Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd (31 dec) en geslacht; 1972-2018

Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd (31 dec) en geslacht; 1972-2018

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Burgerlijke staat Nationaliteit Perioden Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo Migratiesaldo inclusief administratie... (aantal) Administratieve correcties Administratieve opnemingen (aantal) Administratieve correcties Administratieve afvoeringen (aantal) Administratieve correcties Saldo administratieve correcties (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Totaal Nederlands en niet-Nederlands 1972 81.329 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Totaal Nederlands en niet-Nederlands 1975 127.264 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Totaal Nederlands en niet-Nederlands 1980 112.504 61.948 50.556 2.377 4.855 -2.478
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Totaal Nederlands en niet-Nederlands 1985 79.362 59.475 19.887 4.069 8.329 -4.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Totaal Nederlands en niet-Nederlands 1990 117.350 68.939 48.411 8.261 19.856 -11.595
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Totaal Nederlands en niet-Nederlands 1995 96.099 82.195 13.904 12.173 31.047 -18.874
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Totaal Nederlands en niet-Nederlands 2000 132.850 78.977 53.873 18.710 36.486 -17.776
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Totaal Nederlands en niet-Nederlands 2005 92.297 119.725 -27.428 30.491 66.817 -36.326
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Totaal Nederlands en niet-Nederlands 2010 154.432 121.351 33.081 39.973 69.874 -29.901
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Totaal Nederlands en niet-Nederlands 2015 204.615 149.509 55.106 32.503 55.128 -22.625
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Totaal Nederlands en niet-Nederlands 2018 243.737 157.366 86.371 26.761 49.330 -22.569
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Nederlands 1972 39.698 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Nederlands 1975 72.016 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Nederlands 1980 32.684 36.423 -3.739 1.665 2.251 -586
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Nederlands 1985 33.196 32.297 899 3.086 4.374 -1.288
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Nederlands 1990 36.086 39.059 -2.973 5.616 7.926 -2.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Nederlands 1995 29.127 48.495 -19.368 7.678 14.525 -6.847
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Nederlands 2000 41.467 47.871 -6.404 14.804 22.201 -7.397
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Nederlands 2005 28.882 72.537 -43.655 25.480 38.602 -13.122
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Nederlands 2010 44.197 57.307 -13.110 32.960 39.025 -6.065
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Nederlands 2015 45.132 64.319 -19.187 26.377 29.833 -3.456
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Nederlands 2018 52.732 54.564 -1.832 20.952 23.541 -2.589
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Niet-Nederlands 1972 41.631 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Niet-Nederlands 1975 55.248 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Niet-Nederlands 1980 79.820 25.525 54.295 712 2.604 -1.892
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Niet-Nederlands 1985 46.166 27.178 18.988 983 3.955 -2.972
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Niet-Nederlands 1990 81.264 29.880 51.384 2.645 11.930 -9.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Niet-Nederlands 1995 66.972 33.700 33.272 4.495 16.522 -12.027
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Niet-Nederlands 2000 91.383 31.106 60.277 3.906 14.285 -10.379
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Niet-Nederlands 2005 63.415 47.188 16.227 5.011 28.215 -23.204
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Niet-Nederlands 2010 110.235 64.044 46.191 7.013 30.849 -23.836
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Niet-Nederlands 2015 159.483 85.190 74.293 6.126 25.295 -19.169
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle burgerlijke staten Niet-Nederlands 2018 191.005 102.802 88.203 5.809 25.789 -19.980
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de immigratie van personen naar Nederland, en de emigratie van personen uit Nederland, en administratieve correcties naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en nationaliteit.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Buitenlandse migratie naar geslacht, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat en nationaliteit.
- Administratieve correcties naar geslacht, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat en nationaliteit.

Gegevens beschikbaar van:
1972 (migratie), 1977 (administratieve correcties) tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 december 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Buitenlandse migratie
Personen die zich in Nederland vestigen of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Tot en met september 1994: een aantal speciale gevallen uitgezonderd, vond opneming voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit plaats als deze zich voor langer dan 30 dagen dacht te vestigen en voor een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit als de verwachte vestigingsduur de 180 dagen overschreed.
Vanaf oktober 1994: men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Emigratie
Vertrek van personen naar het buitenland.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve
correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers
over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Tot en met september 1994 werd men uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer men Nederland voor langer dan 360 dagen dacht te verlaten.
Met ingang van oktober 1994 geldt dat de verwachte verblijfsduur in het
buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van
een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het
gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een
andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de
verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet
bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse
gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van
een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan
op de hoogte heeft gesteld.
Migratiesaldo
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland
verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.
Migratiesaldo inclusief administratie...
Migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve
correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan
cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.
.
Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de
administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.
.
Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van
een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het
gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een
andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een
persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit
uit Nederland te zijn weggeweest.
.
Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters
van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de
verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet
bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse
gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van
een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan
op de hoogte heeft gesteld.
Administratieve correcties
Opneming van een persoon in het gemeentelijke bevolkingsregister of
afvoering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine
verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang
van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie
worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden
nu beschouwd als emigratie.
Administratieve opnemingen
Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een
persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit
Nederland te zijn weggeweest.
Administratieve afvoeringen
Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de
verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet
bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van
een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Saldo administratieve correcties
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van
een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats
van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en
waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van
een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan
op de hoogte heeft gesteld.