Prijsindexcijfers van nieuwbouwwoningen.


Deze prijsindexcijfers van nieuwbouwwoningen geven het verloop van de bouwkosten van woningen weer. Zij zijn gebaseerd op de bouwkosten van woningen in de goedkope (huur)sector. Veranderingen in de bouwkosten die het gevolg zijn van een wijziging in de kwaliteit van de woningen worden in de berekeningen zoveel mogelijk geëlimineerd. Omdat het aandeel van de goedkope (huur)woningen ten opzichte van het totaal aantal nieuw gebouwde woningen sterk terugloopt, nam ook de hoeveelheid informatie af die voor de berekening van deze cijfers beschikbaar kwam. Dit heeft het CBS doen besluiten om de reeks in zijn huidige vorm stop te zetten waardoor 1999 het laatste verslagjaar van deze reeks is. Hiervoor in de plaats wordt een nieuwe reeks gestart onder de naam Prijsindexcijfers bouwkosten van nieuwe woningen. Voor een beschrijving van deze reeks wordt u verwezen naar het artikel Een nieuw prijsindexcijfer voor de bouwkosten van nieuwe woningen. Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1914

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Verschijningsfrequentie:
Deze tabel is gestopt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De tabel wordt gesplitst en voortgezet als 2 nieuwe tabellen. Zie paragraaf 3.

Prijsindexcijfers van nieuwbouwwoningen.

Periode Basis indexcijfers 1938/'39=100 (1938/'39=100)
1988 3.010
1989 3.070
1990 3.140
1991 3.220
1992 3.370
1993 3.470
1994 3.560
1995 3.690
1996 3.830
1997 3.920
1998 4.010
1999 4.130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens