Bedrijfsopleidingen; Kerncijfers 1993-2005

Bedrijfsopleidingen; Kerncijfers 1993-2005

Kenmerken bedrijf Perioden Uitgaven inclusief uren in werktijd Uitgaven in % van arbeidskosten (%)
Totaal bedrijfstakken 1993 1,8
Totaal bedrijfstakken 1999 2,7
Totaal bedrijfstakken 2005 2,2
10 tot 100 werknemers 1993 0,8
10 tot 100 werknemers 1999 1,8
10 tot 100 werknemers 2005 1,4
100 tot 500 werknemers 1993 1,3
100 tot 500 werknemers 1999 2,8
100 tot 500 werknemers 2005 2,1
500 en meer werknemers 1993 3,0
500 en meer werknemers 1999 3,8
500 en meer werknemers 2005 3,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek Bedrijfsopleidingen geeft informatie over de deelname van
werknemers aan bedrijfsopleidingen, de kosten hiervan, het opleidingsbeleid

van de bedrijven en de aanwezigheid van leerbanen.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het onderzoek
bedrijfsopleidingen: de deelname en de uitgaven aan cursussen of
opleidingen. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende
kenmerken:
- bedrijfsklasse volgens de SBI'93;
- bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993.
Frequentie: Stopgezet.

Status van de cijfers:
Door een gewijzigde onderzoeksopzet is deze tabel niet meer volledig te actualiseren.
Gegevens die wel kunnen worden geactualiseerd zijn opgenomen in tabel
Bedrijfsopleidingen; kerncijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 13 december 2012.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven inclusief uren in werktijd
De uitgaven aan cursussen of opleidingen heeft betrekking op bedrijven
die deze bedrijfsopleidingen hebben. De uitgaven zijn inclusief de
arbeidskosten van opleidingsuren onder werktijd.
Uitgaven in % van arbeidskosten
De totale uitgaven aan cursussen of opleidingen van bedrijven die deze
bedrijfsopleidingen hebben in procenten van de totale arbeidskosten. De
arbeidskosten hebben betrekking op alle bedrijven, dus ook van bedrijven
die geen bedrijfsopleidingen hebben. De uitgaven zijn inclusief de
arbeidskosten van opleidingsuren onder werktijd.