Regionale rekeningen; investeringen in vaste activa


Deze publicatie geeft een overzicht van de bruto investeringen in vaste
activa (volgens het eigendomscriterium)in de verschillende regio's.
De investeringen kunnen worden onderverdeeldnaar de verschillende
bedrijfstakken en typen van activa waarin is geïnvesteerd.
Bij de regionale indeling kan gekozen worden uit de verschillende
landsdelen (Noord-, Oost-, West- en Zuid-Nederland), provincies en
(uitgesplitste) COROP-gebieden.

De cijfers zijn afkomstig uit de regionale rekeningen, de kwantitatieve
beschrijving van het economisch proces van de verschillende regio's
binnen een land. De regionale investeringscijfers sluiten aan op de
totalen uit de nationale rekeningen. Het betreft de investeringen in
vaste activa uit productie en invoer, dus exclusief de verkoop van
gebruikte vaste activa. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale
rekeningen geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale
economie en zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de
resultaten van de verscheidene regio's. Deze publicatie bevat uitsluitend
cijfers in lopende prijzen

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: jaarlijks

Wat is de status van de cijfers?
De cijfers tot en met 2007 zijn definitief. Het meest recente jaar heeft
nog een voorlopig karakter.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Gewijzigd per: 13 januari 2011.

Reden wijziging: Het voorlopig jaar 2007 is gewijzigd in een definitief
jaar. Het voorlopig jaar 2008 is toegevoegd.

Wanneer komen er weer nieuwe cijfers beschikbaar?
januari 2012

Regionale rekeningen; investeringen in vaste activa

Regio's Perioden Inv. in vaste act. uit prod. en inv. (mln euro) Naar bedrijfstakkenLandbouw, bosbouw en visserij (mln euro) Naar bedrijfstakkenDelfstoffenwinning (mln euro) Naar bedrijfstakkenIndustrie (mln euro) Naar bedrijfstakkenEnergie- en waterleidingbedrijven (mln euro) Naar bedrijfstakkenBouwnijverheid (mln euro) Naar type van activaWoningen (mln euro) Naar type van activaBedrijfsgebouwen (mln euro) Naar type van activaGWW-werken (mln euro) Naar type van activaVervoermiddelen (mln euro) Naar type van activaMachines en installaties (mln euro)
Nederland 1995 64.210 2.380 1.203 7.631 2.385 946 16.954 10.367 7.121 7.447 11.950
Nederland 1996 69.948 2.418 1.175 7.998 3.331 1.302 18.321 10.470 7.663 7.587 13.341
Nederland 1997 75.888 3.057 2.225 9.234 2.033 1.392 19.928 10.861 7.357 7.536 15.032
Nederland 1998 81.292 2.696 1.553 9.311 2.001 1.484 21.153 11.965 7.719 8.650 14.469
Nederland 1999 89.418 3.367 1.128 9.059 1.915 1.947 22.900 13.421 8.609 9.518 15.842
Nederland 2000 92.742 3.330 1.036 9.103 1.654 1.633 24.674 14.968 9.931 9.917 14.761
Nederland 2001 96.197 3.523 1.464 8.394 1.426 1.899 27.189 15.828 10.517 9.920 14.050
Nederland 2002 94.507 3.543 1.580 8.619 1.354 1.463 26.950 15.903 10.634 9.101 13.458
Nederland 2003 94.759 3.637 1.712 8.088 1.499 1.265 27.020 15.636 10.675 10.325 12.749
Nederland 2004 94.336 3.307 1.203 7.309 1.671 1.243 28.886 14.646 9.908 10.143 12.025
Nederland 2005 99.170 3.346 1.378 7.833 1.640 1.341 31.145 14.683 10.829 10.116 12.614
Nederland 2006 108.568 3.515 2.033 8.269 2.204 1.556 34.233 15.448 11.420 11.388 14.328
Nederland 2007 116.712 4.293 1.585 9.069 2.548 1.891 36.637 17.877 11.853 11.828 15.751
Nederland 2008* 125.125 4.461 1.652 9.605 2.975 2.301 38.076 20.657 12.836 12.421 16.552
Noord-Nederland (LD) 1995 6.284 331 479 637 225 84 1.896 1.052 837 516 1.163
Noord-Nederland (LD) 1996 7.686 304 365 702 1.294 110 2.079 989 820 648 2.159
Noord-Nederland (LD) 1997 7.648 368 1.046 750 150 119 2.174 971 706 604 1.911
Noord-Nederland (LD) 1998 7.296 324 349 777 132 124 2.231 967 764 689 1.324
Noord-Nederland (LD) 1999 8.176 403 363 819 313 159 2.310 1.102 1.148 555 1.623
Noord-Nederland (LD) 2000 8.337 385 89 787 124 134 2.729 1.538 749 543 1.318
Noord-Nederland (LD) 2001 8.583 375 74 748 157 151 3.184 1.511 861 465 1.094
Noord-Nederland (LD) 2002 8.670 412 118 739 93 120 3.255 1.419 915 457 1.117
Noord-Nederland (LD) 2003 9.117 395 186 986 171 99 3.063 1.613 895 597 1.409
Noord-Nederland (LD) 2004 8.586 391 41 676 184 114 2.806 1.711 753 678 1.051
Noord-Nederland (LD) 2005 9.314 409 208 902 301 111 3.191 1.471 991 534 1.429
Noord-Nederland (LD) 2006 10.791 401 249 954 479 134 3.679 1.610 1.192 737 1.683
Noord-Nederland (LD) 2007 10.891 468 174 900 712 155 3.933 1.617 1.241 630 1.593
Noord-Nederland (LD) 2008* 10.937 553 62 1.011 307 194 3.493 2.096 1.258 720 1.466
Oost-Nederland (LD) 1995 12.094 616 7 1.317 610 178 3.856 1.982 1.416 1.124 1.940
Oost-Nederland (LD) 1996 13.012 602 23 1.614 470 222 4.069 2.024 1.470 1.229 2.136
Oost-Nederland (LD) 1997 14.232 834 72 1.580 377 277 4.776 2.053 1.280 1.217 2.244
Oost-Nederland (LD) 1998 15.378 671 28 1.861 354 294 4.922 2.208 1.438 1.490 2.395
Oost-Nederland (LD) 1999 16.731 825 29 1.743 410 360 5.329 2.562 1.527 1.391 2.577
Oost-Nederland (LD) 2000 17.486 793 17 1.984 421 336 5.619 2.805 1.448 1.748 2.602
Oost-Nederland (LD) 2001 17.764 837 21 1.854 215 367 5.795 2.948 1.642 1.799 2.361
Oost-Nederland (LD) 2002 18.435 922 6 1.787 213 288 5.998 3.479 1.652 1.720 2.326
Oost-Nederland (LD) 2003 18.548 884 13 1.441 359 277 6.066 3.060 1.843 2.299 2.039
Oost-Nederland (LD) 2004 18.856 864 20 1.758 183 258 6.516 3.047 1.775 1.925 2.247
Oost-Nederland (LD) 2005 20.055 807 33 1.591 302 264 6.505 3.068 1.809 3.060 2.107
Oost-Nederland (LD) 2006 21.197 879 12 1.596 404 320 6.980 3.161 1.821 3.084 2.325
Oost-Nederland (LD) 2007 23.338 1.057 8 1.796 316 346 7.833 3.494 1.816 3.426 2.556
Oost-Nederland (LD) 2008* 24.034 1.231 21 1.969 791 440 8.224 4.296 2.256 1.933 2.860
West-Nederland (LD) 1995 31.538 853 198 2.682 1.135 495 7.451 5.269 3.593 4.399 5.373
West-Nederland (LD) 1996 33.533 872 190 2.944 871 725 8.057 5.219 3.928 4.048 5.624
West-Nederland (LD) 1997 37.572 1.083 231 4.432 1.029 708 8.564 5.561 3.794 4.205 7.523
West-Nederland (LD) 1998 40.372 1.001 109 3.512 1.090 731 9.356 6.129 3.907 4.838 6.814
West-Nederland (LD) 1999 45.218 1.287 173 3.347 720 1.021 10.186 6.798 4.464 5.795 7.691
West-Nederland (LD) 2000 46.233 1.308 95 3.206 775 790 11.239 7.021 5.105 5.952 7.204
West-Nederland (LD) 2001 48.566 1.409 86 2.882 805 1.007 12.500 7.640 5.848 5.690 6.960
West-Nederland (LD) 2002 46.222 1.269 62 3.303 723 766 12.374 7.251 5.087 5.389 6.469
West-Nederland (LD) 2003 47.156 1.392 100 3.353 676 635 12.502 7.383 6.030 5.584 5.962
West-Nederland (LD) 2004 47.840 1.146 27 2.528 1.031 609 13.917 6.816 5.551 6.252 5.636
West-Nederland (LD) 2005 49.546 1.193 81 2.863 747 708 14.868 7.124 6.050 5.271 5.811
West-Nederland (LD) 2006 53.359 1.292 150 3.026 1.005 781 15.980 7.355 6.038 6.216 6.433
West-Nederland (LD) 2007 57.637 1.640 154 3.381 1.176 1.028 16.944 8.714 6.490 6.047 7.624
West-Nederland (LD) 2008* 62.848 1.480 22 3.607 1.225 1.186 17.813 9.912 6.461 7.925 7.759
Zuid-Nederland (LD) 1995 13.799 580 54 2.995 415 189 3.752 2.064 1.155 1.405 3.344
Zuid-Nederland (LD) 1996 15.143 640 50 2.737 696 245 4.117 2.238 1.312 1.660 3.360
Zuid-Nederland (LD) 1997 15.572 772 45 2.472 478 288 4.413 2.269 1.339 1.507 3.136
Zuid-Nederland (LD) 1998 17.227 701 83 3.162 425 335 4.644 2.658 1.342 1.630 3.599
Zuid-Nederland (LD) 1999 18.727 853 35 3.150 472 406 5.075 2.959 1.368 1.775 3.785
Zuid-Nederland (LD) 2000 19.828 844 18 3.127 335 372 5.087 3.605 2.240 1.671 3.443
Zuid-Nederland (LD) 2001 19.987 903 11 2.910 250 374 5.711 3.724 1.700 1.963 3.171
Zuid-Nederland (LD) 2002 19.772 941 17 2.790 325 290 5.323 3.748 2.574 1.533 2.983
Zuid-Nederland (LD) 2003 18.521 966 26 2.307 294 254 5.389 3.569 1.473 1.842 2.650
Zuid-Nederland (LD) 2004 17.917 906 10 2.347 273 262 5.647 3.035 1.537 1.285 2.608
Zuid-Nederland (LD) 2005 19.203 938 40 2.477 289 258 6.581 3.019 1.561 1.247 2.839
Zuid-Nederland (LD) 2006 21.575 943 12 2.693 316 322 7.594 3.307 1.888 1.349 3.101
Zuid-Nederland (LD) 2007 23.581 1.127 21 2.992 345 361 7.927 4.049 1.815 1.722 3.504
Zuid-Nederland (LD) 2008* 25.735 1.197 14 3.018 652 481 8.545 4.335 2.256 1.842 3.902
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 1995 2.981 40 131 x x 28 618 646 421 270 481
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 1996 3.035 39 19 x x 27 635 626 342 274 525
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 1997 3.200 48 22 x x 27 708 590 348 348 447
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 1998 3.770 54 22 x x 35 809 623 381 436 563
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 1999 4.513 58 35 x x 37 974 636 358 498 976
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 2000 5.047 69 37 x x 50 1.340 599 442 727 1.058
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 2001 5.685 53 41 x x 50 1.528 846 409 499 1.411
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 2002 4.717 85 6 x x 43 1.575 801 279 494 621
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 2003 4.393 64 15 x x 38 1.278 880 236 495 449
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 2004 4.143 39 1 x x 33 1.169 770 186 550 469
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 2005 4.348 67 5 x x 26 1.390 875 245 268 496
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 2006 4.632 56 41 x x 28 1.441 942 329 319 491
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 2007 5.602 90 13 x x 35 2.086 1.265 226 434 395
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 2008* 6.032 71 3 x x 55 2.250 1.506 193 432 385
Zoetermeer (CP) 1995 416 1 1 x x 7 147 98 29 19 48
Zoetermeer (CP) 1996 417 1 3 x x 14 110 81 31 44 47
Zoetermeer (CP) 1997 392 3 5 x x 9 78 86 30 34 40
Zoetermeer (CP) 1998 400 2 1 x x 11 89 78 32 22 46
Zoetermeer (CP) 1999 561 2 0 x x 42 191 70 38 25 71
Zoetermeer (CP) 2000 558 2 0 x x 11 262 57 16 24 38
Zoetermeer (CP) 2001 514 2 6 x x 11 179 83 17 22 57
Zoetermeer (CP) 2002 466 2 0 x x 9 144 87 15 19 53
Zoetermeer (CP) 2003 722 4 1 x x 3 400 124 12 16 40
Zoetermeer (CP) 2004 765 3 0 x x 6 498 51 17 17 50
Zoetermeer (CP) 2005 743 2 1 x x 9 379 152 20 21 34
Zoetermeer (CP) 2006 730 2 1 x x 7 256 253 19 15 61
Zoetermeer (CP) 2007 841 3 1 x x 8 300 310 14 23 60
Zoetermeer (CP) 2008* 637 2 0 x x 15 287 125 15 21 54
Bron: CBS.
Verklaring van tekens