Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1929

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1929

Partij Geldige stemmen (absoluut) In % van totaal geldige stemmen (%) Zetelverdeling Totaal (absoluut) Zetelverdeling Mannen (absoluut) Zetelverdeling Vrouwen (absoluut)
Totaal 3.379.503 100,0 100 93 7
Algemeene Welvaartspartij 2.256 0,1 - - -
Anti-Stemdwang-Partij 1.125 0,0 - - -
AR 391.832 11,6 12 12 -
Christelijk Democratische Unie 12.780 0,4 - - -
Christelijke Arbeiderspartij 1.724 0,1 - - -
CHU 354.548 10,5 11 10 1
CPN 67.541 2,0 2 2 -
Democratische Partij 9.083 0,3 - - -
Federatief Verband 17.509 0,5 - - -
Hervormd Gereformeerde Staatspartij 35.931 1,1 1 1 -
Hoofd- en Handarbeiders 845 0,0 - - -
Internationale Volkspartij 98 0,0 - - -
Invalidenpartij 715 0,0 - - -
Kiesvereniging Algemeen Belang 417 0,0 - - -
Kleine Middenstandspartij 4.295 0,1 - - -
Liberale Staatspartij 249.105 7,4 8 7 1
Lijst Siedenburg 314 0,0 - - -
Lijst Verweij 623 0,0 - - -
Lijst v. Nunen 1.133 0,0 - - -
Middenstandspartij voor Stad en Land 39.955 1,2 1 1 -
Nationale Boerenbond 4.218 0,1 - - -
Neutrale Volkspartij 342 0,0 - - -
Plattelandersbond (links) 34.805 1,0 1 1 -
Revolutionaire Socialistische Partij 21.812 0,6 - - -
Roomsch-Katholieke Boerenpartij 3.369 0,1 - - -
Roomsch-Katholieke Volkspartij 23.804 0,7 - - -
Rooms-Katholieke Staatspartij 1.001.589 29,6 30 29 1
SDAP 804.714 23,8 24 22 2
SGP 76.709 2,3 3 3 -
Sociaal-Democratische Volkspartij 2.156 0,1 - - -
Sociaal-Economische Volkspartij 940 0,0 - - -
Verbond van Nationalisten 3.685 0,1 - - -
Volkspartij 449 0,0 - - -
Vrije Christelijke Partij 103 0,0 - - -
Vrijzinnig Democratische Bond 208.979 6,2 7 5 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft informatie over uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling met betrekking tot de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 3 juli 1929.

Gegevens beschikbaar over 3 juli 1929.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geldige stemmen
In % van totaal geldige stemmen
Zetelverdeling
Totaal
Mannen
Vrouwen