Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

Perioden Regio's Huwen Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen (aantal) Huwen Huwende personen Huwende mannen (aantal) Huwen Huwende personen Huwende mannen, relatief (per 1 000 niet-gehuwde mannen) Huwen Huwende personen Huwende vrouwen (aantal) Huwen Huwende personen Huwende vrouwen, relatief (per 1 000 niet-gehuwde vrouwen) Van echt scheidende personen Van echt scheidende mannen (aantal) Van echt scheidende personen Van echt scheidende mannen, relatief (per 1 000 gehuwde mannen) Van echt scheidende personen Van echt scheidende vrouwen (aantal) Van echt scheidende personen Van echt scheidende vrouwen, relatief (per 1 000 gehuwde vrouwen) Verweduwende personen Verweduwende mannen (aantal) Verweduwende personen Verweduwende mannen, relatief (per 1 000 gehuwde mannen) Verweduwende personen Verweduwende vrouwen (aantal) Verweduwende personen Verweduwende vrouwen, relatief (per 1 000 gehuwde vrouwen)
2012 Nederland 70.315 67.878 19,7 66.409 18,0 31.359 9,2 32.362 9,5 18.203 5,3 37.921 11,1
2013 Nederland 64.549 61.953 17,7 60.251 16,1 31.635 9,3 32.649 9,6 18.360 5,4 37.897 11,1
2014 Nederland 65.333 62.994 17,7 61.403 16,2 33.348 9,8 34.404 10,2 18.441 5,4 36.957 10,9
2015 Nederland 64.308 62.208 17,1 60.440 15,7 32.249 9,6 33.325 9,9 19.128 5,7 38.476 11,4
2016 Nederland 65.249 63.018 17,0 61.341 15,7 31.408 9,3 32.472 9,7 19.406 5,8 38.724 11,5
2017 Nederland 64.402 62.116 16,5 60.505 15,2 30.782 9,2 31.799 9,5 19.603 5,8 38.864 11,6
2018 Nederland 64.315 61.949 16,1 60.007 14,9 28.682 8,5 29.817 8,9 20.326 6,1 39.495 11,8
2012 Noord-Nederland (LD) 6.160 6.000 17,4 5.951 17,0 3.118 9,2 3.225 9,6 2.106 5,5 4.508 11,6
2013 Noord-Nederland (LD) 5.383 5.261 15,0 5.175 14,7 3.253 9,7 3.324 10,0 2.122 5,6 4.395 11,4
2014 Noord-Nederland (LD) 5.439 5.372 15,1 5.295 14,8 3.306 10,0 3.353 10,2 2.162 5,7 4.228 11,1
2015 Noord-Nederland (LD) 5.318 5.220 14,5 5.171 14,4 3.203 9,8 3.291 10,1 2.174 5,8 4.445 11,7
2016 Noord-Nederland (LD) 5.288 5.093 13,9 5.066 13,9 3.117 9,6 3.228 10,0 2.297 6,2 4.378 11,6
2017 Noord-Nederland (LD) 5.252 5.123 13,8 5.062 13,8 3.158 9,8 3.212 10,0 2.288 6,2 4.451 11,9
2018 Noord-Nederland (LD) 5.131 5.063 13,5 4.953 13,4 2.789 8,7 2.893 9,1 2.413 6,6 4.428 11,8
2012 Oost-Nederland (LD) 13.799 14.248 21,5 14.059 20,2 6.512 8,4 6.692 8,7 3.976 5,5 8.093 11,1
2013 Oost-Nederland (LD) 12.427 12.753 18,9 12.624 17,9 6.791 8,8 6.913 9,0 3.901 5,4 8.304 11,4
2014 Oost-Nederland (LD) 12.848 13.100 19,1 13.056 18,3 7.023 9,2 7.217 9,5 3.964 5,5 7.999 11,0
2015 Oost-Nederland (LD) 12.676 12.872 18,5 12.666 17,6 6.588 8,7 6.787 9,0 4.222 5,9 8.146 11,3
2016 Oost-Nederland (LD) 12.671 12.959 18,3 12.816 17,6 6.572 8,7 6.704 8,9 4.115 5,7 8.242 11,4
2017 Oost-Nederland (LD) 12.298 12.539 17,4 12.429 16,8 6.539 8,6 6.775 9,0 4.220 5,9 8.468 11,7
2018 Oost-Nederland (LD) 12.168 12.470 17,0 12.261 16,3 6.120 8,1 6.319 8,4 4.413 6,2 8.487 11,7
2012 West-Nederland (LD) 30.261 34.130 19,8 33.121 17,3 14.741 9,4 15.138 9,7 7.815 5,1 16.515 11,0
2013 West-Nederland (LD) 27.884 31.967 18,3 30.718 15,8 14.799 9,5 15.338 9,8 7.920 5,2 16.512 11,1
2014 West-Nederland (LD) 28.273 32.167 18,1 30.973 15,7 15.771 10,1 16.368 10,5 7.837 5,2 16.013 10,8
2015 West-Nederland (LD) 28.074 31.848 17,5 30.557 15,2 15.539 10,0 16.086 10,3 8.044 5,3 16.916 11,5
2016 West-Nederland (LD) 29.001 32.482 17,5 31.306 15,3 15.039 9,7 15.652 10,0 8.351 5,6 16.905 11,6
2017 West-Nederland (LD) 28.689 32.012 16,9 30.832 14,8 14.380 9,2 14.918 9,5 8.366 5,6 16.741 11,5
2018 West-Nederland (LD) 28.166 31.839 16,5 30.541 14,5 13.487 8,6 14.097 9,0 8.547 5,7 17.337 11,9
2012 Zuid-Nederland (LD) 12.976 13.500 18,9 13.278 18,3 6.988 9,3 7.307 9,9 4.306 5,5 8.805 11,0
2013 Zuid-Nederland (LD) 11.367 11.972 16,5 11.734 15,9 6.792 9,1 7.074 9,6 4.417 5,7 8.686 10,9
2014 Zuid-Nederland (LD) 11.678 12.355 16,6 12.079 16,0 7.248 9,8 7.466 10,3 4.478 5,7 8.717 10,9
2015 Zuid-Nederland (LD) 11.777 12.268 16,2 12.046 15,7 6.919 9,5 7.161 9,9 4.688 6,0 8.969 11,3
2016 Zuid-Nederland (LD) 11.824 12.484 16,2 12.153 15,6 6.680 9,2 6.888 9,6 4.643 6,0 9.199 11,5
2017 Zuid-Nederland (LD) 11.920 12.442 15,8 12.182 15,4 6.705 9,3 6.894 9,7 4.729 6,1 9.204 11,5
2018 Zuid-Nederland (LD) 11.939 12.577 15,7 12.252 15,3 6.286 8,8 6.508 9,2 4.953 6,4 9.243 11,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over huwen, van echtscheidende personen en verweduwende personen onder de bevolking van Nederland per regio.
De cijfers zijn exclusief (ontbonden) partnerschapsregistraties.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar woongemeente van de partners en regio;
- Huwende personen naar geslacht, leeftijd en regio;
- Huwende personen naar geslacht, burgerlijke staat vóór het huwelijk en regio;
- Van echt scheidende personen naar geslacht, leeftijd en regio;
- Verweduwende personen naar geslacht, leeftijd en regio;

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Woerden, die per 01-01-1989 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2019:
De cijfers van 2017 en 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de 2e helft van 2020 worden de definitieve cijfers van 2019 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een lichte stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen.
Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.
Huwelijkssluitingen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een lichte stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen.
Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Geteld is naar de gemeente van huwelijkssluiting.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Vanaf oktober 1994: huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Tot oktober 1994: in Nederland gesloten huwelijken, ongeacht of de partners al dan niet in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijkssluitingen
Huwende personen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een lichte stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen.
Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Personen die een huwelijk zijn aangegaan.
Exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Geteld is naar de gemeente waar de persoon staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan de gemeente van huwelijkssluiting of de gemeente van de partner.
Omdat de huwenden niet altijd beiden in Nederland wonen, zijn de aantallen van de huwende mannen en vrouwen niet precies gelijk.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Inclusief personen betrokken bij huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk geslacht.

Huwelijk:
Wettelijk geregelde verbintenis tussen twee personen.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwende mannen
Huwende mannen, relatief
Huwende mannen per duizend van het gemiddeld aantal niet gehuwde mannen van 15 jaar of ouder, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min geboortejaar.

Gemiddeld aantal niet-gehuwde mannen:
De helft van het aantal niet-gehuwde mannen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de niet-gehuwde mannen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Huwende vrouwen
Huwende vrouwen, relatief
Huwende vrouwen per duizend van het gemiddeld aantal niet gehuwde vrouwen van 15 jaar of ouder, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min geboortejaar.

Gemiddeld aantal niet-gehuwde vrouwen:
De helft van het aantal niet-gehuwde vrouwen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de niet-gehuwde vrouwen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Van echt scheidende personen
Van echt scheidende persoon:
Persoon van wie het huwelijk in het referentiejaar is ontbonden door een echtscheiding (exclusief ontbindingen van partnerschapsregistraties anders dan door overlijden).
De persoon moet tijdens het inschrijven van het echtscheidingsvonnis in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staan ingeschreven.
Geteld is naar de gemeente waar de persoon staat ingeschreven in het bevolkingsregister.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Voor de periode tot en met september 1994 ging het om alle beschikkingen door een Nederlandse rechter, ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het maakte daarbij niet uit of de bij die echtscheiding betrokken personen al dan niet inwoners van Nederland waren.
Vanaf oktober 1994 gaat het om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken.
Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting. Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.


Van echt scheidende mannen
Van echt scheidende mannen, relatief
Van echt scheidende mannen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde mannen, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van echtscheiding is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van echtscheiding min geboortejaar.

Gemiddeld aantal gehuwde mannen:
De helft van het aantal gehuwde mannen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde mannen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Van echt scheidende vrouwen
Van echt scheidende vrouwen, relatief
Van echt scheidende vrouwen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde vrouwen, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van echtscheiding is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van echtscheiding min geboortejaar.

Gemiddeld aantal gehuwde vrouwen
De helft van het aantal gehuwde vrouwen in een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde vrouwen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Verweduwende personen
Verweduwende persoon:
Persoon van wie het huwelijk in het publicatiejaar is ontbonden door het overlijden van de partner. Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door overlijden van de partner.
Tot en met 2009 werd de persoon geteld indien de overleden partner op het moment van zijn of haar overlijden inwoner was van Nederland, ongeacht of de persoon op dat moment zelf inwoner was van Nederland.
Vanaf 2010 moet de persoon tijdens het overlijden van de partner inwoner van Nederland zijn, ongeacht of de overleden partner tijdens zijn / haar overlijden inwoner was van Nederland.
Geteld is naar de gemeente waar de persoon staat ingeschreven in het bevolkingsregister.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.Verweduwende mannen
Verweduwende mannen, relatief
Verweduwde mannen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde mannen, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van overlijden van de partner is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van overlijden van de partner min geboortejaar van de persoon.

Gemiddeld aantal gehuwde mannen:
De helft van het aantal gehuwde mannen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde mannen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
Verweduwende vrouwen
Verweduwende vrouwen, relatief
Verweduwde vrouwen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde vrouwen, gestandaardiseerd naar leeftijd.

Standaardisatie:
Bij standaardisatie wordt de invloed van de bevolking naar leeftijd uitgeschakeld. De functie van standaardisatie is het beter vergelijkbaar maken van cijfers tussen de verschillende gemeenten, regio's en Nederland.
De bevolking van Nederland als geheel heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december in het jaar van overlijden van de partner is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van overlijden van de partner min geboortejaar van de persoon.

Gemiddeld aantal gehuwde vrouwen:
De helft van het aantal gehuwde vrouwen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde vrouwen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.