Prognose huishoudens; huishoudensgrootte, 2007 - 2050

Prognose huishoudens; huishoudensgrootte, 2007 - 2050

Leeftijd Perioden Totaal aantal huishoudens (aantal) Eenpersoonshuishouden (aantal) Meerpersoonshuishoudens Totaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Meerpersoonshuishoudens 2 personen (aantal) Meerpersoonshuishoudens 3 personen (aantal) Meerpersoonshuishoudens 4 personen (aantal) Meerpersoonshuishoudens 5 of meer personen (aantal)
Totaal over alle leeftijden 2007 7.199.519 2.556.154 4.643.365 2.335.159 896.248 972.100 439.858
Totaal over alle leeftijden 2010 7.346.499 2.686.484 4.660.015 2.353.653 895.323 983.408 427.631
Totaal over alle leeftijden 2020 7.820.760 3.103.466 4.717.294 2.452.236 908.562 977.719 378.777
Totaal over alle leeftijden 2030 8.093.557 3.401.353 4.692.204 2.493.754 863.515 964.752 370.183
Totaal over alle leeftijden 2040 8.108.711 3.519.213 4.589.498 2.403.016 832.852 979.050 374.580
Totaal over alle leeftijden 2050 8.034.881 3.518.340 4.516.541 2.350.034 841.085 960.659 364.763
45 tot 55 jaar 2007 1.382.890 328.620 1.054.270 362.943 303.165 276.424 111.738
45 tot 55 jaar 2010 1.454.836 369.508 1.085.328 339.827 315.610 308.852 121.039
45 tot 55 jaar 2020 1.469.265 429.300 1.039.965 266.882 315.354 336.587 121.142
45 tot 55 jaar 2030 1.205.766 376.772 828.994 208.532 237.750 283.420 99.292
45 tot 55 jaar 2040 1.290.990 413.625 877.365 213.066 251.925 306.147 106.227
45 tot 55 jaar 2050 1.330.594 424.434 906.160 228.943 257.731 311.541 107.945
55 tot 65 jaar 2007 1.154.806 342.256 812.550 679.851 108.324 21.153 3.222
55 tot 65 jaar 2010 1.239.295 388.691 850.604 696.350 121.374 28.305 4.575
55 tot 65 jaar 2020 1.403.862 509.432 894.430 637.338 189.651 58.004 9.437
55 tot 65 jaar 2030 1.410.416 558.508 851.908 567.138 209.076 65.287 10.407
55 tot 65 jaar 2040 1.161.847 478.603 683.244 442.662 174.274 56.885 9.423
55 tot 65 jaar 2050 1.246.187 520.995 725.192 464.062 188.866 61.756 10.508
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal personen
naar huishoudens grootte.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
18 april 2007.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2007 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Wegens langere doorloop van werkzaamheden uit 2008 en tijdelijk
verminderde capaciteit zullen de cijfers in deze tabel, niet zoals
eerder hier gemeld in het 1e kwartaal van 2009 maar, in het 3e kwartaal
van 2009 worden aangevuld.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal huishoudens
Eenpersoonshuishouden
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Meerpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens bestaan uit (niet-gehuwde en gehuwde) paren
(met of zonder kinderen) en overige huishoudens.
Totaal meerpersoonshuishoudens
2 personen
Meerpersoonshuishoudens bestaande uit 2 personen.
3 personen
Meerpersoonshuishoudens bestaande uit 3 personen.
4 personen
Meerpersoonshuishoudens bestaande uit 4 personen.
5 of meer personen
Meerpersoonshuishoudens bestaande uit 5 of meer personen.