Woonlasten van huurwoningen, vanaf 1998

Woonlasten van huurwoningen, vanaf 1998

Kenmerken huurwoningen Jaar Totaal aantal huurwoningen (x 1 000) Huurwoningen in basishuurklassen Minder dan 181,51 euro (x 1 000) Huurwoningen in basishuurklassen 181,51 euro tot 226,89 euro (x 1 000) Huurwoningen in basishuurklassen 226,89 euro tot 272,27 euro (x 1 000) Huurwoningen in basishuurklassen 272,27 euro tot 317,65 euro (x 1 000) Huurwoningen in basishuurklassen 317,65 euro tot 363,02 euro (x 1 000) Huurwoningen in basishuurklassen 363,02 euro tot 408,40 euro (x 1 000) Huurwoningen in basishuurklassen 408,40 euro tot 453,78 euro (x 1 000) Huurwoningen in basishuurklassen 453,78 euro of meer (x 1 000) Gemiddelde basishuur (euro) Netto woonuitgaven Minder dan 8% (x 1 000) Netto woonuitgaven 8 tot 12% (x 1 000) Netto woonuitgaven 12 tot 16% (x 1 000) Netto woonuitgaven 16 tot 20% (x 1 000) Netto woonuitgaven 20 tot 24% (x 1 000) Netto woonuitgaven 24 tot 28% (x 1 000) Netto woonuitgaven 28 tot 32% (x 1 000) Netto woonuitgaven 32 tot 36% (x 1 000) Netto woonuitgaven 36% of meer (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar jaarinkomen (euro) Gemiddelde netto woonuitgaven (%)
Totaal huurwoningen 1998 3126 226 331 510 569 604 424 214 249 317 106 201 430 529 552 437 271 173 385 16.946 24
Totaal huurwoningen 1999 3096 224 239 480 560 619 478 239 258 322 92 197 404 567 552 470 261 159 349 17.090 24
Totaal huurwoningen 2000 3111 195 231 451 567 620 464 277 307 331 69 221 432 549 532 456 263 166 341 17.980 24
Totaal eengezins huurwoningen 1998 1493 87 116 222 267 317 237 116 130 324 59 93 218 282 284 199 117 66 157 18.080 23
Totaal eengezins huurwoningen 1999 1358 78 62 166 225 311 255 130 131 337 55 77 193 281 236 195 97 63 139 18.356 23
Totaal eengezins huurwoningen 2000 1444 78 78 174 227 325 252 170 141 340 42 95 218 285 255 186 110 64 136 19.655 23
Totaal meergezins huurwoningen 1998 1634 139 215 288 302 287 186 98 119 311 47 109 212 246 267 238 154 107 227 15.905 25
Totaal meergezins huurwoningen 1999 1738 146 176 314 336 307 223 109 127 311 37 119 211 286 316 275 165 96 209 16.102 24
Totaal meergezins huurwoningen 2000 1666 117 153 277 340 295 212 108 165 322 27 126 214 264 278 271 153 102 205 16.528 25
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens over woonlasten van huurders van huurwoningen zijn afkomstig
uit het Woningbehoeftenonderzoek (WBO). In het WBO onderzoekt het CBS de
huidige, vorige en gewenste huisvestingssituatie van huishoudens en
personen. Het WBO wordt uitgevoerd in opdracht van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM), dat de gegevens gebruikt voor de voorbereiding en evaluatie van
het volkshuisvestingsbeleid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Definitief.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal huurwoningen
Onder woning wordt verstaan een gebouw of een deel van een gebouw dat
volgens de bouw of verbouw blijvend is bestemd voor permanente bewoning
door een een- of meerpersoonshuishouden. Bovendien is onder andere
vereist dat bij de bouw of verbouw aan de op dat moment bestaande
bouwtechnische voorschriften voor woningen is voldaan.
Huurwoningen in basishuurklassen
Minder dan 181,51 euro
181,51 euro tot 226,89 euro
226,89 euro tot 272,27 euro
272,27 euro tot 317,65 euro
317,65 euro tot 363,02 euro
363,02 euro tot 408,40 euro
408,40 euro tot 453,78 euro
453,78 euro of meer
Gemiddelde basishuur
Netto woonuitgaven
Minder dan 8%
8 tot 12%
12 tot 16%
16 tot 20%
20 tot 24%
24 tot 28%
28 tot 32%
32 tot 36%
36% of meer
Gemiddeld besteedbaar jaarinkomen
Gemiddelde netto woonuitgaven
In procenten van het besteedbaar jaarinkomen.