Echtscheidingsprocedures naar leeftijd partners 1994-2013


In deze tabel staat informatie over afgedane echtscheidingszaken bij de Nederlandse rechtbanken. Opgenomen zijn gegevens over de leeftijd van de partners bij afgedane echtscheidingsprocedures.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijziging per 10 maart 2016:
Cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Echtscheidingsprocedures naar leeftijd partners 1994-2013

Leeftijd mannen Perioden Totaal vrouwen (%) 15-19 jaar (%) 20-24 jaar (%) 25-29 jaar (%) 30-34 jaar (%) 35-39 jaar (%) 40-44 jaar (%) 45-49 jaar (%) 50-59 jaar (%) 60 jaar of ouder (%)
Totaal mannen 2013 100,0 0,1 1,4 9,8 11,8 15,1 18,5 18,5 19,0 5,7
15-19 jaar 2013 - - - - - - - - - -
20-24 jaar 2013 0,9 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0
25-29 jaar 2013 4,9 - 0,7 3,2 0,7 0,2 0,1 - - -
30-34 jaar 2013 9,7 0,0 0,2 4,1 4,2 0,8 0,3 0,1 - -
35-39 jaar 2013 12,4 - 0,0 1,4 3,6 5,1 1,5 0,5 0,1 0,1
40-44 jaar 2013 17,9 - - 0,3 1,9 5,8 6,8 2,1 0,9 0,0
45-49 jaar 2013 19,2 - - 0,2 0,7 2,1 7,0 7,1 2,0 0,0
50-59 jaar 2013 24,9 - 0,0 0,2 0,5 1,0 2,4 7,7 12,6 0,5
60 jaar of ouder 2013 10,1 - - 0,1 0,2 0,2 0,5 0,9 3,3 5,0
Bron: CBS
Verklaring van tekens