Voor demontage vrijgekomen voertuigen naar gewichtsklasse; 1996 - 1999


Binnen het stelsel van de afvalstoffenstatistieken doet
het CBS onderzoek naar voertuigwrakken. Doel van het
onderzoek is te komen tot een cijfer van het totaal aantal
voertuigen dat in Nederland voor demontage wordt aangeboden.
Deze tabel verschaft informatie over de voor demontage
vrijgekomen voertuigen en het totale gewicht daarvan naar voertuigcategorie
(personenauto's en bedrijfsauto's) en naar gewichtsklasse per
voertuigcategorie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.
---
Vanaf 2008 zijn de definities voor het bepalen van de voertuigsoort in het
motorvoertuigenpark aangescherpt. Om de cijfers volgtijdelijk
vergelijkbaar te maken zijn de jaren 2000 tot en met 2007 gereviseerd.
Het gevolg van de revisie is dat een beperkt aantal voertuigen hierdoor
tot een andere voertuigsoort behoren dan vóór de revisie en dat sommige
"onbekende" voertuigen nu wel bekend zijn.
Een deel van de beschikbare informatie kon niet worden gereviseerd en is
daarom niet volledig vergelijkbaar met gegevens van de jaren 2000 en
later, het betreft de jaren 1996-1999.
Deze tabel is daarom stopgezet, voor de cijfers vanaf 2000 wordt
verwezen naar
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80359ned"
>Motorvoertuigen; sloop van voertuigen naar gewichtsklasse.