Misdrijven; berechting in eerste aanleg 1994-2010


Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; berechting in eerste aanleg. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting is de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.

Deze tabel bevat het aantal afdoeningen door de rechter onderverdeeld naar soort rechter, soort eindbeslissing, soort vonnis en soort rechtsmiddel. In de tabel zijn deze gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- type misdrijf;
- soort verdachte;
- leeftijdscategorie verdachte.
Bij de afdoeningen door de rechter zijn de zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd niet als afdoening meegeteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers,
de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Misdrijven; berechting in eerste aanleg 1994-2010

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Totaal afdoeningen door de rechter (aantal) Soort eindbeslissingVrijspraak (aantal) Soort eindbeslissingSchuldigverklaring met straf (aantal)
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2000 111.030 4.690 104.760
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2001 112.035 4.745 105.240
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2002 116.810 4.640 110.165
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2003 134.630 5.690 126.800
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2004 133.220 5.945 125.330
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2005 132.595 7.005 123.505
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2006 134.375 8.480 123.380
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2007 127.580 8.445 116.720
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2008 127.390 9.590 114.950
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2009 126.365 9.425 114.090
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2010* 105.990 9.060 94.695
Bron: CBS.
Verklaring van tekens