Misdrijven; berechting in eerste aanleg 1994-2010

Misdrijven; berechting in eerste aanleg 1994-2010

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Totaal afdoeningen door de rechter (aantal) Soort eindbeslissing Vrijspraak (aantal) Soort eindbeslissing Schuldigverklaring met straf (aantal)
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2000 111.030 4.690 104.760
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2001 112.035 4.745 105.240
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2002 116.810 4.640 110.165
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2003 134.630 5.690 126.800
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2004 133.220 5.945 125.330
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2005 132.595 7.005 123.505
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2006 134.375 8.480 123.380
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2007 127.580 8.445 116.720
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2008 127.390 9.590 114.950
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2009 126.365 9.425 114.090
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2010* 105.990 9.060 94.695
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; berechting in eerste aanleg. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting is de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.

Deze tabel bevat het aantal afdoeningen door de rechter onderverdeeld naar soort rechter, soort eindbeslissing, soort vonnis en soort rechtsmiddel. In de tabel zijn deze gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- type misdrijf;
- soort verdachte;
- leeftijdscategorie verdachte.
Bij de afdoeningen door de rechter zijn de zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd niet als afdoening meegeteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers,
de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Toelichting onderwerpen

Totaal afdoeningen door de rechter
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in
eerste aanleg.
Afdoening van een strafzaak door de rechter houdt in het nemen van een
eindbeslissing, door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van alle
rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.
Een rechtbank in eerste aanleg is de volgens de wet eerst aangewezen
rechterlijke instantie waar een zaak wordt behandeld.
Soort eindbeslissing
Het aantal afdoeningen onderscheiden naar het soort eindbeslissing.
Een eindbeslissing is een beslissing van de rechter in een rechtszaak,
waarmee deze voor die instantie definitief wordt beëindigd.
Vrijspraak
Het aantal afdoeningen door vrijspraak.
Vrijspraak is een beslissing van de rechter waarin deze niet bewezen acht
dat het door de officier van justitie ten laste gelegde feit door de
verdachte is gepleegd.
Schuldigverklaring met straf
Het aantal afdoeningen door schuldigverklaring met straf.
Schuldigverklaring is een beslissing van de rechter waarin deze het door
de officier van justitie ten laste gelegde feit bewezen en een strafbaar
feit acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is. Met straf wil
zeggen dat de rechter aan de veroordeelde een straf oplegt.