Voor demontage vrijgekomen voertuigen naar gewichtsklasse; 1996 - 1999

Voor demontage vrijgekomen voertuigen naar gewichtsklasse; 1996 - 1999

Gewichtsklassen Perioden Aantal gedemonteerde voertuigen (aantal) Gewicht gedemonteerde voertuigen (1 000 kg)
Totaal personenauto's 1999 270.865 238.460
Personenauto's <650 kg 1999 9.753 5.960
Personenauto's 650 tot 750 kg 1999 42.865 30.366
Personenauto's 750 tot 850 kg 1999 83.245 67.176
Personenauto's 850 tot 950 kg 1999 61.357 54.914
Personenauto's 950 tot 1 050 kg 1999 40.991 40.758
Personenauto's 1 050 tot 1 150 kg 1999 15.062 16.486
Personenauto's 1 150 tot 1 250 kg 1999 8.583 10.239
Personenauto's 1 250 tot 1 350 kg 1999 5.151 6.684
Personenauto's >=1 350 kg 1999 3.858 5.876
Totaal bedrijfsauto's 1999 15.076 28.054
Bedrijfsauto's <1 000 kg 1999 7.387 6.036
Bedrijfsauto's 1 000 tot 1 500 kg 1999 3.510 4.453
Bedrijfsauto's 1 500 tot 2 500 kg 1999 2.117 3.764
Bedrijfsauto's 2 500 tot 5 000 kg 1999 553 2.020
Bedrijfsauto's 5 000 tot 7 000 kg 1999 686 4.243
Bedrijfsauto's 7 000 tot 10 000 kg 1999 593 4.860
Bedrijfsauto's >=10 000 kg 1999 230 2.677
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Binnen het stelsel van de afvalstoffenstatistieken doet
het CBS onderzoek naar voertuigwrakken. Doel van het
onderzoek is te komen tot een cijfer van het totaal aantal
voertuigen dat in Nederland voor demontage wordt aangeboden.
Deze tabel verschaft informatie over de voor demontage
vrijgekomen voertuigen en het totale gewicht daarvan naar voertuigcategorie
(personenauto's en bedrijfsauto's) en naar gewichtsklasse per
voertuigcategorie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.
---
Vanaf 2008 zijn de definities voor het bepalen van de voertuigsoort in het
motorvoertuigenpark aangescherpt. Om de cijfers volgtijdelijk
vergelijkbaar te maken zijn de jaren 2000 tot en met 2007 gereviseerd.
Het gevolg van de revisie is dat een beperkt aantal voertuigen hierdoor
tot een andere voertuigsoort behoren dan vóór de revisie en dat sommige
"onbekende" voertuigen nu wel bekend zijn.
Een deel van de beschikbare informatie kon niet worden gereviseerd en is
daarom niet volledig vergelijkbaar met gegevens van de jaren 2000 en
later, het betreft de jaren 1996-1999.
Deze tabel is daarom stopgezet, voor de cijfers vanaf 2000 wordt
verwezen naar
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80359ned"
>Motorvoertuigen; sloop van voertuigen naar gewichtsklasse.

Toelichting onderwerpen

Aantal gedemonteerde voertuigen
De uit Nederland afkomstige voor demontage bestemde voertuigen die
door Nederlandse autodemontagebedrijven ontmanteld worden (dus
exclusief de import van voertuigen voor demontage).
Nagenoeg alle voertuigwrakken (zie hieronder voor de definitie) worden
tegenwoordig gedemonteerd (oude term: gesloopt). De nog bruikbare
onderdelen worden als tweedehands onderdelen verkocht. Niet-bruikbare
stromen worden aan de recyclebranche ter verdere verwerking aangeboden.
Definitie autowrakken:
De Wet Milieubeheer (1994), afkostig van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) omschrijft
autowrakken als motorrijtuigen op meer dan twee wielen die rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud en in verwaarloosde toestand verkeren.
Verder worden hieronder verstaan omvangrijke samenstellende delen van
motorvoertuigen op meer dan twee wielen (zoals motorblokken). Naast deze
twee technische criteria is het van belang dat of het kentekenbewijs of de
kentekenplaat ontbreekt.
Gewicht gedemonteerde voertuigen
Het leeggewicht van de uit Nederland afkomstige voor demontage bestemde
voertuigen die door Nederlandse autodemontagebedrijven ontmanteld worden
(dus exclusief de import van voertuigen voor demontage).
Onder leeggewicht wordt verstaan de massa van een voertuig in
bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank,
reserveonderdelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren,
maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het
voertuig worden vervoerd.
Nagenoeg alle voertuigwrakken (zie hieronder voor de definitie) worden
tegenwoordig gedemonteerd (oude term: gesloopt). De nog bruikbare
onderdelen worden als tweedehands onderdelen verkocht. Niet-bruikbare
stromen worden aan de recyclebranche ter verdere verwerking aangeboden.
Het totaal van deze stromen vertegenwoordigt het leeggewicht.
Definitie autowrakken:
De Wet Milieubeheer (1994), afkomstig van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) omschrijft
autowrakken als motorrijtuigen op meer dan twee wielen die rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud en in verwaarloosde toestand verkeren.
Verder worden hieronder verstaan omvangrijke samenstellende delen van
motorvoertuigen op meer dan twee wielen (zoals motorblokken). Naast deze
twee technische criteria is het van belang dat of het kentekenbewijs of de
kentekenplaat ontbreekt.