Echtscheidingsprocedures naar leeftijd partners 1994-2013

Echtscheidingsprocedures naar leeftijd partners 1994-2013

Leeftijd mannen Perioden Totaal vrouwen (%) 15-19 jaar (%) 20-24 jaar (%) 25-29 jaar (%) 30-34 jaar (%) 35-39 jaar (%) 40-44 jaar (%) 45-49 jaar (%) 50-59 jaar (%) 60 jaar of ouder (%)
Totaal mannen 2013 100,0 0,1 1,4 9,8 11,8 15,1 18,5 18,5 19,0 5,7
15-19 jaar 2013 - - - - - - - - - -
20-24 jaar 2013 0,9 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0
25-29 jaar 2013 4,9 - 0,7 3,2 0,7 0,2 0,1 - - -
30-34 jaar 2013 9,7 0,0 0,2 4,1 4,2 0,8 0,3 0,1 - -
35-39 jaar 2013 12,4 - 0,0 1,4 3,6 5,1 1,5 0,5 0,1 0,1
40-44 jaar 2013 17,9 - - 0,3 1,9 5,8 6,8 2,1 0,9 0,0
45-49 jaar 2013 19,2 - - 0,2 0,7 2,1 7,0 7,1 2,0 0,0
50-59 jaar 2013 24,9 - 0,0 0,2 0,5 1,0 2,4 7,7 12,6 0,5
60 jaar of ouder 2013 10,1 - - 0,1 0,2 0,2 0,5 0,9 3,3 5,0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staat informatie over afgedane echtscheidingszaken bij de Nederlandse rechtbanken. Opgenomen zijn gegevens over de leeftijd van de partners bij afgedane echtscheidingsprocedures.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijziging per 10 maart 2016:
Cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal vrouwen
Sinds 1 april 2001 is een huwelijk en derhalve ook een
echtscheiding tussen partners van gelijk geslacht wettelijk mogelijk.
In die gevallen is steeds de oudste partner
geteld bij 'man' en de jongste bij 'vrouw'.
15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
50-59 jaar
60 jaar of ouder