Regionale rekeningen; investeringen in vaste activa

Regionale rekeningen; investeringen in vaste activa

Regio's Perioden Inv. in vaste act. uit prod. en inv. (mln euro) Naar bedrijfstakken Landbouw, bosbouw en visserij (mln euro) Naar bedrijfstakken Delfstoffenwinning (mln euro) Naar bedrijfstakken Industrie (mln euro) Naar bedrijfstakken Energie- en waterleidingbedrijven (mln euro) Naar bedrijfstakken Bouwnijverheid (mln euro) Naar type van activa Woningen (mln euro) Naar type van activa Bedrijfsgebouwen (mln euro) Naar type van activa GWW-werken (mln euro) Naar type van activa Vervoermiddelen (mln euro) Naar type van activa Machines en installaties (mln euro)
Nederland 2008* 125.125 4.461 1.652 9.605 2.975 2.301 38.076 20.657 12.836 12.421 16.552
Extra-regio 2008* 1.570 - 1.532 - - - - 18 605 2 565
Noord-Nederland (LD) 2008* 10.937 553 62 1.011 307 194 3.493 2.096 1.258 720 1.466
Oost-Nederland (LD) 2008* 24.034 1.231 21 1.969 791 440 8.224 4.296 2.256 1.933 2.860
West-Nederland (LD) 2008* 62.848 1.480 22 3.607 1.225 1.186 17.813 9.912 6.461 7.925 7.759
Zuid-Nederland (LD) 2008* 25.735 1.197 14 3.018 652 481 8.545 4.335 2.256 1.842 3.902
Groningen (PV) 2008* 3.805 127 12 403 156 64 1.172 595 527 267 573
Friesland (PV) 2008* 4.138 274 3 254 59 88 1.381 926 433 223 442
Drenthe (PV) 2008* 2.994 152 47 354 92 42 940 575 298 229 451
Overijssel (PV) 2008* 7.386 394 2 744 261 160 2.459 1.178 778 541 1.005
Flevoland (PV) 2008* 2.821 180 0 147 153 24 883 631 92 440 373
Gelderland (PV) 2008* 13.827 657 19 1.078 378 255 4.882 2.487 1.386 951 1.482
Utrecht (PV) 2008* 10.822 164 0 374 101 164 2.645 1.697 1.319 1.983 873
Noord-Holland (PV) 2008* 20.972 400 7 927 180 317 6.027 2.917 1.702 3.032 2.184
Zuid-Holland (PV) 2008* 28.070 758 14 1.945 536 666 8.202 4.902 3.233 2.721 3.900
Zeeland (PV) 2008* 2.985 158 1 360 408 39 940 397 207 189 802
Noord-Brabant (PV) 2008* 18.439 812 7 2.065 406 381 6.116 3.194 1.574 1.488 2.642
Limburg (PV) 2008* 7.296 385 7 953 246 100 2.429 1.141 682 354 1.260
Oost-Groningen (CR) 2008* 840 39 4 x x 12 247 82 268 39 84
Delfzijl en omgeving (CR) 2008* 334 16 - x x 3 39 58 14 33 145
Overig Groningen (CR) 2008* 2.632 72 8 x x 50 886 455 245 196 343
Noord-Friesland (CR) 2008* 2.050 150 3 x x 37 718 386 194 106 232
Zuidwest-Friesland (CR) 2008* 616 40 0 x x 15 246 101 52 37 78
Zuidoost-Friesland (CR) 2008* 1.472 84 0 x x 36 417 438 187 79 132
Noord-Drenthe (CR) 2008* 1.224 50 43 x x 12 454 215 95 134 128
Zuidoost-Drenthe (CR) 2008* 906 54 4 x x 17 245 177 72 52 213
Zuidwest-Drenthe (CR) 2008* 863 47 0 x x 13 241 184 130 43 110
Noord-Overijssel (CR) 2008* 2.767 151 0 x x 51 893 550 401 124 311
Zuidwest-Overijssel (CR) 2008* 847 59 - x x 14 211 100 46 203 110
Twente (CR) 2008* 3.772 184 2 x x 95 1.355 528 331 214 583
Veluwe (CR) 2008* 4.638 221 0 x x 108 1.801 692 467 282 482
Achterhoek (CR) 2008* 2.467 164 1 x x 47 825 630 146 144 319
Arnhem / Nijmegen (CR) 2008* 4.902 99 19 x x 52 1.769 903 524 213 484
Zuidwest-Gelderland (CR) 2008* 1.820 173 0 x x 49 488 263 249 313 197
Utrecht (CR) 2008* 10.822 164 0 x x 164 2.645 1.697 1.319 1.983 873
Kop van Noord-Holland (CR) 2008* 2.316 244 4 x x 76 760 488 265 149 245
Alkmaar en omgeving (CR) 2008* 1.321 28 0 x x 28 479 219 75 132 128
IJmond (CR) 2008* 1.118 11 1 x x 36 326 171 105 53 226
Agglomeratie Haarlem (CR) 2008* 920 2 - x x 15 265 160 77 52 122
Zaanstreek (CR) 2008* 1.100 8 - x x 20 463 243 129 33 85
Groot-Amsterdam (CR) 2008* 13.030 102 2 x x 113 3.302 1.479 1.007 2.523 1.258
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2008* 1.167 6 0 x x 28 432 157 44 91 119
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2008* 2.481 56 5 x x 37 1.035 334 172 276 204
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2008* 6.669 73 3 x x 70 2.537 1.630 208 454 439
Delft en Westland (CR) 2008* 1.540 282 0 x x 48 359 384 83 126 243
Oost-Zuid-Holland (CR) 2008* 2.425 93 0 x x 55 679 356 359 454 219
Groot-Rijnmond (CR) 2008* 11.904 206 3 x x 227 2.937 1.839 1.477 1.202 2.357
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2008* 3.051 47 3 x x 228 656 359 935 209 437
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2008* 781 41 1 x x 10 208 109 42 81 223
Overig Zeeland (CR) 2008* 2.204 117 0 x x 29 732 288 164 108 579
West-Noord-Brabant (CR) 2008* 4.587 169 2 x x 78 1.285 739 489 321 924
Midden-Noord-Brabant (CR) 2008* 3.241 112 0 x x 66 1.002 703 224 398 339
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2008* 4.881 281 3 x x 124 1.706 941 429 396 549
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2008* 5.730 249 1 x x 114 2.123 811 432 373 830
Noord-Limburg (CR) 2008* 1.841 247 3 x x 25 607 359 78 102 320
Midden-Limburg (CR) 2008* 1.633 98 1 x x 22 522 252 270 84 243
Zuid-Limburg (CR) 2008* 3.822 40 4 x x 52 1.300 530 335 167 697
Flevoland (CR) 2008* 2.821 180 0 x x 24 883 631 92 440 373
Utrecht-West (CP) 2008* 969 53 - x x 31 315 113 168 98 90
Stadsgewest Amersfoort (CP) 2008* 2.135 25 0 x x 36 809 440 129 191 150
Stadsgewest Utrecht (CP) 2008* 6.874 50 0 x x 83 1.150 1.029 984 1.647 555
Zuidoost-Utrecht (CP) 2008* 844 36 0 x x 14 370 115 37 47 77
Amsterdam (CP) 2008* 6.695 7 2 x x 48 2.106 763 560 457 640
Overig agglomeratie Amsterdam (CP) 2008* 1.026 12 - x x 14 358 149 85 36 111
Edam-Volendam e.o. (CP) 2008* 590 16 - x x 22 237 56 94 34 65
Haarlemmermeer e.o. (CP) 2008* 4.719 67 0 x x 29 600 511 267 1.996 442
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 2008* 6.032 71 3 x x 55 2.250 1.506 193 432 385
Zoetermeer (CP) 2008* 637 2 0 x x 15 287 125 15 21 54
Rijnmond (CP) 2008* 11.072 159 3 x x 196 2.653 1.697 1.378 1.138 2.263
Overig Groot-Rijnmond (CP) 2008* 832 47 - x x 32 284 142 99 64 94
Drechtsteden (CP) 2008* 1.785 7 3 x x 188 306 214 552 117 311
Overig Zuidoost-Zuid-Holland (CP) 2008* 1.266 40 - x x 40 349 145 382 92 126
Stadsgewest 's-Hertogenbosch (CP) 2008* 2.554 62 0 x x 61 897 452 241 266 217
Overig Noordoost-Noord-Brabant (CP) 2008* 2.327 220 3 x x 63 809 489 188 130 332
Almere (CP) 2008* 1.334 9 - x x 9 273 258 56 376 195
Flevoland-Midden (CP) 2008* 969 60 0 x x 10 434 225 27 37 95
Noordoostpolder en Urk (CP) 2008* 518 111 0 x x 5 176 149 9 27 83
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft een overzicht van de bruto investeringen in vaste
activa (volgens het eigendomscriterium)in de verschillende regio's.
De investeringen kunnen worden onderverdeeldnaar de verschillende
bedrijfstakken en typen van activa waarin is geïnvesteerd.
Bij de regionale indeling kan gekozen worden uit de verschillende
landsdelen (Noord-, Oost-, West- en Zuid-Nederland), provincies en
(uitgesplitste) COROP-gebieden.

De cijfers zijn afkomstig uit de regionale rekeningen, de kwantitatieve
beschrijving van het economisch proces van de verschillende regio's
binnen een land. De regionale investeringscijfers sluiten aan op de
totalen uit de nationale rekeningen. Het betreft de investeringen in
vaste activa uit productie en invoer, dus exclusief de verkoop van
gebruikte vaste activa. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale
rekeningen geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale
economie en zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de
resultaten van de verscheidene regio's. Deze publicatie bevat uitsluitend
cijfers in lopende prijzen

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: jaarlijks

Wat is de status van de cijfers?
De cijfers tot en met 2007 zijn definitief. Het meest recente jaar heeft
nog een voorlopig karakter.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Gewijzigd per: 13 januari 2011.

Reden wijziging: Het voorlopig jaar 2007 is gewijzigd in een definitief
jaar. Het voorlopig jaar 2008 is toegevoegd.

Wanneer komen er weer nieuwe cijfers beschikbaar?
januari 2012

Toelichting onderwerpen

Inv. in vaste act. uit prod. en inv.
Investeringen in vaste activa uit productie en invoer (bruto). Deze post
is gelijk aan investeringen in vaste activa (bruto) plus de
desinvesteringen.
Investeringen in vaste activa zijn uitgaven voor geproduceerde materiële
of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces
worden gebruikt. Desinvesteringen bestaan uit de uitvoer van gebruikte
investeringsgoederen en de verkoop van gebruikte investeringsgoederen aan
huishoudens.
Naar bedrijfstakken
Verdeling van de variabele naar bedrijfstakken. Bedrijfstakken: alle
eenheden van economische activiteit op lokaal niveau die dezelfde of
soortgelijke activiteiten verrichten.
Landbouw, bosbouw en visserij
0000b Landbouw, bosbouw en visserij (A+B)
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en de jacht
02 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw
05 Visserij, kweken van vis en schaaldieren
Delfstoffenwinning
C Winning van delfstoffen
Het begrip "winning van delfstoffen" omvat de winning van in de natuur
voorkomende mineralen in vaste vorm (steenkool, turf en erts), in
vloeibare vorm (aardolie) of in de vorm van een gas (aardgas). Winning
vindt plaats door middel van ondergrondse mijnbouw, dagbouw of boringen.
Deze sectie omvat voorts bijkomende bewerkingen die voor het vervoer en de
afzet van de minerale producten noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld het
vergruizen, malen, wassen, drogen, sorteren of concentreren van ertsen,
het vloeibaar maken van aardgas en het briketteren van vaste brandstoffen.
Deze werkzaamheden worden vaak door de eenheden die de delfstoffen winnen
zelf uitgeoefend en/of door andere eenheden in de buurt van de winplaats.
Deze sectie omvat ook:
- de vervaardiging van steenkool- en bruinkoolbriketten, het sinteren van
ertsen;
- het vergruizen, malen of op andere wijze behandelen van bepaalde soorten
aarde, steen en mineralen.
Deze sectie omvat niet:
- de verwerking van delfstoffen (sectie D);
- de productie aan de bron van natuurlijk bron- of mineraalwater (1598);
- de winning, zuivering en distributie van water (4100);
- de exploratie van mineralen (7420).
De winningsactiviteiten worden aan de hand van de belangrijkste
geproduceerde mineralen ingedeeld in afdelingen, groepen en klassen.
Subsectie CA omvat de winning van energiehoudende delfstoffen (steenkool,
bruinkool en turf).
Subsectie CB omvat niet-energiehoudende delfstoffen.
Industrie
D Industrie
Onder industrie wordt de mechanische, fysische of chemische verwerking van
materialen, stoffen of onderdelen tot nieuwe producten verstaan. De
verwerkte materialen, stoffen of onderdelen zijn grondstoffen uit de
landbouw, bosbouw, visserij en mijnbouw, alsmede (half)fabricaten uit de
industrie.
Bij de eenheden in deze sectie gaat het vaak om fabrieken waar gewoonlijk
machines met motoraandrijving en apparaten worden gebruikt. Eenheden waar
materialen of stoffen met de hand of in de eigen woning tot nieuwe
producten worden verwerkt en die producten op de plaats waar deze
zijn gemaakt, zelf verkopen, zoals bakkerijen en kleermakerijen, vallen
echter ook onder deze sectie.
Industriële eenheden kunnen materialen zelf verwerken of dit aan andere
eenheden uitbesteden. In beide gevallen valt dit onder de sectie
Industrie.
Een nieuw industrieel product is een eindproduct, dat gereed is voor
gebruik of consumptie of het is een halffabricaat, dat voor verdere
verwerking wordt gebruikt. Een voorbeeld: het product dat na raffinage
van aluminiumoxide ontstaat, wordt als input gebruikt voor de primaire
productie van aluminium. Primair aluminium wordt als input gebruikt voor
de fabricage van aluminiumdraad. Aluminiumdraad wordt als input gebruikt
voor de fabricage van artikelen van draad.
Indien de montage en installatie van machines en apparatuur in de
industrie, handels- of andere eenheden als gespecialiseerde activiteiten
worden uitgevoerd, worden deze in dezelfde klasse ingedeeld als het
desbetreffende product.
De montage en installatie van machines en apparatuur als incidentele
dienstverlening bij de verkoop van goederen door een eenheid die
hoofdzakelijk actief is in de industrie, de groothandel of de
detailhandel, worden ingedeeld bij de hoofdactiviteit.
Onderhoud en reparatie van industriële machines en apparaten wordt over
het algemeen in dezelfde klasse ingedeeld als de vervaardiging van de
betrokken goederen. Reparatie van kantoormachines en computers wordt
echter ingedeeld in klasse 7250.
Reparatie van huishoudelijke apparaten en consumptiegoederen wordt
ingedeeld in groep 527. De reparatie van auto's en motoren in afdeling 50
Autobranche.
Indien de goederen ingrijpend worden gewijzigd of vernieuwd of een totaal
andere constructie krijgen, valt dit gewoonlijk onder industrie.
De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en
hulpstukken voor machines en apparaten wordt gewoonlijk ingedeeld in
dezelfde klasse als de vervaardiging van de desbetreffende machines en
apparaten.
De vervaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor
machines en apparatuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren,
elektroinstallatiemateriaal, kleppen, kogellagers, rollagers, worden in de
passende klasse van de sectie industrie ingedeeld.
De scheidslijn tussen industrie en andere secties van de nomenclatuur is
niet altijd even duidelijk. De industrie houdt zich bezig met de
verwerking van materialen tot nieuwe producten. Er wordt een nieuw product
gemaakt, maar wanneer een product als nieuw moet worden beschouwd, is niet
altijd evident. Ter verduidelijking volgt een aantal voorbeelden van
activiteiten die in de sectie Industrie worden ingedeeld:
- het pasteuriseren en bottelen van melk;
- de verwerking van verse vis (openen en verwijderen van oesterschelpen,
fileren van vis);
- het drukken en aanverwante activiteiten;
- de productie van stortklare beton;
- de leerbewerking;
- de houtverduurzaming;
- het galvaniseren, plateren, de warmtebehandeling van metalen en het
polijsten;
- het opnieuw bouwen of vervaardigen van machines (bijvoorbeeld
automotoren);
- reparatie en renovatie van schepen;
- loopvlakvernieuwing van banden.
Er zijn daarentegen ook activiteiten die weliswaar "nieuwe" producten
opleveren maar niet tot de industrie worden gerekend. Daartoe behoren:
- het optrekken van bouwwerken, de fabricage van constructies op de
bouwplaats zelf (sectie F: Bouwnijverheid);
- activiteiten die niet leiden tot een nieuw product, maar tot een
gewijzigde versie van hetzelfde product:
* het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen, inclusief
het verpakken, herverpakken;
* het bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of chemicaliën;
* de montage van computers volgens de specifieke wensen van een klant;
* het sorteren van afval;
* het mengen van verf;
Deze activiteiten worden ingedeeld in sectie G (groothandel en
detailhandel).
Energie- en waterleidingbedrijven
E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en warm water
Deze sectie omvat:
40 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en
warm water
41 Winning en distributie van water
Bouwnijverheid
45 Bouwnijverheid
Deze afdeling omvat algemene en gespecialiseerde bouwkundige en
civieltechnische werken, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.
Zij omvat ook nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het
optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en van
tijdelijke bouwwerken.
Onder algemene bouwkundige werken valt de bouw van woningen, kantoren,
winkels en andere vormen van burgerlijke- en utiliteitsbouw,
boerderijgebouwen enzovoort of de bouw of aanleg van zware constructies
als autowegen, straten, bruggen, tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens
en andere waterbouwkundige projecten, irrigatiesystemen, rioleringen,
industriële installaties, pijpleidingen en elektriciteitsleidingen,
sportvoorzieningen enzovoort. Deze werkzaamheden kunnen voor eigen
rekening of voor een vast bedrag of op contractbasis worden uitgevoerd.
Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamheden
kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers.
Gespecialiseerde bouwkundige werken omvatten de bouw of aanleg van een
gedeelte van bouwwerken en van civieltechnische werken of de hiervoor
vereiste voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk sprake van
gespecialiseerde werkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken,
waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is. Het
heien, leggen van funderingen, boren van waterputten, de cascobouw, het
storten van beton, metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers,
dakbedekking enzovoort worden hiertoe gerekend. Ook het optrekken van
stalen constructies valt hieronder mits de delen ervan niet door dezelfde
eenheid zijn geproduceerd. Gespecialiseerde bouwkundige werkzaamheden
worden meestal aan onderaannemers uitbesteed, maar vooral reparaties
worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar van het onroerend goed
uitgevoerd.
De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor
een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen. Deze werkzaamheden
worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel bepaalde gedeelten
ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen zijn
loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en
klimaatregelingssystemen, antennes, alarmsystemen, en andere elektrische
apparatuur, sprinklerinstallaties, liften en roltrappen enzovoort. Ook
vallen hieronder isolatiewerkzaamheden (vochtwering, warmte- en
geluidsisolatie), het aanbrengen van metalen beplating, de installatie van
commerciële koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor
wegen, spoorwegen, luchthavens, havens enzovoort. Het uitvoeren van
reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.
De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de
afwerking of voltooiing van een bouwwerk, zoals glaszetten,
stukadoorswerk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of
wandtegels of van andere bekleding of bedekking zoals parket, tapijt,
behang enzovoort, schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische
werkzaamheden, schoonmaken van het buitenwerk enzovoort Het uitvoeren van
reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.
Deze afdeling omvat niet:
- de aanleg en het onderhoud van grasvelden en tuinen en boomchirurgie
(0141);
- de vervaardiging van bouwmaterialen (sectie C en D);
- bouwwerkzaamheden (boortorens en dergelijke) die rechtstreeks verband
houden met de winning van aardolie en aardgas (1120). Het optrekken van
gebouwen, de aanleg van wegen enzovoort op de winningsplaats zelf valt
echter wel onder deze klasse;
- de bouw of installatie van industriële apparatuur en machines
(bijvoorbeeld de installatie van industriële ovens, turbines enzovoort)
(sectie D);
- het optrekken van volledige geprefabriceerde gebouwen of bouwwerken van
zelf vervaardigde onderdelen wordt ingedeeld bij de toepasselijke rubriek
van de sectie Industrie, afhankelijk van het materiaal waaruit deze
voornamelijk bestaan. Indien dit echter beton is, wordt deze activiteit in
deze afdeling ingedeeld;
- de installatie van zelf vervaardigd schrijn- of timmerwerk (2030.x);
- het optrekken van metalen constructiewerken van zelf vervaardigde
onderdelen (2811);
- het ontwerpen van bouwkundige en civieltechnische werken (7420.x);
- projectbeheer, directievoering voor de bouw (7420.1);
- het glazenwassen, schoorsteenvegen, schoonmaken van heetwaterketels, het
interieur enzovoort (7470.x)
Naar type van activa
Specificatie van de investeringen naar type van activa.
Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning (inclusief
bijgebouwen). Voorbeelden zijn: een- en meergezinswoningen (zoals flats en
appartementen) en andere gebouwen die voor permanente bewoning zijn
bestemd. Ook woonboten, aken, woonwagens en caravans die door huishoudens
als hoofdverblijf worden gebruikt behoren tot de woningen.
Bedrijfsgebouwen
Andere gebouwen dan woningen bestemd voor de huisvesting van de
onderneming. Inclusief historische monumenten die als bedrijfsgebouwen
worden aangemerkt. Voorbeelden: opslagplaatsen, fabrieksgebouwen, hotels,
restaurants, scholen en ziekenhuizen.
GWW-werken
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Andere bouwwerken dan woningen en
bedrijfsgebouwen, met inbegrip van de kosten van de aanleg van wegen en
riolering. Inclusief historische monumenten die niet als woning of
bedrijfsgebouw worden aangemerkt. Voorbeelden: Autowegen, straten,
spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, tunnels,
waterwegen, havens, telecommunicatie- en elektriciteitsleidingen.
Bouwrijp maken van grond valt ook onder deze rubriek.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden:
Automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en
tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Machines en installaties
Alle machines die gebruikt worden voor de productie. Verder ook de
machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en audio- en
telecomapparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die incidenteel gebruik
maken van de openbare weg zoals tractoren, graafmachines, heftrucks en
dergelijke.