Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

Perioden Regio's Huwen Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen (aantal) Huwen Huwende personen Huwende mannen (aantal) Huwen Huwende personen Huwende mannen, relatief (per 1 000 niet-gehuwde mannen) Huwen Huwende personen Huwende vrouwen (aantal) Huwen Huwende personen Huwende vrouwen, relatief (per 1 000 niet-gehuwde vrouwen) Van echt scheidende personen Van echt scheidende mannen (aantal) Van echt scheidende personen Van echt scheidende mannen, relatief (per 1 000 gehuwde mannen) Van echt scheidende personen Van echt scheidende vrouwen (aantal) Van echt scheidende personen Van echt scheidende vrouwen, relatief (per 1 000 gehuwde vrouwen) Verweduwende personen Verweduwende mannen (aantal) Verweduwende personen Verweduwende mannen, relatief (per 1 000 gehuwde mannen) Verweduwende personen Verweduwende vrouwen (aantal) Verweduwende personen Verweduwende vrouwen, relatief (per 1 000 gehuwde vrouwen)
2005 Nederland 72.263 69.493 22,4 68.200 20,4 29.814 8,5 30.754 8,8 17.660 5,1 38.613 11,1
2010 Nederland 75.399 72.946 21,8 70.544 19,7 30.746 8,9 31.622 9,2 17.947 5,2 37.854 11,0
2015 Nederland 64.308 62.208 17,1 60.440 15,7 32.249 9,6 33.325 9,9 19.128 5,7 38.476 11,4
2022 Nederland 70.608 68.125 16,6 65.881 15,4 21.963 6,6 22.754 6,8 22.208 6,6 42.419 12,7
2005 Noord-Nederland (LD) 6.808 6.640 21,1 6.556 20,1 2.642 7,5 2.709 7,7 2.016 5,0 4.358 10,8
2010 Noord-Nederland (LD) 6.564 6.475 19,2 6.338 18,5 3.111 9,1 3.176 9,3 2.109 5,4 4.372 11,1
2015 Noord-Nederland (LD) 5.318 5.220 14,5 5.171 14,4 3.203 9,8 3.291 10,1 2.174 5,8 4.445 11,7
2022 Noord-Nederland (LD) 5.555 5.505 14,0 5.421 14,0 1.945 6,2 1.997 6,4 2.611 7,1 4.862 13,0
2005 Oost-Nederland (LD) 14.452 14.773 24,9 14.651 23,1 5.747 7,3 5.915 7,6 3.758 5,2 8.398 11,4
2010 Oost-Nederland (LD) 14.357 14.914 23,2 14.587 21,5 6.361 8,2 6.569 8,5 3.904 5,4 7.985 10,9
2015 Oost-Nederland (LD) 12.676 12.872 18,5 12.666 17,6 6.588 8,7 6.787 9,0 4.222 5,9 8.146 11,3
2022 Oost-Nederland (LD) 13.909 14.372 18,3 14.096 17,6 4.457 5,9 4.628 6,1 4.946 6,9 9.307 12,8
2005 West-Nederland (LD) 30.614 33.835 21,8 33.003 19,0 14.557 9,4 15.016 9,6 7.833 4,9 17.063 10,9
2010 West-Nederland (LD) 32.330 37.258 22,2 35.673 19,1 14.536 9,4 14.865 9,5 7.743 5,0 16.755 11,1
2015 West-Nederland (LD) 28.074 31.848 17,5 30.557 15,2 15.539 10,0 16.086 10,3 8.044 5,3 16.916 11,5
2022 West-Nederland (LD) 29.914 33.982 16,5 32.541 14,5 10.859 6,9 11.222 7,1 9.313 6,3 18.387 12,7
2005 Zuid-Nederland (LD) 13.957 14.245 22,6 13.990 21,7 6.868 8,6 7.114 9,0 4.053 5,3 8.794 11,1
2010 Zuid-Nederland (LD) 13.800 14.299 20,8 13.946 19,9 6.738 8,8 7.012 9,3 4.191 5,4 8.742 10,9
2015 Zuid-Nederland (LD) 11.777 12.268 16,2 12.046 15,7 6.919 9,5 7.161 9,9 4.688 6,0 8.969 11,3
2022 Zuid-Nederland (LD) 13.437 14.266 16,6 13.823 16,2 4.702 6,7 4.907 7,1 5.338 6,8 9.863 12,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over huwen, van echtscheidende personen en verweduwende personen onder de bevolking van Nederland per regio.
De cijfers zijn exclusief (ontbonden) partnerschapsregistraties.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar woongemeente van de partners en regio;
- Huwende personen naar geslacht, leeftijd en regio;
- Huwende personen naar geslacht, burgerlijke staat vóór het huwelijk en regio;
- Van echt scheidende personen naar geslacht, leeftijd en regio;
- Verweduwende personen naar geslacht, leeftijd en regio;

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Woerden, die per 01-01-1989 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 december 2023:
De cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
De cijfers over 2021 van de onderwerpen binnen het mapje ‘Huwelijkssluitingen’ (met uitzondering van het totaal) zijn gecorrigeerd voor alle regio’s. De correctie is het gevolg van een fout in het productieproces. De cijfers zijn in deze versie van de tabel hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers van 2023 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een lichte stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen.
Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.
Huwelijkssluitingen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een lichte stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen.
Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Geteld is naar de gemeente van huwelijkssluiting.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Vanaf oktober 1994: huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Tot oktober 1994: in Nederland gesloten huwelijken, ongeacht of de partners al dan niet in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijkssluitingen
Huwende personen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een lichte stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen.
Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Personen die een huwelijk zijn aangegaan.
Exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Geteld is naar de gemeente waar de persoon staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan de gemeente van huwelijkssluiting of de gemeente van de partner.
Omdat de huwenden niet altijd beiden in Nederland wonen, zijn de aantallen van de huwende mannen en vrouwen niet precies gelijk.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Inclusief personen betrokken bij huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk geslacht.

Huwelijk:
Wettelijk geregelde verbintenis tussen twee personen.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwende mannen
Huwende mannen, relatief
Huwende mannen per duizend van het gemiddeld aantal niet gehuwde mannen van 15 jaar of ouder, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min geboortejaar.

Gemiddeld aantal niet-gehuwde mannen:
De helft van het aantal niet-gehuwde mannen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de niet-gehuwde mannen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Huwende vrouwen
Huwende vrouwen, relatief
Huwende vrouwen per duizend van het gemiddeld aantal niet gehuwde vrouwen van 15 jaar of ouder, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min geboortejaar.

Gemiddeld aantal niet-gehuwde vrouwen:
De helft van het aantal niet-gehuwde vrouwen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de niet-gehuwde vrouwen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Van echt scheidende personen
Van echt scheidende persoon:
Persoon van wie het huwelijk in het referentiejaar is ontbonden door een echtscheiding (exclusief ontbindingen van partnerschapsregistraties anders dan door overlijden).
De persoon moet tijdens het inschrijven van het echtscheidingsvonnis in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staan ingeschreven.
Geteld is naar de gemeente waar de persoon staat ingeschreven in het bevolkingsregister.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Voor de periode tot en met september 1994 ging het om alle beschikkingen door een Nederlandse rechter, ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het maakte daarbij niet uit of de bij die echtscheiding betrokken personen al dan niet inwoners van Nederland waren.
Vanaf oktober 1994 gaat het om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken.
Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting. Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.


Van echt scheidende mannen
Van echt scheidende mannen, relatief
Van echt scheidende mannen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde mannen, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van echtscheiding is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van echtscheiding min geboortejaar.

Gemiddeld aantal gehuwde mannen:
De helft van het aantal gehuwde mannen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde mannen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Van echt scheidende vrouwen
Van echt scheidende vrouwen, relatief
Van echt scheidende vrouwen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde vrouwen, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van echtscheiding is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van echtscheiding min geboortejaar.

Gemiddeld aantal gehuwde vrouwen
De helft van het aantal gehuwde vrouwen in een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde vrouwen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Verweduwende personen
Verweduwende persoon:
Persoon van wie het huwelijk in het publicatiejaar is ontbonden door het overlijden van de partner. Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door overlijden van de partner.
Tot en met 2009 werd de persoon geteld indien de overleden partner op het moment van zijn of haar overlijden inwoner was van Nederland, ongeacht of de persoon op dat moment zelf inwoner was van Nederland.
Vanaf 2010 moet de persoon tijdens het overlijden van de partner inwoner van Nederland zijn, ongeacht of de overleden partner tijdens zijn / haar overlijden inwoner was van Nederland.
Geteld is naar de gemeente waar de persoon staat ingeschreven in het bevolkingsregister.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.Verweduwende mannen
Verweduwende mannen, relatief
Verweduwde mannen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde mannen, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van overlijden van de partner is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van overlijden van de partner min geboortejaar van de persoon.

Gemiddeld aantal gehuwde mannen:
De helft van het aantal gehuwde mannen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde mannen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Verweduwende vrouwen
Verweduwende vrouwen, relatief
Verweduwde vrouwen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde vrouwen, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van overlijden van de partner is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van overlijden van de partner min geboortejaar van de persoon.

Gemiddeld aantal gehuwde vrouwen:
De helft van het aantal gehuwde vrouwen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde vrouwen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.