911,3 2.865,7
Totaal rechtsvorm Totaal herkomst 2010 7.639 449,0 4.622,1 314 1.068,0 3.239,7
Totaal rechtsvorm Op eigen verzoek 2006 3.199 163,5 1.571,6 146 394,1 1.031,7
Totaal rechtsvorm Op eigen verzoek 2008 2.683 163,2 1.750,1 127 393,6 1.229,8
Totaal rechtsvorm Op eigen verzoek 2010 3.565 263,9 2.313,2 189 472,0 1.652,6
Totaal rechtsvorm Op verzoek personeel 2006 313 6,2 144,1 8 63,5 72,4
Totaal rechtsvorm Op verzoek personeel 2008 191 6,2 99,4 7 31,8 60,7
Totaal rechtsvorm Op verzoek personeel 2010 282 8,5 154,8 9 53,8 92,2
Totaal rechtsvorm Op verzoek UWV 2006 390 12,3 154,2 9 84,3 60,6
Totaal rechtsvorm Op verzoek UWV 2008 351 10,8 200,7 13 135,5 52,1
Totaal rechtsvorm Op verzoek UWV 2010 189 8,6 133,9 8 78,8 47,5
Totaal rechtsvorm Op verzoek bank 2006 147 8,6 126,5 6 15,3 105,7
Totaal rechtsvorm Op verzoek bank 2008 123 3,1 74,0 2 12,9 58,6
Totaal rechtsvorm Op verzoek bank 2010 101 6,1 88,4 4 13,7 70,9
Totaal rechtsvorm Na surseance van betaling 2006 320 67,6 492,8 48 78,1 366,4
Totaal rechtsvorm Na surseance van betaling 2008 239 131,3 816,1 42 70,5 703,2
Totaal rechtsvorm Na surseance van betaling 2010 271 70,4 373,3 36 70,9 266,7
Totaal rechtsvorm Na schuldsanering 2006 2.344 7,9 92,0 6 15,9 70,0
Totaal rechtsvorm Na schuldsanering 2008 1.528 9,1 76,5 5 13,4 57,9
Totaal rechtsvorm Na schuldsanering 2010 816 9,0 53,4 4 9,3 40,4
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Totaal herkomst 2006 2.890 17,5 212,6 13 56,8 142,9
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Totaal herkomst 2008 2.257 20,3 285,6 13 77,8 194,9
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Totaal herkomst 2010 1.771 20,7 320,2 19 70,8 230,8
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Op eigen verzoek 2006 294 2,4 32,7 2 8,6 22,0
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Op eigen verzoek 2008 278 4,0 57,5 2 15,5 39,5
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Op eigen verzoek 2010 331 2,8 54,7 8 14,4 32,6
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Op verzoek personeel 2006
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Op verzoek personeel 2008
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Op verzoek personeel 2010
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Op verzoek UWV 2006
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Op verzoek UWV 2008
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Op verzoek UWV 2010
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Op verzoek bank 2006 47 1,4 24,3 1 5,8 17,7
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Op verzoek bank 2008 39 0,3 9,8 0 4,0 5,5
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Op verzoek bank 2010 49 1,4 33,6 1 7,4 25,1
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Na surseance van betaling 2006
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Na surseance van betaling 2008
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Na surseance van betaling 2010
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Na schuldsanering 2006 2.072 6,8 67,7 5 9,2 53,2
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Na schuldsanering 2008 1.437 7,5 61,5 4 8,9 48,2
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Na schuldsanering 2010 803 8,6 50,3 4 8,9 37,9
Eenmanszaak Totaal herkomst 2006 1.257 21,4 245,0 17 100,2 127,7
Eenmanszaak Totaal herkomst 2008 916 20,3 204,5 16 74,4 114,3
Eenmanszaak Totaal herkomst 2010 760 18,3 201,8 16 71,6 114,1
Eenmanszaak Op eigen verzoek 2006 244 3,8 52,0 4 20,1 27,8
Eenmanszaak Op eigen verzoek 2008 215 5,0 47,9 4 18,6 25,3
Eenmanszaak Op eigen verzoek 2010 192 4,3 52,4 4 18,6 29,4
Eenmanszaak Op verzoek personeel 2006 46 1,0 11,7 1 5,2 5,5
Eenmanszaak Op verzoek personeel 2008 34 1,3 11,6 1 4,6 5,9
Eenmanszaak Op verzoek personeel 2010 28 1,0 9,6 1 3,3 5,5
Eenmanszaak Op verzoek UWV 2006 129 4,0 42,2 3 22,7 16,6
Eenmanszaak Op verzoek UWV 2008 97 2,7 23,7 2 11,9 9,9
Eenmanszaak Op verzoek UWV 2010 36 1,6 17,5 1 11,7 4,4
Eenmanszaak Op verzoek bank 2006 24 0,7 4,3 0 0,9 2,9
Eenmanszaak Op verzoek bank 2008 25 0,5 5,2 0 2,0 2,8
Eenmanszaak Op verzoek bank 2010 10 0,1 3,2 0 0,6 2,4
Eenmanszaak Na surseance van betaling 2006
Eenmanszaak Na surseance van betaling 2008
Eenmanszaak Na surseance van betaling 2010
Eenmanszaak Na schuldsanering 2006 271 1,2 24,3 1 6,7 16,8
Eenmanszaak Na schuldsanering 2008 91 1,6 15,0 1 4,5 9,7
Eenmanszaak Na schuldsanering 2010 13 0,5 3,1 0 0,4 2,5
Vennootschappen e.d. Totaal herkomst 2006 4.972 642,5 3.331,3 249 761,1 2.321,6
Vennootschappen e.d. Totaal herkomst 2008 4.023 353,6 3.530,0 214 759,1 2.556,4
Vennootschappen e.d. Totaal herkomst 2010 5.108 410,1 4.100,1 280 925,5 2.894,7
Vennootschappen e.d. Op eigen verzoek 2006 2.660 157,3 1.486,9 140 365,3 981,9
Vennootschappen e.d. Op eigen verzoek 2008 2.191 154,2 1.644,7 120 359,5 1.165,0
Vennootschappen e.d. Op eigen verzoek 2010 3.042 256,7 2.206,0 176 439,0 1.590,6
Vennootschappen e.d. Op verzoek personeel 2006 266 5,2 132,4 7 58,2 66,9
Vennootschappen e.d. Op verzoek personeel 2008 158 4,9 87,8 6 27,2 54,8
Vennootschappen e.d. Op verzoek personeel 2010 255 7,5 145,2 8 50,5 86,7
Vennootschappen e.d. Op verzoek UWV 2006 261 8,3 112,0 6 61,6 44,0
Vennootschappen e.d. Op verzoek UWV 2008 254 8,1 176,9 11 123,6 42,2
Vennootschappen e.d. Op verzoek UWV 2010 153 7,0 116,5 6 67,1 43,0
Vennootschappen e.d. Op verzoek bank 2006 76 6,5 98,0 4 8,7 85,1
Vennootschappen e.d. Op verzoek bank 2008 60 2,3 59,1 2 6,9 50,4
Vennootschappen e.d. Op verzoek bank 2010 42 4,6 51,5 2 5,7 43,3
Vennootschappen e.d. Na surseance van betaling 2006 320 67,6 492,8 48 78,1 366,4
Vennootschappen e.d. Na surseance van betaling 2008 239 131,3 816,1 42 70,5 703,2
Vennootschappen e.d. Na surseance van betaling 2010 271 70,4 373,3 36 70,9 266,7
Vennootschappen e.d. Na schuldsanering 2006
Vennootschappen e.d. Na schuldsanering 2008
Vennootschappen e.d. Na schuldsanering 2010
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van afgewikkelde faillissementen met activa en schulden naar rechtsvorm en herkomst. Naast aantallen worden in deze tabel tevens financiële gegevens van de afgewikkelde faillissementen opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 1992 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Reden van stopzetting:
De set tabellen over de uitsproken faillissementen in Nederland is opnieuw opgezet. De nieuwe tabellen bevindt zich op statline onder het thema Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Afgewikkelde faillissementen
Het aantal malen dat een eerder uitgesproken faillissement werd beëindigd
door insolventie, akkoord of opheffing.
Een faillissement dat wordt beëindigd door omzetting in schuldsanering,
wordt niet als afgewikkeld beschouwd.
Een faillissement dat niet wordt vernietigd, wordt, nadat de inkomsten en
het vermogen zijn uitgekeerd, beëindigd. Indien er voldoende vermogen
aanwezig is om uitkeringen aan schuldeisers te doen vindt beëindiging
door insolventie plaats. Indien er onvoldoende vermogen is om
uitkeringen aan schuldeisers te doen en er slechts betalingen aan
bijvoorbeeld de curator plaatsvinden, vindt beëindiging door opheffing
plaats.
Indien er een akkoord met de schuldeisers wordt bereikt vindt
beëindiging door akkoord plaats.
Financieel overzicht
Saldo activa
Na aftrek van afgedragen zekerheden resterend bedrag voor uitkeringen
aangaande schulden (inclusief boedelkosten).
Schulden
Alle in het faillissement vallende schulden van de faiilliet verklaarde.
Totaal schulden
Boedelkosten
Kosten, ontstaan tijdens de faillissementsperiode, zoals salaris van
de curator, administratie-, porto-, reis-, verbijf- en taxatiekosten.
Schulden aan fiscus en UWV
Preferente schulden aan de belastingdienst en aan UWV (exclusief
schulden aan dezen gemaakt tijdens de faillissementsperiode).
Preferente schulden hebben voorrang bij uitkering.
UWV = Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekering.
Overige schulden
Concurrente schulden en preferente schulden exclusief preferente schulden
aan de belastingdienst en UWV. Preferente schulden hebben voorrang op
concurrente schulden bij uitkering.