Deelname aan en kosten van bedrijfsopleidingen, 1993-2005


Deze tabel is per 29 november 2017 stopgezet. De reden hiervoor is dat deze tabel door een gewijzigde onderzoeksopzet niet meer geactualiseerd kan worden. De inhoud van deze tabel overlapt met de vervangende, actuelere tabellen met betrekking tot bedrijfsopleidingen, zie paragraaf 3.

De deelname aan bedrijfsopleidingen door bedrijven en werknemers.
Kosten van deelname aan cursussen of opleidingen.
Ontvangsten en bijdragen aan fondsen voor bedrijfsopleidingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993 tot en met 2005
Frequentie: onregelmatig.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet. Cijfers nieuwere jaren zijn opgenomen in de tabellen Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid en Bedrijfsopleidingen; kerncijfers, zie paragraaf 3.

Deelname aan en kosten van bedrijfsopleidingen, 1993-2005

Bedrijfstak en -klassen Bedrijfsgrootte Perioden Deelname aan cursus of opleidingWerknemers met cursus of opleidingTotaal werknemers met cursus/opleiding (X 1000)
Totaal bedrijfstak -klassen Totaal bedrijfsgrootte 1993 841
Totaal bedrijfstak -klassen Totaal bedrijfsgrootte 1999 1.559
Totaal bedrijfstak -klassen Totaal bedrijfsgrootte 2005 1.311
Bron: CBS
Verklaring van tekens