Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling per regio, 1998 - 2002

Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling per regio, 1998 - 2002

Regio's Geslacht/leeftijd Perioden Voogdij Nieuwe pupillen (absoluut) Voogdij Pupillen per 31/12 (absoluut) Voogdij Beëindigde voogdij Totaal beëindigde voogdij (absoluut) Voorlopige voogdij Nieuwe pupillen (absoluut) Voorlopige voogdij Pupillen per 31/12 (absoluut) Voorlopige voogdij Beëindigde voorlopige voogdij Totaal beëindigde voorlopige voogdij (absoluut) Ondertoezichtstelling Beëindigde ondertoezichtstelling Reden beëindiging Voogdij (absoluut)
Nederland Totaal geslacht/leeftijd 2002 4.351 15.424 6.197 334 154 321 483
Nederland Jongens 2002 2.822 9.540 4.380 166 72 165 259
Nederland Meisjes 2002 1.529 5.884 1.817 168 82 156 224
Nederland 0-4 jaar 2002 440 1.024 259 134 50 265 63
Nederland 5-9 jaar 2002 338 1.429 63 36 26 3 155
Nederland 10-14 jaar 2002 1.051 3.563 77 89 43 14 180
Nederland 15-17 jaar 2002 2.522 9.408 5.798 75 35 39 85
Noord-Nederland Totaal geslacht/leeftijd 2002 107 624 86 16 3 22 70
Noord-Nederland Jongens 2002 59 334 51 9 2 13 39
Noord-Nederland Meisjes 2002 48 290 35 7 1 9 31
Noord-Nederland 0-4 jaar 2002 18 50 12 6 2 20 8
Noord-Nederland 5-9 jaar 2002 26 117 6 3 1 - 24
Noord-Nederland 10-14 jaar 2002 32 250 4 5 - 1 23
Noord-Nederland 15-17 jaar 2002 31 207 64 2 - 1 15
Groningen Totaal geslacht/leeftijd 2002 49 291 40 10 1 15 25
Groningen Jongens 2002 32 174 24 6 - 11 15
Groningen Meisjes 2002 17 117 16 4 1 4 10
Groningen 0-4 jaar 2002 12 29 5 4 1 14 4
Groningen 5-9 jaar 2002 7 53 3 2 - - 6
Groningen 10-14 jaar 2002 16 113 - 3 - 1 9
Groningen 15-17 jaar 2002 14 96 32 1 - - 6
Friesland Totaal geslacht/leeftijd 2002 31 178 26 6 1 6 22
Friesland Jongens 2002 14 91 14 3 1 2 11
Friesland Meisjes 2002 17 87 12 3 - 4 11
Friesland 0-4 jaar 2002 4 12 6 2 1 5 2
Friesland 5-9 jaar 2002 9 30 1 1 - - 8
Friesland 10-14 jaar 2002 8 76 3 2 - - 7
Friesland 15-17 jaar 2002 10 60 16 1 - 1 5
Drenthe Totaal geslacht/leeftijd 2002 27 155 20 - 1 1 23
Drenthe Jongens 2002 13 69 13 - 1 - 13
Drenthe Meisjes 2002 14 86 7 - - 1 10
Drenthe 0-4 jaar 2002 2 9 1 - - 1 2
Drenthe 5-9 jaar 2002 10 34 2 - 1 - 10
Drenthe 10-14 jaar 2002 8 61 1 - - - 7
Drenthe 15-17 jaar 2002 7 51 16 - - - 4
Oost-Nederland Totaal geslacht/leeftijd 2002 143 955 184 39 26 35 87
Oost-Nederland Jongens 2002 57 502 115 23 14 23 37
Oost-Nederland Meisjes 2002 86 453 69 16 12 12 50
Oost-Nederland 0-4 jaar 2002 24 71 7 19 8 29 7
Oost-Nederland 5-9 jaar 2002 36 170 4 2 3 - 30
Oost-Nederland 10-14 jaar 2002 49 353 7 10 12 1 35
Oost-Nederland 15-17 jaar 2002 34 361 166 8 3 5 15
Overijssel Totaal geslacht/leeftijd 2002 45 289 40 16 8 14 32
Overijssel Jongens 2002 18 155 26 9 3 9 14
Overijssel Meisjes 2002 27 134 14 7 5 5 18
Overijssel 0-4 jaar 2002 11 29 1 10 4 12 4
Overijssel 5-9 jaar 2002 11 51 - - - - 11
Overijssel 10-14 jaar 2002 13 105 1 4 3 - 11
Overijssel 15-17 jaar 2002 10 104 38 2 1 2 6
Flevoland Totaal geslacht/leeftijd 2002 21 139 28 6 2 5 9
Flevoland Jongens 2002 7 66 12 4 1 4 3
Flevoland Meisjes 2002 14 73 16 2 1 1 6
Flevoland 0-4 jaar 2002 4 11 2 2 1 4 -
Flevoland 5-9 jaar 2002 7 30 - - - - 6
Flevoland 10-14 jaar 2002 5 50 3 2 1 - 3
Flevoland 15-17 jaar 2002 5 48 23 2 - 1 -
Gelderland Totaal geslacht/leeftijd 2002 77 527 116 17 16 16 46
Gelderland Jongens 2002 32 281 77 10 10 10 20
Gelderland Meisjes 2002 45 246 39 7 6 6 26
Gelderland 0-4 jaar 2002 9 31 4 7 3 13 3
Gelderland 5-9 jaar 2002 18 89 4 2 3 - 13
Gelderland 10-14 jaar 2002 31 198 3 4 8 1 21
Gelderland 15-17 jaar 2002 19 209 105 4 2 2 9
West-Nederland Totaal geslacht/leeftijd 2002 3.877 12.579 5.705 223 94 201 197
West-Nederland Jongens 2002 2.580 8.030 4.097 103 38 96 106
West-Nederland Meisjes 2002 1.297 4.549 1.608 120 56 105 91
West-Nederland 0-4 jaar 2002 357 800 233 92 32 164 35
West-Nederland 5-9 jaar 2002 214 907 43 23 15 3 52
West-Nederland 10-14 jaar 2002 903 2.478 49 60 25 10 76
West-Nederland 15-17 jaar 2002 2.403 8.394 5.380 48 22 24 34
Utrecht Totaal geslacht/leeftijd 2002 3.479 9.995 5.318 63 26 51 10
Utrecht Jongens 2002 2.365 6.690 3.878 25 11 20 6
Utrecht Meisjes 2002 1.114 3.305 1.440 38 15 31 4
Utrecht 0-4 jaar 2002 248 546 207 19 8 38 4
Utrecht 5-9 jaar 2002 144 416 24 11 5 1 1
Utrecht 10-14 jaar 2002 775 1.518 26 22 11 5 3
Utrecht 15-17 jaar 2002 2.312 7.515 5.061 11 2 7 2
Noord-Holland Totaal geslacht/leeftijd 2002 187 1.196 169 64 35 48 93
Noord-Holland Jongens 2002 101 636 95 29 12 23 51
Noord-Holland Meisjes 2002 86 560 74 35 23 25 42
Noord-Holland 0-4 jaar 2002 48 116 11 34 13 39 14
Noord-Holland 5-9 jaar 2002 35 230 11 7 9 1 26
Noord-Holland 10-14 jaar 2002 58 447 9 13 5 2 36
Noord-Holland 15-17 jaar 2002 46 403 138 10 8 6 17
Zuid-Holland Totaal geslacht/leeftijd 2002 186 1.250 196 96 33 101 80
Zuid-Holland Jongens 2002 102 632 113 49 15 53 41
Zuid-Holland Meisjes 2002 84 618 83 47 18 48 39
Zuid-Holland 0-4 jaar 2002 53 126 14 39 11 86 13
Zuid-Holland 5-9 jaar 2002 32 241 7 5 1 1 23
Zuid-Holland 10-14 jaar 2002 63 461 11 25 9 3 31
Zuid-Holland 15-17 jaar 2002 38 422 164 27 12 11 13
Zeeland Totaal geslacht/leeftijd 2002 25 138 22 - - 1 14
Zeeland Jongens 2002 12 72 11 - - - 8
Zeeland Meisjes 2002 13 66 11 - - 1 6
Zeeland 0-4 jaar 2002 8 12 1 - - 1 4
Zeeland 5-9 jaar 2002 3 20 1 - - - 2
Zeeland 10-14 jaar 2002 7 52 3 - - - 6
Zeeland 15-17 jaar 2002 7 54 17 - - - 2
Zuid-Nederland Totaal geslacht/leeftijd 2002 224 1.264 221 56 31 63 129
Zuid-Nederland Jongens 2002 126 672 116 31 18 33 77
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De Statistiek Kinderbescherming geeft inzicht in de aard en de omvang
van door de rechter uitgesproken kinderbeschermingsmaatregelen. Deze
maatregelen hebben betrekking op voogdij, voorlopige voogdij en
ondertoezichtstelling van minderjarigen (pupillen). Per jaar worden
van iedere maatregel de in- en de uitstroom, als ook de stand op 31/12
vermeld.
De cijfers zijn beschikbaar per provincie, leeftijd en geslacht.

De tabel is stopgezet.
Gegevens beschikbaar over de periode 1998-2002
Voor cijfers over jaren na 2002 zie href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?STB=G1&LA=nl&DM=SLNL&PA=7080
9ned&D1=a&D2=a&HDR=T&TT=2">Voogdij en ondertoezichtstelling

Toelichting onderwerpen

Voogdij
Nieuwe pupillen
Beëindigde voogdij
Totaal beëindigde voogdij
Pupillen per 31/12
Het totale aantal pupillen per 31/12 van een bepaald jaar verminderd met
het aantal nieuwe pupillen in dat jaar en vermeerderd met het aantal
gevallen van beëindigde voogdij moet gelijk zijn aan het aantal pupillen
per 31/12 van het voorgaande jaar. Deze regel geldt ook voor de groep
jongens en de groep meisjes. Doordat de pupillenregistratie kleine
administratieve onvolkomenheden bevat, voldoen de gepubliceerde
standen en stromen niet altijd precies aan deze regel. Bij een
onderverdeling van pupillen naar leeftijdsklasse en/of provincie geldt de
regel niet, omdat in deze statistiek stromen tussen leeftijdsklassen en
provincies buiten beschouwing worden gelaten.
Voorlopige voogdij
Nieuwe pupillen
Beëindigde voorlopige voogdij
Totaal beëindigde voorlopige voogdij
Pupillen per 31/12
Het totale aantal pupillen per 31/12 van een bepaald jaar verminderd met
het aantal nieuwe pupillen in dat jaar en vermeerderd met het aantal
gevallen van beëindigde voorlopige voogdij moet gelijk zijn aan het
aantal pupillen per 31/12 van het voorgaande jaar. Deze regel geldt ook
voor de groep jongens en de groep meisjes. Doordat de pupillenregistratie
kleine administratieve onvolkomenheden bevat, voldoen de gepubliceerde
standen en stromen niet altijd precies aan deze regel. Bij een
onderverdeling van pupillen naar leeftijdsklasse en/of provincie geldt de
regel niet, omdat in deze statistiek stromen tussen leeftijdsklassen en
provincies buiten beschouwing worden gelaten.
Ondertoezichtstelling
Beëindigde ondertoezichtstelling
Reden beëindiging
Voogdij