Sterfte, saldo buitenlandse migratie, administratieve correcties, 1995-2000

Sterfte, saldo buitenlandse migratie, administratieve correcties, 1995-2000

Geslacht Leeftijd Geboortejaar Jaar overlijden Overledenen (absoluut) Saldo buitenlandse migratie (absoluut) Saldo administratieve correcties (absoluut)
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal per leeftijd 1995 68.229 17.518 -12.742
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal per leeftijd 1996 69.008 21.506 -18.223
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal per leeftijd 1998 68.209 31.291 -12.165
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal per leeftijd 1997 67.243 23.791 -13.191
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal per leeftijd 1999 68.872 30.214 -13.169
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal per leeftijd 2000 68.773 36.522 -11.757
Mannen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd 1995 35.133 9.979 -7.514
Mannen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd 1996 34.390 11.518 -8.808
Mannen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd 1998 35.130 17.823 -5.905
Mannen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd 1997 33.378 13.451 -6.782
Mannen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd 1999 34.555 16.237 -7.085
Mannen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd 2000 34.233 19.766 -5.655
Mannen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1995 33.096 7.539 -5.228
Mannen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1996 34.618 9.988 -9.415
Mannen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1998 33.079 13.468 -6.260
Mannen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1997 33.865 10.340 -6.409
Mannen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1999 34.317 13.977 -6.084
Mannen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd - 1 2000 34.540 16.756 -6.102
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal per leeftijd 1995 67.446 15.260 -6.132
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal per leeftijd 1996 68.553 21.918 -8.397
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal per leeftijd 1998 69.273 30.675 -6.683
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal per leeftijd 1997 68.540 23.851 -6.564
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal per leeftijd 1999 71.615 29.914 -6.587
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal per leeftijd 2000 71.754 35.127 -6.019
Vrouwen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd 1995 34.737 8.832 -3.457
Vrouwen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd 1996 33.786 12.035 -3.867
Vrouwen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd 1998 35.329 16.933 -3.105
Vrouwen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd 1997 34.070 13.014 -3.340
Vrouwen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd 1999 35.873 16.301 -3.414
Vrouwen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd 2000 35.904 18.576 -2.834
Vrouwen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1995 32.709 6.428 -2.675
Vrouwen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1996 34.767 9.883 -4.530
Vrouwen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1998 33.944 13.742 -3.578
Vrouwen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1997 34.470 10.837 -3.224
Vrouwen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1999 35.742 13.613 -3.173
Vrouwen Totaal alle leeftijden Jaar overlijden minus leeftijd - 1 2000 35.850 16.551 -3.185
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overledenen onder de geregistreerde bevolking van Nederland, naar leeftijd op de laatste verjaardag en geslacht.
Saldo van de buitenlandse migratie en administratieve correcties.

Gegevens beschikbaar: 1995 tot en met 2000.

Status van de cijfers:
De gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overledenen die ten tijde van het overlijden geregistreerd stonden in
de Basisadministratie van een Nederlandse gemeente.
Saldo buitenlandse migratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland minus vertrek uit Nederland
naar het buitenland.
Deze gegevens worden gebruikt bij de berekening van de
sterftequotiënten naar leeftijd op laatste verjaardag (exacte leeftijd in
jaren).
Saldo administratieve correcties
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.
Naast geboorte, sterfte en buitenlandse migratie zijn administratieve
correcties een mutatiepost voor het inwonertal van Nederland.
Deze gegevens worden gebruikt bij de berekening van de
sterftequotiënten naar leeftijd op laatste verjaardag (exacte leeftijd in
jaren).