Geregistreerde werkloosheid; Dec'88/Febr'89- April 2010/Juni 2010

Geregistreerde werkloosheid; Dec'88/Febr'89- April 2010/Juni 2010

Perioden Geregistreerde werklozen (aantal) Niet seizoensgecorrigeerd Totaal geregistreerde werklozen Totaal geregistreerde werklozen (x 1 000) Geregistreerde werklozen (aantal) Niet seizoensgecorrigeerd Mannen Totaal mannen (x 1 000) Geregistreerde werklozen (aantal) Niet seizoensgecorrigeerd Vrouwen Totaal vrouwen (x 1 000) Geregistreerde werklozen (aantal) Seizoensgecorrigeerd Totaal geregistreerde werklozen (x 1 000) Geregistreerde werklozen (aantal) Seizoensgecorrigeerd Mannen (x 1 000) Geregistreerde werklozen (aantal) Seizoensgecorrigeerd Vrouwen (x 1 000) Geregistreerde werkloosheid (%) Niet seizoensgecorrigeerd Totaal geregistreerde werklozen Totaal geregistreerde werkloosheid (%) Geregistreerde werkloosheid (%) Niet seizoensgecorrigeerd Mannen Totaal mannen (%) Geregistreerde werkloosheid (%) Niet seizoensgecorrigeerd Vrouwen Totaal vrouwen (%) Geregistreerde werkloosheid (%) Seizoensgecorrigeerd Totaal geregistreerde werkloosheid (%) Geregistreerde werkloosheid (%) Seizoensgecorrigeerd Mannen (%) Geregistreerde werkloosheid (%) Seizoensgecorrigeerd Vrouwen (%)
2005 december - 2006 februari 303 157 146 288 148 140 4,0 3,7 4,5 3,8 3,5 4,4
2006 januari - 2006 maart 302 160 142 287 148 139 4,0 3,7 4,4 3,8 3,5 4,3
2006 februari - 2006 april 298 156 142 291 148 142 4,0 3,6 4,4 3,9 3,5 4,4
2006 maart - 2006 mei 291 154 138 293 153 140 3,9 3,6 4,3 3,9 3,6 4,4
2006 april - 2006 juni 276 142 134 282 145 136 3,7 3,3 4,2 3,8 3,4 4,2
2006 mei - 2006 juli 261 132 129 268 137 130 3,5 3,1 4,0 3,6 3,2 4,1
2006 juni - 2006 augustus 252 126 127 258 130 127 3,4 2,9 3,9 3,4 3,0 4,0
2006 juli - 2006 september 245 120 125 249 125 124 3,3 2,8 3,9 3,3 2,9 3,9
2006 augustus - 2006 oktober 236 116 120 242 121 121 3,2 2,7 3,7 3,2 2,8 3,8
2006 september - 2006 november 224 111 114 231 116 116 3,0 2,6 3,5 3,1 2,7 3,6
2006 oktober - 2006 december 217 109 108 223 114 109 2,9 2,6 3,4 3,0 2,7 3,4
2006 november - 2007 januari 215 109 105 210 106 104 2,9 2,6 3,3 2,8 2,5 3,2
2006 260 133 127 260 133 127 3,5 3,1 4,0 3,5 3,1 4,0
2006 december - 2007 februari 215 112 103 202 104 98 2,8 2,6 3,1 2,7 2,4 3,0
2007 januari - 2007 maart 218 115 103 205 104 101 2,9 2,7 3,1 2,7 2,4 3,0
2007 februari - 2007 april 205 110 95 196 102 94 2,7 2,6 2,9 2,6 2,4 2,9
2007 maart - 2007 mei 198 103 95 197 101 96 2,6 2,4 2,9 2,6 2,3 2,9
2007 mei - 2007 juli 178 90 88 184 94 89 2,3 2,1 2,7 2,4 2,2 2,7
2007 juni - 2007 augustus 170 85 85 175 89 86 2,2 2,0 2,6 2,3 2,1 2,6
2007 juli - 2007 september 171 88 83 177 93 84 2,3 2,0 2,5 2,3 2,2 2,5
2007 augustus - 2007 oktober 172 86 86 180 92 88 2,3 2,0 2,6 2,4 2,1 2,7
2007 september - 2007 november 161 80 81 170 86 84 2,1 1,9 2,5 2,2 2,0 2,6
2007 oktober - 2007 december 157 78 80 163 83 81 2,1 1,8 2,4 2,1 1,9 2,4
2007 november - 2008 januari 157 80 77 153 77 75 2,1 1,9 2,3 2,0 1,8 2,2
2007 182 93 89 182 93 89 2,4 2,2 2,7 2,4 2,2 2,7
2007 december - 2008 februari 158 83 74 146 77 70 2,0 1,9 2,2 1,9 1,8 2,1
2008 januari - 2008 maart 157 85 72 143 75 69 2,0 2,0 2,1 1,9 1,7 2,0
2008 februari - 2008 april 157 85 72 148 77 71 2,0 2,0 2,1 1,9 1,8 2,1
2008 maart - 2008 mei 155 84 70 153 81 71 2,0 1,9 2,1 2,0 1,9 2,1
2008 april - 2008 juni 150 79 71 154 81 73 1,9 1,8 2,1 2,0 1,9 2,2
2008 mei - 2008 juli 143 74 68 148 78 70 1,8 1,7 2,0 1,9 1,8 2,1
2008 juni - 2008 augustus 141 71 69 147 76 70 1,8 1,6 2,1 1,9 1,8 2,1
2008 juli - 2008 september 135 69 66 139 74 66 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7 1,9
2008 augustus - 2008 oktober 133 68 64 140 73 66 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7 2,0
2008 september - 2008 november 134 70 64 142 76 66 1,7 1,6 1,9 1,8 1,8 2,0
2008 oktober - 2008 december 138 74 65 144 79 65 1,8 1,7 1,9 1,9 1,8 1,9
2008 november - 2009 januari 147 81 67 144 78 66 1,9 1,9 2,0 1,9 1,8 1,9
2008 145 77 68 145 77 68 1,9 1,8 2,0 1,9 1,8 2,0
2008 december - 2009 februari 160 88 71 149 83 67 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9
2009 januari - 2009 maart 164 91 73 152 81 71 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 2,1
2009 februari - 2009 april 176 98 78 167 90 77 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2
2009 maart - 2009 mei 177 101 76 173 96 77 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2
2009 april - 2009 juni 189 110 79 191 111 80 2,4 2,6 2,3 2,5 2,6 2,3
2009 mei - 2009 juli 186 109 77 191 113 78 2,4 2,5 2,2 2,5 2,6 2,3
2009 juni - 2009 augustus 192 113 79 198 118 80 2,5 2,6 2,3 2,6 2,7 2,3
2009 juli - 2009 september 195 112 83 201 117 84 2,5 2,6 2,4 2,6 2,7 2,4
2009 augustus - 2009 oktober 201 113 88 208 119 89 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,6
2009 september - 2009 november 209 119 91 216 124 92 2,7 2,8 2,6 2,8 2,9 2,7
2009 oktober - 2009 december 214 126 88 219 130 89 2,8 2,9 2,6 2,8 3,0 2,6
2009 191 110 81 191 110 81 2,5 2,5 2,3 2,5 2,5 2,3
2009 november - 2010 januari 230 138 91 227 137 91 3,0 3,2 2,6 2,9 3,2 2,6
2009 december - 2010 februari 237 142 95 228 137 91 3,1 3,3 2,8 2,9 3,2 2,6
2010 januari - 2010 maart 250 148 102 239 139 100 3,2 3,4 3,0 3,1 3,2 2,9
2010 februari - 2010 april 249 147 102 241 140 101 3,2 3,4 2,9 3,1 3,3 2,9
2010 maart - 2010 mei 247 146 101 243 142 101 3,2 3,4 2,9 3,1 3,3 2,9
2010 april - 2010 juni 241 142 99 242 141 101 3,1 3,3 2,9 3,1 3,3 2,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de niet seizoensgecorrigeerde geregistreerde
werkloosheid en de seizoensgecorrigeerde geregistreerde werkloosheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: Dec. 1988/feb. 1989

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 1 december 2010:
In juli 2010 heeft het CBS een nieuwe methode ingevoerd voor het maken van
de werkloosheidscijfers. Met deze nieuwe methode is het CBS voor het eerst
in staat om maandcijfers te maken over de werkloosheid. Om de kwartaal- en
jaarcijfers uit de EBB te laten aansluiten op deze nieuwe
werkloosheidscijfers, is een verbetering van de weging doorgevoerd. Dit
betekent dat alle kwartaal- en jaarcijfers op basis van de EBB vanaf 2001
zijn herzien. De jaren vóór 2001 zijn niet gereviseerd en betreffen de
eerder gepubliceerde cijfers. Voor de tabellen over de geregistreerde
werkloosheid betekent deze nieuwe methode dat het niet meer mogelijk is om
maandcijfers op basis van driemaandsgemiddelden te publiceren zoals
voorheen gebruikelijk was. Tabellen, zoals deze tabel, die nog
driemaandsgemiddelden over de geregistreerde werkloosheid bevatten, zijn
daarom stopgezet en worden voortgezet in nieuwe tabellen waarin vanaf
publicatiejaar 2001 kwartaalcijfers worden gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde werklozen (aantal)
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Niet seizoensgecorrigeerd
Oorspronkelijke cijfers.
Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken.
Mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Totaal mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.
Totaal vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.
Seizoensgecorrigeerd
Cijfers over de geregistreerde werkloosheid na verwijdering van de
seizoensinvloeden.
Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.
Geregistreerde werkloosheid (%)
Geregistreerd werkloosheidspercentage:
De geregistreerde werklozen in procenten van de beroepsbevolking.
Niet seizoensgecorrigeerd
Oorspronkelijke cijfers.
Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Totaal geregistreerde werkloosheid
Geregistreerd werkloosheidspercentage:
De geregistreerde werklozen in procenten van de beroepsbevolking.
Mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Totaal mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.
Totaal vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.
Seizoensgecorrigeerd
Cijfers over de geregistreerde werkloosheid na verwijdering van de
seizoensinvloeden.
Totaal geregistreerde werkloosheid
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.