Markt/opinieonderzoekbureaus; bedr.resultaten per omzetklasse 1996-1999


Markt- en opinieonderzoekbureaus (SBI 7413)
Onderzoek naar marktstructuren, marktontwikkeling, consumentengedrag,
gebruikersgewoonten, grootverbruikersmarkten, bevolkingsstructuur,
personeels- en arbeidsmarkt.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Markt/opinieonderzoekbureaus; bedr.resultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 7413 1996 24,9 502 497 492 5 5 435 22,6 46,8 4,5 26,0 113 20 5 15 22 51 67 -5 62 80,2 12,7 12,3 4,9 66,0 37,3 0,2 204 79,7 4,9 5,0 3,1 0,8 6,7 113 20 76,5 0,5 7,6 5,1 0,9 9,4 5 46,2 24,0 29,7 15 52,1 21,5 26,4 22 24,6 59,4 15,9 51 11,4 18,7 1,4 0,5 23,9 25,9 3,1 15,0 104 78,2 19,7 2,2 75 25 98,4 10,6 31,0 37,8 4,9 14,0 1,6
Totaal SBI 7413 1997 25,5 618 613 611 1 5 535 25,5 44,0 4,5 25,9 139 23 6 17 27 66 83 -2 81 77,7 13,0 13,1 6,4 74,1 39,3 0,2 235 81,3 5,0 4,4 2,1 0,7 6,6 139 23 77,3 0,5 6,6 5,6 0,9 9,1 6 50,5 18,9 30,6 17 54,1 13,7 32,2 27 29,5 61,0 9,5 66 13,6 17,3 1,4 0,0 20,6 21,1 4,3 21,7 112 78,2 20,1 1,7 83 40 75,1 4,2 11,9 25,6 13,8 19,6 24,9
Totaal SBI 7413 1998 24,4 641 634 632 2 7 561 28,5 41,0 4,5 25,9 146 25 6 18 25 71 80 -6 74 74,8 11,6 11,6 5,6 79,1 39,4 0,4 230 78,8 7,5 4,5 1,9 1,2 6,4 146 25 . . . . . . 6 . . . 18 . . . 25 . . . 71 . . . . . . . . 115 79,7 16,8 3,5 80 36 94,2 9,4 14,4 30,5 22,6 17,5 5,8
Totaal SBI 7413 1999 24,9 721 717 714 3 4 662 34,1 39,1 4,0 22,8 151 25 7 19 24 76 59 -2 57 68,5 7,9 7,9 4,1 . . 0,3 259 75,7 8,1 4,4 2,6 2,7 6,9 151 25 . . . . . . 7 . . . 19 . . . 24 . . . 76 . . . . . . . . 109 78,2 18,5 3,3 79 30 95,5 19,3 14,7 36,8 6,4 18,3 4,5
Tot 250 000 euro 1996 22,0 116 116 116 - 0 88 8,5 42,1 7,6 41,7 37 4 1 6 7 19 29 0 29 93,6 24,6 24,8 6,2 . . 0,1 37 81,4 3,3 11,3 0,5 1,7 1,9 37 4 82,4 - 6,9 1,1 0,5 9,2 1 20,7 5,6 73,7 6 28,9 31,7 39,4 7 19,7 61,8 18,5 19 8,2 20,2 1,0 0,3 19,3 34,0 1,1 16,0 34 40,6 58,4 1,0 29 7 99,3 1,9 57,6 23,3 2,8 13,7 0,7
Tot 250 000 euro 1997 22,0 139 137 136 1 2 106 12,5 42,2 6,8 38,5 41 5 2 9 7 18 33 0 33 90,4 23,6 23,5 8,3 . . 0,2 45 88,0 3,9 5,7 0,1 - 2,4 41 5 83,7 - 6,8 0,3 - 9,2 2 55,4 3,9 40,7 9 37,3 14,0 48,7 7 36,9 60,5 2,5 18 14,0 17,7 1,8 0,0 19,4 8,0 4,2 35,0 37 40,7 59,2 0,1 31 12 99,9 - 33,1 26,6 2,1 38,0 0,1
Tot 250 000 euro 1998 21,2 156 154 153 1 2 116 29,8 30,9 5,9 33,5 39 5 1 8 8 17 40 -2 38 77,6 24,6 24,4 8,5 . . 0,3 36 84,3 3,6 4,8 0,5 4,9 2,3 39 5 . . . . . . 1 . . . 8 . . . 8 . . . 17 . . . . . . . . 32 43,8 54,9 1,3 29 13 95,7 17,2 8,0 20,2 27,7 22,6 4,3
Tot 250 000 euro 1999 . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 000 tot 2 000 000 euro 1996 2,5 157 156 153 3 1 132 23,2 48,5 2,8 25,6 34 7 1 3 7 15 25 -2 23 80,4 15,3 14,9 5,4 . . 0,3 64 78,2 4,8 2,5 6,5 0,6 7,7 34 7 83,6 0,3 6,2 2,2 0,3 7,5 1 40,7 23,2 36,2 3 51,7 19,9 28,3 7 19,8 66,5 13,7 15 15,0 20,9 1,7 1,2 25,9 22,3 2,1 11,0 26 97,2 1,9 0,9 19 8 99,0 6,1 40,6 30,1 4,3 17,9 1,0
250 000 tot 2 000 000 euro 1997 3,1 224 222 222 0 2 191 30,1 40,7 3,5 25,6 49 8 1 3 11 25 33 -1 32 74,1 14,5 14,3 9,0 . . 0,2 78 80,5 5,2 2,5 2,5 0,9 8,5 49 8 82,6 0,6 5,2 2,8 0,5 8,3 1 36,3 17,1 46,6 3 52,2 18,7 29,0 11 22,3 68,6 9,1 25 12,2 20,0 0,9 0,0 17,3 33,1 2,6 13,9 30 95,0 1,7 3,3 22 20 52,6 2,8 4,2 13,1 21,3 11,2 47,4
250 000 tot 2 000 000 euro 1998 2,7 184 182 181 0 2 170 26,7 39,3 4,4 29,6 50 9 1 4 8 28 13 -3 10 74,9 6,0 5,6 6,6 . . 0,3 67 79,1 7,7 2,8 1,9 0,9 8,0 50 9 . . . . . . 1 . . . 4 . . . 8 . . . 28 . . . . . . . . 30 90,2 6,2 3,6 19 12 91,5 3,9 31,1 18,5 21,3 16,9 8,5
250 000 tot 2 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1996 0,2 76 75 72 2 1 70 32,7 44,6 2,7 20,0 14 3 1 2 3 5 5 -2 3 69,2 5,3 4,4 2,4 . . 0,1 31 83,5 5,0 3,3 2,2 0,8 5,3 14 3 77,6 0,8 7,8 5,1 1,2 7,5 1 36,8 54,9 8,3 2 79,3 11,5 9,2 3 33,3 50,0 16,7 5 12,3 20,9 2,0 - 24,8 15,0 8,1 16,9 15 92,8 - 7,2 9 2 95,9 8,3 4,0 58,6 10,1 14,9 4,1
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1997 0,3 88 87 87 0 1 79 32,4 43,0 3,1 21,5 17 4 1 2 4 7 9 -1 8 70,6 9,0 9,0 3,4 . . 0,3 34 78,6 5,0 3,8 2,6 2,7 7,6 17 4 74,0 0,4 5,9 10,2 1,2 8,3 1 55,0 28,7 16,3 2 73,7 15,4 10,9 4 31,0 47,8 21,2 7 24,0 19,9 1,9 0,0 23,9 4,9 6,5 18,7 15 97,3 0,8 1,9 10 3 93,5 19,0 2,2 38,1 20,8 13,5 6,5
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1998 0,3 99 99 99 1 0 84 32,6 43,1 3,1 21,2 18 4 0 2 3 9 15 -1 14 72,3 14,3 14,2 3,0 . . 1,0 36 78,9 8,5 3,8 2,3 1,3 6,2 18 4 . . . . . . 0 . . . 2 . . . 3 . . . 9 . . . . . . . . 19 95,3 - 4,7 12 3 95,7 4,4 4,4 44,9 31,8 10,2 4,3
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 000 000 euro en meer 1996 0,1 154 149 149 - 5 145 25,8 49,3 5,2 19,6 28 6 2 3 4 13 9 -3 6 75,0 4,7 3,9 4,7 . . 0,2 71 78,6 5,7 4,8 1,7 0,5 8,8 28 6 63,3 1,1 9,5 11,4 1,6 13,1 2 56,0 21,7 22,3 3 85,5 7,6 7,0 4 34,6 50,6 14,8 13 11,5 13,3 1,4 0,0 28,2 22,7 5,3 17,6 29 97,9 - 2,1 18 7 97,4 25,3 0,1 56,1 6,5 9,5 2,6
5 000 000 euro en meer 1997 0,1 168 166 166 - 2 159 25,2 49,6 4,9 20,2 32 6 3 4 5 15 9 -1 8 75,8 4,4 4,9 3,0 . . 0,2 79 79,4 5,5 5,8 2,7 - 6,7 32 6 66,9 1,0 8,8 10,9 1,8 10,6 3 53,9 28,3 17,8 4 87,0 7,0 6,0 5 33,9 54,2 11,9 15 10,3 11,0 1,6 0,0 25,7 25,7 6,1 19,6 29 98,0 - 2,0 19 5 97,7 10,6 - 66,5 6,1 14,5 2,3
5 000 000 euro en meer 1998 0,2 201 198 198 - 3 190 27,5 47,9 4,4 20,2 38 8 3 4 6 18 11 1 12 73,7 5,3 5,8 3,9 . . 0,2 91 76,5 8,5 5,9 2,4 - 6,9 38 8 . . . . . . 3 . . . 4 . . . 6 . . . 18 . . . . . . . . 35 95,2 - 4,8 20 8 95,3 6,3 3,1 61,1 12,4 12,4 4,7
5 000 000 euro en meer 1999 . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens