Producentenvertrouwen t/m oktober 2011 is stopgezet

Producentenvertrouwen t/m oktober 2011 is stopgezet

Perioden Producentenvertrouwen (%) Mutatie t.o.v. vorige maand (%) Mutatie t.o.v. dezelfde maand vorig jaar (%)
2009 oktober -7,2 2,5 -1,2
2009 november -5,0 2,2 4,0
2009 december -8,1 -3,1 13,0
2010 januari -6,2 1,9 14,7
2010 februari -4,8 1,4 18,7
2010 maart -3,1 1,7 17,7
2010 april -1,4 1,7 15,9
2010 mei 0,6 2,0 16,7
2010 juni -0,8 -1,4 13,1
2010 juli -2,0 -1,2 12,6
2010 augustus 0,2 2,2 9,4
2010 september -0,1 -0,3 9,6
2010 oktober 0,3 0,4 7,5
2010 november 0,2 -0,1 5,2
2010 december 2,6 2,4 10,7
2011 januari 2,7 0,1 8,9
2011 februari 1,7 -1,0 6,5
2011 maart 5,8 4,1 8,9
2011 april 4,6 -1,2 6,0
2011 mei 3,1 -1,5 2,5
2011 juni 2,0 -1,1 2,8
2011 juli -2,2 -4,2 -0,2
2011 augustus -3,3 -1,1 -3,5
2011 september -0,5 2,8 -0,4
2011 oktober -3,2 -2,7 -3,5
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS houdt elke maand een conjunctuurtestenquête onder
circa 1700 onder-nemingen in de industrie. De deelnemers aan dit
steekproefonderzoek zijn getrokken uit het Algemeen Bedrijfsregister (ABR)
van het CBS.
Coördinatie met andere statistieken is hiermee gewaarborgd
en vergelijking met andere uitkomsten loopt niet spaak door het waarnemen
van verschillende bedrijfseenheden.

Het doel van de conjunctuurtestenquête is om actuele
informatie te verschaffen over de economische ontwikkelingen in alle
bedrijfsklassen van de industrie en de industrie als geheel.
De gepubliceerde cijfers betreffen
het Producentenvertrouwen in de industrie en de mutaties
van het producenten vertrouwen ten opzichte van de voorgaande maand en ten
opzichte van dezelfde maand van een jaar eerder.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1985 tot november 2011


Status van de cijfers: alle in de tabel opgenomen cijfers
zijn definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Producentenvertrouwen
De stemmingsindicator het producentenvertrouwen is samengesteld op basis
van enkele conjunctuurtestvariabelen en geeft in één oogopslag de
conjuncturele ontwikkeling in de industrie weer.
De basis van het producentenvertrouwen wordt gevormd door drie uitkomsten
van de conjunctuurtest. Het betreft de beoordelingen van de ondernemers
over hun orderpositie en hun voorraden gereed product in de verslagmaand,
alsmede de verwachte productie in de eerstvolgende drie maanden.
Mutatie t.o.v. vorige maand
Mutatie t.o.v. dezelfde maand vorig jaar