Deelname aan en kosten van bedrijfsopleidingen, 1993-2005

Deelname aan en kosten van bedrijfsopleidingen, 1993-2005

Bedrijfstak en -klassen Bedrijfsgrootte Perioden Deelname aan cursus of opleiding Werknemers met cursus of opleiding Totaal werknemers met cursus/opleiding (X 1000)
Totaal bedrijfstak -klassen Totaal bedrijfsgrootte 1993 841
Totaal bedrijfstak -klassen Totaal bedrijfsgrootte 1999 1.559
Totaal bedrijfstak -klassen Totaal bedrijfsgrootte 2005 1.311
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel is per 29 november 2017 stopgezet. De reden hiervoor is dat deze tabel door een gewijzigde onderzoeksopzet niet meer geactualiseerd kan worden. De inhoud van deze tabel overlapt met de vervangende, actuelere tabellen met betrekking tot bedrijfsopleidingen, zie paragraaf 3.

De deelname aan bedrijfsopleidingen door bedrijven en werknemers.
Kosten van deelname aan cursussen of opleidingen.
Ontvangsten en bijdragen aan fondsen voor bedrijfsopleidingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993 tot en met 2005
Frequentie: onregelmatig.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet. Cijfers nieuwere jaren zijn opgenomen in de tabellen Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid en Bedrijfsopleidingen; kerncijfers, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Deelname aan cursus of opleiding
Werknemers met cursus of opleiding
Werknemers die tenminste één cursus of opleiding hebben gevolgd.
Werknemers zijn in deze tabel gedefinieerd als personeel in loondienst en
waarvan het bedrijf in juridische zin de werkgever was.
Hiertoe behoren ook:
- De directeuren-grootaandeelhouders en hun (onbetaalde) familieleden;
- Oproepkrachten en invalkrachten.
Niet meegeteld zijn:
- Uitzendkrachten (geldt niet voor uitzendbureaus);
- Andere personen die u heeft ingehuurd of ingeleend, maar die tot een
andere organisatie behoren;
- Leerlingen en stagiaires;
- Personen die volledig arbeidsongeschikt zijn (AAW/WAO of
invaliditeitspensioen e.d.);
- Personen die permanent werkzaam zijn in een buitenlandse vestiging of
op een project in het buitenland met een vermoedelijke duur van langer
dan één jaar;
- Personen die afwezig zijn en die niet betaald krijgen gedurende de
gehele periode van afwezigheid (zoals personen met onbetaald
(ouderschaps-)verlof).
Totaal werknemers met cursus/opleiding
Werknemers die tenminste één cursus of opleiding hebben
gevolgd.
Werknemers zijn in deze tabel gedefinieerd als personeel in loondienst en
waarvan het bedrijf in juridische zin de werkgever was.
Hiertoe behoren ook:
- De directeuren-grootaandeelhouders en hun (onbetaalde) familieleden;
- Oproepkrachten en invalkrachten.
Niet meegeteld zijn:
- Uitzendkrachten (geldt niet voor uitzendbureaus);
- Andere personen die u heeft ingehuurd of ingeleend, maar die tot een
andere organisatie behoren;
- Leerlingen en stagiaires;
- Personen die volledig arbeidsongeschikt zijn (AAW/WAO of
invaliditeitspensioen e.d.);
- Personen die permanent werkzaam zijn in een buitenlandse vestiging of
op een project in het buitenland met een vermoedelijke duur van langer
dan één jaar;
- Personen die afwezig zijn en die niet betaald krijgen gedurende de
gehele periode van afwezigheid (zoals personen met onbetaald
(ouderschaps-)verlof).