Geregistreerde werkloosheid; Januari 1952 - April 2010/Juni 2010

Geregistreerde werkloosheid; Januari 1952 - April 2010/Juni 2010

Perioden Totaal geregistreerde werklozen (x 1 000) Verandering t.o.v. één jaar eerder (x 1 000)
2006 mei - 2006 juli 261 -47
2006 juni - 2006 augustus 252 -52
2006 juli - 2006 september 245 -55
2006 augustus - 2006 oktober 236 -65
2006 september - 2006 november 224 -73
2006 oktober - 2006 december 217 -77
2006 november - 2007 januari 215 -84
2006 december - 2007 februari 215 -88
2007 januari - 2007 maart 218 -84
2007 februari - 2007 april 205 -93
2007 maart - 2007 mei 198 -93
2007 april - 2007 juni 183 -93
2007 mei - 2007 juli 178 -83
2007 juni - 2007 augustus 170 -82
2007 jul - 2007 september 171 -74
2007 augustus - 2007 oktober 172 -64
2007 september - 2007 november 161 -63
2007 oktober - 2007 december 157 -60
2007 november - 2008 januari 157 -58
2007 december - 2008 februari 158 -57
2008 januari - 2008 maart 157 -61
2008 februari - 2008 april 157 -48
2008 maart - 2008 mei 155 -43
2008 april - 2008 juni 150 -33
2008 mei - 2008 juli 143 -35
2008 juni - 2008 augustus 141 -29
2008 juli - 2008 september 135 -36
2008 augustus - 2008 oktober 133 -39
2008 september - 2008 november 134 -27
2008 oktober - 2008 december 138 -19
2008 november - 2009 januari 147 -10
2008 december - 2009 februari 160 2
2009 januari - 2009 maart 164 7
2009 februari - 2009 april 176 19
2009 maart - 2009 mei 177 22
2009 april - 2009 juni 189 39
2009 mei - 2009 juli 186 43
2009 juni - 2009 augustus 192 51
2009 juli - 2009 september 195 60
2009 augustus - 2009 oktober 201 68
2009 september - 2009 november 209 75
2009 oktober - 2009 december 214 76
2009 november - 2010 januari 230 83
2009 december - 2010 februari 237 77
2010 januari - 2010 maart 250 86
2010 februari - 2010 april 249 73
2010 maart - 2010 mei 247 70
2010 april - 2010 juni 241 52
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de historie van de geregistreerde
werkloosheid. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Tot
en met 1988 betreft het maandcijfers; vanaf 1989 driemaandsgemiddelden
opgenomen onder de middelste maand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1952

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 1 december 2010:
In juli 2010 heeft het CBS een nieuwe methode ingevoerd voor het maken van
de werkloosheidscijfers. Met deze nieuwe methode is het CBS voor het eerst
in staat om maandcijfers te maken over de werkloosheid. Om de kwartaal- en
jaarcijfers uit de EBB te laten aansluiten op deze nieuwe
werkloosheidscijfers, is een verbetering van de weging doorgevoerd. Dit
betekent dat alle kwartaal- en jaarcijfers op basis van de EBB vanaf 2001
zijn herzien. De jaren vóór 2001 zijn niet gereviseerd en betreffen de
eerder gepubliceerde cijfers. Voor de tabellen over de geregistreerde
werkloosheid betekent deze nieuwe methode dat het niet meer mogelijk is om
maandcijfers op basis van driemaandsgemiddelden te publiceren zoals
voorheen gebruikelijk was. Tabellen, zoals deze tabel, die nog
driemaandsgemiddelden over de geregistreerde werkloosheid bevatten, zijn
daarom stopgezet en worden voortgezet in nieuwe tabellen waarin vanaf
publicatiejaar 2001 kwartaalcijfers worden gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken.
Verandering t.o.v. één jaar eerder
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.