Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

Regio's Perioden Huwen Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen (aantal) Huwen Huwende personen Huwende mannen (aantal) Huwen Huwende personen Huwende mannen, relatief (per 1 000 niet-gehuwde mannen) Huwen Huwende personen Huwende vrouwen (aantal) Huwen Huwende personen Huwende vrouwen, relatief (per 1 000 niet-gehuwde vrouwen) Van echt scheidende personen Van echt scheidende mannen (aantal) Van echt scheidende personen Van echt scheidende mannen, relatief (per 1 000 gehuwde mannen) Van echt scheidende personen Van echt scheidende vrouwen (aantal) Van echt scheidende personen Van echt scheidende vrouwen, relatief (per 1 000 gehuwde vrouwen) Verweduwende personen Verweduwende mannen (aantal) Verweduwende personen Verweduwende mannen, relatief (per 1 000 gehuwde mannen) Verweduwende personen Verweduwende vrouwen (aantal) Verweduwende personen Verweduwende vrouwen, relatief (per 1 000 gehuwde vrouwen)
Nederland 2020 50.233 48.224 12,1 47.079 11,3 27.117 8,1 28.232 8,4 21.413 6,4 44.315 13,3
Noord-Nederland (LD) 2020 3.940 3.845 10,0 3.842 10,1 2.599 8,2 2.751 8,8 2.304 6,3 4.683 12,5
Oost-Nederland (LD) 2020 9.793 9.986 13,1 9.813 12,6 5.883 7,8 6.083 8,1 4.724 6,6 9.603 13,2
West-Nederland (LD) 2020 22.753 24.998 12,5 24.230 11,2 12.854 8,2 13.415 8,5 9.017 6,1 19.123 13,2
Zuid-Nederland (LD) 2020 9.061 9.395 11,3 9.194 11,1 5.781 8,2 5.983 8,6 5.368 6,9 10.906 13,7
Groningen (PV) 2020 1.310 1.402 9,5 1.397 9,1 897 9,2 940 9,7 706 6,4 1.399 12,6
Fryslân (PV) 2020 1.484 1.376 9,8 1.361 10,2 887 7,3 944 7,8 850 6,1 1.803 12,6
Drenthe (PV) 2020 1.146 1.067 11,1 1.084 11,6 815 8,4 867 9,1 748 6,4 1.481 12,5
Overijssel (PV) 2020 2.851 2.999 12,4 2.967 12,5 1.755 7,3 1.787 7,5 1.523 6,6 3.161 13,5
Flevoland (PV) 2020 1.165 1.377 14,9 1.389 14,1 773 8,5 809 8,8 402 6,5 801 13,4
Gelderland (PV) 2020 5.777 5.610 13,1 5.457 12,3 3.355 7,9 3.487 8,3 2.799 6,6 5.641 13,1
Utrecht (PV) 2020 4.080 4.289 13,9 4.155 12,0 2.043 7,6 2.163 8,0 1.431 6,2 2.876 12,5
Noord-Holland (PV) 2020 7.735 8.504 11,4 8.227 10,1 4.299 8,4 4.461 8,7 2.903 5,9 6.267 13,1
Zuid-Holland (PV) 2020 9.822 11.111 12,8 10.789 11,5 5.893 8,3 6.167 8,6 4.129 6,2 8.833 13,7
Zeeland (PV) 2020 1.116 1.094 15,2 1.059 15,1 619 7,7 624 7,8 554 5,8 1.147 12,1
Noord-Brabant (PV) 2020 6.351 6.686 11,5 6.518 11,2 4.029 8,0 4.175 8,4 3.591 6,9 7.293 13,7
Limburg (PV) 2020 2.710 2.709 10,8 2.676 10,8 1.752 8,6 1.808 9,0 1.777 6,9 3.613 13,7
Oost-Groningen (CR) 2020 287 307 11,3 308 12,0 257 9,9 282 11,0 220 6,8 430 13,1
Delfzijl en omgeving (CR) 2020 112 104 11,1 114 13,1 62 7,2 67 7,9 65 5,8 153 13,6
Overig Groningen (CR) 2020 911 991 8,9 975 8,2 578 9,2 591 9,4 421 6,3 816 12,2
Noord-Friesland (CR) 2020 723 661 9,1 671 9,6 419 7,2 454 7,8 399 6,1 833 12,5
Zuidwest-Friesland (CR) 2020 321 265 9,3 257 9,7 199 7,4 203 7,6 204 6,2 425 12,8
Zuidoost-Friesland (CR) 2020 440 450 11,8 433 11,7 269 7,4 287 8,0 247 5,9 545 12,5
Noord-Drenthe (CR) 2020 460 390 10,6 396 10,9 299 8,1 323 8,8 282 6,0 565 11,9
Zuidoost-Drenthe (CR) 2020 362 378 11,4 385 11,8 282 8,7 311 9,7 289 7,4 540 13,5
Zuidwest-Drenthe (CR) 2020 324 299 11,7 303 12,1 234 8,7 233 8,7 177 5,7 376 12,0
Noord-Overijssel (CR) 2020 1.022 1.150 15,7 1.146 15,5 624 7,5 633 7,6 442 6,2 903 12,6
Zuidwest-Overijssel (CR) 2020 364 366 10,8 347 10,0 234 7,6 236 7,7 209 6,6 430 13,5
Twente (CR) 2020 1.465 1.483 11,0 1.474 11,5 897 7,1 918 7,3 872 6,8 1.828 14,0
Veluwe (CR) 2020 2.269 2.205 17,8 2.183 17,0 1.136 7,2 1.193 7,6 924 6,4 1.867 12,7
Achterhoek (CR) 2020 917 818 10,5 815 10,9 568 7,3 589 7,7 598 6,2 1.272 12,9
Arnhem/Nijmegen (CR) 2020 1.805 1.842 10,3 1.755 9,1 1.239 9,4 1.268 9,7 915 6,6 1.827 13,2
Zuidwest-Gelderland (CR) 2020 786 745 15,9 704 15,3 412 7,4 437 7,9 362 7,7 675 14,4
Utrecht (CR) 2020 4.080 4.289 13,9 4.155 12,0 2.043 7,6 2.163 8,0 1.431 6,2 2.876 12,5
Kop van Noord-Holland (CR) 2020 919 903 11,3 883 11,2 591 8,1 614 8,4 467 5,8 1.006 12,6
Alkmaar en omgeving (CR) 2020 558 616 11,2 611 10,9 353 7,7 375 8,2 304 5,7 634 11,9
IJmond (CR) 2020 536 525 12,3 531 12,1 275 7,2 261 6,9 267 6,1 562 13,0
Agglomeratie Haarlem (CR) 2020 751 660 11,7 693 11,3 336 8,4 364 9,1 254 5,9 535 12,8
Zaanstreek (CR) 2020 367 506 12,8 482 11,5 269 8,1 289 8,7 216 6,6 435 13,6
Groot-Amsterdam (CR) 2020 3.889 4.653 11,0 4.388 9,2 2.047 8,7 2.116 9,1 1.058 5,7 2.404 13,9
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2020 715 641 12,2 639 11,4 428 8,8 442 9,1 337 6,1 691 12,8
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 1.108 1.104 11,5 1.082 10,2 633 7,6 639 7,7 534 6,4 1.049 12,7
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020 2.163 2.606 11,6 2.506 10,2 1.421 8,9 1.509 9,3 737 5,4 1.718 13,2
Delft en Westland (CR) 2020 765 668 11,2 628 10,9 306 7,0 330 7,6 254 5,9 535 12,5
Oost-Zuid-Holland (CR) 2020 949 1.066 16,0 1.064 15,7 554 7,7 549 7,6 414 6,0 850 12,4
Groot-Rijnmond (CR) 2020 3.827 4.517 12,9 4.348 11,3 2.356 8,6 2.472 9,0 1.714 6,7 3.581 14,4
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2020 1.010 1.150 16,4 1.161 15,8 623 7,6 668 8,1 476 6,2 1.100 14,7
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2020 252 268 12,7 250 12,5 160 7,7 155 7,6 152 5,4 353 12,6
Overig Zeeland (CR) 2020 864 826 16,3 809 16,1 459 7,8 469 7,9 402 6,0 794 11,9
West-Noord-Brabant (CR) 2020 1.558 1.645 12,0 1.578 11,1 1.068 8,5 1.110 8,9 931 7,1 1.758 13,2
Midden-Noord-Brabant (CR) 2020 1.323 1.320 12,0 1.330 11,6 781 8,3 787 8,4 671 7,2 1.412 14,9
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2020 1.623 1.547 10,6 1.543 10,6 969 7,4 1.019 7,9 946 7,0 1.944 13,9
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2020 1.847 2.174 11,7 2.067 11,7 1.211 7,9 1.259 8,4 1.043 6,5 2.179 13,2
Noord-Limburg (CR) 2020 567 606 9,8 583 10,0 427 7,7 435 8,0 378 5,9 857 13,1
Midden-Limburg (CR) 2020 566 574 10,9 555 11,1 364 8,1 357 8,1 364 6,5 725 12,7
Zuid-Limburg (CR) 2020 1.577 1.529 11,3 1.538 11,1 961 9,2 1.016 9,9 1.035 7,4 2.031 14,3
Flevoland (CR) 2020 1.165 1.377 14,9 1.389 14,1 773 8,5 809 8,8 402 6,5 801 13,4
Aa en Hunze 2020 137 42 9,4 41 9,9 32 6,4 39 8,0 38 5,6 78 11,2
Aalburg 2020
Aalsmeer 2020 54 76 12,5 77 11,9 57 8,5 56 8,4 35 5,4 70 10,9
Aalten 2020 44 58 11,1 56 11,4 19 3,5 30 5,7 42 6,8 87 13,9
Ter Aar 2020
Aardenburg 2020
Aarle-Rixtel 2020
Abcoude 2020
Achtkarspelen 2020 44 53 9,9 51 10,4 35 5,9 40 6,8 44 8,2 75 13,7
Adorp 2020
Aduard 2020
Akersloot 2020
Alblasserdam 2020 55 45 14,5 52 15,7 36 7,5 28 5,8 23 5,2 61 13,8
Albrandswaard 2020 99 75 16,4 76 15,8 42 7,2 38 6,5 30 6,2 68 14,6
Alkemade 2020
Alkmaar 2020 249 308 11,2 315 10,9 164 8,6 170 8,8 127 6,3 243 12,2
Almelo 2020 159 213 13,1 200 12,6 117 8,1 116 8,0 98 7,2 220 15,9
Almere 2020 485 639 12,7 640 11,3 389 8,9 428 9,6 151 6,0 305 12,7
Alphen aan den Rijn 2020 285 321 13,6 322 13,4 195 8,3 192 8,2 128 5,8 266 12,1
Alphen en Riel 2020
Alphen-Chaam 2020 25 18 9,5 19 10,4 14 6,5 7 3,3 20 7,5 36 13,0
Altena 2020 191 180 19,4 183 20,4 91 6,7 83 6,1 81 6,9 179 15,5
Ambt Delden 2020
Ambt Montfort 2020
Ameland 2020 28 7 8,7 9 11,4 2 2,8 2 2,8 5 5,9 5 6,0
Amerongen 2020
Amersfoort 2020 429 505 14,6 506 13,4 256 7,7 274 8,1 121 5,2 281 12,3
Ammerzoden 2020
Amstelveen 2020 172 230 13,1 187 9,1 126 6,5 133 6,9 99 5,6 201 11,6
Amsterdam 2020 2.633 3.286 10,4 3.098 8,6 1.260 9,9 1.281 10,1 490 5,8 1.159 15,7
Andijk 2020
Angerlo 2020
Anloo 2020
Anna Paulowna 2020
Apeldoorn 2020 391 456 13,4 452 13,1 296 8,9 303 9,2 220 6,6 417 12,1
Appingedam 2020 28 21 9,2 24 9,9 15 7,3 15 7,4 22 7,6 45 15,4
Arcen en Velden 2020
Arnemuiden 2020
Arnhem 2020 420 499 10,4 456 9,0 332 12,5 330 12,5 154 7,2 275 13,3
Assen 2020 115 168 11,4 172 11,4 131 10,0 137 10,6 108 8,0 157 11,4
Asten 2020 66 39 11,4 39 12,7 10 2,9 13 3,9 15 4,0 46 11,9
Avereest 2020
Axel 2020
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over huwen, van echtscheidende personen en verweduwende personen onder de bevolking van Nederland per regio.
De cijfers zijn exclusief (ontbonden) partnerschapsregistraties.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar woongemeente van de partners en regio;
- Huwende personen naar geslacht, leeftijd en regio;
- Huwende personen naar geslacht, burgerlijke staat vóór het huwelijk en regio;
- Van echt scheidende personen naar geslacht, leeftijd en regio;
- Verweduwende personen naar geslacht, leeftijd en regio;

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Woerden, die per 01-01-1989 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 september 2021:
De cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2022 worden de definitieve cijfers van 2021 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een lichte stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen.
Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.
Huwelijkssluitingen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een lichte stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen.
Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Geteld is naar de gemeente van huwelijkssluiting.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Vanaf oktober 1994: huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Tot oktober 1994: in Nederland gesloten huwelijken, ongeacht of de partners al dan niet in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijkssluitingen
Huwende personen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een lichte stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen.
Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Personen die een huwelijk zijn aangegaan.
Exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Geteld is naar de gemeente waar de persoon staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan de gemeente van huwelijkssluiting of de gemeente van de partner.
Omdat de huwenden niet altijd beiden in Nederland wonen, zijn de aantallen van de huwende mannen en vrouwen niet precies gelijk.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Inclusief personen betrokken bij huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk geslacht.

Huwelijk:
Wettelijk geregelde verbintenis tussen twee personen.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwende mannen
Huwende mannen, relatief
Huwende mannen per duizend van het gemiddeld aantal niet gehuwde mannen van 15 jaar of ouder, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min geboortejaar.

Gemiddeld aantal niet-gehuwde mannen:
De helft van het aantal niet-gehuwde mannen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de niet-gehuwde mannen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Huwende vrouwen
Huwende vrouwen, relatief
Huwende vrouwen per duizend van het gemiddeld aantal niet gehuwde vrouwen van 15 jaar of ouder, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min geboortejaar.

Gemiddeld aantal niet-gehuwde vrouwen:
De helft van het aantal niet-gehuwde vrouwen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de niet-gehuwde vrouwen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Van echt scheidende personen
Van echt scheidende persoon:
Persoon van wie het huwelijk in het referentiejaar is ontbonden door een echtscheiding (exclusief ontbindingen van partnerschapsregistraties anders dan door overlijden).
De persoon moet tijdens het inschrijven van het echtscheidingsvonnis in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staan ingeschreven.
Geteld is naar de gemeente waar de persoon staat ingeschreven in het bevolkingsregister.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Voor de periode tot en met september 1994 ging het om alle beschikkingen door een Nederlandse rechter, ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het maakte daarbij niet uit of de bij die echtscheiding betrokken personen al dan niet inwoners van Nederland waren.
Vanaf oktober 1994 gaat het om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken.
Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting. Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.


Van echt scheidende mannen
Van echt scheidende mannen, relatief
Van echt scheidende mannen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde mannen, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van echtscheiding is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van echtscheiding min geboortejaar.

Gemiddeld aantal gehuwde mannen:
De helft van het aantal gehuwde mannen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde mannen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Van echt scheidende vrouwen
Van echt scheidende vrouwen, relatief
Van echt scheidende vrouwen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde vrouwen, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van echtscheiding is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van echtscheiding min geboortejaar.

Gemiddeld aantal gehuwde vrouwen
De helft van het aantal gehuwde vrouwen in een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde vrouwen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Verweduwende personen
Verweduwende persoon:
Persoon van wie het huwelijk in het publicatiejaar is ontbonden door het overlijden van de partner. Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door overlijden van de partner.
Tot en met 2009 werd de persoon geteld indien de overleden partner op het moment van zijn of haar overlijden inwoner was van Nederland, ongeacht of de persoon op dat moment zelf inwoner was van Nederland.
Vanaf 2010 moet de persoon tijdens het overlijden van de partner inwoner van Nederland zijn, ongeacht of de overleden partner tijdens zijn / haar overlijden inwoner was van Nederland.
Geteld is naar de gemeente waar de persoon staat ingeschreven in het bevolkingsregister.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.Verweduwende mannen
Verweduwende mannen, relatief
Verweduwde mannen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde mannen, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van overlijden van de partner is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van overlijden van de partner min geboortejaar van de persoon.

Gemiddeld aantal gehuwde mannen:
De helft van het aantal gehuwde mannen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde mannen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Verweduwende vrouwen
Verweduwende vrouwen, relatief
Verweduwde vrouwen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde vrouwen, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van overlijden van de partner is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van overlijden van de partner min geboortejaar van de persoon.

Gemiddeld aantal gehuwde vrouwen:
De helft van het aantal gehuwde vrouwen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde vrouwen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.