Productie Sociale Werkvoorziening 1995-2002

Productie Sociale Werkvoorziening 1995-2002

Perioden Aantal bedrijven (absoluut) Aantal werknemers Totaal aantal werknemers (absoluut) Aantal werknemers W.S.W.-ers (absoluut) Aantal werknemers Ambtenaren (absoluut) Productiewaarde Totaal productiewaarde (mln euro) Productiewaarde Industriële verkopen Totaal industriële verkopen (mln euro) Productiewaarde Industriële verkopen Binnenlandse verkopen (mln euro) Productiewaarde Industriële verkopen Buitenlandse verkopen (mln euro) Productiewaarde Industriële verkopen Exportrestituties (mln euro) Productiewaarde Voorraadmutaties producten (mln euro) Productiewaarde Marge handel / overige opbrengsten Totaal marge handel / ov. opbrengsten (mln euro) Productiewaarde Marge handel / overige opbrengsten Geactiveerde kosten (mln euro) Productiewaarde Marge handel / overige opbrengsten Schadeuitkeringen (mln euro) Productiewaarde Marge handel / overige opbrengsten Marge handel (mln euro) Productiewaarde Marge handel / overige opbrengsten Opbrengst overige activiteiten (mln euro) Verbruikswaarde Totaal verbruikswaarde (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Totaal industriële inkopen (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Grond- en hulpstoffen (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Loondiensten in Nederland (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Loondiensten in buitenland (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Betalingen aan uitzendbureaus (mln euro) Verbruikswaarde Voorraadmutaties grond- en hulpstoffen (mln euro) Verbruikswaarde Kosten energieverbruik (mln euro) Verbruikswaarde Totaal overige bedrijfskosten (mln euro) Toegevoegde waarde Totaal toegevoegde waarde (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Arbeidskosten W.S.W.-ers (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Arbeidskosten Ambtenaren (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen Totaal bruto lonen en salarissen (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen Bruto lonen en salarissen W.S.W.-ers (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen Bruto lonen salarissen ambtenaren (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Premies sociale verzekeringen Totaal premies sociale verzekeringen (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Premies sociale verzekeringen Premies sociale verzekeringen W.S.W.-ers (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Premies sociale verzekeringen Premies sociale verzekeringen ambtenaren (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Premies pensioenen en VUT Totaal premies pensioenen en VUT (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Premies pensioenen en VUT Premies pensioenen en VUT W.S.W.-ers (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Premies pensioenen en VUT Premies pensioenen en VUT ambtenaren (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Netto vervoerskosten W.S.W.-ers (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Overige uitgaven sociale voorzieningen Totaal ov. uitgaven soc. voorzieningen (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Overige uitgaven sociale voorzieningen Ov. uitg. soc. voorzieningen W.S.W.-ers (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Overige uitgaven sociale voorzieningen Ov. uitg. soc. voorzieningen ambtenaren (mln euro) Toegevoegde waarde Heffingen en belastingen (mln euro) Bruto bedrijfsresultaat Totaal bruto bedrijfsresultaat (mln euro) Bruto bedrijfsresultaat Branchespecifieke subsidies Rijksvergoeding (mln euro) Bruto bedrijfsresultaat Branchespecifieke subsidies Gemeentelijke bijdrage (mln euro) Bruto bedrijfsresultaat Saldo interest (mln euro) Bruto bedrijfsresultaat Saldo buitengewone baten / lasten (mln euro) Bruto bedrijfsresultaat Saldo voorzieningen (mln euro) Bruto bedrijfsresultaat Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro) Overige bedrijfskosten Totaal overige bedrijfskosten (mln euro) Overige bedrijfskosten Huur (incl. lease) (mln euro) Overige bedrijfskosten Onderhouds- en reparatiekosten (mln euro) Overige bedrijfskosten Belasting en verzekeringen (mln euro) Overige bedrijfskosten Indirecte productiekosten (mln euro) Overige bedrijfskosten Magazijn- en expeditiekosten (mln euro) Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfskosten Algemene kosten (mln euro) Bruto omzetresultaat Totaal bruto omzetresultaat (mln euro) Bruto omzetresultaat Opbrengsten zelfvervaardigde producten (mln euro) Bruto omzetresultaat Opbrengsten industriële diensten (mln euro) Bruto omzetresultaat Opbr. niet-zelfvervaardigde producten (mln euro) Bruto omzetresultaat Opbr. niet-ind. diensten en ov. act. Totaal opbr. niet-industriële diensten (mln euro) Bruto omzetresultaat Opbr. niet-ind. diensten en ov. act. Kwekerijen, civiel-/cultuurtechniek (mln euro) Bruto omzetresultaat Opbr. niet-ind. diensten en ov. act. Administratieve dienstverlening (mln euro) Bruto omzetresultaat Opbr. niet-ind. diensten en ov. act. Detachering (mln euro) Bruto omzetresultaat Opbr. niet-ind. diensten en ov. act. Ov. opbr. niet-ind. diensten en ov. act. (mln euro) Bruto omzetresultaat Voorraadmutaties producten (mln euro) Bruto omzetresultaat Totaal materiaalkosten (mln euro)
1995 130 88.406 80.844 7.562 922 651 615 36 0 -2 273 2 0 6 264 506 320 275 26 0 19 2 24 165 415 1.947 1.655 292 1.628 1.375 253 150 145 6 100 83 17 20 49 33 16 -4 -1.528 1.584 46 -54 2 26 80 -7 165 16 44 12 17 3 9 64 617 368 213 17 331 227 9 70 25 -2 309
1996 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998 140 91.957 84.412 7.545 1.083 727 702 26 0 4 351 1 0 7 343 605 369 316 25 0 28 2 28 210 478 2.079 1.772 307 1.668 1.418 250 223 201 22 113 94 19 19 56 40 16 -11 -1.590 1.663 52 -47 -6 6 88 -11 210 20 51 13 20 4 11 90 731 325 296 22 438 303 12 107 17 4 354
1999 135 92.190 84.616 7.574 1.115 746 719 27 0 -1 371 0 2 8 361 618 378 319 28 0 31 1 27 213 497 2.137 1.814 323 1.700 1.441 259 241 217 23 116 95 21 19 61 42 19 -14 -1.625 1.717 52 -40 -5 -6 87 4 213 22 50 13 17 5 10 97 749 339 290 24 460 308 9 117 27 -1 363
2000 135 93.689 86.094 7.595 1.160 779 753 26 0 0 381 0 0 12 369 638 394 329 29 0 35 1 29 217 522 2.230 1.882 348 1.759 1.482 277 261 233 28 120 99 22 22 68 47 21 -25 -1.683 1.803 61 -38 1 -14 87 42 217 24 52 13 19 5 10 94 790 374 272 30 488 315 11 132 31 0 375
2001 135 93.654 85.899 7.755 1.179 766 746 20 0 0 414 0 0 12 400 667 398 321 32 0 45 -3 31 234 512 2.341 1.974 367 1.832 1.540 293 272 242 30 138 115 23 26 73 51 22 -20 -1.810 1.904 54 -33 4 -11 86 21 234 29 57 13 19 5 10 102 813 369 256 28 533 344 11 141 38 0 372
2002 135 94.128 86.122 8.006 1.212 771 748 23 0 1 439 1 0 12 427 682 393 300 39 0 54 -2 30 257 530 2.445 2.040 406 1.909 1.590 320 274 238 35 147 122 25 29 87 61 26 -20 -1.895 2.008 58 -27 -4 -12 92 35 257 32 61 16 20 6 12 109 860 396 228 32 564 373 10 148 33 1 361
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijven, werknemers, productie - , verbruiks-, toegevoegde waarde en
bedrijfsresultaten betreffende de sociale werkvoorziening (SBI 3663.1).
1995 - 2002
Gewijzigd op 15 juli 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven per 1 januari van het verslagjaar. Een bedrijfs-
eenheid (bedrijf) is de feitelijke transactor in het productieproces.
Zij wordt gekenmerkt door autonomie, beschrijfbaarheid en externe
gerichtheid. Veelal is een bedrijfseenheid gelijk aan een juridische
eenheid (natuurlijke persoon of rechtspersoon). In andere gevallen
bestaat een bedrijfseenheid uit een combinatie van juridische eenhe-
den.
Alleen bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt,
zijn meegeteld; verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf
beschouwd indien zij personeel in loondienst hebben.
Om de volledigheid en optelbaarheid van economische statistieken te
garanderen gebruikt het CBS een statistisch bedrijfsregister. In dit
register zijn in principe alle bedrijven in Nederland opgenomen. Het
register wordt gevoed door informatie van de Kamers van Koophandel,
bedrijfsverenigingen, belastingdienst en eigen waarneming van het CBS.
Het register bevat echter ook bedrijven die niet of nauwelijks actief
zijn. Hiervoor wordt op steekproefbasis gecorrigeerd. Dit betekent
dat de cijfers over het aantal (kleine) bedrijven gebaseerd zijn op
een schatting. De cijfers zijn op 5-tallen afgerond.
Aantal werknemers
Het aantal werknemers op de loonlijst per eind september. In deze
cijfers zijn werknemers met een dienstverband in het kader van de Wet
Inschakeling van Werkzoekenden (W.I.W.), de Wet Reïntegratie
Arbeidsgehandicapten (REA) of de regeling In- en Doorstroombanen
voor langdurig werklozen (I/D-banen) niet meegeteld.
Totaal aantal werknemers
Het aantal werknemers op de loonlijst per eind september. In deze
cijfers zijn werknemers met een dienstverband in het kader van de Wet
Inschakeling van Werkzoekenden (W.I.W.), de Wet Reïntegratie
Arbeidsgehandicapten (REA) of de regeling In- en Doorstroombanen
voor langdurig werklozen (I/D-banen) niet meegeteld.
W.S.W.-ers
Het aantal W.S.W.-ers op de loonlijst per eind september. Een W.S.W.-er
is een werknemer met een dienstverband in het kader van de Wet
Sociale Werkvoorziening (W.S.W.).
Ambtenaren
Het aantal ambtenaren op de loonlijst per eind september.
Productiewaarde
In de productiewaarde zijn opgenomen de opbrengst van de industriële
verkopen onder verrekening van de voorraadmutaties alsmede de
waarde van de geactiveerde kosten voor zelfvervaardigde activa, de
exportrestituties, de exploitatiesubsidies, de bedrijfsschade-
uitkeringen, de handelsmarge en de opbrengst van de overige
activiteiten. De exportrestituties worden verleend door de Europese
Gemeenschap(EG) bij uitvoer van bepaalde bewerkte landbouwproducten
naar bestemmingen buiten de EG, ter compensatie van eventuele nadelige
prijsverschillen tussen de wereldmarktprijs en de vastgestelde
EG-prijs.
Exploitatiesubsidies
Onder exploitatiesubsidies zijn te verstaan de inkomensoverdrachten die
in het kader van het sociaal-economisch beleid door de overheid,
publiekrechtelijke lichamen en/of internationale organisaties hebben
plaatsgevonden. Hiertoe worden niet de branchespecifieke subsidies
Rijksvergoeding en gemeentelijke bijdragen gerekend. Dit om de sociale
werkvoorziening met de industrie te kunnen vergelijken.
Totaal productiewaarde
In de productiewaarde zijn opgenomen de opbrengst van de industriële
verkopen onder verrekening van de voorraadmutaties alsmede de
waarde van de geactiveerde kosten voor zelfvervaardigde activa, de
exportrestituties, de exploitatiesubsidies, de bedrijfsschade-
uitkeringen, de handelsmarge en de opbrengst van de overige
activiteiten. De exportrestituties worden verleend door de Europese
Gemeenschap(EG) bij uitvoer van bepaalde bewerkte landbouwproducten
naar bestemmingen buiten de EG, ter compensatie van eventuele nadelige
prijsverschillen tussen de wereldmarktprijs en de vastgestelde
EG-prijs.
Exploitatiesubsidies
Onder exploitatiesubsidies zijn te verstaan de inkomensoverdrachten die
in het kader van het sociaal-economisch beleid door de overheid,
publiekrechtelijke lichamen en/of internationale organisaties hebben
plaatsgevonden. Hiertoe worden niet de branchespecifieke subsidies
Rijksvergoeding en gemeentelijke bijdragen gerekend. Dit om de sociale
werkvoorziening met de industrie te kunnen vergelijken.
Industriële verkopen
Industriële verkopen inclusief exportrestituties: De opbrengsten van
die goederen welke in eigen bedrijf of in loondienst door derden zijn
vervaardigd. Voor de vaststelling van de waarde is uitgegaan van de
factuurwaarde exclusief omzetbelasting.
Ontvangen exportrestituties zijn in de waarde van de verkopen begrepen.
Exportrestituties worden verleend door de Europese Gemeenschap (EG)
bij uitvoer van bepaalde bewerkte landbouwproducten naar bestemmingen
buiten de EG, ter compensatie van eventuele nadelige prijsverschillen
tussen de wereldmarktprijs en de vastgestelde EG-prijs.
Ontvangen subsidies zijn niet in de verkoopwaarde begrepen. Naast de
verkoop van producten zijn in de industriële verkopen ook opgenomen de
bedragen die aan derden in rekening zijn gebracht voor industriële
dienstverlening en voor het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten. Verkopen buitenland betreffen uitsluitend de
facturering door de industrie van rechtstreekse leveringen.
Totaal industriële verkopen
Industriële verkopen inclusief exportrestituties: De opbrengsten van
die goederen welke in eigen bedrijf of in loondienst door derden zijn
vervaardigd. Voor de vaststelling van de waarde is uitgegaan van de
factuurwaarde exclusief omzetbelasting.
Ontvangen exportrestituties zijn in de waarde van de verkopen begrepen.
Exportrestituties worden verleend door de Europese Gemeenschap (EG)
bij uitvoer van bepaalde bewerkte landbouwproducten naar bestemmingen
buiten de EG, ter compensatie van eventuele nadelige prijsverschillen
tussen de wereldmarktprijs en de vastgestelde EG-prijs.
Ontvangen subsidies zijn niet in de verkoopwaarde begrepen. Naast de
verkoop van producten zijn in de industriële verkopen ook opgenomen de
bedragen die aan derden in rekening zijn gebracht voor industriële
dienstverlening en voor het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten. Verkopen buitenland betreffen uitsluitend de
facturering door de industrie van rechtstreekse leveringen.
Binnenlandse verkopen
Buitenlandse verkopen
Exportrestituties
De exportrestituties zijn terugbetalingen aan bedrijven door de
Europese Gemeenschap (EG) bij uitvoer van bepaalde bewerkte
landbouwproducten naar bestemmingen buiten de EG, ter compensatie van
eventuele nadelige prijsverschillen tussen de wereldmarktprijs en de
vastgestelde EG-prijs.
Voorraadmutaties producten
Voorraadmutaties producten (en onderhanden werk). De voorraden zijn
opgenomen tegen balanswaarde. De voorraadmutaties geven het verschil
in de balanswaarde tussen de voorraden op de begin- en de eindbalans
van de verslagperiode.
Marge handel / overige opbrengsten
Marge handelsactiviteiten en overige opbrengsten (geactiveerde kosten
inzake zelfvervaardigde activa, opbrengsten uit overige
niet-industriële activiteiten en uitkeringen wegens bedrijfsschade).
Onder handel wordt verstaan het inkopen en zonder bewerking
doorverkopen van goederen met het oogmerk van handeldrijven. De post
handel omvat groothandel, handelsbemiddeling en detailhandel. Indien de
handelsactiviteit belangrijk is, wordt deze als een afzonderlijke
bedrijfseenheid afgesplitst. De met handel samenhangende uitkomsten
blijven dan in de (uitkomsten van de) productiestatistiek van de
Sociale Werkvoorziening buiten beschouwing.
Onder geactiveerde kosten inzake zelfvervaardigde activa wordt verstaan
de totale uitgaven/kosten die weliswaar in de verslagperiode zijn
gedaan/gemaakt, maar in meer verslagperioden via de afschrijvingen in
de exploitatie worden opgenomen.
Bedrijfsschade-uitkeringen hebben betrekking op verlies van goederen,
verlies wegens doorlopende arbeidskosten en andere kosten, alsmede
wegens derving van opbrengsten. Uitgezonderd zijn de uitkeringen i.v.m.
schade aan vaste activa.
Opbrengsten overige (niet-industriÙle) activiteiten. Onder overige
activiteiten worden verstaan alle economische activiteiten van de
industriële eenheid welke noch tot de industrie noch tot de handel
worden gerekend. In de uitkomsten van deze activiteiten kunnen zijn
begrepen de opbrengsten uit exploitatie van roerend en onroerend goed,
het verhuren van gebouwen, terreinen, machines, transportmiddelen en
stallingruimte, opbrengsten van het surplus aan zelf geproduceerde
elektriciteit en/of warmte.
Totaal marge handel / ov. opbrengsten
Geactiveerde kosten
De totale uitgaven voor geactiveerde kosten inzake zelfvervaardigde
activa in de verslagperiode. Deze uitgaven worden in verschillende
verslagperioden via afschrijvingen op vaste activa in de
exploitatierekening afgeschreven.
Schadeuitkeringen
Bedrijfsschadeuitkeringen hebben betrekking op verlies van goederen,
verlies wegens doorlopende arbeidskosten en andere kosten, alsmede
wegens derving van opbrengsten. Uitgezonderd zijn de uitkeringen
i.v.m. schade aan vaste activa.
Marge handel
Onder handel wordt verstaan het inkopen en zonder bewerking
doorverkopen van goederen met het oogmerk van handeldrijven. De post
handel omvat groothandel, handelsbemiddeling en detailhandel. Indien
de handelsactiviteit belangrijk is, wordt deze als een afzonderlijke
bedrijfseenheid afgesplitst. De met handel samenhangende uitkomsten
blijven dan in de (uitkomsten van de) productiestatistiek van de
Sociale Werkvoorziening buiten beschouwing.
Opbrengst overige activiteiten
Opbrengsten overige (niet-industriële) activiteiten. Onder overige
activiteiten worden verstaan alle economische activiteiten van de
industriële eenheid welke noch tot de industrie noch tot de handel
worden gerekend. In de uitkomsten van deze activiteiten kunnen zijn
begrepen de opbrengsten uit exploitatie van roerend en onroerend goed,
het verhuren van gebouwen, terreinen, machines, transportmiddelen en
stallingruimte, opbrengsten van het surplus aan zelf geproduceerde
elektriciteit en/of warmte.
Verbruikswaarde
De verbruikswaarde omvat de inkopen van de grond- en hulpstoffen onder
verrekening van de voorraadmutaties, de kosten van energieverbruik en
de overige bedrijfskosten.
Totaal verbruikswaarde
Industriële inkopen
Inkopen van grond- en hulpstoffen, alsmede betaalde bedragen voor
loondiensten en voor het lenen van arbeidskrachten.
Grond- en hulpstoffen zijn alle goederen en materialen die in het
productieproces worden verbruikt. Voor de vaststelling van de waarde
van de industriële inkopen is uitgegaan van de factuurbedragen
exclusief omzetbelasting.
De betalingen voor loondiensten omvatten de betalingen aan bedrijven
voor het vervaardigen van producten voor een opdrachtgever uit
grondstoffen, halffabrikaten e.d. die door of namens de opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld. Het dienstverlenend bedrijf levert soms
aanvullende materialen of artikelen.
Totaal industriële inkopen
Inkopen van grond- en hulpstoffen, alsmede betaalde bedragen voor
loondiensten en voor het lenen van arbeidskrachten.
Onder grond- en hulpstoffen zijn te verstaan alle goederen en
materialen die ten behoeve van het productieproces worden verbruikt.
Voor de vaststelling van de waarde van de industriële inkopen is
uitgegaan van de factuurbedragen exclusief omzetbelasting.
Loondiensten hebben betrekking op be- en/of verwerking van
grondstoffen, halffabrikaten e.d. welke door of namens een
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Door het dienstverlenend
bedrijf kunnen materialen en/of completeringsartikelen worden
bijgeleverd.
Grond- en hulpstoffen
De kosten van grond- en hulpstoffen van alle goederen en materialen die
direct in het productieproces worden gebruikt.
De energiekosten worden niet tot deze kostenpost gerekend. Wel behoren
de kosten van energiedragers die als grondstoffen worden gebruikt tot
deze post. Ook de kosten van hulpmaterialen zoals smeermiddelen,
onderhoudsmaterialen e.d. en ook van leidingwater behoren tot deze
post.
Loondiensten in Nederland
De betalingen voor loondiensten aan bedrijven in Nederland voor het
vervaardigen van producten voor een opdrachtgever uit grondstoffen,
halffabrikaten e.d. die door of namens de opdrachtgever ter beschikking
zijn gesteld. Het dienstverlenend bedrijf levert soms aanvullende
materialen of artikelen.
Loondiensten in buitenland
De betalingen voor loondiensten aan bedrijven in het buitenland voor
het vervaardigen van producten voor een opdrachtgever uit grondstoffen,
halffabrikaten e.d. die door of namens de opdrachtgever ter beschikking
zijn gesteld. Het dienstverlenend bedrijf levert soms aanvullende
materialen of artikelen.
Betalingen aan uitzendbureaus
De betalingen aan uitzendbedrijven voor het leveren van (tijdelijke)
arbeidskrachten.
Voorraadmutaties grond- en hulpstoffen
De voorraden van grond- en hulpstoffen zijn opgenomen tegen
balanswaarde. De voorraadmutatie geeft het verschil in de balanswaarde
tussen de voorraden op de begin- en de eindbalans van de
verslagperiode.
Kosten energieverbruik
De kosten van het totale energieverbruik exclusief het verbruik van
energiedragers die zijn verbruikt als grondstof. Deze zijn reeds
opgenomen bij de kosten van grond- en hulpstoffen.
Het energieverbruik is gedefinieerd als: inkopen van energie, onder
verrekening van de voorraadmutaties van energiedragers.
Motorbrandstoffen zijn in het energieverbruik opgenomen voor zover
deze ten behoeve van de eigen pomp van de onderneming zijn ingekocht.
Elders ingekochte motorbrandstoffen zijn opgenomen in de post 'overige
bedrijfskosten'.
Technische gassen,menggassen en leidingwater worden niet als
energiedragers beschouwd en zijn derhalve niet in het energieverbruik
opgenomen.
Totaal overige bedrijfskosten
Toegevoegde waarde
Het resultaat van de productie- minus de verbruikswaarde is de (bruto)
toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde verminderd met de
loonkosten en de post 'kostprijsverhogende heffingen en belastingen
minus exploitatiesubsidies' resulteert in het bruto bedrijfsresultaat.
Totaal toegevoegde waarde
De (bruto) toegevoegde waarde is gelijk aan de productiewaarde ver-
minderd met de verbruikswaarde.
Arbeidskosten
Betaalde lonen en salarissen, verhoogd met het werkgeversaandeel in de
wettelijke sociale lasten, inkoopsommen en dotaties aan
pensioenregelingen, het werkgeversaandeel van de premies voor pensioen-
en spaarregelingen en uitgaven ten behoeve van overige sociale
voorzieningen. Beloningen van commissarissen zijn hieronder niet
begrepen. Bruto lonen en salarissen. Deze post omvat de bruto loon- en
salarisbedragen (inclusief de zogenaamde overhevelingstoeslag) van het
totale personeel, dus ook van hen die minder dan 15 uur per week werken,
en alle thuiswerkers. De bedragen zijn inclusief premies, toeslagen,
extra uitkeringen, gratificaties, tantièmes e.d., overwerkgelden,
doorbetaald loon bij vakanties (eventueel met toeslag), feestdagen
e.d., de waarde van goederen in natura en uitkeringen uit hoofde van
ontslagregelingen. Niet meegeteld zijn pensioenen, uitkeringen
krachtens de sociale wetten en voorzieningsfondsen zoals ziekengelden
en wachtgelden bij werktijdverkortingen (de door de onderneming hierop
verleende suppletie is evenmin meegeteld doch onder de post 'overige
uitgaven sociale voorzieningen' verantwoord). Niet afgetrokken zijn de
eventuele loonsubsidies.
Wettelijke sociale lasten. Deze post omvat de uitgaven/premies voor
zover deze ten laste van de werkgever komen, ingevolge de Ziektewet,
de Ziekenfondswet, de Werkloosheidswet.
Pensioenpremies, VUT-regeling e.d. Hierin zijn begrepen: het
werkgeversaandeel in de premiestortingen voor pensioenregelingen,
inkoopsommen en dotaties voor pensioen- en spaarregelingen en premies
met betrekking tot regelingen voor extra vrije tijd en/of vervroegd
uittreden van oudere werknemers.
Overige uitgaven sociale voorzieningen. Deze post omvat reiskosten
(woon-werkverkeer), woon- en huurtoeslagen, suppleties op uitkeringen
krachtens sociale verzekeringswetten, werkgeversbijdragen aan een
ziektekostenregeling en aan spaarregelingen voor bezitsvorming,
uitkeringen aan gewezen personeel of eventuele nabestaanden, speciale
uitgaven t.b.v. buitenlandse arbeidskrachten (voor huisvesting,
voeding, reizen naar het buitenland e.d.).
Totaal arbeidskosten
Betaalde lonen en salarissen, verhoogd met het werkgeversaandeel in de
wettelijke sociale lasten, inkoopsommen en dotaties aan
pensioenregelingen, het werkgeversaandeel van de premies voor pensioen-
en spaarregelingen en uitgaven ten behoeve van overige sociale
voorzieningen.
Beloningen van commissarissen zijn hieronder niet begrepen.
De post bruto lonen en salarissen omvat de loon- en salaris-
bedragen (inclusief de overhevelingstoeslag) van het totale
personeel, waaronder het personeel dat minder dan 15 uur per week werkt
en thuiswerkers. De bedragen zijn inclusief premies, toeslagen,
extra uitkeringen, gratificaties, tantiëmes e.d., overwerkgelden,
doorbetaald loon bij vakanties (plus toeslag), feestdagen e.d.,
de waarde van goederen in natura, uitkeringen uit hoofde van ontslag-
regelingen. Niet meegeteld zijn pensioenen, uitkeringen krachtens de
sociale wetten en voorzieningsfondsen zoals ziekengelden en wachtgelden
bij werktijdverkortingen. (Noch is meegeteld de door ondernemingen
verleende suppletie die verantwoord is onder de post 'Overige uitgaven
sociale voorzieningen'). Eventuele loonsubsidies zijn niet in mindering
gebracht.
De post Wettelijke sociale lasten omvat de uitgaven/premies voor
zover deze ten laste komen van de werkgever, ingevolge de Ziektewet,
de Ziekenfondswet, de Werkloosheidswet.
In de post 'Pensioenpremies, VUT-regeling e.d' zijn begrepen: het
werkgeversaandeel in de premiestortingen voor pensioenregelingen,
inkoopsommen en dotaties voor pensioen- en spaarregelingen en premies
met betrekking tot regelingen voor extra vrije tijd en/of vervroegd
uittreden van oudere werknemers.
Arbeidskosten W.S.W.-ers
Arbeidskosten Ambtenaren
Bruto lonen en salarissen
Deze post is gelijk aan de som van de posten 'Bruto lonen W.S.W.-ers'
en 'Bruto lonen ambtenaren'.
De brutolonen omvatten de uitkeringen in geld of natura van werkgevers
aan of ten gunste van werknemers, vermeerderd met de
overhevelingstoeslag in het kader van de belastingmaatregelen door de
voorstellen van de commissie Oort en verminderd met de over het
kalenderjaar ontvangen uitkeringen van verzekeringsinstanties in
verband met doorbetaling van loon bij ziekte.
De brutolonen zijn inclusief de afgedragen belastingen en sociale
premies door de werkgever ten laste van de werknemer. De belastingen en
sociale premies worden ge´nd door Belastingdiensten of andere
daartoe bevoegde organen.
Totaal bruto lonen en salarissen
Bruto lonen en salarissen W.S.W.-ers
De brutolonen van werknemers met een dienstverband in het kader van de
Wet Sociale Werkvoorziening (W.S.W.). Dit is vermeerderd met de
overhevelingstoeslag in het kader van de belastingmaatregelen door de
voorstellen van de commissie Oort en verminderd met de over het
kalenderjaar ontvangen uitkeringen van verzekeringsinstanties in
verband met doorbetaling van loon bij ziekte.
De brutolonen zijn inclusief de afgedragen belastingen en sociale
premies door de werkgever ten laste van de werknemer. De belastingen en
sociale premies worden ge´nd door Belastingdiensten of andere
daartoe bevoegde organen.
Bruto lonen salarissen ambtenaren
De brutolonen van ambtenaren in dienst bij het sociale
werkvoorzieningsbedrijf.
Dit is vermeerderd met de overhevelingstoeslag in het kader van de
belastingmaatregelen door de voorstellen van de commissie Oort en
verminderd met de over het kalenderjaar ontvangen uitkeringen van
verzekeringsinstanties in verband met doorbetaling van loon bij
ziekte. De brutolonen zijn inclusief de afgedragen belastingen en
sociale premies door de werkgever ten laste van de werknemer. De
belastingen en sociale premies worden geïnd door Belastingdiensten of
andere daartoe bevoegde organen.
Premies sociale verzekeringen
De premies sociale verzekeringen ten laste van de werkgever krachtens
sociale verzekeringswetten.
Totaal premies sociale verzekeringen
De premies sociale verzekeringen ten laste van de werkgever krachtens
sociale verzekeringswetten.
Premies sociale verzekeringen W.S.W.-ers
Premies sociale verzekeringen ambtenaren
Premies pensioenen en VUT
De premies voor pensioen of vervroegd uittreden ten laste van de
werkgever.
Totaal premies pensioenen en VUT
De premies voor pensioen of vervroegd uittreden ten laste van de
werkgever.
Premies pensioenen en VUT W.S.W.-ers
De premies voor pensioen of vervroegd uittreden ten laste van de
werkgever.
Premies pensioenen en VUT ambtenaren
De premies voor pensioen of vervroegd uittreden ten laste van de
werkgever.
Netto vervoerskosten W.S.W.-ers
Deze post bevat de vervoerskosten voor woon-werk-verkeer van
werknemers met een dienstverband in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening (W.S.W.) verminderd met de eigen bijdrage
vervoerskosten van de W.S.W.-werknemers en de subsidie
vervoerskosten die door de werkgever is ontvangen.
Overige uitgaven sociale voorzieningen
Overige uitgaven sociale voorzieningen. Deze post is de som van de
posten 'Overige uitgaven sociale voorzieningen W.S.W.-ers' en
'Overige uitgaven sociale voorzieningen ambtenaren'.
Totaal ov. uitgaven soc. voorzieningen
Overige uitgaven sociale voorzieningen. Deze post is de som van de
posten 'Overige uitgaven sociale voorzieningen W.S.W.-ers' en
'Overige uitgaven sociale voorzieningen ambtenaren'.
Ov. uitg. soc. voorzieningen W.S.W.-ers
Overige uitgaven sociale voorzieningen ten behoeve van werknemers met
een dienstverband in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening
(W.S.W.). Deze post omvat kosten voor bedrijfsgeneeskundige dienst,
premiespaarregeling, voorlichtings- en vormingsactiviteiten,
vakonderwijs, vormingswerk, tegemoetkoming ex. art. 27, ideeënbus,
werkkleding, bijzondere voorzieningen en zakgelden.
Ov. uitg. soc. voorzieningen ambtenaren
Overige uitgaven sociale voorzieningen ten behoeve van ambtenaren.
Deze post omvat reis- en verblijfkosten, studiekosten,
aanstellingskosten, IZA-premies, wachtgelden, kosten medische controle,
kosten werkkleding, etc. uitkeringen aan gewezen personeel of eventuele
nabestaanden, speciale uitgaven t.b.v. buitenlandse arbeidskrachten
(voor huisvesting, voeding, reizen naar het buitenland e.d.).
Heffingen en belastingen
Kostprijsverhogende heffingen en belastingen minus
exploitatiesubsidies. In deze post zijn slechts die heffingen en
belastingen (met uitzondering van de omzetbelasting) opgenomen welke
rechtstreeks door de bedrijfseenheid aan het Rijk en overige
publiekrechtelijke lichamen en/of internationale organisaties zijn
betaald. Voorbeelden van heffingen zijn: heffingen lucht- en
waterverontreiniging, zuiveringslasten, onroerend goed c.q. zaak
belasting, motorrijtuigenbelasting.
Voorbeelden van exploitatiesubsidies: loonsubsidies, subsidies in het
kader van overheidsmaatregelen e.d.; subsidies op investeringen blijven
in dit verband buiten beschouwing. Hiertoe worden de branchespecifieke
subsidies Rijksvergoeding en gemeentelijke bijdragen niet gerekend. Dit
om de sociale werkvoorziening met de industrie te kunnen vergelijken.
Bruto bedrijfsresultaat
Het resultaat van de productie- minus de verbruikswaarde is de (bruto)
toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde verminderd met de
loonkosten en de post 'kostprijsverhogende heffingen en belastingen
minus exploitatiesubsidies' resulteert in het bruto bedrijfsresultaat.
Totaal bruto bedrijfsresultaat
Het resultaat van de productie- minus de verbruikswaarde is de (bruto)
toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde verminderd met de
loonkosten en de post 'kostprijsverhogende heffingen en belastingen
minus exploitatiesubsidies' resulteert in het bruto bedrijfsresultaat.
Branchespecifieke subsidies
Rijksvergoeding
De Rijksvergoeding is een subsidie ter handhaving van de
werkgelegenheid. Zij wordt door de minister vastgesteld en kan alleen
aan bedrijven in de sociale werkvoorziening worden toegewezen. Deze
vergoeding is bedoeld om minimaal de loonkosten van het WSW-personeel
te dekken.
Gemeentelijke bijdrage
Een gemeentelijke bijdrage is een subsidie die door de gemeente wordt
toegekend aan bedrijven in de sociale werkvoorziening. Dit kan op twee
manieren. Er wordt per kalenderjaar een subsidie verstrekt. Daarnaast
kan een aanvullende gemeentelijke bijdrage worden verstrekt aan
bedrijven met een exploitatietekort. Die laatste manier is echter geen
automatisme. Soms moeten SW-bedrijven ook interen op hun reserves om
tegenvallende exploitatieresultaten te kunnen dekken.
Saldo interest
Het saldo ontvangen en betaalde interest is gelijk aan de rentebaten
minus de rentelasten.
Interest is hier rente die werkelijk ontvangen of betaald is.
Theoretisch gecalculeerde interest (rente) blijft buiten beschouwing.
Saldo buitengewone baten / lasten
Deze post is gelijk aan de buitengewone baten minus de buitengewone
lasten.
Buitengewone baten: de winsten welke niet uit de eigenlijke bedrijfs-
voering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve resultaten uit
deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.
Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening voor de
WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan (brand e.d.) van
vaste activa en ontvangsten voor goodwill e.d.
Buitengewone lasten: de verliezen welke niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen,
koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse
vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen
bij verkoop of tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa,
reorganisatiekosten e.d.
Saldo voorzieningen
Deze post is gelijk aan de som van de onttrekkingen aan voorzieningen
minus som van de toevoegingen aan voorzieningen.
Onttrekkingen aan voorzieningen: de vrijgemaakte bedragen die eerder op
de balans zijn gepassiveerd om geleden verliezen te dekken.
Vrijgevallen voorzieningen, als gevolg van vervallen risico's op
verlies, zijn in deze post verwerkt.
Toevoegingen aan voorzieningen: de jaarlijkse opvoeringen aan op de
balans gepassiveerde bedragen voor het opvangen van nog niet verrekende
of te verwachten verliezen.
Afschrijvingen op vaste activa
De vermelde (of te vermelden) afschrijvingen op materiële of
immateriële vaste activa in de jaarrekening.
Resultaat voor belastingen
Het resultaat (winst of verlies) voor belastingen is gelijk aan het
bruto bedrijfsresultaat verminderd met de afschrijvingen op vaste
activa. Vermeerderd met het saldo van de ontvangen en betaalde
interest en het saldo buitengewone baten en lasten, het saldo
voorzieningen en de branchespecifieke subsidies Rijksvergoeding en
gemeentelijke bijdragen.
Overige bedrijfskosten
Uitsluitend door derden in rekening gebrachte kosten als huur,
onderhoudskosten, belasting en verzekeringen, indirecte
productiekosten, magazijn- en expeditiekosten, verkoopkosten en
algemene kosten.
Totaal overige bedrijfskosten
Uitsluitend door derden in rekening gebrachte kosten als huur,
onderhoudskosten, belasting en verzekeringen, indirecte
productiekosten, magazijn- en expeditiekosten, verkoopkosten en
algemene kosten.
Huur (incl. lease)
De betaalde huursom, plus betaalde pacht en de kosten van operationele
leasing van materiële activa.
Onderhouds- en reparatiekosten
Kosten van klein onderhoud en reparatie van gebouwen en terreinen,
machines, werktuigen, installaties e.d. plus de kosten voor het
schoonhouden van gebouwen en terreinen.
Belasting en verzekeringen
Indirecte productiekosten
Magazijn- en expeditiekosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Hiertoe worden ondermeer gerekend communicatiekosten (telefoon,
fax, porti), bank- en girokosten, kantoorbenodigdheden, abonnementen,
contributies en federatiekosten, vergader-, representatiekosten en
presentatiegelden, personeelskosten waaronder personeelskrant
en kantinekosten, administratie -, accountant- en advieskosten,
reis- en verblijfkosten, inrichtingskosten, overige algemene kosten
en overige lasten.
Bruto omzetresultaat
Het bruto omzetresultaat is gelijk aan de som van de opbrengsten van
zelfvervaardigde producten (incl. grafische producten), opbrengsten
van industriële diensten, opbrengsten van niet-zelfvervaardigde
producten (handelsgoederen), opbrengsten van niet-industriële diensten
en overige activiteiten en de voorraadmutatie producten (en onderhanden
werk) verminderd met de totale materiaalkosten.
Opbrengsten van zelfvervaardigde producten (incl. grafische producten)
zijn opbrengsten uit industriële productie. Industriële productie
bestaat uit vervaardigde goederen waarvan de inkoop van de grondstoffen
en/of basismaterialen in eigen beheer heeft plaatsgevonden. Onder
opbrengsten uit industriële diensten wordt verstaan opbrengsten uit
loonopdrachten waarvan de verwerkte grondstoffen en/of halffabrikaten
door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
Onder opbrengsten van niet-zelfvervaardigde producten is uitsluitend de
waarde van verkochte goederen, die na inkoop geen verdere bewerking
hebben ondergaan, weergegeven.
Onder opbrengsten van niet-industriële diensten en overige activiteiten
wordt verstaan de opbrengsten uit alle niet-industriële
nevenactiviteiten, met uitzondering van handel. Hieronder vallen bij
voorbeeld opbrengsten uit verhuur, exploitatie onroerend goed,
bouwactiviteit, autoreparatie, transportactiviteit en overige
dienstverlening.
Onder opbrengsten uit kwekerijen wordt verstaan opbrengsten uit het
kweken van planten, bloemen, heesters en groenten.
Onder opbrengsten uit civiel- en cultuurtechnische dienstverlening
wordt verstaan opbrengsten uit bouwobjecten, renovatie, weg- en
waterbouw, aanleg paden en trottoirs, onderhoud wegen, aanleg tuinen/
plantsoenen, onderhoud sportvelden/tuinen en plantsoenen.
Onder opbrengsten uit administratieve dienstverlening wordt verstaan de
opbrengsten uit adresverwerking, boekhouding, braille, archivering,
mailing, tekstverwerking, microverfilming, vertalingen, etc.
Onder opbrengsten uit detachering wordt verstaan de opbrengsten
behaald uit plaatsing van W.S.W.-werknemers bij administraties,
bedrijfsbureaus, technische diensten, kantines, etc.
Onder totale materiaalkosten wordt verstaan de kosten van inkopen van
grond- en hulpstoffen,
inkopen van handelsgoederen en bedragen betaald voor loondiensten
vermeerderd met de voorraadmutaties grond- en hulpstoffen en
handelsgoederen. De voorraadmutatie geeft het verschil in de
balanswaarde tussen de voorraden op de begin- en de eindbalans van de
verslagperiode.
Totaal bruto omzetresultaat
Het bruto omzetresultaat is gelijk aan de som van de opbrengsten van
zelfvervaardigde producten (incl. grafische producten), opbrengsten van
industriële diensten, opbrengsten van niet-zelfvervaardigde producten
(handelsgoederen), opbrengsten van niet-industriële diensten en overige
activiteiten en de voorraadmutatie producten (en onderhanden werk)
verminderd met de totale materiaalkosten.
Opbrengsten van zelfvervaardigde producten (incl. grafische producten)
zijn opbrengsten uit industriële productie. Industriële productie
bestaat uit vervaardigde goederen waarvan de inkoop van de grondstoffen
en/of basismaterialen in eigen beheer heeft plaatsgevonden. Onder
opbrengsten uit industriële diensten wordt verstaan opbrengsten uit
loonopdrachten waarvan de verwerkte grondstoffen en/of halffabrikaten
door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
Onder opbrengsten van niet-zelfvervaardigde producten is uitsluitend de
waarde van verkochte goederen, die na inkoop geen verdere bewerking
hebben ondergaan, weergegeven.
Onder opbrengsten van niet-industriële diensten en overige activiteiten
wordt verstaan de opbrengsten uit alle niet-industriële
nevenactiviteiten, met uitzondering van handel. Hieronder vallen bij
voorbeeld opbrengsten uit verhuur, exploitatie onroerend goed,
bouwactiviteit, autoreparatie, transportactiviteit en overige
dienstverlening.
Onder opbrengsten uit kwekerijen wordt verstaan opbrengsten uit het
kweken van planten, bloemen, heesters en groenten.
Onder opbrengsten uit civiel- en cultuurtechnische dienstverlening
wordt verstaan opbrengsten uit bouwobjecten, renovatie, weg- en
waterbouw, aanleg paden en trottoirs, onderhoud wegen, aanleg tuinen/
plantsoenen, onderhoud sportvelden/tuinen en plantsoenen.
Onder opbrengsten uit administratieve dienstverlening wordt verstaan de
opbrengsten uit adresverwerking, boekhouding, braille, archivering,
mailing, tekstverwerking, microverfilming, vertalingen, etc.
Onder opbrengsten uit detachering wordt verstaan de opbrengsten
behaald uit plaatsing van W.S.W.-werknemers bij administraties,
bedrijfsbureaus, technische diensten, kantines, etc.
Onder totale materiaalkosten wordt verstaan de kosten van inkopen van
grond- en hulpstoffen,
inkopen van handelsgoederen en bedragen betaald voor loondiensten
vermeerderd met de voorraadmutaties grond- en hulpstoffen en
handelsgoederen. De voorraadmutatie geeft het verschil in de
balanswaarde tussen de voorraden op de begin- en de eindbalans van de
verslagperiode.
Opbrengsten zelfvervaardigde producten
Opbrengsten van zelfvervaardigde producten (incl. grafische producten)
zijn opbrengsten uit industriële productie. Industriële productie
bestaat uit vervaardigde goederen waarvan de inkoop van de grondstoffen
en/of basismaterialen in eigen beheer heeft plaatsgevonden.
Opbrengsten industriële diensten
Onder opbrengsten uit industriële diensten wordt verstaan opbrengsten
uit loonopdrachten waarvan de verwerkte grondstoffen en/of
halffabrikaten door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
Opbr. niet-zelfvervaardigde producten
Onder opbrengsten van niet-zelfvervaardigde producten is uitsluitend de
waarde van verkochte goederen, die na inkoop geen verdere bewerking
hebben ondergaan, weergegeven.
Opbr. niet-ind. diensten en ov. act.
Onder opbrengsten van niet-industriële diensten en overige activiteiten
wordt verstaan de opbrengsten uit alle niet-industriële neven-
activiteiten, met uitzondering van handel. Hieronder vallen bij
voorbeeld opbrengsten uit verhuur, exploitatie onroerend goed,
bouwactiviteit, autoreparatie, transportactiviteit en overige
dienstverlening.
Totaal opbr. niet-industriële diensten
Onder opbrengsten van niet-industriële diensten en overige activiteiten
wordt verstaan de opbrengsten uit alle niet-industriële neven-
activiteiten, met uitzondering van handel. Hieronder vallen bij
voorbeeld opbrengsten uit verhuur, exploitatie onroerend goed,
bouwactiviteit, autoreparatie, transportactiviteit en overige
dienstverlening.
Kwekerijen, civiel-/cultuurtechniek
Onder opbrengsten uit kwekerijen wordt verstaan opbrengsten uit het
kweken van planten, bloemen, heesters en groenten.
Onder opbrengsten uit civiel- en cultuurtechnische dienstverlening
wordt verstaan opbrengsten uit bouwobjecten, renovatie, weg- en
waterbouw, aanleg paden en trottoirs, onderhoud wegen, aanleg tuinen/
plantsoenen, onderhoud sportvelden/tuinen en plantsoenen.
Administratieve dienstverlening
Onder opbrengsten uit administratieve dienstverlening wordt verstaan
de opbrengsten uit adresverwerking, boekhouding, braille, archivering,
mailing, tekstverwerking, microverfilming, vertalingen, etc.
Detachering
Onder opbrengsten uit detachering wordt verstaan de opbrengsten behaald
uit plaatsing van W.S.W.-werknemers bij administraties,
bedrijfsbureaus, technische diensten, kantines, etc.
Ov. opbr. niet-ind. diensten en ov. act.
Voorraadmutaties producten
Totaal materiaalkosten
Onder totale materiaalkosten wordt verstaan de kosten van inkopen van
grond- en hulpstoffen, inkopen van handelsgoederen en bedragen betaald
voor loondiensten vermeerderd met de voorraadmutaties
grond- en hulpstoffen en handelsgoederen.
De voorraadmutatie geeft het verschil in de balanswaarde tussen de
voorraden op de begin- en de eindbalans van de verslagperiode.