Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2007 - 2050

Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2007 - 2050

Leeftijd referentiepersoon Perioden Referentiepersonen met kinderen (aantal) Leeftijd jongste thuiswonend kind 0 tot 3 jaar (aantal) Leeftijd jongste thuiswonend kind 3 tot 6 jaar (aantal) Leeftijd jongste thuiswonend kind 6 tot 12 jaar (aantal) Leeftijd jongste thuiswonend kind 12 tot 18 jaar (aantal) Leeftijd jongste thuiswonend kind 18 jaar of ouder (aantal)
Totaal over alle leeftijden 2007 2.528.680 511.928 354.551 557.701 517.996 586.504
Totaal over alle leeftijden 2010 2.537.434 484.290 327.055 595.256 518.005 612.829
Totaal over alle leeftijden 2020 2.508.321 485.505 296.757 506.634 544.698 674.724
Totaal over alle leeftijden 2030 2.432.907 502.489 311.058 510.477 475.914 632.969
Totaal over alle leeftijden 2040 2.419.211 483.701 308.224 524.675 496.717 605.894
Totaal over alle leeftijden 2050 2.399.893 478.213 295.894 504.191 496.744 624.851
35 tot 45 jaar 2007 1.031.811 165.970 218.777 396.795 204.792 45.477
35 tot 45 jaar 2010 988.209 156.050 206.641 410.942 173.680 40.896
35 tot 45 jaar 2020 780.118 135.390 172.171 317.009 127.557 27.989
35 tot 45 jaar 2030 822.086 147.527 184.268 336.617 129.960 23.714
35 tot 45 jaar 2040 839.788 150.302 188.044 343.722 134.367 23.353
35 tot 45 jaar 2050 782.463 140.168 175.030 321.182 124.718 21.364
45 tot 55 jaar 2007 772.096 1.267 8.470 101.184 293.270 367.905
45 tot 55 jaar 2010 835.567 1.668 10.077 121.916 322.586 379.320
45 tot 55 jaar 2020 876.491 1.465 10.215 137.663 379.434 347.713
45 tot 55 jaar 2030 705.767 1.329 9.550 120.373 308.282 266.233
45 tot 55 jaar 2040 754.190 1.384 10.646 131.845 327.899 282.416
45 tot 55 jaar 2050 770.379 1.335 10.798 134.271 334.709 289.266
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal personen
naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
18 april 2007.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2007 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Wegens langere doorloop van werkzaamheden uit 2008 en tijdelijk
verminderde capaciteit zullen de cijfers in deze tabel, niet zoals
eerder hier gemeld in het 1e kwartaal van 2009 maar, in het 3e kwartaal
van 2009 worden aangevuld.

Toelichting onderwerpen

Referentiepersonen met kinderen
Referentiepersoon
Lid van het huishouden ten opzichte van wie de posities van de andere
leden worden bepaald en van wie de kenmerken eventueel ook aan het
huishouden worden toegekend.
Leeftijd jongste thuiswonend kind
0 tot 3 jaar
Huishoudens waarvan het jongste kind 0 tot 3 jaar oud is.
3 tot 6 jaar
Huishoudens waarvan het jongste kind 3 tot 6 jaar oud is.
6 tot 12 jaar
Huishoudens waarvan het jongste kind 6 tot 12 jaar oud is.
12 tot 18 jaar
Huishoudens waarvan het jongste kind 12 tot 18 jaar oud is.
18 jaar of ouder
Huishoudens waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder is.