Smeermiddelen; afleveringen, soort smeermiddel, 2000 - 2003

Smeermiddelen; afleveringen, soort smeermiddel, 2000 - 2003

Smeermiddelen Perioden Totaal minerale en synth. smeermiddelen (1 000 kg) Minerale smeermidddelen (1 000 kg) Synthetische smeermiddelen (1 000 kg)
Totaal alle soorten smeermiddelen 2000 154.685 141.523 13.162
Totaal alle soorten smeermiddelen 2001 155.165 142.689 12.476
Totaal alle soorten smeermiddelen 2002 152.694 140.655 12.039
Totaal alle soorten smeermiddelen 2003 141.691 128.155 13.536
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens voor de periode 2000 tot en met 2003 van de binnenlandse afleveringen van minerale-; halfsynthetische- en synthetische smeeroliën (eindproducten) en smeervetten in het Binnenland, inclusief de accijnsgoederenplaats (AGP)/Douane-entrepôt naar soort c.q. kwaliteit.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf: 2000 1e kwartaal

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagperiode 2003 4e kwartaal zijn definitief.

Wijziging per 7 oktober 2005
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal minerale en synth. smeermiddelen
Minerale smeermidddelen
Dit zijn preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten.
Synthetische smeermiddelen
Dit zijn preparaten die minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten.